Připomínkové řízení k Zákonnému opatření Senátu

Vložil Pavel, 22. Září 2013 - 23:55 ::

V současné době probíhá zkrácené neveřejné připomínkové řízení k Zákonnému opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů.

MF se rozhodlo zrušit osvobození dividend, zrušit snížení daně pro fondy a trochu upravit zdanění neziskovek, protože byl zamítnut zákon o statusu veřejné prospěšnosti.

Nicméně MF stále trvá mj. na převodu daně dědické a darovací do daně z příjmů a na změně daně z převodu nemovitostí na daň z nabytí nemovitých věcí.

Pokud by senátoři trvali na svých výhradách proti nerekodifikační části změn, tak tento návrh musí senátoři zamítnout. Potom je ve hře varianta odkladu nepovedeného NOZ.

Pokud by senátoři ustoupili ze svých požadavků, tak by se toto zákonné opatření Senátu o 290 stranách a 112 880 slovech mohlo dostat do konce roku do Sb. z.

Hezký den!


Bod 201.

§ 18/2 předmětem daně nejsou

"h) příjmy společenství vlastníků jednotek z

 1. dotací,
 2. příspěvků vlastníků jednotek na správu domu a pozemku,
 3. úhrad za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor.“.

Důvodová zpráva:

Společenství vlastníků jednotek nově také nebude považováno za veřejně prospěšného poplatníka (dříve tzv. neziskového poplatníka) a nebude tak moci snižovat případný základ daně, obdobně jako např. fyzická osoba, která vlastní rodinný dům a je ve stejném postavení jako vlastník jednotky. Aby však nemuselo společenství vlastníků jednotek podávat daňové přiznání i v situaci, kdy nevykáže základ daně, navrhuje se jednoznačně určit, že dotace, úhrady nákladů na správu domu a pozemku od vlastníků jednotek a úhrady za plnění spojená s užíváním bytu a nebytových prostor nejsou u společenství vlastníků jednotek předmětem daně z příjmů.

V návaznosti na tuto úpravu se navrhuje v § 36 odst. 9 doplnit, že úrokový příjem z účtu u společenství vlastníků jednotek bude podléhat zvláštní sazbě daně a v § 38mb, který nahrazuje dosavadní úpravu v § 38m odst. 7 uvést, že pokud společenství vlastníků jednotek má pouze příjmy, které nejsou předmětem daně, případně příjmy od daně osvobozené nebo podléhající srážkové dani, nemusí podávat daňové přiznání, nemá oznamovací a registrační povinnost. Navrhovaná úprava, tak s výjimkou možnosti snížit základ daně jako veřejně prospěšní poplatníci, dříve tzv. neziskoví poplatníci, by měla zachovat v ostatních povinnostech společenství vlastníků jednotek dosavadní režim, který eliminuje zbytečnou administrativu s podáváním daňových přiznání bez vykázání daňové povinnosti.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 23. Září 2013 - 23:35

  Ministerstvo financí předloží ve středu vládě návrh zákonných opatření, které se týkají daňových změn souvisejících s novým občanským zákoníkem. Předloha přitom vychází z návrhů, které 12. září zamítl Senát. V tiskové zprávě to dnes sdělilo ministerstvo financí.

  „S ohledem na omezený časový prostor, který je dán na přípravu návrhu zákonného opatření Senátu (jeden týden), byla zvolena koncepce maximální zdrženlivosti ohledně zásahů do textu schváleného Poslaneckou sněmovnou,“ uvedlo MF.

  Ministerstvo tak předloží opatření, které upraví jen kritizované zdanění investičních fondů a osvobození dividend a podílů na zisku od daní z příjmů. „Příslušná ustanovení byla v návrhu zákonného opatření Senátu upravena v souladu s připomínkami, které k těmto tématům zazněly v Senátu,“ uvedlo MF. Předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka již v srpnu řekli, že Senát tuto předlohu kvůli zmíněným změnám zamítne. Označili ji za tunel a riziko pro veřejné rozpočty.

  Dále úřad předloží i upravené zákonné opatření k dani z nabytí nemovitých věcí, které Senát rovněž zamítl. „Omezený čas na přípravu nedává ministerstvu financí ani u tohoto návrhu prostor pro zásadní změnu koncepce,“ uvedl úřad. MF tak upravilo v případě tohoto opatření částečně pojetí poplatníka. V případě koupě nebo směny nemovitosti si tak nově podle návrhu budou moci smluvní strany zvolit, kdo bude poplatníkem daně. Může jím být buďto prodávající s tím, že kupující bude ručitelem, nebo jím bude přímo kupující.

  Schůze Senátu, na které by tyto návrhy byly projednány, by pak měla proběhnout v první polovině října.

  Autor: ČTK | pošli emailem | vytiskni článek | 23.9.2013

  _____________­________________________­____

  Převzato z

  http://www.epravo.cz/…m-92510.html

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 24. Září 2013 - 19:12

  Podle čl. 33 Ústavy „Dojde-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu a vyžadovaly by jinak přijetí zákona.“

  Ústavně konformním způsobem přijaté zákonné opatření by tedy v dané souvislosti mělo obsahovat pouze úpravy daňových zákonů reagující přímo na novou úpravu soukromoprávních kodexů, tj. na novou terminologii, nově zavedené právní instituty a na právní instituty zaniklé. Tak tomu nicméně v případě předložených návrhů zákonných opatření není a tyto jdou nad rámec kompetencí daných Senátu Ústavou.

  Na neústavnosti takového legislativního aktu přitom nic nezmění ani případné následné schválení novou Poslaneckou sněmovnou. Platnost takové právní normy by pak mohla být kdykoli v budoucnu poměrně široce napadána (například ve vztahu ke zrušení již dříve přijatého osvobození dividendových příjmů od daně z příjmů).

  Ač nejsem ústavní právník, domnívám se, že tento rozpor je poměrně zjevný a že by k němu měl Senát přihlédnout při projednávání v první polovině října.

  Zítra tento návrh bude pravděpodobně vládou schválen.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".