Většina neplatičů

Vložil Anonymous, 15. Říjen 2009 - 13:46 ::

Jakým procentem rozhoduje společenství o vymáhání nebo nevymáhání nedoplatků?

Když bude ve společenství většina neplatičů, odhlasují si, že se nic vymáhat nebude. Jaké možnosti má neplatící menšina? Nenavrhujte soud, protože k soudu musí předložit důkazy, které jí společenství nevydá.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 16. Říjen 2009 - 4:11

  Společenství jste i vy. Uplatněte svá práva na shromáždění (ke svolání postačí 25% podílů). Můžete odvolat statutární orgán a zvolit si jiné zástupce. Také si udělejte pořádek v tom, že člen má právo nahlížet do všech dokladů společenství, tedy i do záznamů o platbách.

  Rozhodnutí o obecných záležitostech přijímá společenství nadpoloviční většinou na usnášeníschopném shromáždění. Nebude-li dluh vymáhán, promlčí se. Úhradu vzniklé škody je možné požadovat na členech statutárního orgánu (porušení povinností při správě cizího majetku). Ovšem pokud by existovalo platné usnesení, které jim vymáhání výslovně zakazuje, odpovědni nebudou a škodu ponesou všichni členové společenství podle výše spoluvlastnických podílů.

  Pokud je přijaté usnesení zjevně nerozumné, nebo poškozuje společenství či některé vlastníky, je možno pokusit se zvrátit tento výsledek na dalším (mimořádně svolaném) shromáždění.

  Další rady nedávám, protože si je nepřejete.

  lake

  Vložil Petr, 16. Říjen 2009 - 9:52

  Většina jsou neplatiči, to znamená i služby ? Vodárny, dodavatelé elektřiny, odvoz popela se s vámi párat nebude.

  Dotaz je myšlen vážně? Když ne soud tak nevím jak chcete poradit. Leda neplaťte také příp. skládejte to svoje u notáře.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".