Věcné břemeno

Vložil Anonymous, 1. Duben 2010 - 12:30 ::

Přes náš dům vedl topný kanál, v r. 2008 byla prováděna rekonstrukce topného kanálu. Topný kaná již nevede přes náš dům, tj. ale nepodstatné. Před vydáním stavebního povolení na výstavbu nového topného kanálu všichni vlatníci BJ podepslali smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a taktéž město. Topný kanál vede přes náš pozemek cca 20 m ostatní je na pozemku města, tento topný kanál pokračuje na pozemcích města k dalším domům – vlastně je to asi veřejný zájem. Topný kanál byl zkolaudován v listopadu 2008. Nyní byla sepsána smlouva o věcném břemenu s firmou, která dodává teplo,na tento topný kanál – samozřejmě s geodetickým zaměřením. Někteří majitélé, kteří podepsali smlouvu o smlouvě budoucí se teď cukají a nechtějí podepsat smlouvu o věcném břemenu. Jak postupovat dál.Lze na nás podat žalobu o nesplnění smlouvy o smlouvě budoucí? Ve smlouvě o smlouvě budouci na zřízení věcného břemena je psáno, že smlouva o věcném břemenu bude podepsána do 6 měsíců po kolaudaci a nyní je rok 2010 – kolaudace listopad 2008. Firma, která dodává teplo si vzpomněl až v lednu letošního roku. Společenství vlastníků se do toho samozřejmě nehrnulo. Já osobně bych to podepsla, protože se jedná o topný kanál vedle našeho domu kde máme stání na popelnice cca 20 m a firma se zavazuje, že v případě opravy nebo výměny vše uvede do původního stavu.(faktem je že nám před kolaudací, stání pro popelnice vydláždili a přístřešek natřeli a udělali nový plot)Dočetla jsem se, že se firma může obrátit na soud a soud rozhodne o zřízení věcného břemena bez ohledu na souhlas. Děkuji za radu.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 8:18

  Podle § 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) jestliže není možné zřídit věcné břemeno smluvně s vlastníkem nemovitosti, protože vlastník dotčené nemovitosti není znám nebo určen nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, příslušný stavební úřad vydá na návrh provozovatele rozvodného tepelného zařízení rozhodnutí o zřízení věcného břemene (...).

  Druhá možnost, kterou má provozovatel rozvodného tepelného zařízení, je obrátit se na soud a vyžadovat dodržení smlouvy o smlouvě budoucí. Ovšem SVJ se to nebude týkat, jak již napsala Jana1 (pokud ovšem společenství není vlastníkem dotčeného pozemku).

  lake

  Vložil ola46, 4. Duben 2010 - 11:58

  Teď je mi to jasné. Aby se nemusela s každým psát smlouva, byla napsána jedna a všichni vlastníci jí měli podepsat za přítomnosti notáře. Veškeré poplatky hradí provozovatel i poplatky za vklad, tak bylo ujednáno.Ještě budeme jednat o úplatě, samozřejmě to chtějí zadarmo. Vyskytly se námitky, že když nám to dají za úplatu, tak se nám to projeví v ceně tepla, což je blbost. Cena tepla je stanovena pro všechny odběratele ve městě. Takže pokud ti co nepodepíší,ať s nimi jedná provozovotel sám.Každý má na pozemku podíl podle velikosti bytu. Ještě jednou děkuji Olga

  Vložil Jana1, 1. Duben 2010 - 13:02

  Řešili jsme stejný problém. Věcné břemeno jste ze zákona povinni uzavřít. Ale pozor! VB se uzavírá za úplatu a né za běžné metry, nýbrž za plochu pozemku včetně ochranných pásem ( 2.50 m na obě strany od vnějšího líce konstrukce). Takže si zjistěte cenu za m2 obvyklou ve vašem městě, nebo použijte příslušnou vyhlášku o ocenění VB. Jana1 PS: Nezmiňujete se o penězích, předpokládám, že chtějí zřídit VB bezúplatně. Ale to né! Koukejte z toho něco „trhnout“! A příjem z VB se nedaní, je osvobozen.

  Vložil Petr, 3. Duben 2010 - 10:31

  Prosím informaci, kde je uzákoněno, že se věcné břemeno nedaní. O břemeni jsme toho četl dost, protože my máme „průjezd a průchod“ domem k domu na dvoře, přičemž břemeno není uveden v katastru, jen v privatisačních smlouvách. O nedanění příjmu, o který teprve usiluji, jsem nečetl.

  Vložil Jana1, 3. Duben 2010 - 11:29

  Zákon o dani z příjmu, PO. Projděte si, co je od daně osvobozeno. Jana1 V tomto vláknu se už řešilo.

  Vložil Joska Kulišák (bez ověření), 1. Duben 2010 - 16:05

  Podle jakého § se příjem z věcného břemene nedaní? Děkuji.

  Joska Kulišák

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 6:22

  Joska Kulišák napsal: "Podle jakého § se příjem z věcného břemene nedaní?"

  Podle § 4 odst. 1 písm. zf Zákona o daních z příjmů. Jestliže ke zřízení věcného břemene dojde ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu na základě zvláštního právního předpisu, je následný příjem spojený s jeho zřízením od daně z příjmů osvobozen u fyzických i právnických osob.

  Z úvodního dotazu ovšem plyne, že vlastníci souhlasili se zřízením věcného břemene smlouvou, tedy pravděpodobně nikoliv "na základě zvláštního právního předpisu". Je-li tomu tak, od daně z příjmu osvobozeni nebudou. Půjde o příjem podle § 10 ZDP.

  lake

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 6:24

  Věcné břemeno se zřizuje smlouvou vždycky. A je jedno, jestli se jedná o fyz. nebo PO. Příjem se nedaní. Důležitý je veřejný zájem a energetický zákon. Jana1

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 6:30

  Jana1 napsala: "Věcné břemeno se zřizuje smlouvou vždycky."

  Jano, jak jste na to přišla? Je to samozřejmě nesmysl. Doložte to tedy.

  lake

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 6:46

  A vůbec! Co já mám dokládat? Doložte vy, v čem je to nesmyslné! Jen na okraj: Na základě čeho se VB zapíše do katastru? Asi rukou podáním? Jana1

  Vložil lake, 2. Duben 2010 - 7:44

  Jano,

  pohled z praxe je cenný, ale musíte jej takto jasně označit. Vaše střelba "od boku" bez znalosti věci není k ničemu, ani k tomu neznáte právní normy.

  Pohrdlivě se vyjadřujete o "mrskání paragrafama", protože nejste schopna prostě napsat "Já tomu nerozumím". Na tomto portálu je dost jiných divokých střelců, tedy se k nim prosím nepřipojujte.

  Podle §151o odst.(2) ObčZ věcná břemena vznikají písemnou smlouvou, na základě závěti ve spojení s výsledky řízení o dědictví, schválenou dohodou dědiců, rozhodnutím příslušného orgánu (zpravidla soudu, pozn. lake) nebo ze zákona. Právo odpovídající věcnému břemenu lze nabýt také výkonem práva (vydržením) (...).

  Podle §151o odst.(3) ObčZ může soud na návrh vlastníka stavby zřídit věcné břemeno ve prospěch vlastníka stavby spočívající v právu cesty přes přilehlý pozemek.

  Pouze jedna z uvedených možností (zřízení VB písemnou smlouvou) odpovídá Vašemu kategorickému tvrzení. Nastudujte si k tomu ObčZ.

  lake

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 7:51

  Držím se přesně požadavku opdovědět žadateli. Když mluví o smlouvě, potažmo o smlouvě budoucí, tak je věc jasná. A jedná se o VB ze zákona. A své soudy si můžete strčit někam. Unavujete tady dlouhosáhlýma citacema, které tazateli vůbec nepomůžou. A vaše kolbiště s ostatními kohouty na smetišti je mi šuma fuk. Jana1

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 6:33

  Nebudu nic dokládat. Mám to z praxe. Pakliže dotyčný tazatel nevěří, může se informovat. Což já ostatně dělám taky. Mrskat paragrafama nebudu. Nemám na to čas. Jana1

  Vložil ola46, 1. Duben 2010 - 13:13

  Můžete mi to rozvést, abychom mohli apelovat na vlastníky na schůzi – podle jakého zákona a § – můsíme to zdůvodnit a přesvědčit ostatní. Děkuji

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 6:34

  Podle energetického zákona 586/2000. Jana1

  Vložil edukace (bez ověření), 1. Duben 2010 - 15:45

  Podívejte se třeba sem:

  http://www.obcanskavystavba.cz/…ni-pripojky/

  Informací je tam dost, jen je přebrat :o))

  Vložil ola46, 1. Duben 2010 - 18:42

  Už jsem se tam dívala, ale nikde jsem nenašla povinost uzavřít věcné břemeno.Je to ve stavebním zákoně? V občanském jsem si našla § 151n. věcné břemeno. Máme 16 bj. samozřejmě je více vlastníků protože někde je SJM. Všichni jsou ochotni smlouvu podepsat až na jedny manžele, kteří jí podepsat nechtějí – důvod hučí jim topení.Můžeme jim vysvětlovat nahoru a dolu, že to s podpisem nemá co dělat, že je to jiná záležitost. Asi s nimi nehneme, co potom máme dělat.Musí smlouvu podepsat všichni vlastnící – smlouvu o smlouvě budoucí podepsali – byla 100% účast, co teď s nimi.

  Vložil Jana1, 2. Duben 2010 - 6:42

  Smlouva o VB musí být zřízena s každým vlastníkem pozemku. Ať si dotyční své závazky vyřeší sami. Je to jen na nich. SVJ s tím nemá co dělat. Jana1

  Vložil Lucretius (bez ověření), 1. Duben 2010 - 18:55

  Co máte dělat?

  Opravit hučící topení.

  Lucretius

  Vložil ola46, 1. Duben 2010 - 19:04

  topení nehučí, to je výmysl, už se to měřilo. Spíš jim hučí v hlavě.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".