Skutečný přímý majitel

Vložil Nemajitel (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 21:13 ::

Dobrý den, se dívám, že členové výboru SVJ, jsou vedení v Evidenci skutečných majitelů jako přímí skuteční majitelé subjektu SVJ. Čeho ve skutečnosti jsou majitelé? Právnické osoby SVJ?

  • AML zákon
  • ESM

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jozef (bez ověření), 13. Prosinec 2022 - 18:23

Pokud se chcete seznámit s podrobnostmi evidence skutečných majitelů, můžete nahlédnout do aktualizované verze příručky evidování skutečných majitelů k 1. 10. 1922

https://esm.justice.cz/…ssm/prirucka

Vložil § (bez ověření), 13. Prosinec 2022 - 0:37

Nebojte, nejsou vlasntíky ničeho a už vůbec nejsou vlastníkem svj. To je jenom taková komedie, možná i politická, za kterou se … něco skrývá. Co, to ukáže až čas.

Vložil § (bez ověření), 13. Prosinec 2022 - 0:27

Zápisem skutečných majitelů se prý zabrání financování organizovaného zločinu a praní špinavých peněz. Jasné jak facka. U nás v svj neděláme 24 hodin nic jiného, jenom financujeme organizovaný zločin a pereme špinavé peníze. Co jiného bychom taky měli dělat. Za tímto idiotismem se pravděpodobně skutečně skrývá organizovaný zločin, ale v jiných sférách, než jsou ty naše. Zajímalo by mě, když se změní stat. orgán, zda se taky změní skutečný majitel. Na takovu debilitu bude zajisté potřeba živit hordy důležitých úředníků. Skutečný majitel pro zapsaného může taky být skutečný problém, protože nikdy nevíte, komu přeskočí v bedně a co stát takovému „skutečnému majiteli“ připraví v budoucnu za překvápko.

Vložil Propsal (bez ověření), 13. Prosinec 2022 - 9:15

V Evidenci skutečných majitelů je u většiny SVJ jako jeho skutečný majitel zapsán statutární orgán nebo členové statutárního orgánu s poznámkou „automaticky propsáno“.

U menšiny SVJ skutečný majitel SVJ zapsán není a je tam poznámka, že SVJ porušuje zákon. Jak může SVJ porušovat zákon, když i ta SVJ, která svého skutečného majitele mají zapsáného, nic neučinila? Nebo jste snad něco někam hlásili? Jaká hrozí pokuta? Z jakého důvodu u menšiny SVJ není jejich skutečný majitel „automaticky propsán“?

Je to jako s katastrem: U některých domů je stavba součástí pozemku (automaticky se propsala), u jiných domů stavba součástí pozemku není (automaticky se nepropsal).

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2022 - 11:53
  • Propsal (bez ověření) se táže: „Jak může SVJ porušovat zákon, když i ta SVJ, která svého skutečného majitele mají zapsáného, nic neučinila?“

Pane Propsal, na to s musíte zeptat statutárů v onom SVJ. Je tisíc způsobů jak SVJ mohlo porušit zákon. Porušit zákon je samozřjmě možno i tím, že osoba neučiní vůbec nic (facere, omitere, pati). A pouze některá porušení zákona mají za následek nemožnost „propsat“ statutáry do evidence skutečných majitelů.

Pro příklad uvádím: v rejstříku je jako statutár zapsána osoba zemřelá, osoba zrušená, osoba která není plně svéprávná, nebo osoba ktrá není bezúhonná ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání (§ 1205 odst. 2).

Justitianus

Vložil Propsal (bez ověření), 13. Prosinec 2022 - 12:28

„v rejstříku je jako statutár zapsána osoba zemřelá, osoba zrušená, osoba která není plně svéprávná, nebo osoba ktrá není bezúhonná ve smyslu jiného právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání (§ 1205 odst. 2).“ (Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2022 – 11:53)

Takovéto (i další, např. osoby, kterým funkce skončila) osoby jsou „automaticky propsány“ jako skutečný majitel SVJ, takže SVJ v tomto ohledu nic neporušilo. Psal jsem o situaci, kdy skutečný majitel SVJ „automaticky propsán“ není a podle poznámky SVJ porušilo svou povinnost zapsat svého skutečného majitele. Nevím, zda zde mohu uvést IČO takových SVJ, na která se dotazuji.

Vložil Justitianus, 13. Prosinec 2022 - 14:48

Nemáte pravdu ohledně osob zemřelých a zrušených. Ty propsány být nemohou. Už jsem napsal: jste-li zvědavý, kontaktujte konkrétní SVJ a zeptejte se proč nedošlo k automatickému propsání.

Neexistuje však žádný přímý způsob jak by restříkový soud zjistil „osoby, kterým funkce skončila“. Takže je samozřejmě automticky propíše. Skončení výkonu funkce by RS mohl zjistit jedině ze samotného rejstříku: je-li osoba vymazána, pak je jisté, že funkci již nevykonává.

Překážkou propsání je i případ, kdy členem statutárního orgánu je právnická osoba, která nesplnila zákonnou povinnost jednoznačně určit fyzickou osobu zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

Justitianus

Vložil Pavel, 12. Prosinec 2022 - 21:50

Nemajiteli,

o AML a ESM zde píšu více než 5 let. Např. zde:

http://www.portalsvj.cz/…-a-aml-zakon#…

Jsou hordy úředníků, kteří vymýšlí blbosti, jiní úředníci kontrolují dodržování těchto blbostí a další za neplnění ukládají sankce. Takto to na světě chodí.

Je-li tzv. skutečný majitel v SVJ Váš jediný problém, tak Vám závidím. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil Nemajitel (bez ověření), 13. Prosinec 2022 - 10:08

On ve výboru seděl i aktér v kauze Stoka, kterého ani Shromáždění se nepodařilo odvolat. Takže pátrám jestli je tu ještě vůbec něco moje. A na něho napojený další člen výboru tam sedí dodnes. I přes volby nového výboru. A hudba hraje dál, protože státní zastupitelství nevidí nic závadného na nakládání s naším majetkem.

Vložil Nakládal (bez ověření), 13. Prosinec 2022 - 10:20

„státní zastupitelství nevidí nic závadného na nakládání s naším majetkem“ (Vložil Nemajitel (bez ověření), 13. Prosinec 2022 – 10:08)

Státní zastupitelství SVJ neřeší a odkáže na řešení soukromoprávní cestou.

Už se zde řešilo.

Vložil Skutečný majitel SVJ (bez ověření), 12. Prosinec 2022 - 21:55

„skutečný majitel v SVJ“ (Vložil Pavel, 12. Prosinec 2022 – 21:50)

Nikoliv skutečný majitel v SVJ, nýbrž skutečný majitel SVJ.

Který úředník to vymyslel?

Blbost na n-tou.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".