Reklamace vvyúčtování tepla

Vložil Anonymous, 10. Prosinec 2010 - 10:29 ::

Prosím o radu – jsme byt v osobním vlastnictví, ale pod správou družstva. Bylo provedeno chybné vyúčtování tepla – v některých bytech nejsou již mnoho let zohledňovány polohové koeficienty, v některých ano (došlo k záměně polohových koeficientů 2 bytů – krajního a vnitřního). Po upozornění družstva na tento problém mi bylo odpovězeno, že tyto koeficienty již používají mnoho let a nikdo si nikdy neztěžoval, že reklamaci neuznávají. Je možné se nějak proti tomuto rozhodnutí bránit? Předem děkuji. Anna

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 11. Prosinec 2010 - 9:27

  Paní Anno,
  z dosavadních odpovědí berte do úvahy jen co Vám napsali pan Krupp a AnonymousX. Ostatní příspěvky jsou ve Vaší situaci celkem k ničemu, nebo jsou zcela mimo (Syslus, svjvmt, Vosobně).

  Nyní k Vašemu dotazu:
  (1) Nenapsala jste, zda v domě vzniklo SVJ či nikoliv. Pokud ano, má SVJ všechny povinnosti rozúčtovatele podle vyhlášky 372/2001 Sb. Nikoliv správce, ani druhá či třetí firma která dodavatelsky cosi pro správce zajišťuje. Reklamace adresujete výhradně na SVJ (správci můžete pro urychlení posílat kopie).

  (2) Jako konečný spotřebitel jste byla seznámena se všemi podklady k rozúčtování a vyúčtování, včetně použitých koeficientů polohy místností, koeficientů radiátorů a případně koeficientů pro upevnění měřiče na radiátor. Z tohoto hlediska splnil správce či rozúčtovatel svou povinnost. Sdělil vám, že koeficienty převzal, takže neručí za jejich správnost.

  (3) Tvrdíte, že v použitých podkladech (koeficientech polohy místností) je zjevná chyba v číslech. Je-li tomu tak, je celé vyúčtování vadné. Jste-li si zcela jista svým tvrzením, odmítněte vyúčtování jako vadné. Vyžadujte vyúčtování se správnými koeficienty, které bude rozúčtovatel schopen nějak doložit - například provedeným výpočtem tepelných ztrát místností, nebo kvalifikovaným odhadem odborníka-projektanta ÚT (v písemné formě).

  (4) Je-li tedy vyúčtování vadné, nenastaly jeho účinky a Vy nejste povinna podle tohoto vyúčtování platit. Oznamte to písemně na adresu SVJ, požádejte o řádné bezchybné vyúčtování a neplaťte doplatek, dokud neobdržíte vyúčtování se správnými (odborně podloženými) koeficienty.

  (5) Vás jako jednotlivého vlastníka bytu vůbec nezajímá, jak výbor věc vyřeší. Možností mají více:
  - výměna správce,
  - nebo příkaz správci, aby si obstaral věrohodné koeficienty,
  - nebo vlastní přepočtení koeficientů, které pak SVJ správci předá jako závazné,.
  - nebo jinak.
  To je věc mezi výborem a správcem. Vy prostě počkejte na bezvadné vyúčtování.

  lake

  Vložil Vosobně, 11. Prosinec 2010 - 13:16

  Lake, můžete mě prosím vysvětlit, v čem je můj příspěvek zcela mimo? Uvedl jsem něco nesprávně?

  Děkuji.

  Vložil lake, 11. Prosinec 2010 - 13:53

  Pane Vosobně,
  ve Vašem příspěvku jste někomu třetímu méně chápavému pouze zopakoval co už o dvě hodiny dříve napsala o své situaci sama paní Anna. Váš příspěvek jsem proto zařadil mezi ty, které jsou tazatelce celkem k ničemu, nikoliv mezi ty, které jsou zcela mimo.

  Zcela mimo je např. pan Syslus, který se neustále zbytečně zaobírá věcmi, na které se tazatelka neptala. Například datem stanovení koeficientů, když je známo, že se používaly již od r. 1995 (vyhláška č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele; novelizována vyhláškou č. 85/1998 Sb.).

  lake

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 14:31

  Pane Lake,

  Nějak se do toho zamotáváte. Vám přijde normální, že někdo dělá vyúčtování, podle vyhlášky, která již 11 let neplatí? To je snad žert ne? Každopádně tazatelka se ptala na argumenty pro reklamaci vyúčtování služeb, samozřejmě jich je víc, ale tohle je jeden z nich. Napište mi prosím co jsem napsal špatně, v opačném případě si nechte své hloupé připomínky. Ve svém příspěvku jste pouze zopakoval to co jsem já uvedl dávno před Vámi tedy nechápu, proč za to samé pana Vosobně za kritizujete! Bylo by dobré aby tazatelka upřesnila svoji situaci jak zde od mnoha přispěvatelů zaznělo, abychom zbytečně nespekulovali.

  V neposlední řadě jsem se chtěl zeptat, vy máte právo měnit své již jednou odeslané komentáře?

  Vložil lake, 11. Prosinec 2010 - 14:57

  Pane Syslusi,

  Žádáte, abych sdělil, co jste napsal špatně. Důvody jsem přece uvedl ve svém předchozím příspěvku, takže netuším, nač se ještě ptáte (Vložil lake, 11. Prosinec 2010 - 10:03). Nestačilo Vám to?

  Vaše nynější tvrzení, že se tazatelka "ptala na argumenty pro reklamaci vyúčtování služeb" je nepravdivé - tazatelka se ptala na něco jiného, a to zcela konkrétně: chce se bránit proti rozhodnutí neuznat reklamaci nesprávných koeficientů polohy ve výpočtu. Přečtěte si její dotaz znovu.

  Váš nesmyslný názor o jakési vyhlášce (která údajně 11 let neplatí, ale vyúčtuje se podle ní) ukazuje, že se neorientujete ani v legislativě. Bylo to ostatně zřejmé v okamžiku, kdy jste naivně rozvíjel úvahy zda se náhodou nerozpočítává podle podlahových ploch: v dotazu jsou zmíněny koleficienty polohy, takže bylo od počátku zřejmé, podle které části vyhlášky 372/2001 Sb. se rozpočítává.

  Pokud nemáte k věci co říci, raději nepište nic. Skutečně se nemusíte dále namáhat, tazatelka už odpověď dostala.
  lake

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 15:30

  Pane Lake,

  i když máte náměry z indikátorů tepla tak 40% či 50% se rozúčtovává na základě započitatelné plochy, nechápu tedy proč zde jak kolovrátek melete dokola že započitatelná plocha je k ničemu. Každopádně ten kdo rozúčtování provádí je povinen je obhájit a dokázat, že jsou dle aktuálních vyhlášek. Tazatelka uvedla že výpočet byl proveden dávno pradávno, v dobách kdy stávající vyhláška ještě nebyla v platnosti. Toto je jeden z argumentů, proč vyúčtování nepřijmout, nemíním tu s Vámi diskutovat o legislativě dávno neplatné (tuto diskusi jste ale začal vy svým příspěvkem z 11. Prosinec 2010 – 13:53). Nepředpokládám, že tazatelka je odbornice na vyúčtování služeb a pokud se jí něco na výši vyúčtování tepla nezdá tak má právo žádat vysvětlení, nejsme tu od toho abychom hodnotili její domněnky. Jen pro Vaši informaci naměřená spotřeba se přepočítává na přepočtenou spotřebu nejen za pomoci polohových koeficientů, ale je uvažován i výkon otopných těles, velikost místnosti atd. Nechápu jak z tokového vágního dotazu můžete poznat že zrovna polohový koeficient je špatně? Máte křišťálovou kouli, nebo si jen hrajete na Všeználka? Jste si jistý že není špatně právě ta započitatelná plocha? Nebo nejsou špatně nastaveny výkony radiátorů? Nebo… a to se tu můžeme dohadovat léta a vy si tu můžete honit triko. Prostě a jasně vyúčtování tepla se paní Anně nelíbí a firma, která je placena za toto vyúčtování je povinna podat vyčerpávající odpověď a doložit jak ke konečnému vyúčtování došla. Pokud ovšem reklamaci provedla v řádném termínu, co já považuji za důležité, vy bohužel ne. Vaše rádobyodborné výkřiky mohou sice neznalé lidi ohromit, ale jsou úplně k ničmu. Nakonec neudělal jste nic jiného než že jste opsal to co jsem napsal o den dřive já. Také jste mi nezodpověděl na otázku jak měníte již odeslaný příspěvek a proč tyto práva má jen někdo?

  Vložil rivr, 11. Prosinec 2010 - 18:51

  Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 – 14:31
  …vy máte právo měnit své již jednou odeslané komentáře…

  Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 – 15:30
  Také jste mi nezodpověděl na otázku jak měníte již odeslaný příspěvek a proč tyto práva má jen někdo


  doporučuji k přečtení


  Nic osobního – ale opravdu: uveďte adresu nebo IČO toho Vámi zmiňovaného kočko-psa jak jste vyzýván. Také by mne zajímalo jak je to doopravdy a kde je tedy „pravda“.

   rivr

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 20:05

  Nejsem právník, ale to že těch kombinací je nespočet je snad jasné. Případ o kterém jsem mluvil bylo BD, které vytvořilo byty v půdní nástavbě a ty prodalo. Co je na tom tak neobvyklého? Je to tak i v katastru. Jsou BD, kde ne všichni koupili byty a někteří jsou nájemníci a někteří družstevníci atd… Nechápu proč na mojí otázku, kdy jsem chtěl po tazatelce aby mi upřesnila vlastnické poměry pan Lake uspořádá takovou off-topic smršť.

  Vložil rivr, 11. Prosinec 2010 - 21:07

  Anonymous (Anna), 10. Prosinec 2010 – 10:29
  …jsme byt v osobním vlastnictví, ale pod správou družstva….

  Anna12 (bez ověření), 10. Prosinec 2010 – 16:56
  …SVK tedy ještě nebylo stanoveno, správu objektu provádí družstvo….

  Také nejsem právník, ale
  • SVK je zřejmě překlep. SVJ tedy zatím neexistuje.
  • Na jaké sousedy se má tedy pí.Anna podívat, jak je doporučeno zde?
  • Mám za to tedy, že správu a Vyúčtování dělá BD.
  • I za to, že zřejmě nyní není změna Správce možná
  Pokud znáte domy Znám domy z půlky vlastněné BD a z půlky SVJ, pak znáte tedy i jiné než zrovna případ ze kterého by jste se musel obávat lokalizace. Uveďte tedy jiný případ …který je dále od Vaší lokality. Přeci to nenecháte bez pádné odpovědi.
   

  Všem Anonymousům: diskutuje se věcněji pokud
  • se podepíšete (i když osobně mám za to, že možnost uvádět jen „Anonymous“ je technická chyba portálu na kterou jsem již poukazoval)
  • necháte stranou invektivy a vedete řeč k tématu jež toto vlákno založil

  rivr

  Vložil Vosobně, 12. Prosinec 2010 - 12:16

  Myslím si, že se nepřesně vyjadřujete, když uvádíte, že SVJ vlastní dům nebo jeho část. SVJ dům nebo jeho část nevlastní(alespoň já neznám takový případ). Dům vlastní vždy vlastníci, a to buď fyzické osoby nebo právnické osoby (např. BD). V případě, že BD vlastní část bytů v domě a další byty vlastní fyzické osoby a v domě vzniklo ze zákona SVJ, pak SVJ sdružuje všechny vlastníky tj. fyzické osoby i BD (pokud nevzniklo v domě více SVJ). Tito vlastníci se rozhodnou, kdo bude vykonávat správce.

  SVJ jako právnická osoba, ač není vlastníkem nebo spoluvlastníkem domu a i když nemá zpravidla vlastní kapitál,vystupuje při výkonu správy domu svým jménem.

  Proto vás lake tolik kritizoval, možná kdybyste si toto s lakem vysvětlili hned na začátku, pochopil byste, že jste se nepřesně vyjadřoval a ušetřili byste si dlouhou zbytečnou diskuzi.

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 13:25

  Pokud jsem se nepřesně vyjádřil tak se omlouvám, každopádně to nebyl důvod k tomu aby mě hulvát Lake nadával do blbců. To že v domě může existovat jak předseda BD, tak předseda SVJ, je fakt a už tu nemíním rozebírat právní pozadí tohoto stavu a chytat se za slovíčka. Chtěl jsem se jen tazatelky zeptat zdali podala reklamaci vyúčtování tepla správně osobě, nic víc nic míň a už vůbec jsem tu nechtěl absolvovat tohle žabo-myší ukájení pana Lakeho.

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 11:01

  Ono je celkem fuck zdali se člověk podepíše jako Anonym, Hurvínek, Lake nebo Rivr. To je věc portálu jak si tyto věci ošetří. Pokud tazatelka neupřesní detaily je asi zbytečné tu vést naše spekulace. Tazatelka zřejmě netuší, komu reklamaci adresovat tak jsem jí radil nahlédnout do Internetového Katastru nemovitostí, popř do obchodního rejstříku, co je na tom nepochopitelného? Také není jasné zdali je rozúčtování pouze dle plochy nebo dle náměrů indikátorů a už vůbec není jasné kdo ho dělá. No nic tuhle diskusi vážně nemá cenu vést, tazatelka sem zřejmě nenahlíží a na urážky pana Lake nikdo není zvědavý.

  Vložil Krupp, 11. Prosinec 2010 - 16:00
  Paní Anna napsala, že nebylo založeno SVK. Nevím, co měla na mysli. SVJ se nezakládá, ale vzniká ze zákona.

  Dále napsala, že je vlastnikem bytu. Jestli je nebo není členem družstva není podstatné.

  Pokud se uvažují koeficienty polohy, nemůže být prováděno vyhodnocení podle plochy. Tam by byly koeficienty na nic.

  Rovněž nikdo nediskutoval o tom podle jak staré vyhlášky je výpočet prováděn. Pouze o tom, že družstvo nemůže odmítnout reklamaci na základě argumentu, že výpočet neumí opravit.

  V tom ostatním máte pravdu, ale o tom snad diskuse snad nebyla.

  Jirka

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 17:19

  Jirko vyúčtování tepla se skládá ze základní a spotřební složky. Základní složka se odvíjí právě od zmíněné započitatelné plochy. Spotřební složka se odvíjí od náměrů indikátorů. Ale asi nemá cenu o tomto diskutovat, nyní řešíme reklamaci. Tedy velmi důležité je zdali byla reklamace podána včas (ač si to Lake nemyslí). Pokud jí paní Anna podala teď a vyúčtování jí bylo doručeno v řádném termínu (tedy do 4 kalendářního měsíce po uplynutí zúčtovacího období) tak se vůbec nedivím představenstvu, že se s ní nechce bavit. Pravděpodobně k dnešnímu datu jsou všechny přeplatky/nedo­platky vyřešeny a nikomu se nebude chtít otevírat uzavřenou kapitolu. Pokud ale rozpor s vyúčtováním podala včas tak se jí musí dostat uspokojivé odpovědi. Diskuze, kterou tu rozpoutal Lake a to která část vyúčtování je špatně je dle mého názoru naprosto bezpředmětná. Např. v našem domě dávám pokyn účetnímu aby zaplatil firmě, které pro nás dělá rozúčtování tepla až poté co jsou všechny reklamace vyřešeny. Pokud by si ale někdo stěžoval skoro rok poté co vyúčtování bylo uzavřeno asi bych se s ním také nebavil.

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 9:38

  Jak píšete je k dispozici málo informací. Dle úvodního dotazu to vypadá že rozúčtování se děje pouze na základě započitatelné plochy dle vyhlášky 372/2001 Sb. To že tato vyhláška začala platit 12.10.2001 a paní píše že koeficienty byly spočítány před více než deseti lety nechám stranou. Každopádně tato vyhláška je jak pro BD tak SVJ, tedy je potřeba jen správně adresovat stížnost. Výpočet započitatelné plochy je jen věcí správného použití koeficientů z vyhlášky, tedy projektant ÚT je zde zbytečný. Za ten výpočet služeb je vždy někdo zodpovědný, odpověď správce že koeficienty někde přebral je směšná, ten kdo rozúčtování udělal je za výpočet zodpovědný. Zajímalo by mě kdy paní Anna vyúčtování služeb dostala? Pokud v květnu (jak to nařizuje vyhláška) tak je na reklamaci trochu pozdě. Pokud paní Anna neposlala reklamaci včas (nebo správnému subjektu) tak je povinna doplatky zaplatit. Dále by mě pane Lake zajímalo, zdali je někde předepsáno, co vše na vyúčtování služeb musí obsahovat? My dostáváme nejen svoje doplatky a nedoplatky, ale v záhlaví máme uvedeno kolik té či oné komodity bylo v domě spotřebováno a kolik je celková plocha a započitatelná plocha domu a daného bytu. Jsou tyto údaje povinné, nebo jen náš správce je tak pilný?

  Vložil lake, 11. Prosinec 2010 - 10:03

  Pane Syslusi,

  Anna psala o koeficientech polohy, takže jde jednoznačně o rozúčtování pomocí náměrů indikátorů.

  Kdy byly koeficienty spočítány je naprosto bezvýznamné a jen zbytečně rozebíráte problém, který nemá s věcí nic společného.

  O koeficientech započitatelné podlahové plochy Anna nepsala nic, takže o nich spor není a Vaše úvaha o nich je opět zbytečná.

  Vaše mudrování o termínech pro reklamaci je opět mimo mísu: tazatelka se na toto neptala.

  Povinný obsah vyúčtování je uveden v § 7 odst. 2 vyhlášky 372/2001 Sb.

  lake

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 11:52

  Díky za tip, nahlédnul jsem se do vyhlášky a zjišťuji, že ač na našem vyúčtování je hodně položek, pár mezer by se tam našlo :-) Tedy pokud mě správce nedá vyúčtování ve kterém nejsou uvedeny všechny body a) – j) § 7 odst. 2 vyhlášky 372/2001 Sb. je to automaticky důvod pro to abych vyúčtování odmítnul? Trochu podivný mi přijde bod e), kdy má majitel bytu obdržet spotřebu bytu v GJ na m2 započitatelné plochy. Energetická náročnost budov se určuje v kWh/m2 tedy tento údaj by spotřebiteli řekl více. Ale to je jen taková drobnost, kdo chce může si to spočítat sám. Pokud mi někdo řekne, že výpočet byl proveden v roce X podle vyhlášky, která vyjde až za dva roky tak to zas za tak „bezvýznamný“ detail nepovažuji. Pokud tazatelka nepodala reklamaci včas tak má bohužel smůlu opět to není bezvýznamná informace, dle vyhlášky minimální doba pro podání reklamace je 21 dní, tedy je dobré na to tazatelku upozornit. Bohužel nikde nevidím že by paní Anna uvedla že mají v domě indikátory tepla a popř. jaký typ (elektronické, odpařovací). Vzhledem k tomu, že odečet a přepočet není nic triviálního tak předpokládám, že v případě že indikátory skutečně mají tak na tuto činnost najímají externí firmu, která ví co dělá. Pokud ne je to vážné pochybení představenstva a mělo by se to ihned řešit, protože z té skříně může vypadnout daleko více kostlivců.

  Vložil svjvmt, 10. Prosinec 2010 - 11:02

  Paní Anno, napřed si ujasněte, čí je byt. Buď jde o družstvo a vy máte byt v nájmu, nebo je ve vašem vlastnictví a jste i spoluvlastníky společných částí domu a máte tam správce, kterému jste smlouvou postoupili nějaká práva, kdy pro vás vykonává některé činnosti a za to si ho platíte (tedy klidně toto si můžete i vykonávat sami). Na vaši žádost vám to musí vysvětlit (s odkazy na příslušné normy), lépe možná, když ji podáte písemně. Pak si přečíst ZvB, ponořit se do norem, je přece možnost si něco změnit dle svého uvážení a odhlasovat. Nám topí centrálně, teplo se bere od fabriky, s firmou rozvádějící pak teplo se dá pěkně pokecat (přijďte se podívat jak to děláme, co chcete nastavit?).

  Vložil Krupp, 10. Prosinec 2010 - 12:14

  Paní Anna jasně napsala, že je vlastníkem a družstvo provádí správu. To, že se to tak dělá několk let a nikdo si nestěžoval, není přijatelná odpověď. Žádejte konkrétní odpověď na jednotlivé body reklamace. Jirka

  Vložil Anna12 (bez ověření), 10. Prosinec 2010 - 13:24

  Děkuji za odpověď. Nicméně stále mi tvrdí, že výpočet polohových koeficientů bylo provedeno již před mnoha lety a firmou, která již dnes neexistuje. Mají tedy pouze konečná čísla bez podkladů, jak k těmto číslům došli. Je tento postup správný? Je možné se proti těmto chybným výpočtům bránit? Anna

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 10. Prosinec 2010 - 15:06

  Paní Anno, prosím ujasněme si pár pojmů. Předpokládám, že vlastníkem domu je SVJ a to si najímá jakési Družstvo, které provádí správu domu. Je to tak? Pokud tomu Družstvu platíte za správu domu a mimo jiné za vyúčtování služeb tak (kolik za to platíte musíte každý rok dostat ve vyúčtování) by mělo být v zájmu představenstva SVJ (a všech společníků), aby vše bylo v pořádku. Pokud to Družstvo všechny podklady nedodá, tak navrhuji vypovědět s nimi mandátní smlouvu a poohlédnout se po jiném správci, v dnešní době je výběr opravdu široký. Ještě jeden dotaz, teplo se rozúčtovává jen na základě započitatelné plochy dle vyhlášky 372/2001 Sb. nebo máte i indikátory tepla? Tedy pokud Družstvo nedodá všechny podklady, tlačte na představenstvo ať jim nezaplatí za správu dokud svoji práci neodvedou, pokud problémy přetrvají najděte si správce, který svoji práci odvede kvalitně.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 10. Prosinec 2010 - 13:35

  Pokud nemají podklady a nelze tedy koeficienty zkontrolovat, požádejte (lépe písemně) o stanovení nových koeficientů.

  Prostým porovnání dvou bytů – vnitřní/vnější – u kterých byly prohozeny koeficienty lze dostatečně doložit chybu a tedy oprávněnost takového požadavku.

  Vložil Anna12 (bez ověření), 10. Prosinec 2010 - 14:42

  Právě prostým porovnáním dvou bytů je toto jasně patrné – došlo k prohození vnitřního a vnějšího bytu. Nicméně družstvo tvrdí, že samo provést opravu nemůže, že se musí udělat nové stanovení těchto koeficientů. Prý žádné podklady nemají, svádějí to na to, že je stanovovala firma, která již 10 let neexistuje a že jim žádné výpočty nedodala. To se může provádět vyúčtování služeb z čísel nejasného původu?

  Vložil Krupp, 10. Prosinec 2010 - 15:53

  Paní Anno, obraťte se na výbor. Ten musí mít s družstvem uzavřenu smlouvu o provádění správy a zodpovídá vůči vlastníkům za její dodržování. Pokud družstvo provádí něco, co samo neumí, mělo by zajistit subdodavatele. My neznáme smlouvu mezi vaším SVJ a družstvem. Výbor by mohl zajistit rozúčtování tepla i u jiné firmy, zřejmě po dohodě s družstvem a družstvu snížit odměnu za správu. Rozhodně by se měl výbor zamyslet nad výběrem správce, když správu provádí firma, která ji provádět nedovede. Za správnost vyúčtování vůči vlastníkům je zodpovědný výbor, nikoliv správce. Píšete, že družstvo připouští, že je nutno udělat nové stanovení koeficientů. Pak nechápu, jak mohlo Vaši reklamaci zamítnout a na druhé straně připustit, že je nesprávná.

  Jirka

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 10. Prosinec 2010 - 15:24

  Paní Anno, zkuste sem napsat správné podklady, protože to co píšete je zmatečné. 1) kdo je vlastníkem domu? 2) kdo provádí správu domu? 3) správce domu provádí rozúčtování služeb sám, nebo si najímá třetí stranu? To co zde píšete je nesmysl. Započitatelnou plochu definuje vyhláška 372/2001 Sb. a ta začala platit 12.10.2001 tedy těžko tyhle plochy mohla spočítat nějaká firma před více než 10. lety. Prosím tedy uveďte nejdříve správné údaje.

  Vložil Anna12 (bez ověření), 10. Prosinec 2010 - 16:56

  Vlastníkem bytu jsem já, většina bytů je ještě družstevní, SVK tedy ještě nebylo stanoveno, správu objektu provádí družstvo. Rozúčtování zadalo třetí firmě, která prý má koeficienty převzaty od čtvrté firmy, která dělala poslední vyúčtování za rok 2002.

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 10. Prosinec 2010 - 18:19

  S Vámi je to vážně těžký ženská. Když se kouknete na http://www.katastrnemovitosti.cz/ na váš dům, je tam ustanoveno BD ulice čp., nebo jsou tam uvedeni vaši sousedé, tedy členové SVJ? Za dům jedná představenstvo BD či SVJ? Komu platíte za to rozúčtování služeb? Tedy dělá to představenstvo jako „melouch“ a schovává se za neexistující čtvrtou firmu, nebo je za to zodpovědná třetí firma? Jde mi o to kdo dělal vyúčtování za rok 2009 a je za ně zodpovědný, nechci slyšet že někdy jakási čtvrtá firma udělala vyúčtování. Kdo Vám odpovídal na vaši reklamaci? Představenstvo BD resp. SVJ, nebo firma, která byla honorována za rozúčtování. Prostě a jasně ten kdo je zodpovědný za to vyúčtování nákladů za vytápění za rok 2009 a byl za něj honorován je povinen ho obhájit a výmluva že udělal copy pase starého vyúčtování a ve skutečnosti mu nerozumí je tak absurdní, že nevím zdali se smát či brečet. Každopádně pokud je to opravdu tak doporučuji pro příští rozúčtovací období změnu správní firmy, resp. změnu představenstva.

  Vložil Vosobně, 10. Prosinec 2010 - 19:13

  Syslusi Modrobulvusi, vždyť to Anna už uvedla. Je vlastníkem, většina bytů družstva, SVJ ještě jako právnická osoba nevznikla, správce družstvo.

  To znamená, že jejich SVJ je sdružení bez právní subjektivity. Vztah Anny k původnímu vlastníkovi domu družstvu je upraven smlouvou s družstvem. Dále se řídí ZoVB, případně Obč.zákoníkem.

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 8:59

  Bohužel neuvedla vůbec nic. Pokud dům vlastní BD tak je členkou družstva a ne vlastníkem bytu. Tedy stížnost má směrovat na představenstvo BD. Proto jí radím aby nejdříve nahlédla do katastru nemovitostí, kdo má v domě vlastnické právo na dům. Dále se paní může dozvědět na stránkách justice.cz, kdo a jak za družstvo jedná. Každopádně doposud paní neřekla zdali se rozúčtování tepla provádí na základě náměru indikátorů a nebo jen na základě započitatelné plochy. Dále nesdělila, kdo to vyúčtování dělá, jestli správcovská organizace, nebo si to představenstvo patlá samo jako melouch. Dále mi vrtá hlavou proč se ptá paní na vyúčtování služeb teď, když vyúčtování služeb se dává někdy v květnu a na podání rozporu bývá 30 dnů, tedy by mě zajímalo zdali paní něco neprošvihla.

  Vložil Vosobně, 11. Prosinec 2010 - 13:15

  Pane Syslusi, paní Anna je vlastníkem bytu, BD je vlastníkem většiny bytů, které užívají nájemníci družstva. Tzn., že vlastníci v domě spoluvlastní dům společně s družstvem. Je to běžná věc, že dům vlastní BD a a další vlastníci.

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 11. Prosinec 2010 - 15:37

  Znám domy z půlky vlastněné BD a z půlky SVJ ale paní Anna píše že SVJ ještě nebylo založeno. Tedy z toho co tazatelka napsala tak dům je řízen představenstvem BD, ona je člen družstva a v budoucnu bude možná, někdy SVJ, ale my řešíme, komu teď reklamovat vyúčtováni za rok 2009.

  Vložil lake, 11. Prosinec 2010 - 16:31

  Syslus napsal: "Znám domy z půlky vlastněné BD a z půlky SVJ"

  Syslusi, blábolíte. SVJ vlastníkem poloviny domu?! Stejný nesmysl jste napsal 10. prosince 2010 - 15:06, takže překlep to není.
  Dvakrát jsem Vám slušně, avšak srozumitelně napsal, abyste se nesnažil diskutovat o věcech, kterým nerozumíte.
  Nicméně pokud se budete pouze dotazovat, jistě Vám bude odpovězeno. Od toho tento portál je.

  lake

  Vložil Krupp, 11. Prosinec 2010 - 16:37

  Pane Syslusi, pan lake rád dělá z lidí blbce, já se Vám to pokusím vysvětlit. SVJ nevlastní nic. Pokud byl dům rozdělen na jednotky, mají jednotky své vlastníky. Pokud je jednotek alespoň 5 a jsou alespoň tři vlastníci, vzniklo SVJ. To se pak stará o společné čésti. To v kostce. Paní Anna psala, že je vlastníkem jednotky, tak to tak berte. Jirka

  Vložil Vosobně, 11. Prosinec 2010 - 17:12

  Pan Krupp napsal: „Pokud je jednotek alespoň 5 a jsou alespoň tři vlastníci, vzniklo SVJ.“

  Ano, já jen doplním, že SVJ jako právnická osoba u zákonem stanovených starších BD (úvěrovaných státem) vznikne teprve až se spoluvlastnický podíl původního BD-vlastníka domu na společných částech budovy sníží na méně než jednu čtvrtinu. Myslím, že to bude případ Anny, u nichž zatím BD vlastní více než 1/4.

  A teď trochu nevážně. Pan Krupp napsal: „SVJ nevlastní nic.“

  Pane Krupp pozor na lakeho, který rád bere za slovíčko. Klidně by mohl napsat, že je to nesprávný názor,protože SVJ může vlastnit nějaký majetek.

  Vložil lake, 11. Prosinec 2010 - 17:10

  Nikoliv, pane Kruppe.

  Těm, kteří neznají a dotazují se, rád a podrobně odpovídám.
  Ovšem ti, kteří neznají a pokoušejí se přesto radit, ze sebe dělají blbce sami. K tomu není potřeba mého přispění.

  Viz pan Syslus. On se neptá na nic ani Vás, ani mne. On ví a poučuje všechny okolo. Bohužel špatně. Dokonce si dovoluje poučovat i tazatelku, že ona nevlastní byt a je členkou družstva; že koeficienty nemohly být určeny před více než 10 lety; vnucuje jí započitatelnou plochu na kterou se neptala (plete si ji s koeficientem polohy).

  Všechno ví lépe než tazatelka, a když mu paní Anna srozumitelně odpoví, nechápe nic a vede si stále svou - komanduje jí velkopansky: "S Vámi je to vážně těžký ženská." Ptá se dokola na hlouposti, které s problémem nesouvisejí, avšak neporadí tazatelce v její situaci. K tomu jí sdělí tuto perlu: "Předpokládám, že vlastníkem domu je SVJ a to si najímá jakési Družstvo, které provádí správu domu."

  Já z něj vskutku nemusím dělat blbce, pane Kruppe. Zvládá to sám.

  lake

  Vložil Anna12 (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 12:06

  Všem děkuji za odpovědi. Jinak co se týče dalšího upřesnění – oficielní vyúčtování jsme obdrželi až v říjnu, od té doby jsem podala reklamaci na vyúčtování a snažím se sehnat podrobnosti k vyúčtování. Odpovědi z družstva, kam máme dle pokynů na vyúčtování směřovat reklamace vyúčtování, byla pouze taková, jak jsem psala – že koeficienty již používají již mnoho let, že se proti němu nikdy nikdo neohradil. Při dalším dotazování že polohové koeficienty převzali od firmy, která již od roku 2002 neexistuje a nemají tedy ani podklady, jak byly vypočítány. Jinak pro upřesnění – část nákladů na teplo je rozúčtováno dle podlahové plochy, část dle odpařovacích indikátorů. Při zmínce o SVK se samozřejmě jednalo pouze o překlep, omlouvám se, správně mělo být samozřejmě SVJ. Přeji hezký den. Anna

  Vložil Syslus Modrobulvus (bez ověření), 12. Prosinec 2010 - 13:42

  Díky za upřesnění. Vzhledem k tomu, že máte odpařovací indikátory, předpokládám, že doplňování a rozúčtování provádí externí firma. Ta firma je povinna Vám zodpovědět na všechny otázky a obhájit svojí práci. Zeptejte se představenstva zdali můžete položit dotaz přímo té firmě, pokud nebude komunikovat navrhuji jí vyměnit. U nás v domě máme elektronické indikátory a s firmou, která vyúčtování dělá jsem maximálně spokojen, ke každé reklamaci se postavila čelem a dotyčnému se snažila každý (i nesmyslný) dotaz vysvětlit. Za doplňování a rozúčtování platíte, tedy chtějte kvalitně odvedenou práci za své peníze.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".