procentuální poměr potřebný při změně správce domu pro SVJ

Vložil Anonymous, 2. Prosinec 2008 - 19:25 ::

Ve vzorových stanovách pro SVJ je procentuální poměr při hlasování shromáždění o změně správce při nespokojenosti s jeho prací 75%. S ohledem na skutečnost, že vlastník stavby si ponechal ve svém vlastnictví potřebných min 26% podílů a tím znemožní vždy změnu súprávce, kterého naakceptuje. Novelizovaný zákon o vlastictví bytů by mohl stanovit tento poměr 50% na 50%. Tento podíl by byl přínosem i pro řešení případných reklamací. Teď je po takové to stížnosti ke správci jeho výměna těžko prosaditelná, spíše neprosaditelná­. karel.holzel@wor­ldonline.cz

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.