Úřední šikana přitvrzuje

Vložil Pavel, 9. Duben 2012 - 13:23 ::

I když se přiložený metodický pokyn může SVJ týkat jen okrajově, tak pokud SVJ zaměstnává (nejspíše na DPP či DPČ) např. uklízečku, údržbáře či kotelníka a přijde inspektor SÚIP (rádi chodí na udání) a zjistí, že ona osoba nemá u sebe doklad prokazující existenci pracovně právního vztahu, tak vyměří pokutu minimálně 250 000 Kč. Na pozdější předložení smlouvy nesmí tito inspektoři brát zřetel. Vybudování pohodlí pro tyto existence prý stálo 0,8 miliardy Kč (mj. 180 aut – pojízdných kanceláří). Holt ministr pro vyplácení dávek Drábek umí i snižovat nezaměstnanost i když je mu vyčítáno, že prakticky zrušil úřady práce a přeměnil je na sociální pokladny. Kontrolorů jsou desítky a doměřených pokut jen za leden asi 6 mil. Kč. A to se vyplatí!!

http://www.mpsv.cz/…030412a2.pdf

Hezký den!

P.S.

kdo by chtěl převést uklízečku na fakturu tak pozor, toho zase mohou inpektoři doměřit na švarcsystém, když nebude uklízečka používat vlastní nástroje a materiál. Pravděpodobně i vodu si bude muset nosit z domova. :-))

PřílohaVelikost
Smlouvy na pracovišti.pdf179.92 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 14. Květen 2012 - 14:26

  Právníci se snaží pana Drábka upozornit, že není neomezený vládce, ale že také existuje právo. A Drábek couvá:

  http://aktualne.centrum.cz/…clanek.phtml?…

  Ale nepodceňovat, je třeba se bránit úřední šikaně s využitím všech právních prostředků.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 1. Květen 2012 - 12:48

  V celém vláknu o posílení úřední šikany a zvýšení administrativní zátěže se dosud mluvilo jen o § 136.

  Novelizovaný zákon o zaměstnanosti má ale i § 132, který již obsahuje sankce pro fyzické osoby. Nezbývá než doufat, že se někdo bude soudit a soud tuto zhovadilost od Drábka zruší.

  "§ 132

  (1) Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat od fyzických osob, které se zdržují na pracovišti kontrolované osoby a vykonávají pro ni práci, osvědčení totožnosti, a nejde-li o manžela nebo dítě kontrolované fyzické osoby, i prokázání, že tuto práci vykonávají na základě pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. U cizinců jsou dále oprávněni vyžadovat předložení povolení k zaměstnání, pokud zákon jeho vydání vyžaduje, a povolení k pobytu, nebo zelenou kartu zelenou kartu nebo modrou kartu, pokud ji zákon vyžaduje.

  (2) Fyzické osoby jsou povinny osvědčit svou totožnost a prokázat další skutečnosti uvedené v odstavci 1.

  (3) Za nesplnění povinnosti uvedené v odstavci 2 může kontrolní orgán uložit pořádkovou pokutu až do výše 10 000 Kč, a to i opakovaně, nejvýše však do částky 100 000 Kč."

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ludmila55 (bez ověření), 10. Duben 2012 - 15:21

  Dobrý den, ráda bych napsala, že žádné vybudované pohodlí pro úředníky nelegálního zaměstnávání se nekoná. Nejsou žádné mobilní kanceláře – mj. 180 aut.Děkuji

  Vložil Pavel, 10. Duben 2012 - 15:49

  Paní Ludmilo55,

  k 1.1.2012 SÚIP nabral 178 nových úředníků a v roce se celkový počet 341 úředníků na SÚIP chystá provést 200 000 kontrol. Tolik info z MPSV.

  O těch autech a nákladech opakovaně psal český tisk. Ale i kdyby to nebyla pravda, tak se mi jako daňovému poplatníkovi nelíbí, že směrnice EU proti zaměstnávání nelegálních pracovníků ze zemí mimo EU byla záminkou, aby se rozšířila státní šikana na české zaměstnavatele s českými zaměstnanci.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Ludmila55 (bez ověření), 16. Duben 2012 - 19:33

  Pane Pavle, věřte mi, že je pravda, že nejsou automobily… vím, o čem mluvím. Směrnice EU, celý projekt v rámci nelegálního zaměstnávání je jedna věc, ovšem věřte, že i ti státní úředníci, jak vy píšete, platí daně jako vy… Nic ve zlém,ale někdy by možná stálo namísto odsouzeníhodného článku zeptat se třeba na skutečnost.. všichni úředníci nejsou rozhodně šikanózní, bohužel dělají svoji práci jako vy, či ostatní občané a to na základě zákonů vydaných „těmi nahoře“… Pěkný den i Vám, Ludmila

  Vložil lake, 16. Duben 2012 - 20:50

  Paní Ludmilo,
  děkujeme za připomenutí, že úředníci jsou jen jedni z nás: chodí na kontroly pěšky, píší obyčejnými propisovačkami, svačinu s sebou nosí v aktovce (pouhá suchá houska se salámem).

  V tomto vláknu jde spíše o zhovadilý text, kterým se mluvčí ministerstva obrátila na veřejnost. Tento text je v rozporu se zákonem – a totéž zřejmě platí i pro TAJNÝ metodický pokyn ministra. To by se snad ouřadu placenému z mých daní stávat nemělo. Úřad dělá ze svých úředníků zombie, kteří bezmyšlenkovitě jako roboti mají udělovat závratné pokuty bez prokázání že skutečně došlo ke správnímu deliktu. Takový postup je šikanózní a protiústavní.

  Pokud někdo zaměstnává pracovníky nelegálně, nechť zaplatí pokutu. Nelze ale postupovat v rozporu s právem a ukládat pokutu za něco, co správním deliktem vůbec není (nepředložení jakýchsi nedefinovaných papírů přímo na pracovišti).

  lake

  Vložil Ludmila55 (bez ověření), 17. Duben 2012 - 8:10

  Pane lake, souhlasím s Vámi v odstavci 2 a 3, nemohu však souhlasit s ironickým odstavcem prvním.....věřte, že chodí pěšky, jezdí mhd i vlakem..bohužel používájí propisovačky, které si někdy musí koupit i sami…chápu,že veřejnost je jednoznačně zaujatá proti státním úředníkům a dá se to možná i pochopit, ale je nespravedlivé házet všechny do jednoho pytle,neboť tak to tomu není. nicméně nezbývá než jednoznačně podpořit,že z úředníků se stávají roboti musející udělovat sankce za nesmysly…toť asi vše pěkný den Ludmila

  Vložil vladan, 17. Duben 2012 - 9:18

  Paní Ludmilo prosím o vysvětlení jak se takovýto úředník dostane do domu? Máme vstupní dveře domu zamčené i přes den. Takže úředník může pouze přešlapovat před domem. Pochybuji, že když na mě někdo zazvoní a sdělí, že jde dělat kontrolu pracovníků tak jsem povinen odzvonit.

  Vložil lake, 9. Duben 2012 - 16:41

  O tiskové zprávě, kterou podepsala paní Viktorie Plívová, tisková mluvčí MPSV, se dá říci pouze toto:

  Je to příběh, vypravovaný blbcem: hrůzostrašný, leč nesmyslný veskrz.
  (William Shakespeare: Macbeth)

  Paní Viktorie (aby ji pánbůh při zdravém rozumu zachovati ráčil) píše v tiskové zprávě toto (cituji):
  "V § 136 zákona o zaměstnanosti je uložena povinnost právnické nebo fyzické osoby mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3. Inspektoři a další kontrolující osoby jsou zavázáni vyhodnotit nepředložení dokladů přímo při kontrole a na pracovišti jako nelegální práci."

  A teď - už bylo dost strašení malých dětí. Povíme si raději jak je to ve skutečnosti. Ustanovení § 136 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti zní:
  "Právnická nebo fyzická osoba je povinna mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu a dokladů, které je povinna uchovávat podle § 102 odst. 3."

  • Zda za porušení § 136 hrozí zaměstnavateli nějaká sankce:
  Nikoliv, žádná sankce nehrozí. Nedílnou součástí zákona o zaměstnanosti jsou ustanovení o správních deliktech a pokutách (§ 139 až § 141b zákona). Jestliže pečlivě prostudujeme tato ustanovení, zjistíme, že porušení povinnosti podle § 136 je natolik nevýznamné, že zákonodárce za porušení tohoto ustanovení nestanovil žádnou sankci.

  • Zda nepředložení papírů na pracovišti znamená že všichni pracují nelegálně:
  Takový závěr vyznívá absurdně a je v rozporu se zákonem o zaměstnanosti. Podle § 5 písm. (e) zákona "nelegální prací [je] výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, (...) pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu (...)".

  Teprve po splnění některé ze tří uvedených podmínek lze hovořit o nelegální práci, případně uplatnit sankce za správní delikt. Za nelegální práci však nelze považovat takový výkon práce, při němž na pracovišti nejsou uloženy dokumenty podle § 136. Ve správním řízení se samozřejmě postupuje standardním způsobem. Jestliže ouřad něco tvrdí, je povinen to ve správním řízení také prokázat. Pouhá skutečnost, že papíry nejsou v daném okamžiku na pracovišti, takovým důkazem není a takovýto "důkaz" by neobstál při soudním přezkumu.
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  Ouředníci MPSV ukazují nám všem, že sice jsou zbyteční a nedovedou se orientovat v zákonech, ale randál a křik dělají znamenitý: snad abychom nepoznali, že jsou neschopní, protože pak bychom je přišli do Prahy vyházet z oken ministerstva, včetně pana ministra.

  lake

  Vložil Pavel, 12. Duben 2012 - 9:54

  Pane lake,

  já za úřední šikanu považuji, že nás nějaký dement nutí mít „doklady prokazující“ na pracovišti aniž by vůbec v zákoně stanovil, co si vlastně přeje.

  Půlmozkům podstrčil v důvodové zprávě tento důvod:

  „V souladu s článkem 14 Směrnice 2009/52/ES je pro zajištění účinných a odpovídajících kontrol nelegální práce potřeba, aby zaměstnavatel měl v místě pracoviště kopie takových dokladů prokazujících legálnost práce, které si kontrolní orgán nemůže zajistit z příslušných registrů. Jedná se například o pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo jiné smlouvy. Doklady prokazující oprávněnost pobytu cizince na území ČR je zaměstnavatel povinen podle § 102 odst. 3 uchovávat, a proto pro rychlejší a efektivnější průběh kontroly má mít jejich kopie v místě pracoviště cizince.“

  To ze článku 14 Směrnice samozřejmě neplyne, ale nikdo z půlmozků se tím nebude zabývat, z toho jim nekouká business.

  Navíc minimálně názor MPSV je, že při nepředložení toho čehosi jde o nelegální práci. Nevím jak by to dopadlo u českého soudu i když doufám, že by to prohráli, alespoň u Ústavního.

  Je mi jasné, že při případném ukládání sankcí za porušení zákazu nelegální práce je kontrolní orgán povinen dodržovat všechny zásady správního trestání. Jednou ze zásad správního trestání je zásada, že důkazní břemeno stíhá správní orgán. Orgány inspekce práce tak budou muset prokázat jednoznačné porušení zákazu nelegální práce. Pouhý fakt, že kontrolovaná osoba nepředloží při kontrole na pracovišti pracovní smlouvy či jejich kopie, podle mého názoru nelze v žádném případě považovat za prokázání výkonu nelegální práce.

  Ale jedná se pouze o můj názor, dokud není judikát případně dokud nebude § 136 Ústavním soudem zrušen jsem opatrný a pouze informuji o další zvůli úředních osob. A radím kopírovat smlouvy, protože to vyžaduje šikanizující ministr.

  A i kdyby to zaměstnavatelé nakonec u soudu vyhráli, tak v současné době vzhledem ke sdělení MPSV se věnují kopírování smluv, v případě kontroly se budou věnovat těm darmožroutům, pak se budou věnovat správnímu řízení a soudnímu řízení s nejistým výsledkem. Já to zkrátka považuji za šikanu, zaměstnavatelé by měli plnit zakázky odběratelům a odvádět daně. A ne se věnovat zbytečným kontrolám.

  Hezký den!

  Pavel

  P.S.

  šikana vyžadující mít na pracovišti „doklady prokazující“ podle důvodové zprávy údajně vychází z článku 14 Směrnice 2009/52/ES:

  "Článek 14

  Kontroly

  Členské státy zajistí, aby na jejich území byly prováděny účinné a odpovídající kontroly zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Tyto kontroly vycházejí v první řadě z posouzení rizik, jež vypracují příslušné orgány členských států. S cílem zvýšit účinnost kontrol určují členské státy na základě posouzení rizik pravidelně odvětví činnosti, ve kterých se soustřeďuje zaměstnávání neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Pro každé z těchto odvětví podají členské státy do 1. července každého roku Komisi zprávu o kontrolách provedených v předchozím roce a o jejich výsledcích, a to jak pokud jde o absolutní hodnoty, tak i o procentní podíl zaměstnavatelů z každého odvětví."

  No, já v tom plošnou povinnost mít „doklady prokazující“ na pracovišti nevidím. Určitě to šlo zařídit jednodušeji a levněji. Ale to by se nemohlo vypsat výběrové řízení na 180 automobilů a jiné vybavení za 0,8 miliardy. Možná by někdo těm legislativcům mohl vysvětlit, kdo je „neoprávněně pobývající státní příslušník třetích zemí“. Jsou to příslušníci států mimo EU, kteří v ČR pobývají nelegálně. Pokud by kontrola zjistila na pracoviště takovou osobu, která by neměla „doklad prokazující“ tak ať zaměstnavatel dostane pokutu. Proč ji ale má dostávat za české zaměstnance? Možná by mohl odpovědět znalec pracovního práva, podle kterého jde pouze o „uspořádání dostupnosti této agendy“.

  Abych byl správně pochopen, nemám nic proti postihování nelegální práce, pouze nemám rád když mne neschopné úřední osoby šikanují a to ještě za peníze z mých daní.

  Vložil Zdenek 22, 9. Duben 2012 - 14:43

  Nevidím žádnou „šikanu“ v tom, že zaměstnavatel je povinen předložit doklady o pracovněprávním vztahu s každým zaměstnancem, a to v době kontroly a nikoliv až dodatečně.

  Pokud ty doklady existují, jako že by měly, je to jen o tom, jak si zaměstnavatel uspořádá dostupnost této agendy:

  „V případech, kdy má zaměstnavatel více pracovišť s malým počtem zaměstnanců nebo to vyžaduje zvláštní povaha jeho činnosti, je za splnění této povinnosti považováno předložení kopie pracovních smluv či dohod uložených v elektronické podobě (naskenované originální smlouvy např. ve formátu pdf) na paměťových médiích, např. CD, DVD, flash discích aj. prostředcích výpočetní techniky s možností vytisknutí pro potřeby doložení výsledků kontroly.“

  Vložil Pavel, 9. Duben 2012 - 16:45

  Pane Zdenku 22,

  Váš názor Vám neberu, pouze konstatuji, že je raritní.

  1)původně jsem vlákno založil pouze proto, abych upozornil na další šikanu ze strany státní byrokracie, kterou všechny politické strany chtějí v programových prohlášeních snižovat a ve skutečnosti ji, když se chopí moci, zvyšují.

  2)pokud ale mám tu čest s odborníkem na pracovní právo, které mu je nový zákon jasný, tak si dovolím pár otázek

  2a)co je doklad prokazující existenci pracovněprávního vztahu. Pracovní smlouva to nepochybně nebude, ta prokazuje pouze, že někdy pracovněprávní vztah začal a nikoliv, že trvá. Ty bláboly v tiskové zprávě nelze brát vážně, jedná se pouze o tiskovou zprávu. Samotný metodický pokyn by byl lepší, ale ten protiprávně odmítají vydat. A nejdůležitější je zákon o zaměstnanosti, který požaduje v § 136 „mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu“. Pouze se neví co to je.

  2b)v pracovních smlouvách obvykle bývají i informace o mzdách. Jak zajistit, aby nebyly volně k nahlédnutí pro celou skupinu zaměstnanců? Ke každé skupině přidělit jednoho personalistu? Je to z Drábkova ministerstva, tak možná chce snižovat nezaměstnanost

  2c)v mnoha profesích je obvyklé, že se skupiny pracovníků na odloučených pracovištích mění. To se mají každé ráno „doklady prokazující“ aktualizovat? A až v průběhu dne zjistí, že ještě potřebují jednoho člověka, tak ten pojede do centrály, vyzvedne si CD, ze kterého jste tak nadšen, a pojede pracovat? Nebo všichni budou u sebe nosit povinně „doklady prokazující“ aby splnili rozmar jednoho ministra. Oni existují i „špinavé“ profese o nichž tento „odborník“ asi nikdy neslyšel

  3)Doufám, že až vyměří pokutu nějakému zaměstnavateli, že neměl „doklady prokazující“ na pracovišti a přitom tam nachytají pouze jeho dlouholeté kmenové zaměstnance, tak že to Ústavní soud zruší.

  4)Já si takto naplnění článku 2/3 Ústavy „Státní moc slouží všem občanům…“ nepředstavuji. Vy možná ano. Já to považuji za další šikanu. Chtějí honit malé ryby, protože na velké si netroufnou, zejména když jsou jejich součástí.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lake, 12. Duben 2012 - 13:44

  Soudím, že kontroly zda na pracovišti jsou pracovní smlouvy mají za cíl odhalovat oblíbený „švarcsystém“. Při něm pracovník je osoba samostaně výdělečně činná, ale ve skutečnosti koná závislou práci.

  Jak kontrolní systém Velkého Bratra nejlépe obelstít se už veřejně píše na netu: http://www.mesec.cz/…svarcsystem/

  lake

  Vložil NeznáIek˙ (bez ověření), 12. Duben 2012 - 3:36

  …o nichž tento „odborník“ asi nikdy neslyšel…

  • tento „odporník“ především nerad slyší kritiku na to jak dobře zprovoznil sytém vyplácení sociální podpory od počátku tohoto roku.
  • takže toto je hozená „návnada“ jednoho lupena z TOP09 aby zaměřil pozornost obecenstva jiným směrem… než tím jak to v dosazené funkci pěkně vede

  Neználek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".