Proč se ČR neřídí směrnicemi EU a již dávno nezrušila trapné polohové koeficienty?

Vložil Jendoslav (bez ověření), 5. Srpen 2012 - 18:22 ::

Dobrý den, znamená to snad konec trapných polohových koeficientů, které nenařizuje žádný zákon ČR? Díky koeficientům teď platím 90Kč/m2 a velké byty, kterým snižuje koeficient měřenou hodnotu o 60% na kalorimetru teď schodně platí 65Kč/m2, a to pouze díky korekční hodnotě –25% od průměru, jinak by to měli ještě levnější. Nerozumím tomu, proč nizkoenergetický byt má vyšší cenu za teplo než byt energeticky neúsporný ve stejném novém bytovém domě?! Přijde mi to proti zdravému rozumu a polohové koeficienty pouze podporují plýtvání. Kupte si energeticky neúsporný byt a budete mít levnější teplo na m2. Tak to je Kocourkov v ČR. Svoboda

směrnice ES 2002/91 odst. 20,směrnici ES 2006/32,článek 13,odst.2 (20) Účtování nákladů na vytápění, klimatizaci a teplou vodu uživatelům budov úměrně ke skutečné spotřebě by mohlo přispět k úsporám energie v bytovém sektoru. Uživatelům by mělo být umožněno regulovat svou vlastní spotřebu tepla a teplé vody, pokud jsou taková opatření efektivní z hlediska nákladů.

2. Členské státy zajistí, aby bylo vyúčtování, které provádějí distributoři energie, provozovatelé distribučních soustav a maloobchodní prodejci energie, pokud je to vhodné,založeno na skutečné spotřebě energie a aby bylo předkládáno v jasné a pochopitelné formě. Spolu s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci rovněž vhodné informace se zevrubným přehledem stávajících cen energie. Vyúčtování na základě skutečné spotřeby bude prováděno dostatečně často, aby zákazníci mohli svou spotřebu energie regulovat.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Miki2 (bez ověření), 7. Srpen 2012 - 22:18

  V současné době se přechází na měření tepla pomocí denostupňové metody – spočívájící v měření teploty jednotlivých místností – tzv. tepelné pohody. Tím se eliminují šetřílci ve vnitřních bytech nechávající se vytápět sousedy. Máme u nás takové, zavřené topení, chodí ve vaťáku a sousední byty topí jak o závod a mají zimu. Přechod sebou nese i jisté náklady na nový způsob měření a regulace. Bohužel u vlastníků se nesetkává s velkým ohlasem (stará metoda se jim jeví z hlediska plateb výhodnější) a s ohledem na schválení investice 75 % vlastníků je to běh na dlouhou trať …

  Vložil jardaparda, 8. Srpen 2012 - 12:00

  Je tady o tom celá diskuze na článek http://www.portalsvj.cz/…vubec-platna a nebo všude možně jinde.

  Ale samozřejmě si tento nesmysl vůbec nijak nesouvisející se spotřebovaným/o­debraným/zapla­ceným teplem můžete odhlasovat.

  Ti s průměrně více lidmi (včetně návštěv), bez zavřených předokenních žaluzií, bez více či méně chybného větrání, s větším nebo častějším vařením, s větším množstvím nebo více topící elektronikou atd. atp. jistě budou jásat, že buď zaplatí za energii jinak zadarmo (člověk, neblokace tepla před okny, správné větrání…), a nebo znovu za tu samou (s tu více či méně zbytkovým teplem), již zaplacenou jinde (jiné energie – vaření, elektronika…).

  Vložil FrantaF, 7. Srpen 2012 - 19:44

  Domnívám se, že směrnice EU vyzývá majitele domů, ke snížení odběru energií celých domů. Jistě nepočítá s úsporou, která by vycházela z toho, že část obyvatel bytů bude v bytě mrznout. Při takovém postupu by se EU úspory nedočkala. Zateplení domů a další případné inovace, které by zvýhodňovaly pouze některé byty, by se nemuselo setkat s pochopením většiny.

  Používání polohových redukcí považuji za správné. Hlavním činitelem, který rozhoduje o výši spotřeby tepla na vytápění je prostup tepla vnějšími stěnami bytu. Vlastník sám nemůže prostup ovlivnit. Náklady na topení jsou tedy přímo závislé na velikosti plochy vnějších stěn. Pokud srovnáme plochu vnějších stěn středního bytu, která činí 30 m² se stejným bytem na štítu pod střechou, který má mimo uvedenou plochu 30 m², navíc plochu štítové stěny 30 m² a plochu střechy 50 m² zjistíme, že střední byt má o 72 % menší plochu vnějších stěn. Proto také dosahují u nezateplených bytů polohové redukce až 70 % (čísla vychází z reálných hodnot). Ani zateplení budovy polohové redukce neodstraní, pokud nezajistí vyšší tepelnou izolaci na kritických plochách domu. Sníží pouze spotřebu tepla.

  Vaše zmínka o „nízkoenergetických bytech“ potvrzuje, že jste si vědom toho, že dva zmíněné byty mají odlišnou spotřebu tepla v důsledku jejich odlišných vlastností. Váš zdravý rozum dospěl k myšlence, že redukce podporují plýtvání. To mě udivuje. Já jsem se naopak dosud domníval, že redukce mohou příznivě ovlivnit názor lidí se zdravým rozumem o prospěšnosti inovace, která vysoké rozdíly v nárocích na teplo co nejvíce srovná a náklady na teplo sníží všem.

  Vaše zmínka o úpravě limitu odchylky od průměru svědčí o tom, že v rozdělení tepla opravdu může být „zakopaný pes“. Příčina však nebude v existenci polohových redukcí, ale v míře objektivity redukcí, které používáte. Příčin může být samozřejmě i více. FrantaF

  Vložil Anonymous... (bez ověření), 7. Srpen 2012 - 11:44

  Jsem zajedno s vámi, ale asi nám to není nic platné. Špatné byty se přeci prodávají za jiné peníze . Taky tomu nerozumím. Je to dobrovolné rozhodnutí každého zda si koupí severní byt nebo byt v 8.p. Když nemumím nakupovat nemovitosti, tak nejsem svéprávný.

  Vložil Jendoslav (bez ověření), 8. Srpen 2012 - 9:18

  A o tady běží. Když se teplo platilo průměrem podle podlahové plochy v m2, tak se topilo pánubohu do oken. Když se povinně zavedou měřiče tepla (kalorimetry), aby se alespoň polovina nákladů platila podle skutečné potřeby, tak po první topné sézoně přijdou „topiči pánubohu do oken“ a požadují zavedení polohových a korečních koeficientů, ne aby se dostali zase na svůj průměr, ale měli teplo ještě o 35% levnější. Vítejte v ČR, kde nikdo není zodpovědný za své jednání a slušní lidé doplací na nezodpovědné chování sousedů (topíme pánubohu do oken a teď můžeme ještě více, protože máme kalorimetry, kde se nám počítá jenom třetina naměřené hodnoty). Jendoslav

  Vložil lake, 8. Srpen 2012 - 10:39

  Pane Jendoslave,
  Vaše příspěvky by se hodily snad jen jako hospodské řeči: sedět u piva, stěžovat si ostatním na nespravedlivý svět a nic nedělat.

  Byli jste to vy sami, vlastníci jednotek, kdo tříčtvrtinovou většinou přítomných schválil tento způsob rozúčtování. Máte tedy co jste chtěli.

  Máte-li osazeny kalorimetry, mohlo by teplo být dodáváno a měřeno přes ně tak, aby si každý zaplatil přesně svůj odběr. Tato skutečnost měla být uvedena v Prohlášení vlastníka. Že tomu tak není a že nejsou uzavírány smlouvy o odběru tepla s jednotlivými vlastníky jednotek jste věděl již v době kdy jste si byt pořizoval. Rovněž jste věděl, že v domě jsou byty s velmi rozdílnými tepelnými ztrátami. Proč nyní pláčete?

  Pokud se domníváte, že použité korekční koeficienty nebyly určeny správně a nezachycují všechny vlivy, podejte prostě reklamaci vyúčtování a žádejte, aby SVJ doložilo způsob (výpočet) jakým byly koeficienty stanoveny.

  • Pokud výpočet nedostanete, neplaťte nic, neboť reklamace nebyla vyřízena a konečný spotřebitel neobdržel na svou žádost všechny požadované podklady.
  • Pokud výpočet dostanete, nechte jej zkontrolovat odborníkem, nejlépe takovým,který má zkušenosti s výpočtem tepelné bilance pasivních domů. Pro výpočet koeficientu je totiž třeba brát do úvahy více vlivů, nejen zvýšené tepelné ztráty z důvodu nadměrné plochy zasklení, ale i vliv oslunění (tepelné zisky ze slunečního svitu v zimním období). Výpočet si necháte provést na vlastní náklad a v případě úspěšné reklamace Vám SVJ tento náklad na Vaši výzvu uhradí.

  Všeobecné stesky na zlý a ošklivý svět uplatněte jen mezi stolovníky u piva ve Vaší hospůdce. Tam nejspíše sklidí úspěch.

  lake

  Vložil Jendoslav, 8. Srpen 2012 - 15:36

  Pane lake,

  jsem Váš fanda a libí se mi Vaše věcné příspěvky, které mají všeobecnou tečku. Prostě nějaké ponaučení. Máte pravdu, že teplo má člověk řešit před tím, než si byt v novostavbě koupí. Už nikdy bych nekoupil byt v projektu, kde je společná kotelna, protože vidím v praxi, jak vyčúraně moji sousedé uvažují. Změnit situaci je technicky složité. Polovina je pro, polovina je proti. Hlasovací práva je dle velikosti a zde velké severní byty přehlasují ty malé jižní, protože mají 75% hlasů. Nazval bych to zneužití dominantního postavení.

  Jediné řešení vidím v koupi pasivního domu, kde mi už nikdo nemůže přehlasováním přikázat, abych dělal někomu dojnou krávu.

  Díky Vašim radám, jsem po 18 měsících z SVJ vyrazil celkové vyúčtování tepla za poslední 2 roky. Až teď jsem viděl čísla. Ve vedení SVJ jsou samozřejmě zástupci velkých bytů a to výhradně. Oni měli takový strach, že by vyšla pravda s číslama navenek. Až pod hrozbou žaloby a s velkým zpožděním čísla ukázali. A přesto paneláková vyhláška č.372 jasně říká, že rozučtování tepla má být na konečné uživatele, nikoliv konečného uživatele.

  Prý, aby se lidé nehádali. Já říkám prý, aby lidé nevěděli, jak jsou hloupí a co si odhlasovali. Dost jsem se smál, když jsem zjistil, že lidé, kteří polohové koeficienty prosazovali si ve skutečnosti nas… do vlastního hnízda a teplo si ještě o 15% prodražili. Viděl jsem totiž vyúčtování ISTA s koeficientem 1,0 pro všechny versus vyúčtování s polohovými koeficienty.

  Já osobně jsem pro rozúčtovaní fifty-fifty. 50% dle m2 a 50% podle hodnot kalorimetru. Základní složka v sobě nese již kompenzaci pro chudáčky. Šetřit se musí. A to jak v EU tak i v ČR.

  Tvrdím že rozdíl 5 stupňů Celsia teploty se u tlustého železobetonového stropu neprojeví. Jestli soused topí na 25 a já na 20, žádné teplo od něho nedostanu. Naopak. Je to jako když si 2 lidé vzájemně ohřívají záda. Tvrdit, že jeden druhému bereme teplo je nesmysl. Oba dva se vzajemně hřejeme.

  Zdravím Vás pane Lake a fandím Vám – já už chudáčků sousedů mám dost a jdu do pasivního domu :)

  Jendoslav

  Vložil AnonymousAAA (bez ověření), 8. Srpen 2012 - 15:59

  Také mám dost chudáčků, kteří vyžírají státní dotace. Bohužel s tím nemohu nic dělat.

  Vložil Jendoslav, 8. Srpen 2012 - 16:03

  Pro AnonymousAAA

  Dotace zelenám úsporám, je z prodeje českých emisních povolenek Japonsku. V Japonsku je kupují velké průmyslové společnosti, kteří prekračují limity emisí CO 2.

  Vy asi nebudete japonská průmyslová společnost, nebo snad ano? Já jsem též daňový poplatník, ale příště nedělejte ze sebe chytřejšího než ve skutečnosti jste.

  Ale pobavil jste mě. Vidím, že o pasivních domech a dotacích nevíte vůbec nic. On internet snese všechno.

  Jendoslav

  Vložil AnonymousAAA (bez ověření), 8. Srpen 2012 - 20:02

  Také jste mne pobavil svou neznalostí dotací, státního rozpočtu a veřejných rozpočtů. Pokusím se vám tuto problematiku přiblížit, i když podle vašich příspěvků…

  1)Možná si ještě pamatujete ze školy zákon zachování hmoty. Ve veřejných rozpočtech platí něco podobného. Z veřejných rozpočtů můžete dotovat celospolečensky potřebné záležitosti nebo můžete dávat dotace vybraným jedincům. Objem protředků je však v jednom roce stejný. Pokud dáte více prostředků jedné skupině, tak se nedostane na druhou skupinu. A pokud jste dal méně na zateplení veřejných budov, tak ji to dáte v dalším roce. Z daní všech poplatnílů. Těch několika, kterým jste dal dotaci, a těch ostatních 99%, kterým jste dotaci nedal.

  2)Dotace ze Zelená úsporám byly původně pro nepanelové domy, od 1.9.2009 pro panelové domy a později i pro veřejné budovy.

  3)Použitím prostředků z prodeje emisních povolenek pro zateplení veřejných budov se dosáhlo úspory ve veřejných rozpočtech. Prosím přečtěte si to několikrát, až to pochopíte.

  4)Pokud by se prostředky z prodeje emisních povolenek používaly i v budoucnu pro zateplení veřejných budov, dosáhlo by se úspor ve veřejných rozpočtech (prostředky by se nemusely vynakládat ze státního rozpočtu ale byly by přímo z emisních povolenek) a podmínka Japonců ve snížení emisí by byla také plněna. Původní Zelená úsporám byl volební tahák pana Bursíka pro vlastníky RD na venkově. Celospolečensky bylo samozřejmě spravedlivější utržené peníze vynaložit pro veřejné budovy a ne pro několik tisíc soukromých subjektů. Ale v rámci předvolebních manipulací byla zvolena jiná cesta.

  5)Pokud se zase peníze z emisních povolenek rozdají několika vyvoleným jako je Jendoslav, protože „nenažranost malého českého člověka nezná hranic“, budou se muset veřejné budovy zateplit z veřejných rozpočtů, kam přispívají všichni poplatníci. Drtivá většina poplatníků však nedostane dotaci jako několik „nenažraných“ Jendoslavů, abych dodržel jeho terminologii.

  6)Ale lidsky vám Jendoslave rozumím, podvědomě se bráníte zařadit do skupiny „nenažraných“. Mohl byste být úspěšným politikem. Nekandidujete ně­kam?

  Vložil Miki2 (bez ověření), 7. Srpen 2012 - 22:26

  Nevím kolik bytů jste kupoval, ale v současné době poloha bytu nemá podstatného vlivu na cenu. Váš názor platí na koupi domu nikoliv na koupi bytu.

  Vložil Jendoslav, 8. Srpen 2012 - 15:17

  A v tom bude ten zakopený pes. Kdyby ČR sjednotila legislativu (paneláková vyhláška o teple) se směrnicemi EU, tak bychom platili za teplo podle skutečné spotřeby a všichni by si 2× ověřovali, co kupují. Za energeticky neúsporný byt by chtěli od developera slevu apod.

  Když se teplo platilo podle plochy bytu v m2 průměrem, topiči pánubohu do oken se smáli. Když se povinně zavedli měřiče tepla (kalorimetry) a polovina účtu se měla platit podle skutečné spotřeby na kalorimetrech, začali topiči pánubohu do oken křičet, že mají vyšší účet a chtějí polohové a korekční koeficienty. A výsledek? Teď platí o 35% méně než je průměr, takže si ještě polepšili. A jak se postavily nové bytové projekty např. v Brandýse n/Labem? Každý byt ma svůj vlastní plynový kotýlek. V takovém projektu by vyčuraní jedinci utřeli a necekli by ani slovo.

  Společné plynové kotelny v nových projektech bych zákazal zákonem.

  Libí se mi uvažování: Proč mám platit účet za teplo, když mi to zaplatí soused? Já mám sice 14 francouzských oken na sever, ale sousedka vedle je seniorka a ma jenom 2 malá okna na jih, tak ja budu raději platit o 35% méně za m2 než sousedka. Nenažranost malého českého člověka nezná hranic. Nestačí, že malé byty doplácejí na ty velké neúsporné v základní složce, ale i spotřební složku budume mít naměřenou pouze z 30% tj. o 70% méně. Seniorce samozřejmě naúčtujume na kalorimetru 100% naměřené hodnoty. 40 let komunismu z nás vytlouklo povinnost zodpovědnosti. Prostě po první topné sézoně zjistím, že jsem udělal životní chybu a koupil neprodejný šmejd a co udělám? Obratím se na své sousedy, co přemýšleli jinak než něco koupí, aby mi to jako zaplatili (jsem přece znevyhodněný chudáček). A ejhle, já to mám ještě o 35% levnější, tak to je super. Takto uvažuje malý český člověk. (Ano v našem bytovém domě polovina pro a polovina proti. Bohužel ta jedna polovina má velké byty, kteří mají hlasovací právo dle velikosti a dostanou se na 75% hlasů. Prostě Vás přehlasují, že na ně budete platit. Díky Bohu, že vodu a elektřinu nemáme společnou.) . Já osobně nyní vlastním malý byt o velikosti 60m2 orientace východ, kde doplacím na ostatní sousedy 35% z průměru a větší 75m2 byt orientace jih a západ, kde jsem +/- na nule. Nejlepší cenu za teplo mají severní byty s cenou –30% od průměru. To je opravdu motivace, jak správně nakupovat. Kupte si to nejhorší na sever. Já osobně si již brzy koupím pasivní dům, kde za teplo budu platit 1.500 – 3.000 Kc za rok a nebudu muset doplácet na své hloupé sousedy, kteří nechtějí nést zodpovědnost za to, co si koupili. Stát mi přispěje dotací 500.000 Kč. Je to tak prostě spravedlivé… ( že, to zaplatíte z Vaší kapsi, protože nám se to platit nechce.) Vítejte v ČR, země zaslíbená pro hlupáky a topiče pánubohu do oken.

  Jendoslav

  Vložil Krobot (bez ověření), 8. Srpen 2012 - 18:41

  Především nakupujete zemní plyn za jiné (menší) peníze než jednotlivý byt, dále investujete do menšího počtu kotlů a údržby. Zejména ta první věc nám šetří na 12-bytovce ročně 35 tisíc kč. Ovšem jak zde píše pan LAKE na začátku procesu se musí myslet hlavou a každý byt opatřený výměníkem tepla s měřením si pak platí svoji skutečnou spotřebu.

  Vložil lake, 8. Srpen 2012 - 16:44

  Pane Jendoslave,
  jen upozorním na chybnou úvahu ve Vašem úvodním příspěvku. Směrnice ES 2002/91 ani směrnice ES 2006/32 neobsahují nic, co by se dalo nazvat pravidly pro rozúčtování vytápění konečným spotřebitelům. Tímto směrem tedy boj proti vyhlášce č. 372/2001 vést nelze.

  V České republice samozřejmě je možno dodávat konečnému spotřebiteli z centrálního nebo domovního zdroje teplo k vytápění pomocí kalorimetru na základě vztahu dodavatel-odběratel. Tedy mimo působnost vyhlášky č. 372/2001 Sb.. Tedy bez jakýchkoliv korekčních koeficientů. Musí k tomu být pouze splněny dvě zákonné podmínky:
  (a) měření tepla na vstupu do jednotek,
  (b) dodávka tepla na základě individuálních smluv se uskutečňuje pro všechny odběratele (konečné spotřebitele) v domě (§ 2 odst. 2 písm. (c) zákona č. 458/2000 Sb.).

  Jistě víte, že povinnost uzavřít individuální smlouvu o odběru tepla může být nařízena v Prohlášení vlastníka (§ 4 ZoVB) a platí pak pro každého nabyvatele bytu bez výjimky. Je pouze věcí původního vlastníka (developera), zda takovou povinnost v Prohlášení uvede. Je pouze věcí kupujícího, zda si cíleně vyhledá byt v takovém domě, nebo si jej nevyhledá.

  Není však pravdou, že by v ČR nebylo možné účtovat skutečnou spotřebu tepla k vytápění.

  lake

  Vložil Čistič (bez ověření), 8. Srpen 2012 - 15:28

  Jendoslave, prosím přestaňte tapetovat vašimi plačtivými příspěvky toto forum nebo budete mazán.

  Ale souhlasím s vámi, že „nenažranost malého českého člověka nezná hranic“. Klidně si vezme dotaci od státu 500 000 Kč na svůj majetek, na kterou musím přispívat i já.

  Vložil FrantaF, 7. Srpen 2012 - 20:11

  Mám k vašemu souhlasu k revoluční změně poznatek z naší schůze. Ozvaly se tam také hlasy, že bychom o tom měli jednat. Vystoupil jsem s připomínkou, aby se všichni napřed zamysleli nad tou skutečností, že v našem domě je polohovými redukcemi zvýhodněn nadpoloviční počet bytů. Máme totiž dlouhý čtyřpodlažní dům. Věřte nebo ne, ale zájem o změnu náležitě opadl. Řada lidí se nechá oblbnout, pokud nemá dostatek informací.

  Pokud jste členem SVJ, které „najedete“ na vámi upřednostňovaný způsob, může se v budoucnu stát, že vám budou zájemci o byty scházet. FrantaF

  Vložil Jendoslav (bez ověření), 8. Srpen 2012 - 8:22

  Vidím, že polohové koeficienty jsou zajímavým tématem pro více lidi a SVJ. Omlouvám se, že jsem blíže nepopsal náš bytový dům ###. Pro predstavu se podívejte na www.###.cz Je to novostavba z železobetonovou konstrukcí terasovitého typu, vyzděno cihlami a osazeno kvalitními Eurookny. Kolaudace proběhla v roce 2009 a byty jsou dobře zaizolovány. Bohužel všechny terasy jsou orientovány na sever (nejstudenější strana v severní šířce naší planety) a osazeny francouzskými okny. A o to tady jde. Senior s malým bytem a 2 okny na jih platí ze teplo 100Kč/m2 a majitel bytu s orientací na 3 světové strany a 14 francouzskými okny na sever platí za teplo 65Kč/m2. To přece není nastolení spravedlnosti použitím panelákové vyhlášky na teplo, ale obyčejná zlodějna. Připomínám, že už v základní složce dotujeme takové větší byty. Kdyby v projektu měl každý byt vlastní plynový kotýlek, tak by necekli ani slovo a skončil by humbuk. Takto si berou ostatní sousedy jako rukojmí a doslava parazitují na tom, že, mají trojnásobný počet oken a to francouzských nikoliv normálních. V podstatě platíme za luxus a přepych našich sousedů. Sám osobně si myslím, že terasy na sever je největší chyba architekta. Prostě naši vyčuraní sousedé nevěděli, co kupují a je to celkem příjemné, když si pustí radiátor a účet zaplatí jejich soused. Má slova neplatí samozřejmě pro lidi z panelových domů, kde může mít paneláková vyhláška své uplatnění. U nových projektů bych již zákazal společné kotelny zákonem a ať je každý kupující předem informován o energetické náročnosti kupovaného bytu. V Německu jsou energeticky náročnější byty levnější. U nás v ČR Vám to zaplatí sousedi a ještě to budete mít o třetinu levnější. Jak říkám Kocourkov zvaný ČR. Jendoslav

  [Anonymizováno na žádost autora příspěvku]

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".