Účtování o předpisu záloh

Vložil lake, 23. Září 2014 - 8:20 ::

V jiné diskusi (http://www.portalsvj.cz/…/15860/85499#…) přišla řeč na předpisy zálohových plateb. O předpisech záloh se obecně neúčtuje, protože by tím vznikl fiktivní stav, který není v souladu se skutečným stavem účetní jednotky. Existuje pouze jediná nesystematická výjimka „na dobré slovo“, která ale není uvedena v žádném celostátně platném právním předpisu. Je to kostlivec ve skříni.

Pan popletený účetní mi k této podivné praxi napsal: „Jak jinak chcete v účetnictví zachytit stav, že má někdo něco uhradit?“.

Pane popletený účetní, jste zřejmě stejně popleten jako ostatní účetní. Snad nerozumíte tomu, že „stav, že někdo má něco uhradit“ je právní vztah mezi osobami navzájem. Obsah účetních knih je vedlejší – pouze odráží jinde a jinak vzniklou právní skutečnost.

Nemusíte účtovat o předpisech záloh. To není nutná podmínka k tomu, abyste mohl po povinné osobě platby vymáhat. Skutečný právní stav a obsah účetnictví jsou přece dvě různé věci. Soudu byste musel předložit smlouvy, zápisy ze shromáždění a účetní doklady. Obsah účetních knih není sám o sobě důkazem.

Představte si vlastníka bytu, který nevede účetnictví a od svého nájemce vymáhá nájemné či zálohy na služby. Myslíte snad, že soud jeho nárok zamítne jen proto, že ty částky nejsou zachyceny v účetních knihách?

A platí to i obráceně: jestliže protiprávně účtujete o neexistujících zálohách, nejste oprávněn je vymáhat, a soud Vám nepřisvědčí, i když snad v účetnictví máte tyto částky zavedeny. Pletete si zřejmě skutečně existující právní stav se stavem účetnictví. Obsah účetnictví může někdy podstatným způsobem zastírat stav skutečný (právní).

Viz známý švindl, kdy SVJ účtuje nesprávně o splátkách jistiny svého úvěru, jako by šlo o náklady na správu domu, a vymáhá na to peníze předepsané a označené protiprávně jako „zálohy na správu“. A to i přes to, že ty protiprávně označené platby vůbec zálohami na správu nejsou. Jde o splátky od dlužníků, které jsou nesprávně označeny a nesprávně zaúčtovány. A přitom toto SVJ vůbec neúčtuje o skutečných pohledávkách za vlastníky, vzniklých v minulosti úhradou skutečně vynaloženého nákladu na správu.

Jste-li opravdu účetní, pane „popletený účetní“, měl byste dobře vědět, že o předpisech záloh nemůžete pro SVJ účtovat. Jediná speciální výjimka (ovšem bez jakéhokoliv podkladu v celostátně platném právním předpisu), a pro jediný speciální případ, je ČÚS 017, který NENÍ celostátně platným právním předpisem. To se týká výhradně podnikatelů a opakovaných zákoh na služby. Jde o podivnou výjimku, která jde proti celému systému účetnictví a její použití způsobuje účetním neustále zmatky a problémy.

Přečtěte si:
http://www.portalsvj.cz/…platby-zaloh#…
http://www.portalsvj.cz/…-zaloh-v-svj#…

lake

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jenda 1 (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:18

  Pane Lake, ve svém poměrně obsáhlém příspěvku jste nezodpověděl to hlavní, na co reagujete. Tedy na otázku: „Jak jinak chcete v účetnictví zachytit stav, že má někdo něco uhradit?“

  Vaše příklady jsou mimo, držte se SVJ. Zkuste tedy odpovědět na otázku.

  Moje odpověď je – právě pomocí onoho instrumentu předpisu záloh. Díky tomu se i v účetnictví odráží ten reálný stav, že má někdo něco zaplatit. Vynechejte vymáhání a jeho právní podklad. Jde o to v účetnictví zachytit ten skutečný stav, po kterém tak voláte.

  Vložil lake, 23. Září 2014 - 19:40

  Pane Jendo, Vaše otázka je zmatečná. Vysvětlil jsem, že stav, kdy má někdo něco uhradit, nemusí v účetnictví být zachycen. Dokonce ani nemůže být v účetnictví zachycen, jde-li pouze o předepsané zálohy.

  Budu citovat namátkou názory účetních. Zkuste o tom přemýšlet.

  … o zálohových (proforma)fakturách nebo jiných tzv. zálohových listech coby písemném uplatnění požadavku na zálohu by se vůbec nemělo účtovat, a to ani u poskytovatele ani u příjemce zálohy. Dochází totiž ke zkreslování účetního stavu pohledávek a závazků, proto je vhodné alespoň k datu účetní závěrky případně tyto účetní zápisy zrušit. (…)
  Nemělo by se ovšem nikdy účtovat o zálohové tzv. proforma faktuře (čili o pohledávce na zálohu) uměle navyšující bilanci.
  http://www.ucetnikavarna.cz/…-ucetnictvi/
   
  Účetní jednotka může od svých odběratelů požadovat zálohu na dodání zboží, výrobků nebo poskytnutí služeb. Odběrateli může vystavit zálohovou fakturu, o které ale neúčtuje. O záloze účtuje až v okamžiku jejího uhrazení.
   http://www.uctovani.net/clanek.php?…

  lake

  Vložil Jenda 1 (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:45

  Pane Lake, Vaše odpověď je zmatečná. Uvedený příklad je opět mimo, netýká se SVJ a dokonce ani záloh v SVJ. Zálohová faktura je opravdu jiný instrument o tom se přece nebavíme …

  Znovu se tedy táži, jak v účetnictví zachytit, že má vlastník zaplatit zálohu? Je třeba se držet zákona a účetnictví holt má věrně zachycovat skutečnost. A skutečnost je taková, že vlastník má zaplatit zálohu SVJ. Jak tuto skutečnost zachytíte v účetnictví?

  Vložil lake, 23. Září 2014 - 19:58

  Nerozumíte tomu, že účetnictví může zachycovat pouze skutečně uhrazené zálohy. O předepsaných zálohách netřeba účtovat, to je pouze Váš směšný omyl.

  Jaké zálohy jste vlastníkovi předepsali přece víte. Máte to v kopii předpisu záloh, kterou vlastník podepsal při převzetí. Tato kopie bude sloužit jako důkaz při soudním vymáhání. Co ještě potřebujete více? Není nutno ani možno účtovat o každém kusu papíru.

  Zkuste si položit otázku: PROČ chcete účtovat o předpisu záloh? Jaký to má smysl a cíl?

  Správný postup konvenující s platnou legislativou by byl účtovat o vzniku závazku z titulu přijetí zálohy až při jejím zaplacení.
   http://www.uctovani.net/clanek.php?…

  lake

  Vložil Jenda 1 (bez ověření), 23. Září 2014 - 20:20

  Pane Lake, neměňte prosím své příspěvky po jejich zveřejnění. Pokud se spletete, dejte to prosím do jiného příspěvku. Každý jsme omylný a čtenáři to jistě pochopí.

  Do svého příspěvku jste doplnil celý druhý odstavec i s otázkou ve druhém odstavci. O soudním vymáhání se nebavíme. Tak daleko ještě nejsme :-)

  Jsem rád, že přiznáváte, že vlastník má povinnost zaplatit zálohu. Dokonce máte „papír“, kterým jste schopen tuto povinnost doložit u soudu. Výborně. Teď jde ještě o to dodržet zákon o účetnictví, které má odrážet věrný obraz skutečnosti. A skutečností je, že, jak jsem v souladu s Vámi prokázal výše, vlastník má povinnost zaplatit zálohu danou předpisem záloh. Pokud tato skutečnost v účetnictví nebude, tak prostě není dodržen zákon o účetnictví (který samozřejmě dobře znáte). A to je zároveň část odpovědi na Váš dotaz, co je smyslem tohoto účtování. Je to tedy dodržení zákona o účetnictví v první řadě. A ve druhé řadě i možnost kdykoliv pohledem do účetnictví zjistit, který vlastník svoji povinnost platit zálohu splnil a který nikoliv.

  Vložil Jenda 1 (bez ověření), 23. Září 2014 - 20:05

  Pane Lake, stále nerozumíte skutečnému stavu a uvádíte příklad, který se týká dodavatelsko odběratelských vztahů. Ve Vašem odkaze se píše o něčem jiném, než je téma naší diskuze, takže nemá smysl se k tomu vyjadřovat. SVJ opravdu vlastníkům nevystavuje zálohové faktury apod.

  Nám jde přece o to, že vlastník má povinnost (na základě dohody s ostatními vlastníky) zaplatit zálohu. To je skutečnost, kterou je v účetnictví SVJ potřeba zachytit. Máte nějaký návod, jak tuto skutečnost zachytit?

  O účtování zálohových faktur už nepište, to je mimo předmět této diskuse.

  Vložil lake, 23. Září 2014 - 21:50

  Nu, pane Jendo, jste to vy, kdo nerozumí obsahu této diskuse. Není naprosto žádný účetní rozdíl mezi předpisem záloh a proforma fakturou. O obojím se neúčtuje. Tečka. Mám Vám dál servírovat názory odborníků, nebo ty tři stačily?

  Mýlíte se naprostto, když píšete „… vlastník má povinnost (na základě dohody s ostatními vlastníky) zaplatit zálohu. To je skutečnost, kterou je v účetnictví SVJ potřeba zachytit.“.

  Jak jste přišel na to, že tuto povinnost je v účetnictví SVJ potřeba zachytit? Neuvádíte žádný důvod. Vyzval jsem Vás přece už, abyste odpověděl na jednoduchý dotaz:

  Zkuste si položit otázku: PROČ chcete účtovat o předpisu záloh? Jaký to má smysl a cíl?

  Opakuji tento dotaz. Asi odpovědět neumíte. Jinak byste už odpověděl. Dotaz přece není složitý. Znáte tedy nějaký důvod, nebo neznáte?

  lake

  Vložil Jenda 1 (bez ověření), 24. Září 2014 - 5:40

  Pane Lake, pokud nevidíte rozdíl mezi zálohovou fakturou v dodavatelsko odběratelských vztazích a předepsanou zálohou vlastníkovi SVJ, tak není o čem diskutovat. Mohu s Vámi souhlasit v tom, že se oboje jmenuje „záloha“. Ale oboje vychází ze zcela rozdílných principů. Máte bezesporu nárok na svůj názor, že se ani o jednom neúčtuje. Názory odborníků, které jste předložil, se týkají pouze zálohové faktury mimo prostředí SVJ a jsou tak bezpředmětné. Jinak žádný argument nemáte.

  Já rozdíl mezi zálohovou fakturou a předepsanou zálohou vlastníkovi SVJ vidím. Na Váš dotaz „Proč o tom účtovat“ jsem odpověděl, uváděl jsem dva důvody, jeden zákonný, jeden praktický.

  Analogie mohou být vždy zavádějící, ale vzhledem k té povinnosti vlastníka zaplatit předepsanou zálohu, si to laicky můžete postavit na roveň povinnosti zákazníka zaplatit fakturu. Oboje dvoje je povinností. A teď si vezměte velké SVJ o 100 jednotkách a průměrné záloze 5000 Kč. V souhrnu to pro SVJ znamená, že očekává povinnou platbu půl milionu (500.000,– Kč).

  A já tvrdím, že takováto skutečnost má být v účetnictví zachycena. To není pár drobných. Účetnictví musí být v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, v tomto případě pak zvláště s §7 odst. 1–3 a §8 (http://zakony.centrum.cz/…ictvi/cast-1)

  Jedna z účetních zásad je „obsah má přednost před formou“, nejdůležitější je obsah. Tedy bez ohledu na to, že se v názvu povinné platby vlastníka vyskytuje slovo „záloha“, je třeba jít po obsahu. Tím je povinná platba vlastníka a tuto skutečnost je potřeba zachytit v účetnictví.

  Vložil lake, 24. Září 2014 - 6:20

  Jenda napsal: „Ale oboje vychází ze zcela rozdílných principů. “

  Jendo, přestaňte zde fantazírovat. Nejste schopen pojmenovat ani jeden z těch „rozdílných principů“, takže Vaše slova jsou mlácením prázdné slámy. Je zřejmé, že se nemůžete vyznat v účetnictví, když rozdílné pojmy (předepsaná záloha a zaplacená záloha) házíte do jednoho pytle – dokonce si je pletete s konečnou úhradou za již poskytnuté plnění. To už je naprosto mimo realitu.

  Nemáte pravdu ohledně názorů odborníků. Tyto mnou citované názory jsou podloženy právními předpisy, vyjadřují pravidla účetnictví a jsou s nimi v souladu. Naopak naprostou výjimkou je možnost účtovat o předpisech záloh na základě ČÚS 017. Pletete si tedy pravidlo s výjimkou. A tato výjimka neplatí pro SVJ, nýbrž pro podnikatele. Asi to nevíte.

  Je zřejmé, že nejste schopen rozpoznat rozdíl mezi pohledávkou, uhrazenou zálohovou platbou a konečnou úhradou. Proto diskusi s Vámi ukončím pro naprostou marnost. Povinnost k úhradě záloh lze sledovat jedině v podrozvahové evidenci a dočasně (jen do vyúčtování). Nikoliv na „trojkách“. Pokud se nad tím alespoň trochu zamyslíte, pochopíte snad nakonec co tím míním.

  lake

  Vložil Jenda 1 (bez ověření), 24. Září 2014 - 7:25

  Pane Lake, Vy stále tvrdíte že zálohová faktura a předpis zálohové platby vlastníkovi v SVJ je to samé. Domnívám se, že tento Váš předpoklad je mylný. Pro své tvrzení neuvádíte vůbec žádné argumenty a zaštiťujete se názory odborníků, kteří se však k této problematice nevyjadřují.

  Já jsem uvedl, že tyto dvě věci vychází z rozdílných principů. Jeden rozdíl jsem uvedl, možná jste ho přehlédl, a to je POVINNOST zaplatit zálohu u vlastníka v SVJ a DOBROVOLNOST zaplatit zálohovou fakturu v odběratelsko-dodavatelských vztazích.

  Uvedu další rozdílný princip, který se týká důsledků. Co se stane, když nezaplatíte zálohovou fakturu? Vlastně nic – pouze Vám nebude dodáno zboží, služba atd. Co se však stane, když nezaplatíte zálohovou platbu v SVJ? SVJ ji po vlastníkovi může dokonce i vymáhat… Je tedy rozdílný důsledek v nezaplacení „zálohy“. Proto tvrdím, že se jedná o dvě zcela rozdílné věci, z nichž každá se účtuje jinak.

  K Vašim obvyklým invektivám se vyjadřovat nebudu. Snažím se nenapadat diskutující a být věcný (byť je to někdy těžké :-)). Nechávám na čtenářích, aby si udělali vlastní názor a posoudili, nakolik jsou mé argumenty správné. Pokud nenapíšete nějaký nový argument, kterým podpoříte svá tvrzení, tak už dál reagovat nebudu, vše k tématu bylo řečeno.

  Vložil AsiTak, 23. Září 2014 - 23:37

  Pane Lake Rozdílný pohled na diskutované téma vzniká i tím zda, posuzujete problém právní analýzou nebo ekonomickou. Vy jako právník v jednom předpisu zjistíte, že se jedná o platby zálohy v jiném právním předpisu vyčtete tvrzení, že záloha se neúčtuje předpisově a proto kdo účtuje předpis o platbě porušuje zákon. To je závěr logický a pro mne i akceptovatelný.
  Nyní mé ekonomické úvahy, bez nároku „to tak musí být“ a proto bych k tomu uvítal kritizující stanoviska.
  Někde jste už psal, že platby záloh není kostelní sbírka a vlastník nemůže platit kolik chce a kdy chce, ale že musí a to i kdy a kolik. Z toho vyplývá, že příjemce zase musí dostat, tudíž zde identifikujeme finanční nárok SVJ vymahatelný, sankcionovatelný stejný jako vzniká při prodeji zboží nebo výrobku. Takový nárok se vyjadřuje účtováním předpisu pohledávky. Takže ten předpis není předpisem zálohy ale předpisem tohoto finančního nároku. Ignorováním zobrazení tohoto nároku bychom porušili princip „věrného“ zobrazení ekonomiky SVJ.
  Takže předpis záloh není nevýznamný „cár papíru“, ale účetní doklad na úrovni, vystavené faktury. Pohledávky tvoří součást saldokontové evidence, kde jsou úlohy podporující zpracování upomínek, výpočet a vyměření sankce z prodlení a podklady pro soudní vymáhání. Všechny tyto úlohy využívají jediný datový zdroj účetní evidenci. Bez předpisu pohledávek tyto úlohy jsou nezpracovatelné a saaldokontová evidence by se stala nefunkční.

  Vložil X (bez ověření), 24. Září 2014 - 8:47

  Tak jsem konečně dostal dlouho požadované vyúčtování dlouhodobých záloh, zatím za rok 2013. Je rozděleno na 2 části: tvorba a čerpání. Na začátku je počáteční zůstatek, pak následuje 12× záloha a záloha celkem. Tato čísla odpovídají mé předepsané záloze, ačkoliv jsem ji vloni neuhrazoval. To ovšem z tohoto lejstra nelze zjistit. Pak následuje asi 20 poměrně drobných položek čerpání a čerpání celkem. Na závěr je můj zůstatek na konci roku, který je roven počátečnímu zůstatku plus celkové zálohy minus celkové čerpání.

  Z tohoto „vyúčtování“ je tedy zřejmé, že je vše v nejlepším pořádku. Proč tedy po mně výbor chce doplatit dlužnou DZO i s úrokem z prodlení, když mi správce právě poslal vyúčtování, ze kterého žádný dluh neplyne.

  Mám takové tušení, že správce mé vyúčtování vyhotovil ze souhrnného vyúčtování mechanickým vynásobením všech částek mým podílem, přičemž se v části „tvorba“ jedná o předepsané zálohy.

  Můžete mi vysvětlit, jak takovéto účtování odráží věrný odraz skutečnosti. Všimněte si, že není ani uvedeno, že se jedná o předepsané zálohy a nikoliv o přijaté zálohy. Správně to může fungovat jen v případě, že všichni poslušně a pravidelně platí. Pak přijaté zálohy = předepsané zálohy. S neposlušností se tak nějak nepočítá.

  Vložil lake, 24. Září 2014 - 10:15

  :-)))))))

  Inu, pane X, všichni zde přítomní účetní by Vám vysvětlili, že takto je to podle nich zachyceno správně, věrně a přehledně. Jaksi ignorují, že podle právních předpisů i podle zdravého rozumu je to úplně špatně.

  Bavit se s účetním o účetnictví je jako bavit se s funebrákem o mrtvole: jemu se ten nebožtík líbí, ale skutečný život je jinde.

  Legrační je, že při žalobě na neplatiče by soud ani nepřipustil důkaz pomocí účetní knihy. Soud bude požadovat zápis ze shromáždění, předpis záloh, bankovní výpis. Zkrátka – bude chtít vidět smlouvy, doklady a účetní doklady, ne účetní knihy které vznikly teprve druhotně na základě těchto dokladů.

  lake

  Vložil lake, 24. Září 2014 - 8:01

  Pane AsiTak, pletete poněkud dohromady co jsem napsal já a co někdo jiný. O „kusu papíru“ se zde zmínila paní Klainová, nikoliv já. Já jsem jí naopak vysvětloval, že právě ten „cár papíru“ se stane soudním důkazem, až dojde na vymáhání.

  Zápisy v účetní knize nikdy důkazem nebudou. Samy o sobě totiž prokazují jen to, že někdo někdy někam zapsal nějaké číslo. Nelze tím prokázat, zda to číslo vyjadřuje skutečnou výši vymáhané dlužné částky.

  Veďte si předepsané pohledávky v podrozvahové evidenci a buďte spokojen. A nezapomeňte to všechno zrušit v den vyúčtování. Mějte se pěkně.

  lake

  Vložil lake, 24. Září 2014 - 4:45

  AsiTak napsal: „… zde identifikujeme finanční nárok SVJ vymahatelný, sankcionovatelný stejný jako vzniká při prodeji zboží nebo výrobku.“

  To samozřejmě není pravda. Pletete si zřejmě zálohovou platbu s konečnou úhradou. To jsou dvě různé věci. Přijetím zálohy vznikne právnické osobě závazek ve stejné výši, jako byla přijatá záloha. Takže není pravdivé ani Vaše tvrzení, že „ignorováním zobrazení tohoto nároku bychom porušili princip „věrného“ zobrazení ekonomiky SVJ“.

  Věrným zobrazením naopak je ukázněný a standardní účetní postup, kdy se v účetní knize účtuje o přijatých zálohách „na trojkách“ a zároveň se účtuje o pohledávce plátce za SVJ z titulu těchto záloh. Toto je věrné zobrazení. Mimochodem: právě tak získáte z účetnictví to, co musí povinně obdržet vlastník jednotky při jakémkoliv vyúčtování – částku skutečně uhrazené zálohy.

  Předepsané zálohy se samozřejmě mohou objevit v podrozvahové evidenci právnické osoby (evidence práv). Proč ne. Podrozvahové účty slouží k zachycení právě takových specialit. Na „kouzelných“ podrozvahových účtech můžete účtovat o cizím majetku. Můžete v nich mít pohledávky či závazky z budoucích soudních sporů, u kterých nebyla ještě podána žaloba.

  Pokud jde o předepsané zálohy, na „trojky“ toto opravdu nepatří. Navíc musíte dbát, aby se tyto dočasné pohledávky zrušily ke dni, kdy SVJ provede vyúčtování. Protože tím dnem zanikne povinnost plátce k úhradě těchto záloh a zanikne i oprávnění SVJ vymáhat tyto zálohy. Neuhrazené zálohy se Vám projeví už jen jako nedoplatek plynoucí z konečného vyúčtování.

  Už je to jasnější?

  lake

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:42

  Zálohová faktura a proforma faktura je naprosto něco jiného, než záloha na služby, na které se dohodnou členové SVJ. Zálohových faktur dostáváme mraky například od různých vydavatelství, kteří nám tímto nabízí své produkty.. a byla by blbost o tom účtovat :-)Ale to, že někdo nesplní závazek, na kterém se dohodl s ostatními, už považuju za skutečnost hodnou účtování.

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 23. Září 2014 - 18:50

  Pane Lake, nepleťte se do účetnictví, když mu vůbec nerozumíte a ani nevíte, jak účtují jiné účetní jednotky a že předpisy záloh jsou naprosto běžné v tisících účetních jednotkách… Jen děláte bordel v hlavách lidí, kteří si myslí, že tomu rozumíte…

  Vložil popletený člen svj (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:14

  Domníváte se pane popletený účetní, že tomu účetnictví svj rozumí běžný člen svj a že z něj může něco vyčíst? Ale kdepak, houby s octem. Vždyť sami účetní mají různý názor na účetnictví svj a navzájem se obviňují. A pak, že podvojné účetnictví dává věrný obraz o stavu financí členů svj. Jenom účetní loby se snaží podniknou cokoliv, aby měla příjmy, nic jiného. Tak hezky účtujte.

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:27

  No, když popletený účetní předloží popletenému členu účetní výkazy, vysvětlí mu zhruba, oč tam jde, tak tomu porozumět může. Když mu řekne, že například stav bankovního účtu najde na tom a tom řádku, skutečnost, kolik kdo SVJ dluží najde na tom a tom řádku, pak průměrně inteligentní popletený člen tomu porozumí. Záleží samozřejmě také na tom, jakou formou mu jsou věci předloženy. A účetní se mezi sebou neobviňují, obviňuje tu jen Lake všechny, kdo má jiný názor, než on :-)

  Vložil popletený člen svj (bez ověření), 23. Září 2014 - 20:23

  Pane popletený účetní, tak tohle opravdu nemusíte nikomu ukazovat, zatím jsme ještě gramotní a řádek si umíme najít. Účetnictví ale není o tom, zda si umíte najít nějaký řádek. A jinak byste si měl vyhledat vlákno, kde navzájem vedou sami účetní docela nevybíravou polemiku mezi sebou.

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 24. Září 2014 - 6:22

  Pokud si to umíte sám vyhledat, je to ok, jste šikovný. Mnozí by si to určitě sami vyhledat neuměli :-)

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:26

  No, když popletený účetní předloží popletenému členu účetní výkazy, vysvětlí mu zhruba, oč tam jde, tak tomu porozumět může. Když mu řekne, že například stav bankovního účtu najde na tom a tom řádku, skutečnost, kolik kdo SVJ dluží najde na tom a tom řádku, pak průměrně inteligentní popletený člen tomu porozumí. Záleží samozřejmě také na tom, jakou formou mu jsou věci předloženy. A účetní se mezi sebou neobviňují, obviňuje tu jen Lake všechny, kdo má jiný názor, než on :-)

  Vložil Jenda 1 (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:24

  Víte, já když se podívám na rentgenový snímek, tak z něho také nevyčtu vůbec nic. Tím chci říci, že vypovídací schopnost nějakého nástroje (účetnictví, rentgenový snímek atd.) nemusí být obecná a zřejmá každému. Chybou účetních, stejně jako třeba zmiňovaných lékařů, může být to, že nevysvětlí laikovi to, co je z jejich nástroje patrné (pro ně). Ale za svoji neschopnost číst rentgenové snímky bych rozhodně nevinil „rentgenovou loby“.

  Vložil lake, 23. Září 2014 - 19:14

  Popletený účetní, prokažte, že nemám pravdu. Citujte z celostátně platného právního předpisu, který pro SVJ umožňuje účtovat o předpisech záloh. Teprve až toto uděláte, můžete si začít vyskakovat.

  Bordel v hlavách máte snad v hlavách Vy a podobní neználci, kteří neznáte celostátně platné předpisy, ale máte plnou pusu komentářů.

  Je všeobecně známý obsah ČÚS 017, ale jednak to není celostátně platný právní předpis, druhak se nevztahuje na SVJ. Pište jen o věcech, o kterých něco víte.

  lake

  Vložil popletený účetní (bez ověření), 23. Září 2014 - 19:35

  Myslím si, že pro účetní jednotku stejně jako pro všechny lidi je důležité to, co je v zákoně. Standard není zákon. Nebo ano? Vyhláška je jen vyhláška, není zákonem. Souhlasíte?....... Takže pokud se v zákoně píše (viz níže), že má podávat věrný a poctivý obraz, ptám se: podává SVJ věrný a poctivý obraz, pokud v účetnictví nezobrazí to, že někdo něco dluží??? Podle mého názoru ne… citace ze zákona: Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

  §7 (2) Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou možnost, která skutečnému stavu odpovídá. Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz.

  Vložil AsiTak, 23. Září 2014 - 13:46

  Píšete v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…pokracovat-0#… na toto téma „Napřed musíte prokazatelně zjistit, co se ve skutečném světě děje, kdo komu co dluží a z jakého právního důvodu dluží. Teprve pak o těchto skutečnostech můžete začít účtovat, nebo vést evidenci.“ Plně souhlasím tímto postupem pro zjišťování právní kvalifikace hospodářského dění. Pro ekonomickou kvalifikaci platí obdobný princip. „Zálohami“ nestanou finanční operace tím, že nějaký popletený právník to tak pojmenuje. Což o to, pojmenovat může jak uznává za vhodné a takové nesouhlasné pojmenování nalezneme i v dalších zákonech, ale vzniká tím zmatek a omyl když pak aplikujeme pravidlo účtování pouze podle pojmenování dle právního předpisu. Takže analyzujme „co se ve skutečném světě děje“ když obecně ekonomicky subjekt poskytuje/přijímá zálohu a co se děje když SVJ od vlastníka obdrží „zálohy“ např. za služby. 

  obecně, záloha (přijatá):
  = finanční příjem dodavatele od objednavatele dodávky
  = je přijata před vyhotovením dodávky
  = je určena k zhotovení dodávky
  = po zhotovení dodávky je zúčtována v konečném vyúčtování
  = rozhodnutí o poskytnutí vzniká vzájemnou dohodou
  = nezaplacení obecně nelze vymáhat a sankcionovat 

  SVJ „záloha“:
  = finanční příjem od vlastníka
  = SVJ není zhotovitelem dodávky ale zprostředkovatelem dodávek třetích stran
  = je přijata periodicky během trvání dodávek služby
  = je určena k tvorbě finančního zdroje na průběžné financování dodávek služby
  = je určena k financování „cizí“ dodávky proto i přijaté peníze jsou „cizím“ majetkem
  = po uplynutí období zúčtovací je zúčtována v konečném vyúčtování
  = rozhodnutí o poskytování je nahrazeno zákonem
  = nezaplacení lze vymáhat a sankcionovat 

  Podle tohoto seznamu rozdíly jsou již zjevné. SVJ není v roli dodavatele ale zprostředkovatele dodávky, navíc plnění dodávek většiny tzv. „služeb“ (voda, plyn, teplo, el. energie) tvoří kontinuální odběr a proto nelze stanovit časový sled „přijetí zálohy“ a „vyhotovení dodávky“, tj. zda nastalo „před“, a ta je podmínka kriteriální pro přiznání obecné kategorie zálohy. V opačném případě pak jde o dílčí platbu dodávky.
  Takže SVJ „záloha“ je finanční vklad zprostředkovateli k financování zprostředkovaných služeb. Jde o dílčí platby dodávek služeb. SVJ na tyto platby má nárok. Neplnění nároku lze vymáhat a sankcionovat.
  Můj závěr je, že po analýze dění reálného světa, jsem pro volbu účtovací metody podle „popletených účetních“ než podle „popletených právníků“.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".