Seminář JČP 20.1.2016 - co lze a nelze dát do stanov

Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Leden 2016 - 11:06 ::

K otázce: Mohou ustanovení stanov odepřít členu společenství právo pořizovat si jejich fotokopie? A je možné stanovami omezit zastupování vlastníka na základě plné moci, která byla udělena dle §441 NOZ?

Pan soudce neodpovídal přímo na tyto otázky. Myslím ale, že by si při jejich položení nebyl jistý odpovědí :-). Obecně ale ke stanovám hovořil.

Na rovinu řekl, že není vůbec povolán k tomu tvrdit, co je a co není kogentní ustanovení. Musí se sledovat účel zákona. Směřuje se k tomu, že u běžných jednání mám volnou dispozici. Pokud mi zákon nic nezakazuje a mlčí, pak si mohu dělat co chci. U právnických osob půjde ale spíš o kogentní ustanovení, od kterých není možné se odchýlit.

Členská práva a povinnosti jsou určeny zákonem, další mohou být určeny stanovami. Jediný požadavek je, že se nesmí příčit dobrým mravům a nesmí být v rozporu se zákonem.

Co je v rozporu se zákonem, když nevíme jaká ustanovení jsou kogentní a jaká dispozitivní zůstává nezodpovězenou otázkou do doby, kdy bude vyloženo o jaká ustanovení jde. Pro mě z toho plyne, že nezbude nic jiného, než podávat žaloby. Jinak se nedozvíme nic.

A napadá mě, pokud jsou opravdu ustanovení oddílu 5 nelogické a jejich dopady nepředvídatelné (jak tvrdí pan soudce), zda by tento oddíl neměl být zrušen jako protiústavní. Mezi základní principy právního státu patří zásada právní jistoty, předvídatelnost práva a legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem. Splňuje tato část NOZ tyto zásady?

Magda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Josef K (bez ověření), 24. Leden 2016 - 13:22

  Magdo napsala jste:

  „A napadá mě, pokud jsou opravdu ustanovení oddílu 5 nelogické a jejich dopady nepředvídatelné (jak tvrdí pan soudce), zda by tento oddíl neměl být zrušen jako protiústavní. Mezi základní principy právního státu patří zásada právní jistoty, předvídatelnost práva a legitimní předvídatelnost postupu orgánů veřejné moci v souladu s právem a zákonem. Splňuje tato část NOZ tyto zásady?“

  Taková ustanovení by samozřejmě mohla být zrušená ÚS, ale to by je musel někdo, kdo je oprávněný, u ÚS předepsaným způsobem napadnout. To ale zatím nikdo neudělal. I kdyby se stalo, tak ÚS určitě nezruší všechna ustanovení oddílu 5 – Bytové spoluvlastnictví, ale zrušil by jenom ta ustanovení, která by uznal, že jsou protiústavní.

  Vložil Werewolf, 24. Leden 2016 - 12:48

  Členská práva a povinnosti jsou určeny zákonem, další mohou být určeny stanovami.

  P. Lake zde vždycky tvrdil, že stanovy nemohou uložit novou povinnost. Podle soudce tedy mohou. Podle něj by tedy ve stanovách mohla být např. uložena povinnost, kde bude vlastník povinnen podle nějakého rozpisu vždy uklidit patro, zamést, vytřít, vyhnat pavouky, odstranit pavučiny, vyleštit skla a u toho skákat na jedné noze… Nu pakliže to neodporuje jinému zákonu…

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 15:24
  • Werewolf napsal tuto pitomost: „Podle něj [JUDr. Holejšovského] by tedy ve stanovách mohla být např. uložena povinnost, kde bude vlastník povinnen podle nějakého rozpisu vždy uklidit patro, zamést, vytřít, vyhnat pavouky, odstranit pavučiny, vyleštit skla a u toho skákat na jedné noze… “

  To je samozřejmě nesmysl. Werewolf nedokáže rozeznat co jsou a co nejsou povinnosti člena společenství.

  Stanovy společenství SVJ(2000) mohou obsahovat pouze práva a povinnosti členů společenství. K nim ovšem nepatří nic z toho, co zde vyjmenoval Werewolf.

  Úklid, zametání, vytírání atd. jsou činnosti, které patří pod služby. Spoluvlastníci společných částí by mohli vykonávat tyto činnosti sami, pokud se tak mezi sebou dohodnou, nebo pokud jim takovou povinnost určuje prohlášení vlastníka budovy. Se SVJ a stanovami SVJ to nemá naprosto nic společného.

  Werewolfe, netušíte o čem píšete.

  lake

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Leden 2016 - 16:34

  Pane Lake, také nedovedu rozeznat co jsou a co nejsou povinnosti člena společenství. Lze nějak definovat, co do těchto povinností lze ještě zařadit a co již ne?

  Pokud bude ve stanovách uvedeno, že každý vlastník uklidí jednou týdně společnou chodbu před svým bytem. Půjde o povinnost člena společenství, nebo ne?

  Děkuji

  Magda

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 19:02

  Paní Magdo, napřed byste musela uvést, zda ve stanovách SVJ je výslovně uvedeno, že SVJ zajišťuje úklid společných prostorů domu.

  (1) Pokud to není ve stanovách uvedeno, pak SVJ není povinno ani oprávněno zabývat se úklidem společných částí. Část stanov, kterou popisujete, je v tom případě nulitní (absolutně neplatná), neboť upravuje záležitost, která je zcela mimo právní způsobilost právnické osoby.

  (2) Pokud to je ve stanovách uvedeno, pak SVJ je povinno a oprávněno zajišťovat úklid společných částí. Protože ovšem otrokářská práce není v České republice upravena žádným zákonem, je vyloučeno, aby právnická osoba přikazovala jiným osobám, že mají uklízet za ni. Šlo by o tzv. švarc-systém, kdy osoby bez pracovní smlouvy (DPP, DPČ) vykonávají závislou práci podle pokynů jiné osoby. To je u zaměstnavatele spojeno s povinnostmi v oblasti bezpečnosti práce, s daňovými povinnostmi a s povinnostmi v oblasti sociálního a zdravotního „pojištění“.

  lake

  Vložil Karasov (bez ověření), 26. Leden 2016 - 17:13

  Lake, vaše poznámky k Magdě3, 24.1., 16.34 nejsou relevantní. Magda3 uváděla, že vlastníci se dohodnou, že do stanov dají pravidla o úklidu. Nikoliv, že tak učiní SVJ.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Leden 2016 - 19:14

  OK pane Lake. To je zajímavý názor. A něco na tom je :-).

  Magda

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Leden 2016 - 19:05

  Pokud tedy ve stanovách máme výslovně uvedno, že SVJ zajišťuje úklid společných prostorů, pak může SVJ také ve svých stanovách upravit, že úklid budou zajišťovat jednotliví členové společenství.

  Souhlasí?

  Jinak jsem za, že stanovy musí obsahovat výčet služeb, které zajišťuje. Nebo nemusí, ale pak je nemůže zajišťovat.

  Děkuji.

  Magda

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 19:10

  Pokud si SVJ uvedlo ve stanovách, že zajišťuje úklid, a zároveň je ve stanovách napsáno, že nezajišťuje úklid, pak stanovy jsou vadné. O vadných stanovách netřeba dále diskutovat. Ty je třeba opravit.

  lake

  Vložil Účetní (bez ověření), 24. Leden 2016 - 18:29

  Paní Magdo,

  pan Lake Vám už jasně napsal, že stanovy společenství vlastníků jednotek nemohou ukládat žádné povinnosti vlastníkům jednotek, zatímco mohou ukládat povinnosti členům SVJ.

  Už se zde řešilo.

  Vložil Vlastiks, 24. Leden 2016 - 18:15

  … není tato povinnost protizákonná, není nucenou prací ?

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 15:06

  Werewolfe, píšete nepravdu. Nikdy a nikde jsem netvrdil, že stanovy nemohou ukládat členům SVJ povinnosti! Naopak, mohou a mají ukládat povinnosti. Vždyť to plyne přímo ze znění ZoVB:

  72/1994 Sb. § 9
  (14) Stanovy společenství musí obsahovat (…) práva a povinnosti členů společenství (…).

  Nevadí mi, když někdo píše naprosté nesmysly. Vadí mi ale značně, když ty své nesmysly přisuzuje mně.

  lake

  Vložil Werewolf, 24. Leden 2016 - 18:10

  Tak teď jsem se pousmál a řekl si, že Vám to natřu a ten příspěvek dohledám. Máte pravdu, pamatuji si to špatně, dohledal jsem, že jsme „novou povinnost“ spolu řešili u statutárního orgánu a usnesení shromáždění. Takže se Vám omlouvám a tuto větev můžete smazat, ať to jiné nemystifikuje.

  Jinak asi opravdu nedokáži rozeznat co je a není povinnost člena společenství. Podle mě, pokud bude ve stanovách uvedena povinnost úklidu člena daném konkrétním harmonogramem, je to podle právě ta „povinnost uložená stanovami“, protože člen společenství (schválně nepíšu vlastník) se tak musí postarat o společný prostor.

  Pro Josefa K, samozřejmě jsem ten výčet myslel trochu nadneseně, to jste snad pochopil…

  Vložil Josef K (bez ověření), 24. Leden 2016 - 18:47

  Sužbu úklid zajišťuje SVJ, patří to do její působnosti. Nemůže tuto povinnost přenést na vlastníky jednotek stanovami, jedině snad za předpokladu, že by s tím souhlasili úplně všichni vlastníci.

  Vložil Josef K (bez ověření), 24. Leden 2016 - 13:13

  Ale vámi uvedené povinnosti odporují dobrým mravům, což podle NOZ nesmějí.

  Pod pojmem dobré mravy, i když není zákonem přímo definován, lze rozumět všeobecně uznávaná a přijímaná pravidla a představy o tom, co je správné, rozumné a obvyklé jednání. V případě sporu, zda jde nebo nejde o porušení dobrých mravů, rozhodne soud.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".