Přetápění ještě jednou

Vložil beran, 17. Září 2015 - 15:17 ::

Poraďte prosím. Naše SVJ vlastní panelový dům, 30 bytů. Dům je po celkové revitalizaci. Před 3 lety se nastěhoval nový vlastník, s hezkou přítelkyní a velkým, ušlechtilým, ale smradlavým psem. A začaly se dít věci. V top. sezoně 2014, kdy byly průměrné zimní teploty kolem 0 stupňů, natopil 8000 jednotek, v bytě 3+1,který není rohový. Ve zbylých 5 bytech 3+1 se topilo v rozmezí 1700–2100 jednotek. 29 bytů se vešlo do tolerance –20/+40% prum. spotřeby a topily v relaci 147 Kč/M2. (zasvěcení vědí, že mluvím o vyhlášce „372“).

Tento vlastník dobře zná jak funguje strop 140% prum.sp. co natopí nad tuto hodnotu, zaplatí za něho ostatní. Jinými slovy, on zaplatil 15000 Kč. 21000 Kč bylo přerozděleno mezi ostatní vlastníky. Na otázku" Nevadí Vám, že ostatní na Vás doplácejí" odpověděl „Máte halt smůlu“.
Poraďte co s tím. Novela v.372/2001 je v nedohlednu. Zákon 67/2013 vyžaduje 100% souhlas na změnu pravidel. Běhat po sídlišti s termokamerou – efekt minimální. Co zbývá? Sklopit uši a zaplatit, nebo trochu anarchie a dotyčnému „naklepat budku“? Poraďte.
Děkuji S.Beran

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Joža (bez ověření), 13. Říjen 2015 - 8:28

  Diskuse k danému tématu je ukázkou, kam až, lépe řečeno do jakých blábolů se jistě dobře míněná diskuse může dostat. K problému přetápění jednotlivého bytu je možné se vyjádřit pohledem z druhého břehu. K původní formulaci otázky „Nevadí Vám, že ostatní na Vás doplácejí“, je možné položit otázku druhou " Nevadí Vám, že ostatní dotujete Vámi zaplaceným teplem, tzn. že Vás ostatní okrádají? ".

  Vložil Hubert (bez ověření), 27. Září 2015 - 2:06

  Pán se psem je borec … nebál bych se v tomto případě vyúčtovat i větší spotřebu.

  odst 3 § 4 nehovoří o tom, že se to nesmí

  § 4

  Rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce

  (3) Spotřební složku rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

  (4) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u konečných spotřebitelů s měřením či indikací v zúčtovací jednotce hodnotu 40 % oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období. Pokud dojde k překročení přípustných rozdílů, provede vlastník úpravu výpočtové metody uvedené v odstavci 3.

  U nás jsme vytvořily a odsouhlasily pravidla, neuznáváme hodnoty 40 % oproti průměru, pravidla máme v rejstříku. Máme výpočet tepelných ztrát, výpočet koeficientů … Pán se psem by se u nás zřejmě nesmál .. ale druhý rok by měl určitě přiměřenou spotřebu.

  Vložil beran, 28. Září 2015 - 13:43

  Dobrý den pane Huberte. Můj původní dotaz se zvrtl v debatu o trubkách atd.

  Vy píšete ve svém komentáři " U nás jsme vytvořili a odsouhlasili pravidla, neuznáváme hodnoty 40%.....„
  Můžete to víc přiblížit, popsat v bodech. Nejste v rozporu s vyh. "372“ ? museli jste mít 100% souhlas ! Díky S.Beran

  P.S. a nenechte se vyhecovat.

  Vložil Hubert (bez ověření), 28. Září 2015 - 14:38

  Aplikace §4, odst 4 vyhlášky MMR č.372 / 2001 Sbírky

  Proběhla hodně dlouhá diskuze i s výpočty. My podle vyhlášky postupujeme, pouze u nás neplatí parametr +/- 40 % oproti průměru.

  Rozhodnutí v SVJ bylo opřeno o následující argumenty .. v roce 2011. ( V roce 2012 jsem udělal samostatné dokumenty, znovu odsouhlasil a založil do rejstříku. )

  • Metodického pokynu MMR k dané vyhlášce a Věstníku MMR k dané problematice
  • Vyjádřením Veřejného ochránce práv
  • Výpočet tepelných ztrát

  Právo uplatňované prostřednictvím právních předpisů působí ve společnosti jako regulativní systém. Působí tak, aby se lidé chovali společensky žádoucím způsobem a zdrželi se chování společensky nežádoucího, zejména nikomu jinému nezpůsobili škodu a ani jiným způsobem neporušovali jeho práva. Tyto zásady lze vztáhnout i na ustanovení vyhlášky č. 372/2001 Sb., jejímž cílem je navodit určité žádoucí chování v oblasti služeb spojených s bydlením a zabránit chování společensky nežádoucímu

  Obecná právní norma nemůže předvídat všechny možné rozdíly jednotlivých jí obecně upravovaných případů. Proto musí takové případy řešit aplikační praxe, a to v krajním případě i soudní rozhodnutí.

  • Odkaz na ČSN vytápění místností
  • Odkaz na Občanský zákoník ..

  Výsledná formulace pak byla

  Náklady na teplo bude rozúčtováno za použití Metodiky stanovení koeficientů pro polohy místností zpracovanou rozúčtovatelem firmou XXX , metodiky rozúčtování ze dne XXX , v souladu s vyhl. MMR č. 372/2001 Sb, bez použití §4 odst.4 vyhlášky. Pro účely rozúčtování se stanovuje podíl základní složky na 40% a spotřební složka 60%.

  Odsouhlasili jsme to poměrem hlasu 76 % a naše stanovy v té době uváděly povinnost min 75 %. Naše současné nové stanovy určují také toto hlasovací kvórum, s tím dodatkem že je možno rozhodovat i v písemné formě mimo zasedání (per rollam).

  Stanovy jsou smlouvou svého druhu ( mezi vlastníky bytů a SVJ ) a NOZ dává přednost smluvnímu ujednání před zákonem, pokud není v rozporu s dobrými mravy apod., můžeme si stanovy upravit podle svého.

  Nikdo … připomínám nikdo, toto rozhodnutí nenapadnul a byli by jsme schopni svá rozhodnutí před soudem podepřít i výpočty.

  Takhle jsme to udělaly u nás.

  Vložil Evžen (bez ověření), 29. Září 2015 - 10:37

  Není pravda, že rozúčtování je provedeno v souladu s vyhláškou č. 372/2001, protože jste porušili obligatorní znění § 4 odst. 4 vyhlášky č. 372/2001.

  Není pravda, že si stanovy můžete upravit podle svého, pokud je znění stanov v rozporu s obligatorním ustanovením zákona č. 67/2013 konkrétně s § 6 (nedojde-li k ujednání se všemi vlastníky, rozúčtuje se podle vyhlášky č. 372/2001).

  Pravda je, že pokud taková pravidla nikdo nanapadl, můžete podle nich postupovat.

  Od 1.1. 2016 mají platit nová pravidla, podle kterých se nebude možné odchýlit od vyhlášky č. 372/2001 ani dohodou se všemi vlastníky. Pokud se jim nepřizpůsobíte, mohou být napadena kterýmkoliv vlastníkem.

  Vložil Hubert (bez ověření), 29. Září 2015 - 11:29

  Udělali jsme to podle našeho. V rejstříku je to proto abych nemusel složitě dokazovat od kdy pravidla platí, zákon o službách č. 67/2013 viz par.6 odst 1 umožnuje dohodu.

  Je tedy pouhá polemika, zda naše stanovy dle NOZ rozhodují dle dobrých mravů či ne, zda pravidla která byla schválena dle stanov v roce 2011 a nové stanovy odporuji dobrým mravům.

  Osobně se domnívám, že úspěšnost našeho tvrzení by byla dost vysoká .. podívejte se dole kolika dokumenty mám naše tvrzení podepřeno.

  Prostě je to z jedno z těch rozhodnutí, za které jsme byli ochotni bojovat do konce, ale nemůžu jako předseda SVJ podávat na sebe žalobu abych měl v ruce smysluplný rozsudek.

  Vložil Evžen (bez ověření), 29. Září 2015 - 16:16

  Napsal jste:
  „Udělali jsme to podle našeho. V rejstříku je to proto abych nemusel složitě dokazovat od kdy pravidla platí, zákon o službách č. 67/2013 viz par.6 odst 1 umožnuje dohodu.“

  Ale vy jste přece porušili zmíněný § 6 zákona č. 67/2013. Příslušnou část stanov upravující pravidla rozúčtování nákladů na vytápění jste neschválili dohodou všech vlastníků, ale pouze poměrem hlasů 76 %. To přece nemůžete vydávat za dohodu.

  Vložil Hubert (bez ověření), 29. Září 2015 - 17:13

  Kdyby jste byl u nás … mohli jsme jít dál a rozhodlo by se třeba ve 3 kole, ale takhle přešlapujeme stále na místě. Jednu advokátní kancelář jsem měl skoro před podáním žaloby na nás… popovídali jsme si, nastínil jsem další očekáváný postup … a k mé smůle do toho pak nešli.

  Neexistuje pouze jeden paragraf .. jsou i jiné zákony, kterými by jsme argumentovali a u nás jsme přesvědčeni, že za určitých podmínek můžem .. jak již bylo řečeno, jedná se o aplikační praxi.

  Diskuze u nás probíhala několik měsíců .. není to rozhodnutí po 30 minutách.

  Nebojte neubližujeme našim členům, je to drastické opatření, ale velice účinné.

  V odchylkách máme cca 6 lidí a vše umíme popsat či vysvětlit, proč se tak děje i na jednotlivých radiátorech

  např. vytápění na zasklených lodžii z obýváku a pod, další po zaplacení nedoplatku okolo 20-ti tisíc se v následujících letech stal nejspořivějším odběratelem a jsou mu vypláceny největší přeplatky

  jedinou úpravu, kterou bych zpětně udělal je zvýšení základní složky na 50% … ale nic není ideální

  Kromě tohoto opatření jsme udělaly i další a spotřeba nám klesla, lidé mají přeplatky a za 5 let jsem nemusel zvedat služby i když se mění ceny a DPH.

  Dodatek … na kolik vystoupí u Vás základní složka pokud používáte limit 40% ? .. nebo co s těmi čísly pak děláte ( vím, že to dělá nějaká firma, ale Vy jste kdo kontroluje správnost vzorců a výpočtů ).

  Vložil lake, 29. Září 2015 - 11:00

  Pro Evžena: napsal jste to celkem správně. Není však pravdou, že od 1.1.2016 nebude možné odchýlit se od vyhlášky.

  Ústavní soud nedávno překvapivě judikoval, že (kterákoliv) vyhláška je pouze právní rámec, který může být překročen. Soud může znění vyhlášky klidně ignorovat. Soud nemůže mechanicky akceptovat postup výlučně podle prováděcích předpisů. Viz průlomový nález Ústavního soudu I. ÚS 668/15 ze dne 11.08.2015. Text nálezu ÚS ve formátu pdf je zde: http://www.usoud.cz/…68_15_an.pdf

  Vyhláška č. 372/2001 Sb. ve znění od 1.1.2016 totiž obsahuje fyzikálně nesmyslnou a zjevně nemravnou část ohledně způsobu rozdělení nákladů přesahujících přípustné hodnoty. Tuto část vyhlášky je možno ignorovat a postup si případně upravit jinak, aby to nebylo v rozporu s dobrými mravy. Je také beze všeho možné i nadále používat dosavadní pravidla, bez ohledu na obsah novelizované vyhlášky.

  Ústavní soud dal k takovému postupu návod a povýšil zdravý selský rozum nad ministerský nesmysl.

  lake

  Vložil beran, 28. Září 2015 - 18:13

  Pane Huberte děkuji za obsáhlou a fundovanou odpověď. Mám prosím ještě jeden dotaz.
  V komentáři Přetápění ještě jednou 3, pan lake popsal výklad vyhlášky „372“, § 4 a 3.
  Vy jste se zmínil o dobrém právním zázemí ve vašem domě. Jaký maji vaši právníci názor na výklad pana lakeho?
  Děkuji S.Beran

  Vložil Hubert (bez ověření), 28. Září 2015 - 22:10

  Žádný … oni tento portál nečtou … abych řekl pravdu … těšil jsem se na nějaké to soudní jednání včetně argumentací … naše formulace byla pochopitelná, srozumitelná, postavená i na důkazech, dá se říct i férová a pokud chcete někde před soudem argumentovat potřebujete pádnější argumenty než nějaký portál.

  Ano, jsem přesvědčen že naše všechny interní dokumenty a stanovy nejsou v rozporu s dobrými mravy.

  Vložil tazatel jaryn, 28. Září 2015 - 13:50

  Berane – pokud by ta změněná pravidla obstála i pří soudních pří tak proč né. Ale néní nad to se opírat o zákony, vyhlášky i když nejsou ideální. Ale Hubert má v domě 25% právníků .....

  Vložil Amatér... (bez ověření), 28. Září 2015 - 16:35

  Možná tam nějaké má …

  Vložil 1 (bez ověření), 22. Září 2015 - 19:35

  Změnte indikátory a problém máte vyřešený. Jak může v domě někdo natopit 8000 jednotek a jiný 2100. Že to je napostá blbost, vás nenapadlo?

  Vložil Hubert (bez ověření), 27. Září 2015 - 2:11

  Budete se divit, ale může .. stačí nechat otevřené okno … pak radiátor pokud není zavřený jede na plno.

  Jak bylo řečeno .. ten pes smrdí … nedivím se.

  Pokud to nebude muset platit .. nebude nic dělat …

  U nás říkáme .. klidně si dělejte co chcete, nedoporučujeme některé věci … ale platíte to … pokud Vás to baví … proč ne.

  Vložil RadekV, 29. Září 2015 - 10:47

  Nemůže. Změřte si to. Zase ta fyzika.

  Vložil RadekV, 18. Září 2015 - 12:40

  Fyzika nám praví, že pokud někdo topí na vyšší teplotu, ostatní mohou topit nižším výkonem, protože část tepla dostávají od tohoto souseda.

  Topí tedy méně, než pokud by takového souseda – topiče – neměli.

  Navrhujete, aby za teplo od souseda neplatili? Podle zásady – kdo si dá nejvíc knedlíků, platí za celou hospodu?


  Pro ilustraci – v našem průměrném paneláku má vnitřní byt styk s venkovním prostředím na 14% plochy jeho obálky, zbytek sousedí s byty a chodbami. Z toho lze dovodit i poměr tepelných toků do okolí a do domu.

  Vložil Knedlík (bez ověření), 26. Září 2015 - 12:44

  K rádoby vtipnému příměru Kdo si dá nejvíc knedlíků, platí za celou hospodu páně RadkaV je vhodné zvážit, zda knedlíky v hospodě samovolně putují z talíře s větším počtem knedlíků směrem k talířů s počtem menším bez možnosti strávníků přesuny knedlíků ovlivnit.

  Vložil Hubert (bez ověření), 27. Září 2015 - 9:55

  Mě opravdu nevadí pokud si můj vážený soused vezme knedlíček na víc, hodně mi začíná vadit kolik šišek knedlíků se ztratí při tom rozdělování.

  Vložil beran, 18. Září 2015 - 16:37

  Fyzika je opravdu jen jedna. O prostupu tepla zdmi bylo popsáno mnoho papíru. Dovolím si ale tvrdit, že tento faktor není rozhodující v nákladech na topení.
  Myslím, že ten je, jak se v bytě chováte. Myšleno ve vztahu k ovládání termo regulačních ventilů topení.

  Ten příměr ke knedlíkům? My to v baráku bereme tak, že o ten jeho knedlíkový nášup prostě nestojíme.

  Ještě jedna věc. Když máte doma psa, který moc nevoní a zároveň milujete teplíčko a navíc „máte za ušima“, může vas napadnout například toto. Dvě okna nastavit na mikroventilaci (od pár minut až po pár hodin) a 4 radiátory pustit naplno. Venku 0 stupňů, v ložnici příjemných 24 stupňů. Přítelkyně podává večeři ve spodním prádle (tak se dotyčný chlubil v hospodě). No není život krásnej?. jen si to umět zařídit. Jest-li mu já to všechno nakonec nezávidím?

  Jaký najdate nyní knedlíkový příměr? S.B.

  Vložil RadekV, 18. Září 2015 - 19:45

  Vašemu příkladu nerozumím. Nebo nerozumíte fyzice. Prostě sousedům stačí topit míň, protože mu „kradou“ teplo.

  Pokud jde o mikroventilaci – naprosto nestačí pro řádné větrání. To nevíte?

  Vložil svjdukelská111, 18. Září 2015 - 7:48

  Jen drobnou poznámku k vašemu příspěvku pane Berane. Vaše SVJ zcela jistě žádný panelový dům nevlastní. Nebo je snad vaše SVJ na katastru zapsáno jako vlastník domu a vy všichni jste pouze nájemníci?

  Vložil beran, 18. Září 2015 - 14:14

  Ano, máté pravdu. Bylo to myšleno obrazně. Vlastníme ve smyslu bydlíme, žijeme, staráme se o tento dům.

  Vložil Pavel, 17. Září 2015 - 23:34

  Novela 372/2001 Sb. má být u podpisu. Snad do 2 týdnů.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil beran, 18. Září 2015 - 16:35

  Děkuji za informaci. Kéž je pravdivá.

  I Vám hezký den. S.B.

  Vložil lake, 17. Září 2015 - 23:27

  Pane Berane, napsal jste: „Tento vlastník dobře zná jak funguje strop 140% prum. sp. co natopí nad tuto hodnotu, zaplatí za něho ostatní.“

  Když už píšete o vyhlášce č. 372/2001 Sb., měl byste si ji napřed přečíst. Vyhláška neobsahuje ani slovo z toho, co tvrdíte. Vyhláška totiž nestanoví ani náznak použitelného postupu (algoritmu) ke změně výpočtové metody po překročení přípustných rozdílů. Co píšete Vy je tedy pouze Vaše subjektivní, ničím nepodložené tvrzení, které nemá oporu v aktuálním znění vyhlášky.

  Podle znění a smyslu vyhlášky lze naopak dovodit, že náklady bytu přesahující 140% průměru domu již nelze zahrnout pod náklady na vytápění. Přípustné rozdíly jsou totiž pouze do 140% průměru domu. Vše co překračuje tento limit, je možno označit za nepřípustné plýtvání teplem, které se vyúčtuje vlastníkovi bytu plně k úhradě. K tomu viz § 3 odst. 2 vyhlášky:

  372/2001 Sb. § 3
  (2) Je-li tepelná energie používána v zúčtovací jednotce také k jinému účelu než na vytápění a na poskytování teplé užitkové vody, účtuje náklady na tuto energii vlastník na základě jejího měření nebo odborného posouzení zvlášť každému příslušnému konečnému spotřebiteli.

  Podle vyhlášky tedy je povinností rozúčtovatele oddělit při rozúčtování náklady na teplo použité k jiným účelům nežli k vytápění. Takovými náklady mohou být veškeré náklady bytu, které přesahují limit 140% průměru domu. Jestliže SVJ tuto část nákladů neoddělilo a nepředepsalo vlastníkovi bytu plně k úhradě podle § 3 vyhlášky, pak tím SVJ porušilo celostátně platný právní předpis.

  Podotýkám, že k takovému rozúčtování postačuje, jestliže SVJ postupuje na základě odborného posouzení. Odborník by měl postavit najisto, že rozdíl překračující 140% nelze vysvětlit jinými vlivy (např. vadnou tepelnou izolací stěn bytu, či poruchou indikátoru v bytě).

  Vidíte to: čteme oba stejnou vyhlášku, ale já v ní nalézám něco úplně jiného než Vy. Přitom mnou popsaný postup je přece naprosto logický. Představte si jako příklad, že jste ředitel společnosti, kde řidiči jezdí se služebními vozy. Průměrná spotřeba vozidel je známa a Vy stanovíte, že spotřeba do 140% průměru je přípustná. Co uděláte jako ředitel, jestliže některý z řidičů vykáže spotřebu nad 140%? Dáte mu to k úhradě jako plýtvání, nebo mu ten benzin (který si načerno čepoval do vlastního kanystru) plně proplatíte?

  lake

  P.S.: Předpokladem použitelnosti náměrů indikátorů k rozúčtování je, že jsou osazeny na VŠECH otopných tělesech (včetně svislých potrubí) a že jsou správně stanoveny přepočítací koeficienty pro výkon radiátoru a pro polohu místnosti.

  Vložil beran, 19. Září 2015 - 10:44

  Pane lake, Váš komentář i přes vyjádření pana Puba se mi zdá zajímavý a nadějný. Rád bych se Vás na pár věcí ještě zeptal. Znám dobře lidi z našeho výboru, nejsou to hloupí lidé. Řešili popsaný problém se správcem a on se svým právníkem a vždy skončili na § 4 vyhl.372.

  Píšete o neoddělení nákladů, přesahující 140%, jako o prohřešku SVJ. To je v nějakém zákoně definováno?

  Použití § 3/2 – byl někdy úspěšně použit v praxi? Při soudním procesu?

  Pojem Odborné posouzení? Existuje nějáká asociace těchto odborníků, www.stránky, telefonní kontakt?

  Příměr se spotřebou benzínu je jasný a logický. Proč se ale rozúčtovací firma brání napočítat nadspotřebu rovnou konkrétním vlastníkům a rozpočítává složitě tyto odečtené jednotky na lidi,co se vejdou do limitu –20%/+40% ?

  Ano indikátory jsou samozřejmě na všech radiátorech. na stopačkách ne. To se mi zdá jako velký přepych. Koeficient výkonu pro odpovídající radiátor v místnosti je hodnota 1. Kolik by měl být pro stoupačku? Těším se na odpověď a děkuji. S.Beran

  Vložil lake, 19. Září 2015 - 17:22

  Pane Berane, k Vašim dotazům:

  • Správci zpravidla nerozumějí ani právu, ani fyzice, ani rozúčtování. Dělají věci špatně, a to přesně tak, jak si to před patnácti lety přečetli v kterémsi časopise a ve vadném metodickém pokynu mimisterstva.

  • Právníci nerozumějí bytovému právu. Pokud půjdete na konzultaci ohledně bytového vlastnictví, nebo ohledně rozúčtování, začne advokát blekotat tak příšerně, že nevydržíte s nervy a patnáctt minut jej musíte poučovat. Pak Vám sdělí, že věc je velmi složitá a že nelze předvídat výsledek soudního sporu. Nicméně Vám poradí, abyste žalobu určitě podal (protože z toho bude mít peníze vždy, ať vyhrajete či prohrajete). Pak Vám naúčtuje 2500 Kč za hodinu právní konzultace. Ať se prosím ozve někdo, kdo má s právníky jinou zkušenost.

  • Skutečnost, že náklady lišící se o 40% od průměru mají za následek povinnou úpravu výpočtové metody je uvedena v § 4 odst. 4 vyhlášky. Povinná je rovněž povinnost oddělit náklady na jiný účel než k vytápění. Pokud se někdo domnívá, že náklady 40% nad průměr domu patří mezi účelně vynaložené náklady na vytápění, pak asi v dětství spadl s višně hlavičkou napřed.

  • Na dotaz o § 3 odst. 2 vyhlášky vám nedovedu odpovědět. Nehodlám vyhledávat judikáty, když věc je ve vyhlášce definována jednoznačně.

  • Pojem odborné posouzení znamená posouzení odborníkem. Může se jednat například o soudního znalce, avšak pro účely posouzení podle § 3 vyhlášky to není vůbec nutné.

  • Proč se rozúčtovací firma brání napočítat nadspotřebu – to se musíte zeptat té firmy. Nemám jasnovidné schopnosti. Oni jsou povinni postupovat podle pravidel rozúčtování, která obdrželi od SVJ. A copak obdrželi od SVJ??? Nic.

  • Co se Vám zdá jako „velký přepych“ je bezvýznamné. Nezajímá mne, co se o tom komu zdá. Píšu jen o tom, co je napsáno černé na bílém v celostátně platném právním předpisu. Vlastníkovi bytu v posledním patře se zase může zdát nemravné, aby všichni kromě něj si v bytech přitápěli stoupacím potrubím 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, bez jakékoliv regulace a bez měření – tedy zadarmo. Je prostě zákonnou povinností rozúčtovatele umístit indikátory na každé otopné těleso. Neizolované potrubí s teplotou vody nad 40 stupňů je otopným tělesem, viz vyhláška č. 193/2007 Sb..

  lake

  Vložil beran, 20. Září 2015 - 9:25

  Dobrý den.

  Pane lake díky za Váš čas , který jste věnoval odpovědím na mé dotazy. Vaše argumentace je přesvědčivá a má logiku a není důvod ji odporovat.

  Doufám, že se ozve někdo, SVJ,BD, komu se podařilo dotáhnout problém (popisovaný v úvodním příspěvku) do zdárného konce. Tedy uplatnit § 3 a 4 vyhlášky 372/2001 Sp. v neprospěch vlastníka, který zbytečně přetápěl.

  Ještě jednou díky. s pozdravem S.Beran

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 19. Září 2015 - 17:27

  Ty Vaše konstrukce. Neznám bytovku, kde žijí normální lidi, že by měli neizolované potrubí. A SVJ ví, jen jestli mají poměrové měřiče, nebo nemají. Ostatní je na odborné firmě. Druhy těles, počet žeber, nebo plocha. Koeficienty…atd. SVJ akorát zvolí % základu a podle poměráků. A vůbec. Trubka je trubka a těleso je těleso. Jen lake a cvok nevidí rozdíl.

  Vložil JaVa, 19. Září 2015 - 17:51

  Matně si vzpomínám,že když ještě nebyly žádné poměrové měřáky na radiátorech, tak se teplo rozpočítávalo podle otopné plochy,do které se počítalo všechno,kde vedlo nějaké potrubí.Takže mně osobně se nepočítalo kdysi do otopné plochy WC,chodba a spíž.Přes koupelnu mi vedly stupačky a proto se do otopné plochy počítala.Čili již před 40 a vice lety se počítalo s tím,že se teplo do bytu dodává i stoupačkama. Už tehdy používali ZSR.

  Vložil lake, 19. Září 2015 - 20:34

  Pane JaVa, rozumíme si.

  Že trubka topí – to ví každý. Ví to i výpočtář topení a počítá se s tím vždy při návrhu tepelnéých toků v budově. Každý výpočetní program zahrnuje do tepelné bilance i topný výkon neizolovaných potrubí.

  Podle § 5 odst. 4 vyhlášky č. 193/2007 Sb. platí, že „[n]a všech vnitřních rozvodech musí být instalována tepelná izolace, pokud nejsou určeny k vytápění nebo temperování okolního prostoru, s výjimkou týkající se kondenzátních potrubí a nádrží“.

  Neizolované stoupací a vratné potrubí procházející bytem není ani kondenzátním potrubím, ani kondenzátní nádrží. Je tedy určeno k vytápění a je otopným tělesem. Výkon těchto těles se dá vypočítat. Ostatně přímo v příloze č. 2 vyhlášky č. 193/2007 Sb. je uvedena tabulka tepelného výkonu neizolovaného potrubí.

  Jen blb má problém s tím, aby toto pochopil.

  lake

  Vložil Sandra (bez ověření), 20. Září 2015 - 13:40

  Pane lake sám jste napsal, že výkon stoupacích a vratných trubek se dá spočítat. Nevidím proto důvod na tyto osazovat indikátory, protože nikdo nemá samostatně možnost tento tepelný výkon ovlivnit.Samozřejmě je ale třeba započítat tento výkon do vyúčtování. Neznám žádné SVJ které by na těchto trubkách mělo osazeno indikátory. Vy jste to někdě viděl popřípadě je tady někdo z čtenářů kde mají takto doma přeindikátorováno ?

  A prosím nenadávejte nám do blbů, že to takto nemáme.

  Děkuji a hezký den Sandra

  Vložil lake, 20. Září 2015 - 18:07

  Sandra napsala: „Pane lake sám jste napsal, že výkon stoupacích a vratných trubek se dá spočítat“.

  Sandro, Vaše tvrzení postrádá jakoukoliv logiku. Rozúčtování nákladů na vytápění se neděje podle tabulkových výkonů otopných těles, nýbrž podle skutečných náměrů registrujících přístrojů, upevněných na těchto tělesech. Přečtěte si o tom něco.

  Sandra napsala: „Nevidím proto důvod na tyto osazovat indikátory … “

  Sandro, že Vy nevidíte důvod je bezvýznamné. Zákon č. 406/2000 Sb. stanovil povinnost osadit registrující přístroje do dne 1.1.2015. Prováděcí vyhláška definující tyto přístroje a jejich umístění nabyla účinnosti v listopadu 2014. Při nesplnění zákonem uložené povinnosti hrozí sankce buď vlastníkovi domu, nebo právnické osobě SVJ. Že Vy nevidíte důvod je pouze Váš problém. Neznalost zákona neomlouvá.

  Sandra napsala: „… protože nikdo nemá samostatně možnost tento tepelný výkon ovlivnit“.

  No a? Kam míříte tímto argumentem? Míníte, že když je byt vytápěn z neregulovaného otopného tělesa, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, tak je to zadarmo? Nebo míníte, že můžete svévolně porušit zákon? Nebo jak tu větu vlastně míníte?
  Souhlasím, že by se měl započítat přínos neregulovaného zdroje do vyúčtování. Právě toto se přece děje v souladu se zákonem, pomocí náměrů registrujících přístrojů na VŠECH otopných tělesech.

  Sandra napsala: „Neznám žádné SVJ které by na těchto trubkách mělo osazeno indikátory.“

  Sandro, je přece úplně bezvýznamné co Vy znáte či neznáte. Už jsem napsal, že při rozúčtování nákladů na teplo zákon ukládá povinnost instalovat přístroje na každé otopné těleso. Tato povinnost měla být splněna do dne 1.1.2015. Každý neizolovaný kus železa v bytě, kterým protéká topná voda, je otopným tělesem.

  lake

  P.S.: Nikomu zajisté nenadávám do blbů, jestliže v domě nejsou indikátory v souladu se zákonem. Ovšem je-li porušen zákon, může pak KAŽDÝ vlastník jednotky podat námitku (reklamaci) vadného rozúčtování za zúčtovací období začínající dne 1.1.2015 či později. Chybějící registrující přístroje znamenají, že náměry indikátorů nelze použít k rozúčtování. SVJ bude povinno rozúčovat pouze podle započitatelných podlahových ploch.

  Vložil Sandra (bez ověření), 27. Září 2015 - 18:39

  Pane lake díky za vysvětlení, ale v našem domě a i ve všech domech v okruhu mých známých nemá nikdo osazeny indikátory na žádných trubkách.Můžete mi prosím vysvětlit kolik tedy máme v místnosti podle vás otopných těles, když místností prochází dvě trubky svislé a dále jsou tam ještě dvě trubky vodorovné o délce do 2m. Hezký den Sandra.

  Vložil lake, 27. Září 2015 - 20:35

  Sandro, přečtěte si vyhlášku č. 193/2007 Sb..

  lake

  Vložil Sandra (bez ověření), 28. Září 2015 - 11:00

  Pane lake prosila jsem vás o jednoduchou odpověď kolik tedy máme v místnosti otopných těles a kde začínají a končí. Můžete prosím odpovědět přímo a ne odkazem na vyhlášku ? O problému jsem řekla i našemu předsedovi, který je také na odpověď zvědav. Děkuji Sandra

  Vložil Anon (bez ověření), 27. Září 2015 - 19:05

  Indikátory na trubkách nemá nikdo v republice. Nicméně jako teorie dobrý, co?

  Vložil lake, 27. Září 2015 - 20:34

  Pane Anone, ode dne 1.1.2015 je stanovena zákonná povinnost každému vlastníkovi budovy a každému společenství vlastníků jednotek, a to při splnění podmínky, že v domě dochází k rozúčtování nákladů na službu vytápění.

  Zákonodárcre požaduje v takovém případě v bytech a nebytových prostorech buď měřidla tepla (kalorimetry), nebo indikátory na všech otopných tělesech, nebo indikátory na výstupní trubce z každého otopného tělesa, nebo osazení teploměrů na denostupňovou metodu.

  Toto byl pohled pouze z hlediska právního předpisu. Ten stanoví závazné povinnosti (jak by to mělo být podle práva). Je možné, že „v republice“ či ve Vašem domě je tomu jinak. Je známo, že skutečný život se může od právního předpisu lišit z mnoha různých důvodů. O tom není třeba diskutovat.

  Co má či nemá nikdo v republice je z ovšem hlediska zákona naprosto bezvýznamné. Pokud ve Vašem domě (nebo v kterémkoliv domě v republice) není nainstalováno vše co přikazuje zákon, a všude tam kde to přikazuje zákon, pak kterýkoliv odběratel služby může napadnout rozúčtování jako rozporné se zákonem a tedy vadné. Může požadovat, aby bylo rozúčtováno pouze podle podlahových ploch, dokud nebude splněn požadavek zákona.

  lake

  Vložil Sandra (bez ověření), 3. Říjen 2015 - 14:28

  Dobrý den pane lake popsala jsem vám, že máme v bytě 8 trubek svislých a pak ještě 10 trubek vodorovných. Někdo toto smazal. Ještě jednou tedy kolik máme podle vás ještě otopných těles a to jako myslíte vážně, že každé musí být osazeno indikátorem ? Co nám popřípadě hrozí když jak píšete by někdo napadl vyúčtovaní ? Budeme muset dokoupit indikátory i včetně toho člověka co to reklamuje takže budeme platit více? Už jste o někom slyšel, že toto takto někdo má nebo to je jen teorie. Děkuji za vaše odpovědi. Sandra

  Vložil Sandra (bez ověření), 10. Říjen 2015 - 14:46

  Dobrý den pane lake přesvědčujete nás o tom, že trubky jsou otopná tělesa a my čekáme na vaše odpovědi. Byl jste vyzván, ať specifikujete začátek a konec otopného tělesa. Dočkáme se ? Co stejné trubky procházející více byty ? Co trubky vodorovné a svislé ? Znáte už někoho kdo má indikátory na všech trubkách ? Co nám hrozí když indikátory na trubkách mít nebudeme ? Doufám, že se k odpovědím postavíte čelem. Děkuji Sandra

  Vložil Jindřich Trubka (bez ověření), 10. Říjen 2015 - 15:59

  Paní Sandro, v žádné z uvedených lakeho vyhlášek není popsáno že trubky jsou otopné tělesa. Je to pouze jeho výmysl a nepochopení. V republice neexistuje nikdo kdo to takto má, takže i nějaký judikát nebo návod jak dále postupovat také není. I pan Pavel raději mlčí protože na trubkách indikátory také nemají. Možná ale, že nás pan lake překvapí a dokáže, že to takto někde mají a odkáže na vyhraný spor vlastníka, který by toto požadoval. Už teď můžu napsat, že ale nedokáže nic a zmizí s diskuze jak pára nad hrncem. Hezký den. Jindra Trubka

  Vložil lake, 10. Říjen 2015 - 17:33

  Jindro, co Vy nemůžete pochopit, to zná každý výpočtář ústředního topení: Jakmile jakékoliv těleso je vytápěno a předává teplo do okolí, jedná se o otopné těleso – s výjimkami, které si jistě vyhledáte v právních předpisech, které jsem zde už označil. Informaci máte. Je na Vás, jak s ní naložíte.

  Kdybyste si přečetl vyhlášku č. 372/2001 Sb., nalezl byste tam výpočet tepelného výkonu jak pro svislé trubky, tak pro vodorovné trubky. Až si projdete co jsem Vám doporučil, klidně položte doplňující otázku.

  lake

  Vložil Jindřich Trubka (bez ověření), 10. Říjen 2015 - 21:12

  Pane lake ve vámi zmiňované vyhlášce je v příloze uvedeno : Je-li v místnosti bytu či nebytového prostoru bez otopného tělesa neizolované potrubí vnitřního rozvodu tepelné energie (vertikální rozvody přívodní i zpětné, horizontální rozvody přívodní i zpětné, přípojky k otopným tělesům delší jak 0,5 m), zvýší se koeficienty stanovené dle počtu stěn o hodnotu navýšení stanovenou podle vzorce …

  Aby jste to pochopil : v místnosti bez otopného tělesa je trubka … Přečtěte si to prosím vícekrát po sobě a možná to pochopíte. Hezký večer Jindra Trubka

  Vložil lake, 11. Říjen 2015 - 7:42

  Jindro, Vaše argumentace vyhláškou č. 372/2001 Sb. je nepřípadná. Vyhláška není prováděcím předpisem, který by definoval pojem „otopné těleso“. Vyhlášku jsem zmínil jen proto, abyste si mohl vypočítat výkony otopných těles trubkových podle postupu v příloze vyhlášky. Ve vyhlášce je chyba a Váš citát je nesmyslný – měl tam být nejspíše použit pojem „radiátor“.

  Pokud někdo neví co je otopné těleso a jaká je funkce otopného tělesa, ať si přečtěte všeobecně používanou definici zde: http://www.vyznam-slova.com/…0t%C4%9Blesa. Z uvedeného plyne, že otopným tělesem je jakákoliv část topného systému, jakkoliv tvarovaná, jestliže předává teplo do prostoru.

  Nebo si to zjistěte ve skriptech Stavební fakulty zde: http://www.fce.vutbr.cz/…a_teorie.pdf. Jasně se píše, že mezi otopná tělesa samozřejmě patří i trubky (trubková otopná tělesa). při tom je bezvýznamné, zda trubka je zahnutá (topný had), nebo rovná. Důležitá je funkce.

  Když jste zmínil vyhlášku č. 372/2001 SDb. (která otopná tělesa nedefinuje), mohl bych zase já zmínit jiný právní předpis, nařízení vlády č. 366/2013 Sb.:

  366/2013 Sb. § 6
  Společnými částmi domu jsou (…) jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles (…).

  Z nařízení vlády tedy plyne, že otopným tělesem v bytě nejsou pouze radiátory, jak se snad někteří mylně domnívají, ale i jiná otopná tělesa. Například neizolovaná stoupací potrubí jsou pěkným příkladem otopného tělesa bez možnosti místní regulace výkonu.

  Svislé neizolované trubky s topným mediem proudícím uvnitř nepochybně přispívají k tepelné bilanci každé místnosti, kterou procházejí. Proto jsou otopnými tělesy. V tomto případě jde o tepelné spotřebiče bez regulačních armatur (§ 4 odst. 1, § 7 odst. 5 vyhlášky č. 193/2007 Sb.). Mají pouze skupinovou regulaci teploty topné vody podle § 7 odst. 4 vyhlášky. Protože se nejedná o nic jiného než o otopná tělesa, a plní funkci otopných těles, musí být jejich vliv zjišťován podle zákona, tedy například za pomoci instalace registrujících přístrojů na těchto otopných tělesech. Povinnost k instalaci však nevzniká, je-li stoupací potrubí řádně izolováno podle § 5 odst. 1 vyhlášky č. 193/2007 Sb..

  Vodorovné přípojné trubky vedoucí k radiátoru nemají samostatné proudění topného media. Jejich teplota je závislá na průtoku vody radiátorem. Takže vodorovné trubky nemusí být osazeny registrujícími přístroji podle zákona. Jejich výkon by se ovšem měl vždy připočítat k tabulkovému výkonu radiátoru, který zásobují.

  lake

  Vložil Jindřich Trubka (bez ověření), 11. Říjen 2015 - 9:57

  Pane lake napsal jste, ať si přečtu vyhlášku č. 372/2001 Sb.já ji přečetl a citoval, že trubka není otopné těleso. Vy na to že ve vyhlášce je chyba. Já tvrdím, že chyba je ve vás a neumíte to pochopit.

  Dále píšete, že pokud někdo neví co je otopné těleso ať si najde význam na www.význam-slova.com. Zkuste si na stejném odkazu vyhledat význam slova : fond oprav. Také budete tvrdit, že je to správně ? Takže opět vaše argumentace je zcestná.

  Pak také zmiňujete skripta Stavební fakulty. Tam jsem také nikde nenašel, že je trubka otopné těleso. Našel jsem ale slovní spojení : připojení těles na rozvodné potrubí se provádí z pravé nebo levé boční strany.

  Z uvedeného vyplývá, že nás tady všechny vodíte za nos a vaše tvrzení, že na všech trubkách(už jste opravil že vodorovných se to netýká) v bytě by měli být indikátory je zavádějící.

  V našem státě naštěstí rozhodují o tom co je správně nezávislé soudy a ne pan lake který prohlásí, že je ve vyhlášce je chyba. Doložte tedy vaše tvrzení nějakým rozhodnutím soudu o tom, že na trubkách nebyly osazeny indikátory a tím bylo rozúčtování vadné. Jsem na toto zvědav, už teď bych se vsadil o basu piv, že toto nikdy nedoložíte :-)

  Hezký den Jindra Trubka

  Vložil lake, 10. Říjen 2015 - 15:09

  Sandro, doporučuji přečíst si vyhlášku č. 193/2007 Sb. a 372/2001 Sb. a zákon č. 406/2000 Sb.. Pak se mne klidně zeptejte na něco, co v nich není.

  lake

  Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 27. Září 2015 - 20:53

  Jen doufám, že někdo nápadne vyúčtování jako vadné! Konečně bude judikát. A lake přestane blouznit a vymýšlet si peachoviny.

  Vložil Petr Patočka, 20. Září 2015 - 20:35

  Mohu se zeptat, kde je definice začátku a konce otopného tělesa?

  Tedy kde je definice, že jedno topné těleso jsou trubky a druhé to za ventilem? Co když je to pořád jedno a totéž těleso? Tedy topným tělesem je těleso včetně rozvodu.

  Petr Patočka VIPA CZ s.r.o.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".