Úrok z prodlení 0,1% za den soud neschválil

Vložil Pavel, 1. Prosinec 2020 - 13:40 ::

Spisová značka: 14 C 201/2020–25

Autor rozhodnutí: Štička, Karel, JUDr.

Název soudu: Okresní soud v Mostě

Identifikátor ECLI: ECLI:CZ:OSMO:2020:14­.C.201.2020.3

Datum zveřejnění: 03.11.2020 9:17:43

Datum rozhodnutí: 24.09.2020

Předmět řízení: 38 164 Kč s příslušenstvím + 363 Kč

Ustanovení práv. předpisů:

§ 142 z. č. 99/1963 Sb. § 115a z. č. 99/1963 Sb. § 1180 z. č. 67/2013 Sb. z. č. 549/1991 Sb.

Klíčová slova: dlužné platby spojené s užíváním bytu peněžité plnění

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Okresní soud v Mostě rozhodl soudcem JUDr. Karlem Štičkou ve věci

žalobce: [osobní údaje žalobce] zastoupený opatrovníkem [údaje o zástupci]

proti

žalovanému: [osobní údaje žalovaného]

o zaplacení 38 164 Kč s příslušenstvím + 363 Kč

takto:

I.) Žalovaný je povinen zaplatit žalobci pohledávku ve výši 38 164 Kč a pohledávku ve výši 363 Kč; to vše do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

II.) Žaloba o zaplacení úroku z prodlení ve výši

0,1 % denně z částky z částky 2 240 KČ od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 240 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 148 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z pohledávky 20 096 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do [datum],

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do zaplacení,

0,1 % denně z částky 2 392 Kč od [datum] do zaplacení;

se zamítá.

III.) Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

IV.) Žalobce je povinen doplatit České republice – Okresnímu soudu v Mostě soudní poplatek za podání žaloby ve výši 382 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Soudní poplatek je třeba zaplatit podepsanému soudu v kolcích nebo na účet [číslo] [variabilní symbol].

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou domáhal zaplacení příspěvků na správu domu a pozemku, včetně nedoplatku za vyúčtování služeb, spolu s příslušenstvím pohledávek.

Žalovaný se ve věci nevyjádřil.

Se zřetelem k prohlášení účastníků řízení podle ustanovení § 115a zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále o.s.ř.) rozhodl soud ve věci bez nařízení jednání a bez provedení dokazování, když před rozhodnutím vycházel ze žaloby a z listinných důkazů tak, jak byly soustředěny v souvisejícím spi­se.

Soud má takto za zjištěné, že žalovaný se stal vlastníkem bytové jednotky [číslo] členem SVJ žalobce na adrese [adresa žalobkyně], [adresa]. Podrobně o tom bylo uvedeno v žalobě.

Podle zjištění soudu žalovaný neplatil řádně příspěvky na správu domu a pozemku za rok 2018 a 2019. Za období VIII/2018 – IV/2019 mu vznikl dluh ve výši 18 068 Kč. Žalovaný dále nezaplatil nedoplatek vyúčtování zálohových plateb za služby dodávané do bytu za období od I – XII/2018 a vznikl mu dluh ve výši 20 096 Kč, splatný dne [datum]. Žalobce vyúčtování žalovanému zaslal dne [datum].

Žalobce podrobně specifikoval celkový dluh v žalobě.

Dlužnou částku žalovaný přes výzvy žalobce nezaplatil. Žalobce s odkazem na své Stanovy vyúčtoval žalovanému poplatek za zpracování předžalobní upomínky ve výši 363 Kč.

V rámci právní úvahy vycházel soud z právní úpravy podle ustanovení §§ 1180 a násl. o.z., dále podle dopadající ustanovení zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a podle stanov žalobce. Žalovaný nárok posoudil soud v žalovaných jistinách jako důvodný, žalobě ohledně nich vyhověl a žalovanému uložil ve výroku shora uvedenou dlužnou částku, k rukám žalobce zaplatit (výrok sub. I).

Požadavek na zaplacení jiného, než zákonného úroku z prodlení, v tomto případě úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužných částek uvedených v žalobním petitu za každý den prodlení, posoudil soud jako nedůvodný požadavek žalobce a žalobu v této části zamítl (výrok sub. II).

S přihlédnutím k poměru úspěšnosti žalobce při porovnání výše přisouzené jistiny a zamítnuté části kapitalizovaného příslušenství soud rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. jak ve výroku uvedeno (výrok sub. III).

Výrok soudu o doměření soudního poplatku vychází z postupu podle položky 2.2. přílohy zák. č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích (výrok sub. IV).

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od jeho doručení ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, prostřednictvím Okresního soudu v Mostě, ve dvojím vyhotovení.

Nebude-li plněno co ukládá vykonatelné rozhodnutí, lze se jeho plnění domáhat výkonem rozhodnutí.

  • Judikáty

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil TN. (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 12:06

Pokud bylo žalobcem SVJ (zjevně ano), nechápu, proč mělo opatrovníka? Oni nemají statutára? Kdo tedy podal za SVJ žalobu?

Rozhodnutí ohledně nepřiznání úroku není odůvodněno. Odvolací soud by měl tuto část rozsudku zrušit.

Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2020 - 14:06

Pane TN,

rozhodnutí o nepřiznání úroku z prodlení samozřejmě je v rozsudku odůvodněno. Jiná věc je, že Vy jste to odůvodnění nepochopil.

Výše úroku z prodlení je regulována zákonem. Vše co jde nad rámec zákonné úpravy je tedy nevymahatelné. Je to v rozsudku NS zmíněno.

Justitianus

Vložil TN. (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 14:15

Kde vidíte rozsudek NS?

Vložil Justitianus, 2. Prosinec 2020 - 15:29

Omlouvám se za překlep, mělo být „OS“.

Justitianus

Vložil TN. (bez ověření), 2. Prosinec 2020 - 11:56

Stanovy z pera SČMBD detected!

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".