Prodej bytu - platby SVJ - vypořádání

Vložil Leny (bez ověření), 4. Leden 2023 - 0:42 ::

Dobrý den, dne 5.12.22 byla podepsána KS. Návrh na vklad byl podán 11.12.22. Byt byl předán 30.12.22 (byly sepsány stavy vody a topení, které se do konce roku již nezměnily). Řízení na KN ještě běží. Správce SVJ mě informoval, že změny provádí ke konci měsíce, a tedy, že pravidelné platby budu platit od 1.1.23. Všechny platby za prosinec 2022 uhradil prodávající. Dne 3.1.23 byly termíny v souvislosti prodejem nahlášeny správci SVJ. Má správce povinnost provést vyúčtování k 11.12.22 (tj. u fixních služeb s přepočtem na dny a u služeb podléhajících odečtu dle odečtu ke dni předání bytu) či lze vyúčtování provést k 31.12.22? Máme si v druhém případě provést dílčí vyúčtování sami? Jak je to s dlouhodobou zálohou na… (dále jen „FO“)? Mám povinnost prodávajícímu uhradit poměrnou část za období od 11.12.22 do 31.12.2022? Prodávající nic nevymáhá (počítal s tím, že platby za prosinec 2022 zaplatí on, a že od 2023 je budu platit já), to ovšem neznamená, že nic nedlužím x dlužit nebudu po provedení vyúčtování… Pokud by správně mělo být provedeno vypořádání, můžeme se společně dohodnout, že jej provádět nebudeme? V KS toto nebylo ošetřeno, a proto rozumím, že by případná dohoda měla být písemná? Co by v ní mělo být uvedeno? Předem díky za názory L.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 12:09

  Leny, píšete že kupní smlouva byla sepsána dne 05.12.2022. Od toho dne se převodce stal oprávněným uživatelem bytu až do dne fyzického předání bytu a klíčů nabyvateli dne 30.12.2022.

  Jeden den rozdílu nehraje ve vyúčtování služeb prakticky žádnou roli, takže vyúčtování za celé zúčtovací období od 01.01.2022 do 31.12.2022 může být vystaveno převodci (předchozímu vlastníkovi). Záleží na tom, zda převodce bude či nebude požadovat u poskytovatele služeb samostatné vyúčtování služeb v souladu s zákonem.

  Správný postup podle zákona č. 67/2013 Sb. a prováděcí vyhlášky by ovšem měl být u poskytovatele služeb zcela jiný, a to takto:

  1. rozúčtovat náklady služeb na byt za celé zúčtovací období
  2. rozdělit náklady připadající na byt na dvě období: do 10.12.2022 a od 11.12.2022
  3. vystavit a doručit převodci vyúčtování služeb za dílčí období od 01.01.2022 do 10.12.2022
  4. vystavit a doručit nabyvateli vyúčtování služeb za dílčí období od 11.12.2022 do 31.12.2022

  Při tomto postupu přesně podle zákona byste mohl na převodci vymáhat náklad za služby za období od 11.12.2022 do 30.12.2022 (kdy převodce užíval cizí byt). Je pouze na převodci a nabyvateli zda si něco vzájmně uhradí; případně zda mezi sebou sjednali odchylku od zákonného postupu ohledně vyúčtování, a zda poskytovatel služeb s jejich ujednáním souhlasil.

  Justitianus

  Vložil 444 (bez ověření), 4. Leden 2023 - 0:58

  Děláte z toho zbytečnou vědu a komplikace. Právní účinek vkladu je k 11.12.2022. Za listopad by podle zákona už mohl přispívat nový vlastník. V někerých společenstvích ale závisí na dohodě. Pokud vám řekli, že budete přispívat od ledna, a tak jste se dohodli s původním vlastníkem, tak rok 2022 jde za nim včetně vyúčtování. Ale opakuji, že v některých svj to může být třeba i jinak. Pokud jste se s původním vlastníkem dohodli, že mu nic nedlužíte, tak mu nic nedlužíte. K 11.12 se nic nevyúčtováva. Buď se vyúčtuje k 31.10. nebo k 30.11., nebo jak jste napsal až k 31.12. Nás se neptejte, jak to tam máte zavedené. Ptejte se v svj buď výboru nebo nějakého správce, pokud tam je a nedelejte v tom zbytečný chaos. Ten vám řekne, jak a komu bude vyúčtování udělané. Pokud s tím všichni budete souhlasit, tak není co řešit.

  Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 6:55
  • 444 (bez ověření) napsal tento nesmysl: „Za listopad by podle zákona už mohl přispívat nový vlastník.“

  To tvrzení není správné. Povinnost hradit příspěvek na správu domu má ten, kdo je v den splatnosti částky vlastníkem jednotky. Není pochyb o tom, že povinnost hradit za listopad měl převodce. Nás ovšem zajímá jenom prosinec.

  Pokud v SVJ připadá splatnost (např.) na sedmý či desátý den měsíce za prosinec hradí převodce
  Pokud v SVJ připadá splatnost (např.) na jednáctý či patnáctý den měsíce za prosinec hradí nabyvatel
  Pokud v SVJ připadá splatnost na poslední den měsíce za prosinec hradí nabyvatel

  Rozhodující je den účinnosti změny osoby vlastníka v katastru. Povinnost hradit však vznikne nabyvateli jdnotky teprve doručením výzvy – předpisu plateb. Při tom je pro SVJ naprosto bezýznamné jak se snad dohodli převodce s nabyvatelem. Jejich případná dohoda nemá pro SVJ žádný účinek.

  • 444 (bez ověření) napsal o službách: „K 11.12 se nic nevyúčtováva.“

  To tvrzení je také nesprávné. Vysvětlil jsem v jiném příspěvku jak je to podle zákona s vyúčtováním služeb. Opět platí, že pro SVJ naprosto bezýznamné jak se snad dohodli převodce s nabyvatelem. Jejich případná dohoda nemá pro SVJ žádný účinek; SVJ samo rozhodne zda bude postupovat striktně podle zákona, nebo podle nějaké nzákonné dohody převodce s nabyvatelem.

  Justitianus

  Vložil Zulu (bez ověření), 13. Leden 2023 - 14:02

  A nemělo by to by default být spravedlivěji – poměrnou částí – tedy se o ten příspěvek poděliti podle poměru?

  Ps: I když je mi jasné že tuhle otázku tazatel vůbec neřeší (A já se ptám čistě pro zajímavost), tazatele zajímá, co bude s vyúčtováním.

  Vložil Justitianus, 13. Leden 2023 - 16:11
  • Zulu „A nemělo by to by default být spravedlivěji – poměrnou částí – tedy se o ten příspěvek poděliti podle poměru?“

  A to píšete komu? A proč? Mohli si to mezi sebou samozřejmě poděliti jakkoliv. To byla jejich věc. Mohli si vymyslet jakýkoli poměr dělení jakékoliv platby. Například:

  • převodce vše, nabyvatel 0
  • převodce 5/31, nabyvatel 26/31 (podle data podpisu smlouvy)
  • převodce 10/31, nabyvatel 21/31 (podle data účinků vkladu do katastru)
  • převodce 30/31, nabyvatel 1/31 (podle data faktického odevzdání bytu)
  • převodce 17/31, nabyvatel 14/31 (podle velikosti poprsí manželek)
  • převodce 0, nabyvatel vše
  • atd.

  Nás však zajímá hlavně na kom by vymáhalo SVJ, kdyby žádný z nich nebyl uhradil nic. SVJ by se vůbec nezabývalo obsahem nějaké jejich dohody. Předpokládám, že doba splatnosti je stanovena do posledního dne měsíce. Doba splatnosti tedy skončila dne 31. prosince 2022. Den 1. ledna 2023 byl prvním dnem prodleni dlužníka. Statutár se podívá kdo byl dlužníkem v poslední den doby splatnosti, a dá pokyn právníkovi aby sepsal předžalobní výzvu k úhradě.

  Justitianus

  Vložil zulu (bez ověření), 14. Leden 2023 - 22:29

  ok, na kom by vymáhalo SVJ, kdyby žádný z nich nebyl uhradil nic

  doplnim jen, ze vase teze se tyka prispevku na spravu domu, tam by to asi tak bylo dle prava

  ale u platby zaloh na spotrebu by to bylo jinak, tam by se postupovalo snad podle predavaciho protokolu (stavu), pokud by existoval oboustranne podepsany, nebo ne?

  Vložil Justitianus, 15. Leden 2023 - 10:04
  • Zulu, napsal jste: „… ale u platby zaloh na spotrebu by to bylo jinak, tam by se postupovalo snad podle predavaciho protokolu (stavu) …?“

  Takový názor je nesmyslný a nemá oporu v žádném právním předpisu.

  Snad si pletete platby záloh na služby s platbou úhrad za služby.

  Pokud den splatnosti záloh na služby byl 31. prosince 2022, pak na převodci nemůže SVJ vymáhat jeho prosincovou zálohu – jeho dluh nikdy nedospěl (nestal se splatným)!!! Připomínám, že převodce přestal být vlastníkem jednotky s účinností ode dne zápisu do katastru, což bylo datum o 20 dnů dříve (11. prosince 2022).

  Je to tedy naprosto stejný případ jako u plateb příspěvků na správu. Nic extra v tom nehledejte.

  Pokud jde o platební povinnost nabyvatele: Ani jemu nevznikla v prosinci povinnost hradit zálohy na služby. A nevznikne mu, dokud mu SVJ jako poskytovatel podle zákona č. 67/2013 Sb. nedoručí předpis záloh na služby. To už jsem přece jednou uvedl.

  Justitianus

  Vložil Leny (bez ověření), 4. Leden 2023 - 16:39

  Takže když je ve stanovách uvedeno, že splatnost “platby do FO” je poslední den v měsíci, za který se platí (tj. za prosinec 2022 je to 31.12.22) a přitom převodce platbu za prosinec již uhradil, protože nemovitost ještě není zapsána v KN a nabyvatel ještě neobdržel předpis plateb (který rozumím, že bude platit od ledna 2023), tak máme v souladu se zákonem postupovat jak? Díky

  Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 17:39
  • Leny, napsal jste: „… předpis plateb (který rozumím, že bude platit od ledna 2023) …“

  To není napsáno správně. Předpis plateb bude pro vás platit teprve od okamžiku kdy Vám bude doručen. Do té doby nejste povinen nic hradit. Už jsem Vám přece napsal: „Povinnost hradit však vznikne nabyvateli jednotky teprve doručením výzvy – předpisu plateb.“

  Datum počátku platnosti předpisu nejspíš ještě neznáte. Něco zcela jiného je období za které budete povinen hradit podle tohoto předpisu. Tři možnosti:

   1  Převodce již uhradil příspěvek na správu
  za prosinec 2022
  Předpis plateb nabyvatele bude zahrnovat platby za období počínající dnem 1. ledna 2023
   2  Nabyvatel již uhradil příspěvek na správu
  za prosinec 2022
  Předpis plateb nabyvatele bude zahrnovat platby za období počínající dnem 1. ledna 2023
   3  Převodce ani nabyvatel neuhradili příspěvek na správu za prosinec 2022 Předpis plateb nabyvatele bude zahrnovat platby za období počínající dnem 1. prosince 2022

  K tomu jen uvedu, že SVJ nerozlišuje ani nezjišťuje od koho došla platba ve správné výši označená správným specifickým/va­riabilním symbolem. Pokud bylo zaplaceno, SVJ se spokojí s tím že bylo zaplaceno.

  • Leny, napsal jste: „… tak máme v souladu se zákonem postupovat jak?“

  To netuším. Postupujte podle vaší dohody. Vy jste jej z dobré vůle nechal bydlet v bytě zdarma do konce prosince. On za Vás z dobré vůle uhradil příspěvek na správu za prosinec. Tedy jste si kvit, asi?

  Justitianus

  Vložil Tázal (bez ověření), 4. Leden 2023 - 8:02

  „Povinnost hradit příspěvek na správu domu má ten, kdo je v den splatnosti částky vlastníkem jednotky.“ (Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 – 6:55)

  Tohle plyne odkud?

  Vložil Hradil (bez ověření), 4. Leden 2023 - 13:33

  „Povinnost hradit příspěvek na správu domu má ten, kdo je v den splatnosti částky vlastníkem jednotky.“ (Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 – 6:55)

  Tohle je zajímavá teze.

  Řekněme, že den splatnosti příspěvku na správu domu je každého druhého dne měsíce ledna na daný kalendářní rok. Třetího ledna přestanu být vlastníkem jednotky. Tvrdíte, že jsem povinen hradit příspěvek za celý rok. Kdo a kdy mi vrátí přeplatek na příspěvku na správu domu?

  Vložil Hradil (bez ověření), 4. Leden 2023 - 16:58

  „Povinnost hradit příspěvek na správu domu má ten, kdo je v den splatnosti částky vlastníkem jednotky.“ (Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 – 6:55)

  Nebo jinak.

  Řekněme, že den splatnosti příspěvku na správu domu je každého patnáctného dne měsíce prosince na daný kalendářní rok. Čtrnáctého prosince jsem se stal vlastníkem jednotky. Tvrdíte, že jsem povinen hradit příspěvek za celý rok.

  Vložil 444 (bez ověření), 4. Leden 2023 - 7:51

  To je zase pouze váš názor. Ve stanovách to může být jinak, zaužívaná praxe může být jiná a není na tom nic protizákonného. K 11.12. se nic mevyúčtováná. Já taky neutším,jak to v dotyčném svj funguje, ale ten, kdo to dělá určitě nebude skákat podle vás. Bude to dělat tak, jak to dělá vždycky. A jak to je, to nevím ani já ani vy. Nabyvatel se musí zeptat a pak se to dozví.

  Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 10:50

  Jste hlupák, pane 444.

  • Osobu dlužníka neurčuje SVJ. Pro dluhy, pro jejich přechod a pro možnosti věřitele platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Toto nejsou záležitosti které by mohly být autoritativně upraveny stanovami či rozhodnutím SVJ.
  • Způsob rozúčtování služeb mezi dva či více příjemců služeb ve zúčtovacím období závazně určuje zákon č. 67/2013 Sb. a provaděcí vyhláška č 269/2015 Sb., kokrétně její § 5 odst. 5 a odst. 6.

  Přestante fantazírovat o věcech kterým nerozumíte, nebo budete mazán.

  Justitianus

  Vložil Leny (bez ověření), 4. Leden 2023 - 22:33

  Zmiňovaná vyhláška dle mého názoru řeší pouze vytápění a teplou vodu. Zmiňovaný zákon neřeší postup změny vůbec. Vzhledem k tomu, že při předání bytu byly sepsány příslušné odečty, tak si dovedu představit, že tyto odečty budou použity pro vyúčtování (i když i zde je otázkou, zda tyto odečty byly provedeny v souladu s postupem dle vyhlášky, protože zde není specifikováno, co je považováno za změnu – jestli změna vlastnictví či fyzické užívání, tj. Zda ke změně došlo již ke dni vkladu do kN a ne až předáním). Jaký zákon/vyhláška však řeší postup u ostatních služeb a příspěvků do FO?

  Vložil Justitianus, 5. Leden 2023 - 7:15
  • Leny, píšete: „Zmiňovaná vyhláška dle mého názoru řeší pouze vytápění a teplou vodu.“

  Samozřejmě. Rozúčtování jiných služeb je přece řešeno v § 5 zákona č. 67/2013 Sb.. Tato pravidla je povinno poskytnout Vám SVJ na vyžádání, a to podle § 8 odst. 1 zákona.

  • Leny, píšete: „Zmiňovaný zákon neřeší postup změny vůbec.“

  Já Nerozumět Řeč Váš Kmen. Co míníte touto větou? Postup změny vlastnictví jednotky si odedávna řeší převodce s nabyvatelem. To si mohl kterýkoli z těch dvou nechat zařídit přes realitní kancelář.

  • Leny, píšete: „… zde není specifikováno, co je považováno za změnu – jestli změna vlastnictví či fyzické užívání, tj. Zda ke změně došlo již ke dni vkladu do kN a ne až předáním“

  Píšete nesmysl, protože neznáte zákon. Podle § 2 zákona č. 67/2013 Sb. platí, že příjemcem služeb je vlastník jednotky podle zákona upravujícího bytové spoluvlastnictví. Z uvedeného plyne, že příjemcem služeb do dne 10.12.2022 byl převodce. Příjemcem služeb ode dne 11.12.2022 jste Vy. Je to jasné jak facka.

  • Leny, píšete: „Jaký zákon/vyhláška však řeší postup u … příspěvků do FO?“

  Neexistuje žádné FO ani UFO.

  Neexistuje žádné FO ani UFO.

  Neexistuje žádné FO ani UFO.

  Pokud míníte úhradu příspěvků na správu domu, pak odpověd ode mne už máte: pokud by nebylo zaplaceno za prosinec, pak „smolíka“ má ten, kdo je vlastníkem jednotky v den splatnosti. Posuzuje se po po účinnosti zápisu do katastru, samozřejmě. Povinnou osobou jste Vy (vlastník jednotky ke dni 31.12.2022).

  My ale víme, že jiná osoba uhradila prosincový příspěvek za Vás. Nastal tedy případ předvídaný v § 1889 zákona č. 89/2012 Sb. (Změna v osobě dlužníka, Převzetí dluhu).

  Existuje zákonný přechod dluhů na nabyvatele jednotky podle § 1186, ale tím se nezabývám, protože netvrdíte, že by na Vás přešel nějaký potvrzený dluh.

  Justitianus

  Vložil Leny (bez ověření), 6. Leden 2023 - 0:33
  • § 5 zákona č. 67/2013 Sb. dle mého názoru řeší pouze to, jaký je klíč pro tyto služby obecně (tj. dle počtu osob apod) a vůbec neřeší, jak se postupuje při změně v průběhu měsíce
  • bylo zmíněno, že způsob rozúčtování služeb řeší zákon č. 67/2013 Sb. – ten však neřeší postup v případě změny příjemce služeb uprostřed měsíce…
  • Podle § 2 zákona č. 67/2013 Sb je příjemcem služeb i nájemce…Jak je definován nájemce? Je to ten kdo má nájemní smlouvu? Nemůže to být i ten, kdo byt užívá místo vlastníka (někde zde byl použit pojem oprávněný uživatel bytu…tento pojem také neznám a možná by bylo prima vysvětlit, jaké jsou jeho práva a povinnosti), protože k předání bytu ještě nedošlo? Nemohlo by to dle § 2 znamenat i to, že od 1.12.22 do 10.12.22 jdou služby za původním vlastníkem, od 11.12.22 do 30.11.22 za uživatelem bytu (zde je otázka, zda by toto dílčí vyúčtování provedlo SVJ přímo pro tohoto uživatele či zda je to povinnost vlastníka jako takového) a 31.12.22 za novým vlastníkem?
  • pořád nevím, který zákon/vyhláška říká, že povinnost hradit do FO má ten, kdo je vlastníkem ke dni splatnosti
  • k té úhradě prosince 22 předchozím vlastníkem…přiznám se, že znění § 1889 nerozumím…mohl by mi to prosím někdo vysvětlit polopaticky?

  Pozn.: Jelikož je od začátku řešen postup vypořádání plateb SVJ při změně vlastnictví…není potřeba řeč stáčet ve smyslu, že postup změny vlastnictví řeší jiné paragrafy či realitka. Stejně tak, když se jednou nadefinuje nějaká zkratka (s vědomím, že správný název je jiný – mnohem delší), tak opět není potřeba tuto zkratku komentovat…stále předpokládám, že zde jde o seriózní diskuzi a názory osob, které se v dané oblasti orientují a jsou schopny dávat přednost obsahu před formou … děkuji za pochopení a za to, že se zde nebudeme napadat kvůli malichernostem! ;) –

  Vložil Účetní (bez ověření), 6. Leden 2023 - 9:33

  „nevím, který zákon/vyhláška říká, že povinnost hradit do FO má ten, kdo je vlastníkem ke dni splatnosti“ (Vložil Leny (bez ověření), 6. Leden 2023 – 0:33)

  Žádný.

  Nikde není předepsána požadovaná četnost úhrad příspěvku na správu domu, ani to, že tyto úhrady musí být pravidelné. Takže všechny četnosti jsou možné (každý den, každé úterý, každého sedmého v měsíci, každý sedmý den čtvrtletí, každého 07.07. daného roku, každý rok končící na sedmičku a mnoho dalších možností), stejně tak jsou možné úhrady nepravidelné (např. vždy, když zůstatek záloh klesne pod určitou částku, podle nálady předsedy a mnoho dalších možností). Na tom nic nemění to, že nejčastější budou patrně platby měsíční.

  Vložil Justitianus, 6. Leden 2023 - 15:11
  • „… zákon č. 67/2013 Sb. – ten však neřeší postup v případě změny příjemce služeb uprostřed měsíce…“

  Napsal jsem Vám přece: „Tato pravidla je povinno poskytnout Vám SVJ na vyžádání, a to podle § 8 odst. 1 zákona.“ Vy na tom něčemu nerozumíte? Kterému slovu, nebo kterému písmenu jste neporozuměla?


  • „Jak je definován nájemce? Je to ten kdo má nájemní smlouvu? Nemůže to být i ten, kdo byt užívá místo vlastníka …“

  S pojmem „nájemce“ pracuje občanský zákoník (§ 2201). Zákon č. 67/2013 Sb. nedefinuje nájemce. Podle § 11 platí, že v domě s byty, kde užívací vztahy vznikly na základě jiných právních skutečností, než které jsou uvedeny v tomto zákoně, se řídí tyto vztahy přiměřeně ustanoveními tohoto zákona.
  Z uvedeného plyne, že je úplně jedno zda byt užívá nájemce, bývalý nájemce, podnájemce, člen domácnosti, manžel, registrovaný partner, příbuzný, výměnkář, dlouhodobý návštěvník, ubytovaný student, jiná osoba. Vždy se dá určit kdo je poskytovatelem služeb a kdo je příjemcem služeb. K jednomu bytu může vzniknout delší řetězec poskytovatelů a příjemců služeb, typicky například:

      SVJ → vlastník jednotky → nájemce → podnájemce

  • „Nemohlo by to dle § 2 znamenat i to, že od 1.12.22 do 10.12.22 jdou služby za původním vlastníkem, od 11.12.22 do 30.11.22 za uživatelem bytu“

  Ne, neporozuměla jste obshu zákona. Pro SVJ (které je primárním poskytovatelem služeb) je příjemcem služeb vždy pouze vlastník jednotky. Nikdo jiný. Pro vlastníka jednotky (je-li poskytovatelem služeb) je příjemcem služeb osoba která užívá vlastníkův byt (ať už je to na základě práva nájmu, nebo na základě jiné právní skutečnosti, nebo dokonce i při užívání bytu bez právního důvodu či při svévolné okupaci cizího bytu).


  • „… pořád nevím, který zákon/vyhláška říká, že povinnost hradit do FO …“

  Nehodlám se bavit o Marťanech ani o UFO.


  • „… přiznám se, že znění § 1889 nerozumím …“

  (1) Podle § 1889 platí, že nepřivolí-li věřitel k převzetí dluhu nebo odmítne-li k němu dát souhlas, nevzniká věřiteli vůči přejímateli dluhu přímé právo.
  Z uvedeného plyne, že nepřivolilo-li SVJ jako věřitel k tomu, aby převodce převzal Váš dluh na příspěvku za prosinec, pak právnické osobě SVJ nevzniklo právo vymáhat prosincovou platbu na převodci. Převodce tedy plnil dobrovolně za Vás, aniž by měl ze zákona takovou povinnost.

  (2) Podle § 1889 dále platí, že přejímatel dluhu má vůči dlužníku povinnost zařídit, aby dlužník nemusel věřiteli plnit; takovou povinnost má vůči dlužníku i ten, kdo se mu zaváže, že opatří plnění jeho věřiteli.
  Z uvedeného plyne, že převodce, který se vůči Vám zavázal, že opatří věřiteli plnění příspěvku za prosinec, převzal tím na sebe (pouze vůči Vám jako dlužníkovi) povinnost zařídit, abyste nemusel/a věřiteli plnit. Tuto smluvně převzatou povinnost splnil tím, že uhradil příspěvek za Vás dne 22.12.2022.


  Justitianus

  Vložil Leny (bez ověření), 12. Leden 2023 - 21:22

  Domnívám se, že § 8 odst. 1 zákona řeší pouze to, že si mohu nechat předložit způsob vyúčtování, a to dle mého názoru ještě ve smyslu obecného způsobu rozúčtování služeb (např. úklid podle počtu osob)…nikde se nemluví o postupu v případě změny příjemce služeb v průběhu měsíce, zvláště pak, když tento není řešen ve stanovách…čili můj dotaz zní, kde je postup změny řešen v zákoně, pokud není uveden ve stanovách a ani u SVJ k tomu není žádný písemně sepsaný postup?

  SVJ → vlastník jednotky → nájemce → podnájemce Dobře, dá se tedy říci, že pokud nový vlastník ještě nemá k dispozici klíče od bytu, tak je do doby předání bytu vlastně příjemcem služeb vlastník původní? Tj. že by se vzájemné „vypořádání“ mezi vlastníky mělo zohledňovat až od doby předání bytu?…tedy, že by SVJ sice mělo udělat vyúčtování ke dni změny vlastnictví, ale zase nový vlastník by do doby předání bytu provedl dílčí vyúčtování služeb původnímu vlastníkovi…a tedy, když SVJ pro původního vlastníka provede vyúčtování služeb ke dni předání bytu, tak je to vlastně finančně a potenciálně dle zákona (ve smyslu bezdůvodného obohacení) ok?

  Když se odprostíme od zkratky FO…můžete mi prosím sdělit, který zákon/vyhláška říká, že povinnost hradit příspěvky na správu domu a pozemku má ten, kdo je vlastníkem bytu ke dni jejich splatnosti?

  Pokud jde o § 1889, tak převodce se ničemu smluvně nezavázal…pouze ze setrvačnosti zaplatil příspěvky za 12/22…a co teď?

  Vložil Hradil (bez ověření), 13. Leden 2023 - 1:46

  „který zákon/vyhláška říká, že povinnost hradit příspěvky na správu domu a pozemku má ten, kdo je vlastníkem bytu ke dni jejich splatnosti?“ (Vložil Leny (bez ověření), 12. Leden 2023 – 21:22)

  Žádný.

  Kromě Justitiana to ani nikdo netvrdí.

  Vložil ? (bez ověření), 28. Leden 2023 - 20:28

  A kde má tedy Justitianus oporu v zákoně?

  Vložil Opora (bez ověření), 28. Leden 2023 - 22:24

  „A kde má tedy Justitianus oporu v zákoně?“ (Vložil ? (bez ověření), 28. Leden 2023 – 20:28)

  Justitianus oporu v zákoně nepotřebuje.

  Vložil 444 (bez ověření), 4. Leden 2023 - 12:55

  Pane chytrý, to jsem taky nikde nenapsal, že dlužníka určuje svj. Vy zato rozumíte všemu, tak mě klidně mažte. Mě to nevadí, já své názory nikomu nevnucuji. Jsou to dezinformace.

  Vložil Justitianus, 4. Leden 2023 - 13:28

  Pane 444, lžete a šíříte zde desinformace.

  • Napsal jsem zde: „Povinnost hradit příspěvek na správu domu má ten, kdo je v den splatnosti částky vlastníkem jednotky.“
  • Vaše odpověď byla: „To je zase pouze váš názor. Ve stanovách to může být jinak … A jak to je, to nevím ani já ani vy. Nabyvatel se musí zeptat a pak se to dozví.“

  Tedy jste tvrdil že dlužníka určuje SVJ svými stanovami, nebo jiným tajemným způsobem, který nelze předem nijak odhadnout. Teď lžete když tvrdíte " … to jsem taky nikde nenapsal, že dlužníka určuje svj."

  Jste tedy nejen hlupák, ale k tomu i lhář.

  Justitinus

  Vložil Leny (bez ověření), 4. Leden 2023 - 1:10

  Děkuji za názor, možná z toho vědu dělám, protože chci postupovat v souladu se zákonem a ne s běžnou praxí, kde se kde kdo na kde kom obohatí jen pro to, že ten druhý netuší, že by to mohlo být / je dle zákona jinak….Nicméně v mém dotazu listopad 2022 nikde nefiguruje a pro úplnost doplňuji, že platby na daný měsíc mají splatnost do konce daného měsíce, takže Vaší odpovědi ani tak příliš nerozumím. L.

  Vložil Petr, 5. Leden 2023 - 7:23

  Prodávající … platby (Příspěvků správy, tzv. Fond oprav) za prosinec 2022 zaplatí on, a že od 2023 je budu platit já. To ovšem NEZNAMENÁ, ŽE NIC NEDLUŽÍM x DLUŽIT NEBUDU po provedení vyúčtování… Pokud by správně mělo být provedeno vypořádání, můžeme se společně dohodnout, že jej provádět nebudeme?

  • – – – – – – – – –

  A/ Nevím, zda jsem pochopil dotaz v části od kdy budete hradit tzv. Fond oprav. Když jste se dohodli, tak nevím a)o jakém vypořádání píšete, b)vyjadřujete obavu „to … neznamená, že nic nedlužím x dlužit nebudu po provedení vyúčtování“.

  Jinak viz § 1186

  Při převodu vlastnického práva k jednotce (1) nevzniká osobě odpovědné za správu domu povinnost … .

  (2) … PŘECHÁZEJÍ NA NABYVATELE DLUHY PŘEVODCE …

  • na příspěvcích na správu domu a pozemku a
  • na plněních spojených … s užíváním bytu a zálohách, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.

  Za dluhy, … ručí převodce osobě odpovědné za správu domu.

  (3) VLASTNÍK DOLOŽÍ NABYVATELI … .

  B/ Zajímejte se zda má SVJ úvěr (zateplení, výtah, okna apod.). Podíl úvěru připadající na konkrétní BJ bývá totiž v Rozpise záloh (Evid. list) připočten k částce tzv. Fondu oprav. Jde o to abyste prodávajícímu nezaplatila nová okna (zateplení, výtah) a abyste ještě k tomu navíc nesplácela úvěr na ně.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".