Seminář JČP 20.1.2016

Vložil Jar (bez ověření), 10. Leden 2016 - 21:26 ::

Jde někdo na školení JČP 20.1.2016?

PELE, Magda3? Spojme síly:-)!

Navrhněte jak!

Jar

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil levape, 21. Leden 2016 - 16:04

  Byl někdo na tom semináři? Hodně se zde o tom diskutovalo minulý týden, ale zdá se, že se nikdo nezúčastnil. Nebo ano?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 21. Leden 2016 - 16:42

  Levape, byla jsem a chystám se Vás informovat. Otevřu na to nové téma. Ale stihnu až o víkendu. Mám moc práce.

  Magda

  Vložil lake, 15. Leden 2016 - 13:42

  Vážení, tato diskuse je věnována výhradně připravovanému semináři JČP a formulování otázek směrem k lektorům.
  Veškeré diskusní příspěvky k obsahu pojmu „domácnost“ budou zde odstraněny v pondělí 18.1.2016. Zájemci o tuto zajímavou problematiku ať si otevřou novou diskusi a přesunou své texty tam.

  lake

  Vložil Bohdana H. (bez ověření), 19. Leden 2016 - 18:30

  Žádám Laka, aby texty, které mu zde snad nevyhovují, přesunul, ale nemazal. Děkuji.

  Vložil Arveno, 15. Leden 2016 - 11:03

  Nemohu se zucastnit, jsem mimo cesko. Mohl by nekdo z ucastniku seminare polozit moji nasledujici otazku? Magdo,?

  Rada bych dostala odpoved jak muze vyborem ignorovany vlastnik dosahnout zakonem priznany pristup k informacim o hospodareni vyboru se spolecnym majetkem SVJ? Existuje zakon dle ktereho by vlastnik mel pravo odmitnout ruceni za zavazky SVJ s odkazem na nemoznost obdrzet od vyboru informace tykajici se zavazku ? Jak je mozno vyzadovat ruceni za neco o cem je vlastniku odmitana informace?

  Takovy zakon by snad primel ev. neochotne vybory/spravce umoznit vlastnikum pristup k informacim a kontrole hospodareni SVJ se spolecnym majetkem.

  Arveno

  Vložil Magda3 (bez ověření), 12. Leden 2016 - 17:37

  Jar, mám v práci tento den jeden meeting za druhým. Pokud by se Vám tam chtělo, ráda přispěji.

  Je zde někdo, kdo se tam chystá? Nestačí nahrávat, je nutné klást otázky. Pokud ne, zítra objednám a nejspíš tam půjdu :-). Tedy pokud je ještě volno.

  Děkuji Magda

  PS Zkuste zde formulovat otázky, na které chceme znát odpověď.

  Vložil Vlastiks, 14. Leden 2016 - 15:54

  Opravy, úpravy, modernizace – kde je limit povinného příspěvku ???

  http://www.portalsvj.cz/…ho-prispevku

  • není stanovena povinnost zpracování a schválení „plánu oprav“ či „reserve study“, ale navyšuje se „ad libitum“, a ovčané i schvalují, s tím že teď (ještě) nemají problém platit (… asi pak se uvidí)
  • BUDE ???
  • je evidentní povinnost se podílet a hradit běžné náklady
  • je evidentní povinnost hradit náklady na havarijní situace
  • je evidentní, že je třeba zohlednit možnosti aktuálně bydlících osob, a další aktivity rozložit na delší dobu – dle schváleného plánu oprav
  Vložil JaVa, 14. Leden 2016 - 11:04

  Zdravím paní Magdo.Mně osobně by zajímalo,zda je možné stanovami SVJ omezit zákonné právo vlastníka bytové jednotky, občana České republiky, nechat se zastupovat i nečlenem SVJ,rodinným příslušníkem,ná­jemcem, tzn.kýmkoliv, kdo je pověřen úředně ověřenou plnou mocí s právem hlasovacím, na shromáždění SVJ.Děkuji. JaVa

  Vložil Magda3 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 11:32

  JaVa, pro upřesnění.

  Otázka zní, zda je možné stanovami omezit zastupování vlastníka na základě plné moci, která byla udělena dle § 441 NOZ? Rozumím tomu správně?

  Magda

  Vložil JaVa, 14. Leden 2016 - 11:43

  Ano.JaVa

  Vložil Magda3 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 11:06

  Píši si JaVa a také zdravím. Magda

  Vložil Petr. (bez ověření), 14. Leden 2016 - 10:28

  Řada SVJ přijala nové stanovy podle vzoru, který nábízí Svaz českých a moravských bytových družstev. V tomto vzoru stanov je uvedeno, že souvislosti s výkonem práva nahlížet do dokumentů nemá člen společenství právo pořizovat si jejich fotokopie.

  Mohou ustanovení stanov odpepřít členu společenství právo pořizovat si jejich fotokopie?

  Vložil Vlastiks, 15. Leden 2016 - 9:16

  ZÁKAZ POŘIZOVAT FOTOKOPIE

  … není právě tento pokus o omezení práva vlastníka z pozice moci Výboru, a tedy útiskem ???

  Toto a další informace, a tedy soupis otázek vhodných pro Seminář JČP 20.1.2016, uvedl nedávno LaKe :

  http://www.portalsvj.cz/…ni-do-stanov#…

  Takže specifikuji další dotazy takto .

  • Je možné zakázat aktivity dle následujícího seznamu:

  •zákaz poskytovat informace potřebné ke kontrole rozúčtování služeb (údajně kvůli osobním údajům),

  •zákaz poskytovat informace o pravidlech rozúčtování tepla (údajně know-how rozúčtovatele),

  •zákaz poskytovat korekční koeficienty pro toto rozúčtování (opět know-how rozúčtovatele),

  •zákaz nahlížet do sjednaných smluv s dodavateli (údajně obchodní tajemství dodavatelů),

  •zákaz zjišťovat kolik bylo komu zaplaceno na základě dohod (údajně ochrana osobních údajů)

  •zákaz pro vlastníky pořizovat si fotografie a kopie dokumentů, účetních knih a dokladů,

  •nebo rovnou bezpodmínečný zákaz pro vlastníky nahlížet do dokumentů, účetních knih a dokladů (výbor je nemá, obraťte se na správce; správce je nedá, obraťte se na výbor)

  •zákaz nahlížet do písemných podkladů pro hlasování jindy než v průběhu shromáždění těsně před hlasováním,

  •zákaz nahlížet do zápisu ze shromáždění dříve, než uplyne doba tří měsíců (aby výbor pak mohl namítat zmeškání lhůty),

  •zákaz ptát se na důvod plateb do neexistujícího „fondu oprav“,

  •zákaz ptát se, zda předepsané částky jsou krátkodobou zálohou, dlouhodobou zálohou, příspěvkem na již vynaložený náklad, či příspěvkem na náklad, který teprve bude vynaložen,

  •zákaz ptát se na co konkrétně jsou předepsané částky plánovány (to byste si to mohl potom kontrolovat, a to je zakázáno),

  •zákaz pro vlastníky požadovat řádné individuální vyúčtování záloh jednou ročně,

  •zákaz pro vlastníky obtěžovat členy výboru jakýmikoliv otázkami ohledně hospodaření s jejich majetkem

  Doplňuji?

  . je možno neomezeně navyšovat výši povinných plateb příspěvku ekonomicky oprávněných nákladů (např. bez ohledu na výši průměrného důchodu)?

  Vložil Petr. (bez ověření), 14. Leden 2016 - 10:43

  NOZ v § 1186 odst. 2 zakládá povinnost převodce jednotky doložit za pomoci potvrzení osoby odpovědné za správu domu, jaké dluhy spjaté se správou domu a pozemku přejdou na nabyvatele jednotky, popřípadě, že takové dluhy nejsou. Ve vztahu k převodci jednotky NOZ zakládá ručitelství za dluhy, které na nabyvatele jednotky přešly.

  Otázkou je, zda dluh převodce jednotky spjatý se správou domu a pozemku přejde na nabyvatele jednotky ex lege bez jakéhokoli ujednání ve smlouvě (a zda se jedná o závadu jednotky, která přechází na nabyvatele v případě, že ji měl nebo z okolností mohl zjistit, což má zajistit právě povinnost převodce doložit nabyvateli potvrzení SVJ o dluzích spjatých se správou domu a pozemku)?

  Otázkou také zůstává, co s dluhem v tomto potvrzení neuvedeným (např. nedoplatkem za období, ve kterém převodce vlastnil jednotku, a který vyplynul až z ročního vyúčtování), nebo koho žalovat o zaplacení za situace, kdy SVJ řádně vystaví potvrzení o dluzích, z katastru nemovitostí si opatří převodní smlouvu, ve které nebude žádné ujednání o přechodu dluhů mezi převodcem a nabyvatelem obsaženo a nový vlastník bude tvrdit, že mu převodce potvrzení nepředložil?

  Vložil Petr. (bez ověření), 14. Leden 2016 - 11:24

  Hlasování na shromáždění vlastníků upravuje NOZ v ustanovení § 1206, ustanovení obsažené ve speciální úpravě v oddílu 5 „Bytové spoluvlastnictví“.

  Jinak je hlasování upraveno v obecných ustanoveních o spoluvlastnictví v části „Správa společné věci“ v § 1127 a následujících.

  Otázkou je, zda se úprava v obecných ustanoveních o spoluvlastnictví o „Správě společné věci vztahuje na rozhodování na shromáždění ve společenství vlastníků, nebo zde mají přednost ustanovení v § 1206 a § 1214, upravující rozhodování podle speciální části "bytové spoluvlastnictví“?

  Doplňující dotaz. Proč není v případě rozhodování na shromáždění vlastníků mimo zasedání v ustanovení § 1214 uvedeno cituji: ledaže zákon vyžadují vyšší počet hlasů na rozdíl od ustanovení § 1206 (upravuje rozhodování na shromáždění vlastníků), ve kterém citovaný odkaz na zákon uveden je?

  Vložil Petr. (bez ověření), 14. Leden 2016 - 11:40

  NOZ v ustanovení § 1177 ukládá vlastníkovi jednotky oznámit bez zbytečného odkladu osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce.

  Má toto ustanovení nějaké právní účinky, když žádný celostátně platný právní předpis nestanoví co znamená „mít v bytě domácnost“ a nestanoví to ani samotný NOZ?

  Vložil Petr. (bez ověření), 19. Leden 2016 - 11:15

  Podle § 159 NOZ je člen voleného orgánu SVJ povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře. Člen voleného orgánu odpovídá SVJ za škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce.

  Pokud člen voleného orgánu společenství škodu nenahradí, kdo má právo soudně vymáhat škodu po této osobě? Je to právnická osoba SVJ, nebo i kterýkoli vlastník jednotky?

  Vložil Petr. (bez ověření), 20. Leden 2016 - 8:21

  Možná už pozdě, ale zkusím ještě jednu otázku.

  SVJ vzniklé podle ZoVB chce přizpůsobit své stanovy úpravě podle NOZ, především tedy oddílu 5 – Bytové spoluvlastnictví. Podle dosavadních stanov je třeba ke změně stanov tříčtvrtinová většina přítomných hlasů. Stačí k uvedené změně stanov tato tříčtvrtinová většina přítomných hlasů, nebo je ke schválení změny stanov nutný souhlas všech valstníků?

  Vložil lake, 20. Leden 2016 - 9:18

  Nenapsal jste co konkrétně hodláte ve stanovách měnit. Takže nelze dát použitelnou odpověď.

  lake

  Vložil Magda3 (bez ověření), 19. Leden 2016 - 13:57

  Domnívám se, že to bude právnická osoba. Vlastník bude muset škodu vymáhat po SVJ. Ale dotaz si píši a zařadím.

  Magda

  PS Diktafon mám, teď jenom abych ho mohla použít a správně jsem ho spustila :-).

  Vložil Vlastiks, 19. Leden 2016 - 17:32

  Je vhodné zkontrolovat batrky a místo v paměti, a zkusit si ovládání v klidu, doma, případně si napsat k tomu tahák.

  Přeji úspěšnou akci.

  ":?{*)))

  Vložil Magda3 (bez ověření), 19. Leden 2016 - 20:32

  Vlastiks děkuji, potrénuji a dám vědět, jak jsem dopadla.

  Tímto uzavírám dotazy. Uvidíme, zda se na ně zítra dostane.

  Magda

  Vložil Bohdana H. (bez ověření), 19. Leden 2016 - 18:37

  ":?{*))) je posloupnost znaků, která spustí diktafon paní Magdy?

  Vložil Vlastiks, 19. Leden 2016 - 19:35

  … můj soukromý smajlík (ležící, smějící)

  Vložil radka222222 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 14:37

  už jsem tu minulý týden psala, že domácnost je definována v ZP:-)

  Vložil lake, 14. Leden 2016 - 15:36

  Radko, mýlíte se. Definice „domácnosti“ v Zákoníku práce je totožná s definicí, kterou obsahoval do 31.12.2013 občanský zákoník.

  Jenomže tato definice nestanovila podmínku společného bydlení v jednom bytě! Naopak: kriteriem pro členství v domácnosti byly pouze společné žití a společné uhrazování životních potřeb. Společné žití ovšem neznamená podle konstantního právního výkladu totéž co společné bydlení.

  Členem domácnosti podle této starší definice je například i člen rodiny, který studuje ve Spojených státech amerických a doma v ČR nebyl už 2 roky. Naopak mezi členy domácnosti nelze počítat mladou rodinu, která žije s rodiči manžela v jednom bytě, ale obě rodiny mají oddělené rodinné rozpočty.

  NOZ ovšem zavedl zcela nový, nikde nedefinovaný pojem „bytová domácnost“. A nikdo – ani zákonodárce – neví co to je. Ani Vy to nevíte.

  Je zbytečné ptát se JUDr. Holejšovského na smysl nesmyslu. Bytovou domácnost podle NOZ bude definovat teprve budoucí zákon o sčítání lidí, domů a bytů v roce 2021. Počkejte si.

  lake

  Vložil radka222222 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 15:55

  stále tu někdo píše, že nikde není definováno, co je to domácnost:-( a to definováno je, v ZP. že je nesmysl pro účely „hlášení“ SVJ používat tuto definici je jiná věc, ale těch nesmyslů už je mnoho:-)

  BTW: jsem ve více svj, a jedno, když jsem nahlásila iniciály nájemce + počet kusů, tak se výbor divil, proč jim to vůbec píšu, že jim je to ouplně fuck kdo a kolik kusů tam bydlí (nové svj, věkový průměr 30 let, šéfka výboru zaměstnaná jako ostraha na vrátnici, místopředsedkyně prodavačka:-) a druhé – to po mě neustále vyžaduje nejen iniciály nájemce (tedy toho, s kým mám sepsanou smlouvu), ale i iniciály včetně rč a telefonních a e-mailových kontaktů všech kusů v bytě (věkový průměr výboru 89 let,věk vlastníků průměr cca 80 :-) takže jim suše oznámím, ať mě žalují, že jim to nedám, a je klid. většina svj co požadují iniciály všech + rč má jako správce družstva, které jedou podle socialistických stanov. to naše „staré“ si třeba dalo odhlasovat, že pokud někdo bude dělat rekonstrukci jádra (jen „svůj“ majetek, bez zásahu do stupaček a jiných společných částí), musí to odsouhlasit a schválit výbor:-, na námitky, že je to protiprávní argumentují stanovami družstva, že to tam taky bylo:-)))) takže nějaký hlášení osob v bytě je pro mě marginální problém. ale trvám na tom, že definice domácnosti v našem zákoně je.

  Vložil Ctirad (bez ověření), 14. Leden 2016 - 11:56

  „žádný celostátně platný právní předpis nestanoví co znamená „mít v bytě domácnost““

  Přečtěte si, prosím, zákon č. 262/2006 Sb. § 347 odst. 5

  Vložil JaVa, 14. Leden 2016 - 12:18

  Celé znění:Pro účely tohoto zákona(míněno ZP)se domácností rozumí společenství fyzických osob,které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.JaVa

  Vložil Ctirad (bez ověření), 14. Leden 2016 - 14:13

  Ze shora uvedeného plyne, že „mít v bytě domácnost“ znamená tolik jako „mít v bytě společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“. Nahlásit počet osob, které mají v bytě domácnost, potom znamená nahlásit „počet osob, které mají v bytě společenství fyzických osob, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby“

  Vložil Josef K (bez ověření), 14. Leden 2016 - 14:19

  Nepochopil jste příspěvek pana JaVa. To citované ustanovení ZP hovoří o tom, že se použije pouze pro účely ZP, nikoli jiných zákonů vč. NOZ.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 14:39

  asi tím chtěl říct, že je to definice jen pro účely ZP, ale judikatura už dávno o „definici pojmů“ rozhoduje jednotně, a to, že pokud jiný zákon zmiňuje definici pojmu, a jinde definován není, tak se postupuje podle definice v tom „jiném“ zákonu:-)

  Vložil JaVa, 15. Leden 2016 - 9:46

  Mohla by jste mi prosím,nějak doložit jak se použije pojem " mít domácnost " v tomto konkrétním případě(viz odkaz).Je to společenství osob,které spolu trvale žijí,společně hradí náklady a přesto to není rodina.Když si s tím neví rady ani státní instituce.Děku­ji.JaVa

  http://www.novinky.cz/…stat-ne.html

  P.S.Berte to pouze jako ukázku kvality našich zákonů a fundovanosti státních úředníků:

  Vložil radka222222 (bez ověření), 15. Leden 2016 - 10:36

  no a důvodová zpráva zmiňuje dva významy – jako pospolitost spolužijících osob i jako zařízené obydlí, přečtěte si ji, str. 140

  Vložil radka222222 (bez ověření), 15. Leden 2016 - 10:28

  něco z becka – Pojem domácnost není v NOZ vymezen. Obdobný pojem se ale vyskytuje v ustanoveních týkajících se bydlení manželů jako rodinná domácnost, avšak ani tento pojem není přímo vymezen, a dále v ustanoveních o nájmu bytu pro vymezení práva nájemce přijímat do domácnosti další osoby.

  Je zřejmé, že zákonodárce nepovažoval za nutné specifikovat znaky společné domácnosti ani rodinné domácnosti s ohledem na to, že lze přijmout závěr o tom, že se jedná o notorietu, a je zřejmé z řady judikátů, jak je společná domácnost posuzována.

  a komentář v aspi k §2272

  Domácností se zde rozumí prostor, ve kterém má nájemce své obydlí. Nájemce má rovněž právo kohokoli přijmout za člena své domácnosti. V takovém případě je však povinen oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob žijících v bytě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne, co změna nastala. Znalost počtu osob nacházejících se v bytě je pro pronajímatele důležitá zejména z pohledu rozúčtování nákladů na služby a stanovení výše záloh na poskytované služby (viz § 4 a 5 zák. č. 67/2013 Sb.).

  prostě prudiči se budou motat na tom, že „domácnost“ nikde není definována (ale ona je, v ZP), a bude se čekat na soudy, které už mockrát judikovaly, co to je domácnost:-)

  Vložil radka222222 (bez ověření), 15. Leden 2016 - 12:53

  a domácnost je i v zdp

  novela provedená zákonným opatřením č. 344/2013 Sb. odlišuje případy, kdy se „domácností“ myslí „pospolitost spolužijících osob“ a kdy se označení „domácnost“ používá ve smyslu „zařízeného obydlí“. Tam, kde se v zákoně o daních z příjmů za „domácnost“ považuje „pospolitost spolužijících osob“, používá se nově pojem „společně hospodařící domácnost“ tam, kde se v zákoně používá tento pojem ve významu „obývaná domácnost“, rozumí se jí „domácnost“ ve smyslu NOZ „domácnost“ se i za nynějšího stavu chápe ve dvou významech (jako pospolitost spolužijících osob i jako zařízené obydlí); který z těchto významů mají na mysli jednotlivá ustanovení nového občanského zákoníku, vyplývá z jejich formulace nebo z kontextu, např. § 80 atp.; viz vládní návrh na vydání zákona občanský zákoník, PSP ČR, r. 2011, VI. volební období, tisk č. 362. K výkladu pojmu domácnost NSS ČSR Boh. A 3541/29 (8383/1930) prejudikatura Boh. A 6438/27: „Domácnost značí organisaci hospodářskou, v jistém rozsahu je organisována jako samostatný hospodářský celek. Domácností rozumí se individualizovaný souhrn zařízení, určených k tomu, aby jednotlivec nebo několik jednotlivců sdružených, zpravidla příslušníci rodinného svazku, pomocí jich společně obstarávali ukojení svých podstatných potřeb životních. Rozsah tohoto hospodářského ústrojí může býti různý, a ústrojí ono nepozbývá povahy domácnosti již tím, že pomocí společných zařízení neukájejí se všechny podstatné potřeby členů domácnostního sdružení. Naopak nepozbývá také své samostatnosti tím, že dvě rodiny v některých směrech užívají zařízení společných.“ Naplněním předpokladu společné domácnosti je splnění podmínky spotřebního společenství – NS 26 Cdo 1324/2008, 26 Cdo 527/2007 a 26 Cdo 2458/2007.

  Vložil Šárka1 (bez ověření), 15. Leden 2016 - 14:12

  http://www.ceska-justice.cz/…k-jen-jednu/

  Autor NOZu říká toto:

  Můžeme si to ukázat na příkladu. Zákon o nemocenském pojištění přesně vymezuje domácnost jako společenství lidí, kteří spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby, protože to má význam pro platby z veřejných peněz. Nový občanský zákoník, ale ani rakouský, německý nebo švýcarský kodex domácnost nedefinují, protože domácnost nemusí být vždy tvořena více lidmi, domácnost může mít jeden člověk i rodina, může ji tvořit třeba jen zařízení bytu apod. A jaký obsah a význam má slovo domácnost v určité souvislosti, se musí v občanském právu najít výkladem. Soukromé právo vždycky bylo a je právem výkladovým. To dává smysl, uvědomíme-li si, že občanské zákoníky platí často dlouhá desetiletí, nejednou i hodně přes sto let a že se v průběhu doby společnost mění. A výklad zákona je věcí doktríny a především soudů, nikoli věcí zákonodárce. Zkušenosti z rekodifikujících států středovýchodní Evropy ukazují, že mnoho tak řečených legislativních chyb nebo nedostatků v zákoně napraví soudní rozhodování a soudní výklad. Ostatně i náš občanský zákoník se k soudcům obrací s velkou důvěrou, protože je prodchnut respektem k jejich ústavní roli. Nejsem si jist, zdali snaha rychle a významně zákoník novelizovat není nesena nedůvěrou k soudní moci. Po šesti měsících účinnosti není se zákoníkem velká zkušenost. Snaha měnit jeho pravidla už nyní jen proto, že někdo má za to, že vymyslí lepší, nebo protože by některá úřední místa chtěla změnit to či ono, může být velmi nebezpečná. Především proto, že jde proti podstatě a duchu soukromého práva.

  Vložil lake, 19. Leden 2016 - 19:33

  Šárka zde obsáhle citovala z nicneříkajícího textu autora NOZ profesora Karla Eliáše. Celý dlouhý text je možno zkrátit do jedné věty:

  Zapomněl jsem v NOZ definovat domácnost, ale nepřiznám to.

  lake

  Vložil § (bez ověření), 15. Leden 2016 - 14:33

  Víte kolik je dnes lidí, co sice spolu možná i žijí, ale své potřeby si uhrazují individálně a dokonce nemají ani společné zařízení bytu. Náš občanský zákoník se k soudcům obrací s velkou důvěrou, protože je prodchnut respektem k jejich ústavní roli. To jste mě člověče rozesmála. To máte ze Švejka? Ten by to řekl přesně takto.

  Vložil Mona (bez ověření), 15. Leden 2016 - 15:34

  To jako myslíte, že spolu žijí v jednom bytě, ale platí si elektřinu a plyn každý zvlášť, a taktéž služby poskytované společenstvím vlastníků tj. topení, vodu, příspěvky na správu, odpady, daň z nemovitosti a­pod.?

  Vložil Bohdana H. (bez ověření), 19. Leden 2016 - 18:40

  „To jako myslíte, že spolu žijí v jednom bytě, ale platí si elektřinu a plyn každý zvlášť, a taktéž služby poskytované společenstvím vlastníků tj. topení, vodu, příspěvky na správu, odpady, daň z nemovitosti apod.?“

  Paní Mono,

  to, co píšete, přece není žádný problém a běžně se děje. Náklady se delí ve sjedaném poměru (rovným dílem, podle počtu užívaných místností apod.) Více studentů si takto běžně najímá byt (a nemůžete tvrdit, že tím tvoří domácnost).

  Vložil radka2222 (bez ověření), 19. Leden 2016 - 19:52

  Tvori. Ne hospodarskou ale ve smyslu obydli.

  Vložil Ctirad (bez ověření), 14. Leden 2016 - 14:30

  Pokud je domácnost společenství lidí, potom „mít v bytě domácnost“ znamená „mít v bytě (uvedené) společenství lidí“.

  (Lze se domnívat, zákonodárce spíše než „mít v bytě domácnost“ mínil „být členem domácnosti“, potom by formulace byla jasná a hlásil by se počet osob, které jsou členem uvedeného společenství lidí. Bohužel to zákonodárce napsal tak, že sice domácnost definována jinde je, ale není definováno, co znamená „mít v bytě domácnost“, neboť toto spojení při použití uvedené definice domácnosti sotva dává smysl.)

  Kromě toho zákonodárce zcela opomněl, že jeden byt mohou užívat dvě (tři, čtyři…) domácnosti. Co se potom hlásí vhledem k počtu členů těchto domácností? Průměrný počet? Počet členů nejpočetnější domácnosti?

  Vložil Magda3 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 11:06

  Petře, na tuto otázku se také chystám, jenom se jí jako právní laik trochu obávám. Nevím jak to na takovém semináři chodí, ale pokusím se všechny otázky dát předem písemně a tato tam určitě bude.

  Nahrávací zařízení se pokusím sehnat. Pokud to pan soudce dovolí, tak by bylo lepší si to poslechnout. Mohla bych jeho odpovědi pochopit špatně.

  Magda

  Vložil Magda3 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 10:33

  Petře píši si a pokud dostanu prostor, tak tento dotaz vznesu.

  Pěkný den.

  Magda

  Vložil Magda3 (bez ověření), 13. Leden 2016 - 14:19

  Tak jsem se přihlásila a budu referovat. Nahrávací zařízení nevlastním.

  Pokud by měl někdo zajímavou otázku pro JUDr. Holejšovského, zkuste ji zde uvést. Pokusím se zeptat.

  Každopádně se pokusím zjistit, co si pan doktor myslí o nepravé retroaktivitě.

  Magda

  Vložil Vlastiks, 14. Leden 2016 - 9:13

  Nemaje právního vzdělání, zajímá mne názor právníka na chování členů SVJ, zejména volených členů Výboru, omezujících právo vlastníka na seznámení, a následnou možnost kontroly zajištění péče o společný majetek:

  http://www.portalsvj.cz/…stni-zakonik

  Všichni společnící mají (musí mít) stejná práva i povinnosti.

  • Není přece možno mít pouze právo „mít povinnosti péče o společný majetek“ bez možnosti přístupu k informacím.
  • Není přece možno pouze mít povinnost platit, bez možnosti kontroly správnosti předpisu, či rozúčtování.

  Zdravím Magdu 3

  ":?{*)))))))))))

  Vložil Magda3 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 9:46

  Vlastiks,

  jinými slovy, váš dotaz by zněl asi: „pane soudce, co si myslíte o arogantních členech volených orgánů, kteří mi odmítají poskytovat informace.“ Odpověď pana soudce: „Jsou to ale darebáci.“

  Jistě cítíte, že toto není dotaz pro pana soudce.

  Dle mého máte právo na informace a máte mít přístup k těmto informacím. Pokud přístup nemáte, musíte se bránit. Nejlépe soudně. To za Vás nikdo neudělá. Nečekejte žádné samospasitelné rady. Nejsou.

  Magda

  Vložil Vlastiks, 14. Leden 2016 - 9:56

  Nikoli.

  Můj dotaz zní:

  • Když člen Výboru nutí nečlena, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby se spokojil s tím že mu nebude umožněno seznámení s doklady o hospodaření, plán oprav, přičemž je povinen hradit příspěvky ..... (případně jsou po něm i vymáhány)
  • Jedná se o útisk ?
  Vložil Magda3 (bez ověření), 14. Leden 2016 - 10:09

  Vlastiks,

  nejsem právník, ale útisk je podle mého kategorií trestního práva. Nikoli občanského. I kdyby to byl útisk, bude se nejspíš hodnotit úmysl, intenzita, zda vznikla škoda atd.

  Já bych uvítala otázky, které se týkají právní úpravy SVJ?

  Děkuji Magda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".