Vložil N. Klainová (bez ověření), 12. Duben 2010 - 9:12

Ještě malý dodatek.

Paní Lenko, oporu pro tvrzení, že se na účtu 314 Poskytnuté provozní zálohy účtuje až skutečné poskytnutí zálohy podle výpisu z běžného účtu, můžeme čerpat i z názvu účtu „Poskytnuté zálohy“.

Skutečnost, že se k rozvahovému dni vykazují pouze zálohy skutečně poskytnuté, jste zmínila sama. Totéž se dá zjistit ve vyhlášce č. 504/2002 Sb. v § 12 odst. 4 věnovaném rozvahovým položkám:

„Položka B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy obsahuje dlouhodobé i krátkodobé zálohy poskytnuté dodavatelům na dodávky v obchodním styku.“

Pro ty, kdo účtují na účtu 314 přijaté zálohové faktury, představuje storno neuhrazených zálohových faktur k rozvahovému dni více práce navíc, než kdyby se přijaté zálohové faktury sledovaly v samostatné tabulce, do které by se automatizovaně promítnula každá zaúčtovaná úhrada zálohové faktury.

Možná to tak některé účetní programy mají, že obsahují i sledování přijatých faktur a jejich úhrad mimo účetnictví. Nevím, ale určitě by to tak mohly mít.

N. Klainová

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.