SVJ - datová schránka

Vložil Maxxx_cz (bez ověření), 1. Září 2022 - 5:24 ::

Ahoj, koupil jsem být v SVJ, které má tříčlenný výbor + správcovskou firmu. Výbor je tvořen staršími osobami, které si s moderními technologiemi (PC) moc nerozumí. Nyní řešíme povinnost zřízení datové schránky. Výbor navrhnul, že se o datovou schránku kompletně postará správce, který toto nabídl za úplatu. Kontroloval jsem příkazní smlouvu, kterou má SVJ se správcem a nic takového zde uvedené není, tzn. že by správce měl obsluhovat datovou schránku SVJ, včetně případné převzetí způsobených škod. Výboru jsem nabízel, že bych se o s hranou postaral (stal bych se členem), ale prozatím touto cestou jít nechtějí.

Jak máte vy na úrovni SVJ řešenu datovou schránku? Je výborem určena jedna osoba, která se o schránku stará a pravidelně se přihlašuje a kontroluje zprávy? Používáte ji pouze pro komunikaci se státem, nebo dalšími institucemi? Jak a kam ukládáte zprávy (archiv mi přijde dost drahá záležitost – přemýšlel jsem o ukládání zpráv na google disk k tomu zřízeny – SVJ). Pokud vám schránku obsluhuje správce, jak máte danou věc ošetřenou smluvně?

Děkuji

  • datová schránka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil janica, 4. Září 2022 - 19:21

Kolikrát SVJ komunikuje se státními organizacemi nebo soudem? My jsme malá SVJ, jen 32 bytů. Komunikace za těch 7 let byla 1× se stavebním úřadem, když jsme dělali zateplení, pak žádost o souhlas použít pozemek města k uzemnění hromosvodu a postavení kontejneru a jednou se soudem kvůli změně výboru. Ten jejich chytrý formulář mně dal zabrat. Dlužníky nemáme, faktury a smlouvy nám dodavatelé a OSVČ posílají na mail nebo poštou. Že by zrovna DS byla přínosem pro SVJ? Možná pro velká společenství.

Vložil Zdenek 22, 4. Září 2022 - 22:07

Vy nevyplácíte odměny členům výboru? Vy neukládáte účetní závěrky do Sbírky listin?

Ale samozřejmě, nikdo vás nenutí DS používat a ani se nám s tím nemusíte svěřovat.

Vložil DS (bez ověření), 5. Září 2022 - 8:39

K aktivnímu využívání DS nutí několik zákonů. Pokud je porušíte, tak jsou sankce.

Vložil Zdenek 22, 5. Září 2022 - 10:33

DS: Můžete být konkrétní?

Vložil Jar (bez ověření), 3. Září 2022 - 17:22

A kdy konečně bude datovka povinnost pro SVJ?

Bohuzel SVJ delaji vse pro to, aby SVJ nemusely pouzivat.

Vložil Pavel, 4. Září 2022 - 16:33

Jar,

stát od 1.1.2023 bude zřizovat pro SVJ datové schránky.

Něco jiného je jejich používání.

Datové schránky vznikly proto, aby si stát zjednodušil doručování písemností.

Pro soukromoprávní oblast předpokládám, že povinnost používat datové schránky nebude, zatím.

Hezký den!

Pavel

Vložil petrsv, 1. Září 2022 - 7:34

Datová schránka není nic tak složitého, v podstatě je to další emailová schránka. Jestli není výbor schopný s ní pracovat, měl by být nahrazen. K tomu je samozřejmě potřeba přesvědčit ostatní vlastníky. Bez DS už si to ani neumím představit – veškerá komunikace s finančákem, soudem, apod. je záležitostí několika kliknutí a vyřízeno je za 5 minut čistého času. Z 99% jde o komunikaci s OVM, ale třeba pro zaslání výpovědi smlouvy se to hodí i u firem. Žádné chození na poštu, proplácení poštovného, podací lístky…přijde mi to už jako historie. Přístup do DS by měl mít jen výbor, správní firmu bych do toho netahal.

Vložil Uživatel datové schránky (bez ověření), 10. Září 2022 - 13:20

„Datová schránka … v podstatě je to další emailová schránka.“ (Vložil petrsv, 1. Září 2022 – 7:34)

… s výrazně horší funkcionalitou v porovnání s e-mailovou schránkou:

  • Zprávy mizí. Samy. I nepřečtené.
  • Zprávy nelze řadit do složek.
  • Zprávy nelze hromadně stáhnout.
  • Tělo zprávy není propojeno s přílohami ani s jakýmisi dodatečnými informacemi (spisová značka, k rukám, do vlastních rukou ad.), které nemají u e-mailu obdobu a které není možné rozumně archivovat vůbec.
  • Webové rozhraní za e-mailem notně zaostává designem i funkčností.

Datová schránka je dokonce slabší i v porovnání s listinou nebo elektronickým dokumentem elektronicky podepsaným v tom, že není zřejmé (nemusí být zřejmé), který člověk zprávu sepsal/podepsal/o­deslal. Jedná se tak v podstatě o anonym, je-li tak zaslán.

Vložil Pavel, 1. Září 2022 - 7:33

Maxxx-cz,

abyste se „staral“ o datovou schránku, tak na to nemusíte být členem výboru. Stačí, když Vás někdo z členů výboru zmocní. Rozsah zmocnění záleží na úvaze. Já mám u svých několika datových schránek zřízeno i „kukátko“, což je osoba pověřená ke všem úkonům mimo příjmu zpráv. Vyplatí se to, když je v DS nějaká zpráva, Vy nemáte čas nebo náladu do DS vstoupit, ale potřebujete z DS odeslat zprávu. Potom zprávu odešle osoba s funkcí „kukátko“ a přitom zpráva v DS není doručena.

Do svých DS pravidelně nevstupuji kvůli kontrole zda došla nějaká zpráva, ale mám nastavenou notifikaci na e-mail, že do DS došla zpráva. Funguje to poměrně spolehlivě. Ve Vaší situaci doporučuji, aby každá oprávněná osoba měla nastavenou notifikaci a pak se domluvíte, kdo a kdy zprávu přijme. Korespondence ze strany státu vůči SVJ zase není tak častá.

Své DS používám pouze vůči státu.

Zprávy se v DS po 90 dnech mažou. Objem zpráv u SVJ není skutečně velký. Domnívám se, že postačí jen zprávu stáhnout do počítače a přeposlat členům výboru pro informaci a jako záložní kopie.

A když už se budete zabývat DS, tak doporučuji si ještě zřídit daňovou informační schránku. Objem informací v ní také u SVJ nebude velký, ale mám rád když vidím, jak si na tom s finančním úřadem stojím.

Hezký den!

Pavel

Vložil OK (bez ověření), 1. Září 2022 - 11:55

Zmocněním se výbor ani SVJ nezbaví své odpovêdnosti.

Vložil Pavel, 1. Září 2022 - 13:06

OK,

souhlasím s Vámi, že zmocněním se SVJ nezbaví odpovědnosti.

Ale to je obvyklá situace, když si osoba A najme osobu B, aby za A dělala nějakou činnost, která primárně dopadá na A.

Např. podle § 5 zákona o účetnictví může účetní jednotka pověřit vedením svého účetnictví i jinou osobu. Pochopitelně se nezbavuje odpovědnosti.

Odpovědnost smluvně přenese na někoho jiného. Zcela obvyklá praxe.

Ale znovu opakuji, že u SVJ nejsou datové schránky nějaká záležitost s mnoha pohyby ročně.

Hezký den!

Pavel

Vložil OK (bez ověření), 1. Září 2022 - 13:15

Protiřečíte si, když uvádíte, že přenesete odpovêdnot na jinou osobu a zároveň, že se nezbavíte odpovědnosti. Jen jedno řešení je správné :-)

Vložil Pavel, 1. Září 2022 - 14:19

OK,

nedomnívám se, že si protiřečím.

Vrátím se k § 5 ZoÚ, který jsem uváděl.

Za vedení účetnictví odpovídá účetní jednotka. Většinou členové výboru vést účetnictví neumí. A tak si smluvně najmou účetní/ho.

Pokud bude při kontrole zjištěno pochybení v účetnictví, tak sankci dostane primárně účetní jednotka.

Nicméně pokud bude mít účetní jednotka řádnou smlouvu a účetní bude pojištěná/ý, tak sankci nakonec uhradí účetní.

Já tomu říkám přenesení odpovědnosti za škodu.

Vy si tomu můžete říkat jak chcete.

Nicméně vlákno je o DS. Máte nějaké lepší řešení pro tazatele?

Hezký den!

Pavel

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".