Revize topidel WAW

Vložil Anonymous, 25. Listopad 2009 - 11:28 ::

Dobrý den, můj dotaz je směřován na topidla WAW.Vztahuje ne na ně nějaká revize? V našem bytovém domě je používá k vytápění 5 bytů z celkem 8.Má majitel bytové jednotky SVJ předkládat, že byla provedená revize či údrža nebo je to pouze na jeho uvážení jestli si takovou revizi pro sebe udělá?(pokud ano, jakým zákonem či vyhláškou je to dáno). Za Vaši odpověď předem děkuji. Martin Trnečka

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil marra (bez ověření), 21. Prosinec 2009 - 10:42

  Hezký den. Může mi prosím někdo zodpovědně odpovědět na otázku: jak daleko smí být hořlavé předměty od topidla typu WAW s ohledem na požární bezpečnost? Děkuji za pomoc. R. Tomášek

  Vložil Matějka Jaroslav, 10. Leden 2010 - 18:46

  Vážený pane,

  odpověď naleznate v návodu výrobce k instalaci , užívání a provozování výrobku.

  Matějka

  Vložil Matějka Jaroslav, 25. Listopad 2009 - 20:05

  Odběrné plynové zařízení – podle ustanovení § 2 odst. (2) písm.

  1. čl. 7 zákona č. 458/2000 Sb. (energetického zákona) v platném znění
  jsou to veškerá zařízení počínaje hlavním uzávěrem plynu včetně zařízení pro konečné využití plynu; není jím měřicí zařízení. Dělicí místo mezi plynovodní přípojkou a odběrným plynovým zařízením přesně stanovuje ustanovení §1 odst.(5) písm. c), odst.(4) a (5) vyhlášky MPO č. 251/2001 Sb., citované výše u plynovodní přípojky.

  Kromě toho, ustanovení § 46 odst. (4) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. ukládá povinnost instalovat na začátku odběrného plynového zařízení hlavní uzávěr a stanovuje základní zásady pro jeho umístění, blíže určené v čl. 4.4 TPG 704 01.

  Z citovaných obecně závazných předpisů tedy vyplývá, že hlavní uzávěr plynu (HUP) je v každém případě součástí odběrného plynového zařízení (OPZ) a nezáleží přitom vůbec na jeho umístění. Pro informaci uvádíme definice pojmů jednotlivých částí OPZ podle TPG 704 01:

  Domovní rozvod – část domovního plynovodu začínající hlavním uzávěrem plynu a končící před uzávěry plynoměrů určených pro obchodní styk.

  Spotřební rozvod – část domovního plynovodu začínající uzávěry před plynoměry pro obchodní styk a končící před uzávěry plynových spotřebičů.

  Připojení plynového spotřebiče – zařízení k připojení plynového spotřebiče na spotřební rozvod. Začíná uzávěrem plynového spotřebiče. Jeho součástí je spojovací potrubí nebo hadice, případně i spotřebičový regulátor.

  Plynový spotřebič – souhrnné označení pro zařízení, které využívá energie plynu vzniklé jeho spalováním pro přípravu teplé užitkové vody, k přípravě pokrmů, k vytápění nebo k technologickým účelům.

  Poznámka: Plynoměr, určený pro obchodní styk není součástí OPZ – viz § 2 odst. (2) písm. b) čl. 7 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.

  OPZ je součástí nemovitosti a jeho vlastníkem je její vlastník, stejně tak jako ostatních rozvodů (elektro, voda, odpady apod.). Toto je zřejmé např. v případě rodinných domů, ale v případě bytových domů s více nájemníky, nebo s vlastníky jednotlivých bytů, kterým dodavatel plynu – provozovatel distribuční soustavy dodává plyn na základě samostatných smluvních vztahů, to není vždy zcela zřejmé.

  V tomto případě energetický zákon pro zařízení, sloužící k dodávce plynu více chráněným zákazníkům v jedné nemovitosti na základě smlouvy, zavádí pojem tzv. „společné odběrné plynové zařízení“ a v § 63 odst. (4) stanoví, že toto společné odběrné plynové zařízení je součástí nemovitosti. V § 63 odst. (3) potom ukládá vlastníku dotčené nemovitosti udržovat společné odběrné plynové zařízení, sloužící pro tyto dodávky ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

  Dále je nutno upozornit, že mj. zařízení pro rozvod plynů a zařízení pro spotřebu plynu spalováním jsou zařízení, podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému ČÚBP a IBP ve smyslu ustanovení § 1 odst. (2) písm. e), f) a g) vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. V případě bytových domů je též nutno upozornit na násl. odst. (3) citovaného ustanovení, který stanoví, že za zařízení uvedená v odst. (2) se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. To znamená, že pro posouzení zda OPZ nebo jeho část podléhá povinnosti provádět kontroly a provozní revize je rozhodující, zda OPZ nebo jeho část je v osobním užívání uživatelů bytů (občanů) a místností nesloužících k bydlení. Praktickou aplikaci můžeme dokumentovat na násl. základním příkladu:

  • Bytový dům s více byty, které vlastní, včetně přísl. částí nebytových prostor a odběrného plynového zařízení, fyzické osoby (občané). Tito vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. – a to té části OPZ, která není v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení. Je to společné odběrné plynové zařízení (domovní rozvod), společné kotelny, sušárny, klubovny apod.

  Matějka

  Vložil AnonymousC (bez ověření), 26. Listopad 2009 - 9:17

  Pane Matějko,

  kde je prosím zakotvena povinnost vlastníků vytvořit „subjekt s právní subjektivitou“? Děkuji.

  „Tito vlastníci jsou povinni vytvořit subjekt s právní subjektivitou, který má za povinnost zajišťovat provádění kontrol a provozních revizí podle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb.“

  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Listopad 2009 - 10:53

  Vážená/ý „AnonymousC“,

  povinnost vlastníků jednotek vytvořit „subjekt s právní subjektivitou“ (společenství vzniká za podmínek stanovených zákonem) je stanovena v §9 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění.

  Matějka

  Vložil AnonymousC (bez ověření), 26. Listopad 2009 - 13:09

  Prve jste ale nepsal o vlastnících jednotek, ale o bytovém domě ve vlastnictví více osob.

  Vložil Matějka Jaroslav, 10. Prosinec 2009 - 18:32

  Vážený „AnonymousC“,

  odpovídám v kontextu na původní dotaz: „Revize topidel WAW Vložil Anonymous, 25. Listopad 2009 – 10:28“

  Pozn.: Dům ve spoluvlastnictví více osob /podílové spoluvlastnictví domu/ dle OZ se řídí ustanoveními OZ a ne ustanoveními ZoVB; to je jiné téma.

  Matějka

  Vložil Anonymousqw (bez ověření), 25. Listopad 2009 - 14:09

  Je to na majiteli a nikomu se nemusi zodpovidat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".