Shromáždění členů SVJ a účast na ní.

Vložil Aleš (bez ověření), 12. Duben 2024 - 2:04 ::

Dobrý den, je účast na shromáždění členů SVJ povinná ? Pokud ano, podle jakého ustanovení. Někde jsem četl, že není a člen má jen právo se jí účastnit.

  • shromáždění

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 12. Duben 2024 - 10:55
  • Aleš: „je účast na shromáždění členů SVJ povinná ?“

Aleši, dám Vám poněkud obšírnější odpověď. Uvedu malý výběr z toho, co nemusíte činit povinně.

☀ Nejste povinen přečíst si prohlášení (vlastníka budovy).
☀ Nejste povinen přečíst si stanovy SVJ.
☀ Nejste povinen před pořízením jednotky vyžádat si potvrzení o dluzích, které na Vás přejdou. Pokud toto potvrzení obdržíte, nemusíte ho číst.
☀ Nejste povinen zjistit si v rejstříku kdo jsou statutáři.
☀ Nejste povinen přečíst si pozvánku na zasedání shromáždění.
☀ Nejste povinen dostavit se na zasedání shromáždění.
☀ Pokud se dostavíte, nejste povinen sledovat průběh zasedání a můžete využít Váš čas jinak: poslechem hudby do sluchátek, vyřizováním emailů, nebo psaním komentářů na Facebooku, například.
☀ Nejste povinen hlasovat, a to ani na zasedání, ani per rollam mimo zasedání.
☀ Nejste povinen přečíst si zápis ze zasedání shromáždění, ani seznámit se s obsahem přijatého usnesení (pokud se hlasovalo per rollam).
☀ Nejste povinen jíst, pít, ani dýchat.

Justitianus

Vložil * (bez ověření), 12. Duben 2024 - 2:27

Není. Shromáždění slouží k tomu, aby vlastníci bytů rozhodli, jak má postupovat právnická osoba svj, co má dělat, jak má spravovat dům. Z uvedeného důvodu je rozumné na shromáždění chodit. U nás taky máme členy, kteří ještě na shromáždění nikdy nebyli. Nedělají ovšem žádné problémy, tváří se, jakoby se jich žádné shromáždění netýkalo, jako by se jich správa domu vůbec netýkala. Pak máme členy, kteří na shromáždněí taky nikdy nebyli, ale vykládají nesmysly a vyrábí sami sobě problémy. Ne jenom sami sobě, ale taky společenství, právnické osobě a taky všem ostatním členům společentví. No tak si vyberte, co je výhodnější, zda chodit na shromáždění nebo nebo ne.

Vložil MartinII, 12. Duben 2024 - 13:08

„Někde jsem četl, že není a člen má jen právo se jí účastnit“

  • – – – – – – – – – –

„někde jsem četl“ je stejné jako „jedna paní povídala“ a horší než Miloše Zemanovo z r. 2015 „v ‚Přítomnosti‘ takhle vlevo dole to určitě bylo“. Ten alespoň tvrdil, že to četl v časopise Přítomnost.

Členy jako jste vy mají rádi jednak všichni statutáři a jednak ti vlastníci, kteří svoje práva uplatňují co nejhlasitěji a nejvehementněji.

K tomu co vám napsal Justitianus doplňuji, že nemáte ani povinnost znát NOZ (aspoň „bytové spoluvlastnictví“ a související právní normy) kde jsou povinnosti vlastníka bytu uvedeny.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".