Precedenční závaznost judikatury soudů

Vložil Pavel, 10. Listopad 2012 - 0:18 ::

Ačkoliv se teorie práva brání používání termínu precedens v kontinentálním systému práva, jedná se spíše o hru se slovíčky.

Fakticky však o precedenčních účincích rozhodnutí v našem právním sysrému můžeme hovořit.

 1. 8 As 31/2008: Rozhodnutí vrcholných soudů, jakkoliv nemají precedenční účinky, je třeba respektovat v případech, kdy soud posuzuje skutkově i právně analogickou věc. Třebaže jde o rozhodnutí v jednotlivé konkrétní věci, zpravidla působí i jako interpretační vodítko při rozhodování ve skutkově a právně obdobných věcech.
 2. 2 Afs 180/2004: …jestliže Ústavní soud v některém svém rozhodnutí zformuluje ústavně konformní výklad právního předpisu, je nutno tento výklad respektovat i v obdobných kauzách, byť se jedná o procesně samostatná řízení.
 3. 5 Afs 60/2010: NSS připomíná, že jednou z jeho zásadních úloh jakožto vrcholné soudní instance ve správním soudnictví je sjednocování judikatury správních soudů.
 4. 1 Aps 2/2006: NSS konstatoval, že zajišťování jednoty judikatury je úkolem nejen pro samotný NSS, ale též pro krajské soudy, byť se každý z nich na dosahování tohoto cíle podílí jiným způsobem.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 10. Listopad 2012 - 8:49

  V kterém zákoně je uvedeno, která soudní rozhodnutí budou veřejně přístupná a která nikoliv?

  V kteém zákoně je uvedeno, co a jak bude anonymizováno v těch rozhodnutích, která budou přístupná?

  Píše se tu o predenčních účincích rozhodnutí krajských soudů. Pokud nejsou zveřejněna, takový účinek sotva mohou mít.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".