Stát si prosadil DS i pro SVJ - první poznatky

Vložil Pavel, 29. Leden 2023 - 12:01 ::

O datových schránkách zde píšu již od roku 2009 a tak mi nedá, abych pomlčel při násilné implementaci DS pro cca 70 000 SVJ od 1.1.2023.

1)Je vidět, že nejsou propojené informační systémy mezi DS/veřejným rejstříkem a registrem žijicích osob. Přístupové údaje jsou tupě rozesílány všem, kdo jsou zapsáni ve veřejném rejstříku bez ohledu na skutečnost, zda osoby žijí či nikoliv. Příslušné SVJ by si mělo opravit zápis ve veřejném rejstříku. Jinak se to automaticky propíše i do evidence „skutečných“ majitelů a může být problém např. s bankou.

2)V Nastavení/u­živatelé v DS se může vyskytnout řada osob, které nejsou zapsané ve veřejném rejstříku. Bude se patrně jednat o celé představenstvo či všechny jednatele právnické osoby, která je členem výboru.

3)Setkal jsem se s tím, že někteří členové výboru chtějí kvůli této další buzeraci ze strany státu rezignovat. Radím jim, pokud je to jediná překážka ve výkonu funkce, ať za sebe jako „oprávněnou osobu“, pověří „pověřenou osobu“. Samozřejmě mělo by se jednat o nějakou spolehlivou osobu a není to zcela bez rizika.

4)Příležitost k rezignaci bude ještě dost. Stát chystá další zvyšování administrativy, protože je potřeba zaměstnat stále více bobtnající státní aparát.

Hezký den!

  • datová schránka
  • digitalizace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Občan ČR (bez ověření), 29. Leden 2023 - 14:06

Zasílání mrtvému není žádná novinka.

Stát běžně zasílá mrtvému už delší dobu.

Pokud ve lhůtě nanamítne neplatnost doručení, je doručeno. Jak jste zde sám psal, každý se má starat o svá práva, bez výjimky.

Vložil .. (bez ověření), 29. Leden 2023 - 13:49

Zásadní je následující věc. Zákon říká, kdo je stat. zástupcem svj a jaké má povinnosti. Pouze členové stat. orgánu jsou oprávnění rozhodnout, kdo bude obsuhovat dat. schránku svj. Ovšem pitomý státní úředník se rozhodl, že o tom, kdo bude obsuhovat dat. schránku svj bude rozhodovat on. Tak ať se ten blbec po.....to. Takové rozhodnutí pitomého úředníka se netýká pouze svj, to se týká kde koho. Pitomý státní úředník se domnívá, že je bůh.

Vložil Vševědoucí Všemohoucí (bez ověření), 29. Leden 2023 - 22:10

„Pitomý státní úředník se domnívá, že je bůh.“ (Vložil .. (bez ověření), 29. Leden 2023 – 13:49)

Tady bych Vás poněkud poopravil:

Státní úředník je Bůh.

Vložil .. (bez ověření), 30. Leden 2023 - 1:19

Státní úředník není Bůh ani bůh, i když si to myslí. Není nutné se tomu podřizovat, existuje instituce zvaná Správní soud. Pokud se tomu Vševědoucí Všemohoucí s pokorou podřídíte, brzy budete otrokem a ani nepostřehnete, že tím otrokem už jste.

Vložil Vedle (bez ověření), 30. Leden 2023 - 7:46

„existuje instituce zvaná Správní soud“ (Vložil .. (bez ověření), 30. Leden 2023 – 1:19)

Jenže tam se nemůžete soudit s úředníkem, ale s pouze s úřadem.

Úředník je beztrestný. Což je přesně důvod jeho chování.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".