Stanovy a svolání shromáždění

Vložil Nikoleta (bez ověření), 14. Červen 2013 - 16:35 ::

Mohu podle tohoto článku ve stanovách svolat shromáždění ,když budu mít souhlas ke svolání shromáždění víc než 25 vlastníků v ? citace: Shromáždění svolává nejméně dvakrát v kalendářním roce výbor nebo pověřený vlastník. Shromáždění musí být svoláno rovněž z podnětu vlastníků, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Neplní-li výbor nebo pověřený vlastník povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek , kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Jimi zvolený člen řídí pak schůzi tohoto shromáždění. Dle jednoho advokáta nemáme šanci bez výboru svolat shromáždění. Nechceme ,aby shromáždění svolal výbor, protože by ho řídil předseda a nepustil by nás vůbec k bodům které chceme projednat, jako třeba jeho odvolání. Moc děkuji za Vaše názory

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil .-. (bez ověření), 16. Červen 2013 - 21:39

  Nikoleto, měla byste si znovu přečíst vaše stanovy. Sama jste napsala, že shromáždění svolává nejméně dvakrát v kalendářním roce výbor nebo pověřený vlastník. Dále jste napsala, neplní-li výbor nebo pověřený vlastník povinnost svolat shromáždění, mohou jej svolat vlastníci jednotek , kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů. Jestli má ten váš předseda alespoň trochu pod čepicí, tak vám to shodí do kanálu.

  Vložil lake, 17. Červen 2013 - 7:14

  Nikoleta napsala: „Nechceme, aby shromáždění svolal výbor, protože by ho řídil předseda a nepustil by nás vůbec k bodům které chceme projednat, jako třeba jeho odvolání.“

  Nikoleto, shromáždění SVJ není třída na základní škole, kde vše řídí přísný pan učitel. Je zřejmé, že se cítíte jako malá žačka, která se nechává předsedou okřikovat, umlčovat a dirigovat. Pokud Váš bázlivý postoj nezměníte, není Vám pomoci.

  Pokud vlastníci jednotek požádají, aby na program následujícího řádného shromáždění byly zařazeny určité body, pak prostě musí být výborem zařazeny. Je tedy vyloučeno, aby vás předseda „nepustil“ k bodům, které chcete projednat. Ostatně nikdo nebrání přítomným, aby si odhlasovali, že předsedajícím shromáždění bude jiná osoba než předseda výboru. Chce to jenom začít se chovat jako dospělí svéprávní lidé.

  Jestliže požadované body (oznámené výboru prokazatelně a v dostatečném předstihu) nebyly výborem vůbec zařazeny na program nejbližšího řádného shromáždění, pak platí, že výbor nesvolal shromáždění které měl za povinnost svolat. Dále se postupuje podle Vašich stanov.

  Touha „odvolat předsedu“ je pouhá dětinská pomstychtivost. Bourat a ničit co existuje dovede každý blbec a říká tomu „revoluce“. Uvažujte raději pozitivně o nové volbě. Výbor přece bude třeba ihned doplnit na plný počet, nebo zvolit pověřeného vlastníka. Plánujete dopředu? Máte to už připraveno? Máte přijatelného kandidáta? Je v programu shromáždění uveden kromě odvolání také bod „volba člena výboru“, nebo „volba pověřeného vlastníka“?

  Mimochodem, umožňují vůbec vaše stanovy odvolání člena výboru v průběhu funkčního období výboru?

  lake

  Vložil Zdenek 22, 15. Červen 2013 - 8:18

  Ve stanovách si můžete upravit svolání a vlastní průběh konání shromáždění tak, aby neodporovalo ZoVB (a dobrým mravům). V zákoně je jedinná podmínka pro svolání shromáždění jinak než výborem, a to mandát alespoň 25 % hlasů.

  Pokud kdokoliv svolává shromáždění, ať již výbor nebo vlastník pověřený alespoň 25 % hlasů, svolává ho pozvánkou s uvedeným programem konání. Obvykle shromáždění řídí ten, kdo ho svolal, a je vhodné toto upravit ve stanovách. Ať už ale shromáždění řídí kdokoliv, musí probíhat podle programu v pozvánce.

  Zdenek

  Vložil NIky (bez ověření), 16. Červen 2013 - 17:55

  Já jsem se ale v přechodných ustanoveních zákona č. 72/1994 SB. už nic nedočetla o souhlasu 25% vlastníků.

  Vložil jardaparda, 16. Červen 2013 - 19:04

  §11 odst. 1 ZoVB.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".