Účtování záloh v SVJ

Vložil Anonymous, 8. Duben 2010 - 22:10 ::

Dobrý večer.Prosím poradit,jak účtovat u SVJ zálohy na elektřinu a jak účtovat faktury o zaplacení elektřiny. Na účet 314,nebo 315,? Děkuji.ANET.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jhalasz, 9. Duben 2010 - 17:14

  Přijatá zálohová faktura: 314/321
  Úhrada zálohové faktury: 321/221

  Přijatá faktura - vyúčtování el. energie: 314/321
  Úhrada této faktury: 321/221

  Nebo Vás zajímá, jak se účtují přijaté platby na zálohy od jednotlivých vlastníků?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Duben 2010 - 17:58

  Předpokládám, že účtem 314 myslíte účet Poskytnuté zálohy.

  O zálohových fakturách se neúčtuje. Poskytnuté zálohy se účtují na účtu 314 podle výpisu z BÚ, tedy MD 314, Dal 221. Velmi podrobné a srozumitelné vysvětlení poskytovaných záloh je např. v časopise Auditor č. 3/2006 na straně 18 v článku „K problematice evidence takzvaných zálohových faktur“.

  Ve Vašich postupech účtování Vám nějak zmizel účet 315-xxx, na kterém se obvykle sledují skutečné náklady na služby.

  N. Klainová

  Vložil Zuzana (bez ověření), 4. Září 2012 - 10:28

  Prosím Vás, když se o zálohových fakturách neúčtuje, tak jak ji zaúčtuji v bance?

  Vložil jhalasz, 10. Duben 2010 - 15:40

  Díval jsem se do dokladů a nechodí zálohové faktury na elektřinu, ale zálohy se hradí na základě "platebního kalendáře - rozpisu záloh na další období".
  tedy se vypustí účet 321.
  Účet 315 mi nezmizel, ten se použije až při vyúčtování skutečných nákladů a dotaz směřoval k zálohám.

  Vložil Anonymous l (bez ověření), 10. Duben 2010 - 6:01

  Zrovna minulý týden jsem nad účtování předpisu záloh.faktur přemýšlela...
  Auditoři někomu vytýkali, že když se faktura předepíše, nemáme tím ještě uhrazenu platbu, tedy bychom to na 314 neměli mít. (což je pravda)
  Jiní auditoři mi zase jednou vytkli, že jsem neměla předpis faktury(na 321), přestože jsem fakturu ihned hradila. Takže teď dělám předpis souběžně s platbou přes 321, i když je otázka, jak je to "důležité"... (takto to jde u organizace, kde jsou dvě a půl faktury měsíčně).

  Ale když máme denně například 50 faktur k zápisu a faktury se posílají po organizaci ke schválení, volíme postup, kdy na 314 předepisujeme, abychom měli přehled o jednotlivých fakturách. Jen na konci roku by na účtu 314 neměla být žádná faktura, která nebyla uhrazena. Ale během roku to tam prostě dávám a případné námitky auditora si zodpovím.
  (myslím, že účetnictví má sloužit nám, ne my jemu...)

  Zajímavé ale je, že jsem předloni skončila studium na vysoké škole a tam nás v účetnictví "učili" předpis záloh. faktury 314/321 :-)

  U elektrické energie už většinou zálohové faktury nechodí (aspoň u nás), chodí nějaký předpis záloh na celý rok, takže by si to lidé stejně neúčtovali jako předpis faktury, ale jako platbu rovnou...(314/221)

  ... a jen tak na okraj...
  Ten článek z časopisu Auditor jsem nečetla a neznám ho, možná bych se tam dočetla odpovědi na otázku, jak je možné, že se neúčtuje o přijaté faktuře (přestože je zálohová). (ale nepovažuju to za důležitý problém, je to jen tak k diskuzi :-) )

  Lenka

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Duben 2010 - 9:13

  Paní Lenko, trochu mne mrzí, že si Vaši auditoři uvedený článek nepřečetli. Pro členy KAČR je přece časopis Auditor zdarma. Stačí se začíst. Já jsem se sice nechala před časem na vlastní přání ze seznamu KAČR vyškrtnout, ale články z Auditorů si schovávám doposud, protože jsou pro mne cenným zdrojem informací. Podstatu z článku Vám opíšu:

  „Vystavením a odesláním zálohové faktury nevzniká dodavateli žádná pohledávka a jejím přijetím odběrateli žádný závazek. V tomto případě nevzniká ani žádný účetní případ…“

  Nevím jak Vy, ale já jsem dostala během své praxe nesčetné množství zálohových faktur na odběr nejrůznějších časopisů. Ty faktury končily většinou v tříděném odpadu. Žádný zákon nepředepisuje povinnost zálohové faktury hradit. Tím, že je uhradíme, plníme přání dodavatele platit předem.

  Auditorům je tedy možné oponovat s odvoláním na § 2 ZoÚ – Předmět účetnictví. Že by tam byla povinnost účtovat o přání dodavatelů zaplatit, tam nenajdou.

  Autor Ing. Vladimír Schiffer doporučuje vést o zálohových fakturách a jejich úhradách v operativní evidenci. To je sice pojem v moderním účetnictví spíše neznámý, ale každý si ji může představit v podobě tabulky nebo sešitu.

  Naopak ve svých návrzích postupů účtování prosazuji názor, že v SVJ je třeba účtovat o předepsaných zálohách, protože povinnost platit zálohy je dána zákonem (ZoVB § 15). Tuhle zvláštnost SVJ jsem se snažila prosadit do účetních předpisů právě přes KAČR, ale nepodařilo se, přestože tady jde o jasný předmět účetnictví, protože stanovením předpisů vzniká členům SVJ závazek předepsanou zálohu uhradit.

  N. Klainová

  Vložil FrantaF, 19. Listopad 2010 - 22:42

  Na http://www.kacr.cz/ je časopis Auditor zpětně až do roku 2000.

  http://www.kacr.cz/Article.asp…

  FrantaF

  Vložil Anonymous l (bez ověření), 10. Duben 2010 - 9:58

  Je to pravda, že "Vystavením a odesláním zálohové faktury nevzniká dodavateli žádná pohledávka a jejím přijetím odběrateli žádný závazek"
  Jenomže v praxi je to často tak, že firma pošle zálohovou fakturu na základě předchozí dohody. A chtěla bych vidět pana Schiffera, jak si vede operativní evidenci ve veliké organizaci, kde je nespočet faktur a jak v tom má pořádek
  :-) Je to samozřejmě možné, ale vadí mi, když se přidává zbytečně práce, když by se nemusela. Ale to už asi není vůbec o SVJ...

  Mohla bych se zeptat, co znamená, že jste se snažila dostat do účetních předpisů účtování o předepsaných zálohách a nepodařilo se?
  Přece organizace, které např. vlastní byty, účtují o předpise záloh na služby, ne? Takže to u SvJ zase taková zvláštnost není. Nebo to nechápu dobře?

  Lenka

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 10. Duben 2010 - 11:26

  Paní Lenko, organizace, které vlastní byty, jsou převážně družstva, případně další právnické osoby, které účtují podle účetních předpisů pro podnikatele, konkrétně podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. a podle ČÚS 001 až 023.

  Podnikatelé mají účtování předpisů záloh povoleno, SVJ ne.

  V ČÚS 017 v bodu 3.2.3. a v ČÚS 018 v bodu 3.3.9. si můžete přečíst text:

  U pravidelně se opakujících zálohových plateb od uživatelů bytů a nebytových prostor (služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor a nájemné či příspěvek vlastníka jednotky) lze účtovat o předpisu záloh.

  Naproti tomu SVJ účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a podle ČÚS 401 až 414.

  Tam žádný podobný odstavec, který by umožňoval účtování o předpisech záloh, není.

  Někdy v roce 2004 jsem proto podávala na KAČR žádost o doplnění výše uvedeného textu do ČÚS 411 (k účtu 324) a ČÚS 413 (k účtu 955).

  V podobném smyslu jsem psala i na Svaz účetních a na odbor účetnictví MF. Účtování SVJ, zdá se, nikoho, kdo má možnost předpisy upravit, nezajímá.

  Předpisy záloh přitom nejsou jedinou zvláštností SVJ, která by si zasloužila promítnout do účetnictví. Některé zvláštnosti jsem zmínila ve své knížce, později se objevily další.

  N. Klainová

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Duben 2010 - 9:12

  Ještě malý dodatek.

  Paní Lenko, oporu pro tvrzení, že se na účtu 314 Poskytnuté provozní zálohy účtuje až skutečné poskytnutí zálohy podle výpisu z běžného účtu, můžeme čerpat i z názvu účtu „Poskytnuté zálohy“.

  Skutečnost, že se k rozvahovému dni vykazují pouze zálohy skutečně poskytnuté, jste zmínila sama. Totéž se dá zjistit ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. v § 12 odst. 4 věnovaném rozvahovým položkám:

  „Položka B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy obsahuje dlouhodobé i krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům na dodávky v obchodním styku.“

  Pro ty, kdo účtují na účtu 314 přijaté zálohové faktury, představuje storno neuhrazených zálohových faktur k rozvahovému dni více práce navíc, než kdyby se přijaté zálohové faktury sledovaly v samostatné tabulce, do které by se automatizovaně promítnula každá zaúčtovaná úhrada zálohové faktury.

  Možná to tak některé účetní programy mají, že obsahují i sledování přijatých faktur a jejich úhrad mimo účetnictví. Nevím, ale určitě by to tak mohly mít.

  N. Klainová

  Vložil Ing. Milan Bouda (bez ověření), 19. Listopad 2010 - 20:48

  Dobrý den, běžné programy obsahují agendu nebo podagendu pro evidenci přijatých a odeslaných zálohových faktur včetně jejich provázání na doklady úhrad (banka, pokladna, bankovní příkazy, případně interní doklady pro zápočty). Osobně jsem bojoval se zálohami za služební byty v účetní jednotce účtující podle dnes zrušené vyhlášky č. 505/2002 Sb. Rozumím tomu, že záloha je někdy jen zbožné přání a jindy vymahatelný závazek nebo pohledávka a nemusí jít jen o byty. Účetní standardy jsou jen doporučením a jakýmsi standardem kvality. Jinými slovy lze se od nich v odůvodněných případech odchýlit. V případě záloh to však nedoporučuji, protože běžné účetní programy problém dostatečně řeší a případné problémy se zdůvodňováním odchylky od účetních standardů nestojí za to.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 9. Duben 2010 - 16:03

  Podívejte se na účtování záloh na adrese

  http://klaiex.webnode.cz/…rpani-zaloh/

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".