Veřejné číslo účtu a podpisový vzor

Vložil Pavel, 3. Duben 2016 - 16:06 ::

Nedávno tu bylo diskutováno, že každý člen SVJ má právo znát číslo bankovního účtu všech členů SVJ.

Zejména u členů statutárního orgánu je to ale citlivá záležitost, protože většina lidí se podepisuje na podpisovém vzoru, který se kdysi musel založit do Sbírky listin rejstříku SVJ, stejně jako na příkazu do banky.

Doporučuji podat návrh na odstranění podpisových vzorů z veřejně přístupné sbírky listin, již tam nemusí být.

Jinak hrozí:

http://www.novinky.cz/…prikazy.html

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil § (bez ověření), 3. Duben 2016 - 22:56

  Nikdo s rozumem průměrného člověka svůj bankovní podpis nepoužívá pro jiný účel.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 3. Duben 2016 - 16:19

  Opravuji předložku v poslední větě předchozího příspěvku, kde má být uvedeno ZE sbírky listin.

  Zdeněk II

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 3. Duben 2016 - 16:17

  Rovněž jsem zaregistroval uvedený článek, na který p. Pavel upozorňuje a jeho doporučení je více než aktuální. Jelikož jsem byl členem statutárního orgánu před nějakou dobou a tyto podpisové vzory stále jsou ve sbírce listin místně příslušného obchodního soudu založeny,rozhodl jsem se uplatnit své právo na výmaz těchto vzorů se sbírky listin.

  Zdeněk II

  Vložil Poznamka (bez ověření), 4. Duben 2016 - 0:19

  My máme podepsány i výkazy a jiné dokumenty jako zápisy, zakládací dokumenty. Co s tím, lze dodat i bez podpisů?

  Vložil Pavel, 4. Duben 2016 - 8:58

  Poznámko,

  problém má dvě roviny.

  Protože šmírácký stát chce o svých poddaných vše vědět, tak požaduje i zveřejňování účetních závěrek statisíců neziskových subjektů.

  První rovina problému je relativně snadno řešitelná. Aby se Váš podpis na účetní závěrce nebo jiném dokumentu, který ukládáte do veřejného rejstříku, nedal zneužít, tak na podpisový vzor do banky dejte jiný podpis.

  Druhá rovina je složitější. Píšu o tom v samostatném vláknu:

  http://www.portalsvj.cz/…etni-zaverku

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil zdeseny clen SVJ, 4. Duben 2016 - 7:19

  Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563

  § 18 Účetní závěrka

  (3) Účetní závěrka podle odstavce 1 musí obsahovat

  a musí k ní být připojen podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. a) až c), podpisový záznam účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. d) až h) nebo podpisový záznam osob stanovených v § 4a účetní jednotky podle § 1 odst. 2 písm. i) až l); připojením uvedeného podpisového záznamu se považuje účetní závěrka za sestavenou podle písmene f). Pokud je den zápisu přeměny obchodní korporace do obchodního rejstříku shodný s rozhodným dnem, u zanikající účetní jednotky se podpisovým záznamem podle věty předchozí rozumí podpisový záznam osoby, která vykonávala funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni, neurčí-li nejvyšší orgán účetní jednotky jinak.

  Musíte se prostě vyrovnat s tím, že Váš podpis je nascanovaný vidět všude možně a přizpůsobit tomu podpis například v bance. A prostě se podepisovat více variantami, podle důležitosti toho či onoho pro Vás.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".