SVJ + Bytové družstvo

Vložil Hrušková (bez ověření), 19. Květen 2015 - 14:17 ::

Původně jsme založili byt. družstvo, spláceli 10 let městu (zaplatili jsme i dluhy a byty těch, kteří do družstva nevstoupili).Za 10 let jsme si převedli byty do os. vlast. Zůstalo i družstvo, ve kterém jsou družst. byty s nájemníky a nějaké nebytové prostory. Někteří vlastníci už nejsou členy družstva. Teď předst. prodává družstevní byty i s nájemníky a vše investuje do opravy domu i pro vlastníky, kteří družst. nejsou. A mě zajímá, zda je možné, abychom my družstevníci a vlastníci investovali na opravy i těm, kteří jsou pouze vlastníky?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 20. Květen 2015 - 7:05

  Vy družstevníci a vlastníci neinvestujete na žádné opravy. Jste všichni pouze vlastníky družstevních podílů a členy družstva. Je to družstvo, kdo může se svým majetkem hospodařit podle libosti v rámci zákona č.90/2012 Sb.

  Oprava cizího majetku je nepeněžní plnění, které není u plátce daňově účinné a u přijemce podléhá dani darovací. Obdarované osoby buď podají přiznání a uhradí darovací daň, nebo budou od této daně osvobozeny (záleží na hodnotě daru).

  Hodnota Vašeho družstevního podílu se tím samozřejmě zmenší. Otázkou je, zda členové představenstva mají podle stanov BD oprávnění rozhodovat o věnování darů z majetku BD cizím osobám. Mohlo by z jejich strany jít o porušení péče řádného hospodáře. Ale neuvádíte žádné podrobnosti, takže nelze právní stav posuzovat.

  lake.

  Vložil Petrpredseda, 19. Květen 2015 - 20:19

  jde mi z toho hlava kolem. Představenstvo nemůže prodávat byty a už vůbec ne s družstevníky. Vy to tam pěkně vedete v tom baráku. Stanovy by měly obsahovat podmínky převodů družstevních jednotek, ty by měly podléhat většinovému rozhodnutí členské schůze.

  Stanovy by též měly obsahovat informace o dlouhodobé záloze na revitalizace, opravy a správu objektů – dle stanoveného klíče by měla každá jednotka přispívat a prostředky se pak dají využít na vámi uvedenou rekonstrukci.

  A poslední rada na závěr – co si odhlasujete – to máte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".