Trocha právní teorie - typy právních vztahů

Vložil Anonymous, 23. Červen 2010 - 14:12 ::

Zdejší diskuse ukazuje na nutnost rozlišovat právní vztahy podle rovnosti postavení účastníků.

Účastníci mají postavení rovné, tak tomu je např. při smlouvách všeho druhu, jmenujme smlouvu o převodu bytu.

Navenek se to pozná tak, že projevy vůle směřované druhé smluvní straně začínají zdvořilým oslovením typu Vážený pane, Vážená paní, a končí rovněž zdvořile, např. Budu Vám ve věci nápomocna, Jistě se dohodneme, přeji krásný den. Termíny jednání se vzájemně dojednávají. Typicky se jedná o obchodní vztahy, kdy každá strana má na uzavřené smlouvě zájem, a každá strana z uzavřené smlouvy profituje. Rovné postavení mají i členové společenství vůči sobě navzájem. Strany si na dopisy vzájemně odpovídají, byť nebyly poslány s dodejkou.

Účastníci nemají postavení rovné, jeden z účastníků má postavení vrchnostenské, jedná z pozice moci, druhý má postavení podřízené. Tak tomu je typicky ve vtazích občan na jedné straně a stát, soud, exekutor, policie, finační úřad a další orgány státní moci na straně druhé.

Navenek se to pozná tak, že jeden z účastníků píše druhému bez oslovení, přikazuje (dostavte se, přineste), nařizuje hodinu jednání zcela bez ohledu na časový program druhého účastníka, a jako pozdrav vyhrožuje pokutami 500 000 Kč, policejním předvedením, obstavením účtu ad. Doručováním se první účastník vůbec neobtěžuje, poznamená si „dopis poštou vrácen – doručeno dne…“

Druhý účastník pak píše prvnímu stylem Velevážený pane předsedo, Slovutný soude, poníženě si dovoluji při vší Vaší Velikosti poprosit, zda … a končí pozdravem V dokonalé úctě. Druhý účastník píše prvnímu porstřednictvím podatelny, i kdyby měl do podatelny jet stovky kilometrů, protože na obyčejný dopis první účastník nereaguje vůbec, na dopis s dodejkou pak první úřastník tvrdí, že se ztratil a nelze zjisit obsah dopisu.

Kam patří vztah mezi společenstvím a jeho členy si každý dovodí sám.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Franta Koudelka (bez ověření), 26. Červen 2010 - 10:23

  Vztah společenství a členů je ještě horší. I u jednání u soudu, policie ad. je možné se omluvit, zejména je-li doložen vážný důvod, vyjádřit se písemně rovněž v 99 % případů stačí, i když má orgán nárok na vyžadování osobní přítomnosti.

  Jinak je tomu ve společenství. Společenství nějaká omluva nezajímá. Prostě si poznamená nedostavil se a k písemně předem vyjádřenému názoru nepřihlíží.

  To je demokracie.

  (Nepište mi tu nic o plné moci. Tato možnost jistě je. Taky nepište o tom, že neúčast je vyjádřením nezájmu. To jsem si vše už přečetl x-krát. Já píšu o vážných důvodech znemožňujících osobní účast, k nimž přihlédne i soud nebo policie.)

  Franta Koudelka

  Vložil SV (bez ověření), 24. Červen 2010 - 14:45

  Zdravím, znám SVJ, kde se výbor snaží se členy domluvit téměř na všem (např. o satelitu, úpravě okolí domu, zda koupit sekačku na trávu atd.)- jsou velmi malé svj (6 členů) a zároveň připouštím, že vzhledem k tak malému počtu členů je to i možné a realizovatelné. Na druhé straně také znám SVJ, které má cca. 50 členů, teď dělají revitalizaci domu – nikdo, resp. výbor nedal nikomu na výběr např. barvu fasády, nedohodl se s ostatními na tom, že z jejich peněz (tuším FO) vymění okna členům, kteří si je vyměnit nechtěli (a to z důvodu, aby dosáhli na dotace) a nechali to schvalovat dodatečně, když se několik členů vzbouřilo a takto bych mohla pokračovat ještě možná na 2A4.

  Vložil SV (bez ověření), 25. Červen 2010 - 11:50

  Zač ten mínus? Jen jsem napsala, co znám.

  Vložil Votočka, 24. Červen 2010 - 10:04

  Chtěl bych znát autora textu a zejména smysl tohoto příspěvku.

  A kde jsou naši puristé? Aby autorovi objasnili účel tohoto portálu.

  Votočka

  Vložil dodo (bez ověření), 23. Červen 2010 - 17:00

  Žasnu o čem tady plkáte

  Vložil Anonymous, 23. Červen 2010 - 22:15

  Čím se zabýváte Vy, dodo?

  Vložil dodo (bez ověření), 24. Červen 2010 - 11:51

  No především žasnu nad vaším příspěvkem a uvažuji zda ještě žijeme ve správném století.

  Vložil Votočka, 24. Červen 2010 - 14:58

  To hodnocení příspěvků je super.

  Položím ve vší slušnosti dotaz a nějakej debil ho vymínusuje.

  Tak ať má co negovat.

  Votočka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".