Rozdílná kvora v § 1129 a § 1133

Vložil § (bez ověření), 25. Březen 2016 - 9:05 ::

§ 1129 vyžaduje dvoutřetinovou většinu hlasů spoluvlastníků.

§ 1133 vyžaduje dvoutřetinovou většinu spoluvlastníků.

Nerozumím, co zákonodárce sleduje tím, že v § 1129 a § 1133 požaduje rozdílná kvora.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 27. Březen 2016 - 17:04

  Obdobné rozlišení bylo také v ZoVB. V případech, kdy rozhodoval nejvyšší orgán právnické osoby, obsahoval ZoVB tyto formulace:

  • „jedna čtvrtina hlasů“ (§ 11 odst. 1),
  • „nadpoloviční většina přítomných hlasů“ (§ 11 odst. 2, § 11 odst. 4),
  • „nadpoloviční většina hlasů všech vlastníků“ (§ 9 odst. 12).

  V případech, kdy rozhodují vlastníci jednotek(1994) sami o svém majetku (tedy nezávisle na právnické osobě SVJ), obsahuje ZoVB tyto formulace:

  • „nadpoloviční většina všech vlastníků jednotek v domě“ (§ 15 odst. 2),
  • „tříčtvrtinová většina všech vlastníků jednotek“ (§ 11 odst. 5),
  • „souhlas všech vlastníků jednotek“ (§ 11 odst. 5, odst. 6, § 13 odst. 3 )

  Myslím, že se právní výklad ustálil na tom, že zákonodárce si ani plně neuvědomoval, že v ZoVB použil dvě rozdílné formulace. Jak hlasování nejvyššího orgánu SVJ(2000), tak i rozhodování vlastníků mezi sebou se děje shodně – podle spoluvlastnických podílů.

  V NOZ je – jak vidno – stejná chyba. Předpokládám, že výklad se také ustálí na tom, že ve všech případech je míněno hlasování spoluvlastníků podle hlasů, to jest podle podílů. Pro rozhodování spoluvlastníků (i bytových) se totiž použije § 1122 NOZ: „(1) Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnic­tví věci.“

  Způsob zjišťování souhlasu vlastníků jednotek (podle hlasů, tedy podle podílů) je shodně uveden i v § 1169 NOZ: „Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.“.

  lake

  Vložil Kvapil (bez ověření), 27. Březen 2016 - 17:14

  Princip uvedený v § 1122 odst. 1 NOZ: „Podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci.“ je v NOZ měrou nikoli zanedbatelnou prolomen v § 1180 odst. 2. Není tak důvod dovozovat, že zákonodárce snad různým označením mínil totéž (na rozdíl od BytZ, kde skutečně bylo možné dovodit rozhodování podle hlasů ve všech případech, když obdobné prolomení uvedeného principu absentovalo).

  Vložil Kvapil (bez ověření), 27. Březen 2016 - 16:16

  Jisto jest, že kvora uvedená v § 1129 a § 1133 nejsou stejná (měla-li by být by stejná, jistě by je zákonodárce stejně označil). Logiku v tom nehledejte.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".