Roční rozúčtování nákladů dle pravidel roku 2013

Vložil jamesbrown, 8. Leden 2014 - 11:17 ::

Dobrý den, pane Lake, Mám na Vás prosbu. Snažím se najít smysluplný „návod“ na pravidla rozúčtování nákladů na správu a služby v SVJ, ale nacházím řadu neodborných diskuzí a odkazů na všemožné výroky soudců, ale moudrý z toho všeho nejsem. V FAQ je to podobné a nějaký univerzální postup nenacházím. Vím, že jde o složitou problematiku, ale je možné aspoň obecně shrnout, jak zhruba by to mělo být? Zajímá mě nejvíce následující, ale prosím o revizi, jelikož z toho nejsem moudrý: (1) Náklady na správu (tzn. faktura od správce – správa domu, účetnictví apod.) – zde je účtováno dle spoluvlastnického podílu, pokud 100% vlastníků nerozhodne jinak. Zde mám osobní problém, jelikož ve smlouvě o správě SVJ máme uvedenou cenu za bytovou jednotku ve výši 190Kč, ale správně mám účtovat dle podílů? (2) Náklady na provoz výtahu (revize a elektřina) – účtováno dle spoluvlastnického podílu, pokud 75% přítomných vlastníků na shromáždění nerozhodne jinak? (3) Náklady na společnou elektřinu v domě – účtováno dle spoluvlastnického podílu, pokud 75% přítomných vlastníků na shromáždění nerozhodne jinak? (4) Náklady za odvoz odpadu – rozúčtováno na jednotlivé osoby, které mají v domě trvalé bydliště? (5) Náklady na teplo a na TV a SV je extra kapitola, kterou zde nechci otevírat, o tom bylo napsáno dost i celkem přehledně Děkuji za odpovědi, Jan F.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 9. Leden 2014 - 23:58

  (1) Rozúčtování nákladů na správu:
  Samozřejmě postupujete podle ZoVB. Tedy buď podle dohody všech, nebo podle podílů (§ 15 odst. 1 ZoVB). Pokud máte tento způsob rozúčtování uveden ve stanovách SVJ, budete stejně rozúčtovat i v r. 2014 a letech následujících. Stanovy SVJ jsou platnou a účinnou smlouvou, která byla uzavřena před dnem nabytí účinnosti NOZ. Veškerá práva a povinnosti vzniklé z takových smluv se i nadále posuzují posle dosavadních právních předpisů, viz výslovné přechodové ustanovení v § 3028 NOZ.

  (2) Náklady na provoz výtahu:
  Podle vašich schválených pravidel. Rozúčtování za rok 2014 se bude řídit podle zákona č. 67/2013 Sb.. Upozorňuji, že tento zákon je vadný ve svém § 2 písm. (d), kde se nesmyslně tvrdí:

  „… nákladem na služby podle tohoto zákona nejsou revize zařízení a součástí domu a odpisy domu, popřípadě další podobné položky“

  Při tom je jednoznačné, že toto ustanovení je ekonomicky a účetně nesmyslem. Kalkulace ceny poskytované služby musí zahrnovat nejen spotřebované energie, nýbrž samozřejmě i opravy a stálé ekonomicky oprávněné náklady. Do nich patří i náklad na předepsané revize a kontroly. Bez revizí a kontrol by nebylo možno výtah používat, a tedy ani ani poskytovat službu „provoz výtahu“. (K tomu obdobně viz např. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2013 ze dne 1. listopadu 2013, k cenám tepelné energie (str. 14): http://www.eru.cz/…ul_konec.pdf. Zákonodárci z neznalosti vyplodili nepoužitelný paskvil. Revize a kontroly hrazené provozovatelem výtahu je tedy nutno zahrnout do ceny služby.

  (3) Náklady na společnou elektřinu v domě:
  Podle vašich schválených pravidel. Od zúčtovacího období 2014 jde opět o službu podle zákona č. 67/2013 Sb..

  (4) Náklady za odvoz odpadu:
  To záleží na tom jaká pravidla platí ve Vaší obci, na tom kdo je plátcem a kdo poplatníkem poplatku. Podle toho SVJ buď rozúčtuje poplatek předepsaný obcí, nebo pouze vymáhá částky předepsané obcí jednotlivým vlastníkům, nebo s tím SVJ nemá nic do činění.

  lake

  Vložil jamesbrown, 13. Leden 2014 - 14:18

  Dekuji Vám za odpovědi, JF

  Vložil ik (bez ověření), 9. Leden 2014 - 19:45

  Já osobně bych vyúčtování za r.2013 provedla shodně jako v předchozích letech, účetní období pro SVJ končí k 31.12.2013, k tomuto datu se uzavírá účetnictví SVJ a sestavuje účetní závěrka. Případné změny nastávají až od přijetí NOZ, který platí až pro r.2014. Doufám, že uvažuji správně. Pan Lake mě když tak opraví.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".