Praha proti Airbnb - v poločase 0:1

Vložil Justitianus, 21. Únor 2021 - 15:30 ::


Server Seznam Zprávy zveřejnil článek, ze kterého cituji (https://www.seznamzpravy.cz/…smaly-143068 autorka Karolína Štuková):

Praha zcela pohořela v boji s Airbnb a spol. Firmy se jí prakticky vysmály

(…) Platformy poskytující krátkodobé pronájmy se z velké části rozhodly neposkytnout hlavnímu městu informace o svém podnikání, navzdory tomu, že jim to nařizuje zákon. Praha chtěla například informace o tom, kolik bytů a kde se pronajímá, kolik lidí se ubytovalo nebo kolik si za určité období platformy účtovaly. Z osmnácti oslovených společností vyhověla jen jediná. Na věci nic nezměnila ani nová legislativa a pražští radní jsou bezradní. (…)

Výsledek: 7 nereagovalo, 10 neposkytlo informace. Zprostředkovatelům služeb, tedy i platformám, které zprostředkovávají krátkodobé ubytovací služby, novela zákona ukládá povinnost sdělit na základě výzvy obecním živnostenským úřadům informace týkající se počtu uzavřených smluv, celkové ceny za tyto služby za určité období, adres míst, na kterých jsou služby poskytovány, a označení poskytovatelů služeb, a to do 30 dnů od doručení výzvy. (…)

Prvním problémem bylo vůbec dohledat doručovací adresy. Sedm subjektů vůbec nereagovalo, od dalších 11 subjektů reakce dorazily, ale pouze jediný poskytl požadované informace, přičemž nešlo o některou z významných online platforem. Nejčastější důvod odmítnutí poskytnutí informací byl odkaz na obecné nařízení GDPR. Tento důvod ale podle hlavního města nemá oporu v žádném právním předpisu. (…)

Město kromě jiného také aktuálně zpracovává právní analýzu, která se týká stávajících stavebních předpisů. Pokud bude majitel bytové jednotky dlouhodobě využívat celý být ke krátkodobému pronájmu, bude nutné požádat o rekolaudaci bytu (…).

Platformy krátkodobého ubytování čelí nejen v ČR kritice z různých důvodů, nejčastějšími argumenty pražských kritiků jsou negativní vliv na dostupnost bydlení v metropoli a fakt, že si na chování hostů bytů mnohdy stěžují stálí obyvatelé domů.


  Justitianus
  • airbnb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Rekolaudace bytu (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:44

„Pokud bude majitel bytové jednotky dlouhodobě využívat celý být ke krátkodobému pronájmu, bude nutné požádat o rekolaudaci bytu“

Tohle plyne odkud? A pokud tomu tak je, jaký podíl spoluvlastníků musí souhlasit?

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 18:13

já bych řekla, že rozhodující bude, že bez patřičných úprav to nikdo nezrekolauduje. na ubytování musí splňovat hooodně požadavků, co byty k bydlení nesplňují.

Vložil Justitianus, 23. Srpen 2021 - 18:11

Toto tvrzení je nesmyslem. To napsal někdo, kdo se vůbec nevyzná ve stavebním právu. Nemá to žádný právní podklad. I judikatura je zajedno v tom, že užívání bytu ke krátkodobému ubytování je možné a přípustné a nemění charakter bytu.

Žádná povinná „rekolaudace“ se tedy nekoná. Podle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. platí:

  • Bytovým domem se rozumí dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena. Definice však nevyžaduje aby tato plocha byla zároveň i fakticky užívána pro účely trvalého bydlení!
  • Stavbou ubytovacího zařízení se rozumí stavba nebo její část, kde je poskytováno ubytování a služby s tím spojené; stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci. Z této definice plyne, že bytový dům se nestane ubytovacím zařízením ani v případě, kdy v bytech jsou poskytovány ubytovací služby.

Pokud by plocha bytů klesla na jednu polovinu či méně, pak by samozřejmě byla na místě rekolaudace stavby z bytového domu (kód 6) například na stavbu ubytovacího zařízení (kód 11).

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 18:40

to vaše plácání celkem nemá smysl, když soud rozhodl jinak. sám dobře víte, že stavba musí být užívána k účelu, ke kterému byla zkolaudována. na ubytovací prostory jsou kladeny mnohem přísnější nároky než na prostory pro bydlení. zatím tak rozhodl kraj, uvidíme, jak rozhodne NSS, jestli dá paní kasačku.

Vložil Justitianus, 23. Srpen 2021 - 19:34

Radko, to Vaše plácání celkem nemá smysl. Soud nerozhodl jinak! Jste směšně popletena. Předmětem sporu nebyla žádná rekolaudace; v rozsudku soud nenařídil rekolaudaci bytového domu! Předmětem sporu byla otázka zdanění příjmů. Tak si nevymýšlejte přihlouplé fantazie. Děkuji.

Pokud jde o užívání bytu k ubytování, existuje konstantní judikatura: http://www.portalsvj.cz/…ani-podle-ns#…. Jako vybočení z konstantní rozhodovací praxe se jeví ojedinělý rozsudek Městského soudu (89 Cm 8/2018–111), ostatně pokud vím, to řízení není ještě pravomocně ukončeno.

Doporučuji seznámit se s rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 39/2007:

Nevybočí-li způsob užívání bytu z mezí daných hledisky stavebněprávními, tj. byt bude užíván k přebývání oprávněných osob způsobem odpovídajícím povaze bytu, nepřipadá v úvahu postih podle § 106 odst. 3 písm. c) in fine stavebního zákona z roku 1976. Takový postih proto zásadně nepřipadá v úvahu, ani je-li byt pronajímán krátkodobě či střednědobě a jsou-li spolu s bydlením poskytovány další doprovodné služby.

Justitianus

Vložil takyčlen SVJ (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:51

matně tuším že něco se teď měnilo v obč.zákoně anebo to plyne z nějakého judikátu?

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 14:18

6 Af 20/2020– 28

Vložil Kulfa (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 15:05

Finanční správa tvrzení pronajímatelky odmítla a uvedla, že své rozhodnutí nezaložila pouze na tom, že žalobkyně využívala internetový portál Airbnb, i když vyšla z podstaty společnosti Airbnb, která zprostředkovává zájemcům krátkodobé ubytování. Z veřejně dostupných zdrojů je zřejmé, že Airbnb klade základní požadavky na poskytovatele ubytování spočívající v poskytnutí „služeb“, které jsou hosty očekávány (např. poskytnutí toaletního papíru, mýdla, ručníku, povlečení pro každou postel atd.), doplňuje se v rozsudku.

——————— pokud poskytovala hajzlpapír, mýdlo, ručník, povlečení, pak se jednalo o podnikání bez diskuse.

Rozsudek založený na tom, že nesaturuje bytovou potřebu – no pěkné, ale jak to bude s pronájmem chat? Ovšemže bez výše vyjmenovaných služeb a s tím, kdy nájemce si zaplatí energie?!

To by se jim hodilo, aby s dalším lockdovnem nešly pronajímat chaty (když ubytování je zakázané při lockdownu a všechny firmy s chatami tvrdí, že je to pronájem a ten v lockdownu zakázaný není)

Vložil Kulfa (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 15:09

Vážení zákazníci a obchodní partneři, Jak zaznělo na tiskové konferenci Vlády ČR dne 28.1.2021, krát­kodobý pronájem chat a chalup není zakázán, zakázány jsou ubytovací služby. Pronájem chat a chalup musí ale proběhnout plně v souladu s epidemiologickými omezeními. Nejzásadnější opatření stanoví, že chata či chalupa může být pronajata pouze členům jedné domácnosti.

——

Může se ubytovávat na chatách a chalupách v době covidu? (aktualizováno 7.4.2021) Aktuálně vydané stanovisko ruší od 12.4. 2021 zákaz volného pohybu občanů!    Podle usnesení vlády (tisková konference 28.ledna 2021) jsou pronájmy chat a chalup v pořádku. Na dotaz novinářky: „Jak je to s pronájmem soukromých chalup?“ bylo ústy ministra Havlíčka řečeno: „Je to tak, že pokud se jedná o nájemní vztah, čili nájemní smlouvu, potom je možné toto využít.“ Při dodržení dalších obecných bezpečnostních opatření jsou tedy pobyty na chatách a chalupách možné. Situaci potvrzuje reportáž České televize z hlavní zpravodajské relace Události (29.1.2021).   Za nájemní vztah se považuje jakékoliv smluvní ujednání, a to i ústní formou, viz. reportáž Českého rozhlasu Radiožurnál ze dne 29.1. 2021.

———— Manuál pro krátkodobý pronájem chat a chalup v souvislosti s novými vládními nařízeními vyhlášenými dne 28.1.2021 Od 28.1.2021 dochází ke zpřísnění režimu ubytování s rodinou v rámci home office v hotelech či pensionech, které jsou považovány za ubytovací služby (poskytují další doprovodné služby, stravu, recepci, wellness, masáže, úklid a podobně). Rádi bychom znovu podotkli, že krátkodobý pronájem soukromých nemovitostí (chat, chalup, rodinným domů, statků a dalších nevyjímaje) NESPADÁ pod ubytovací služby (povinnost dokládat dokument o pracovní cestě či pracovním účelu souvisejícím s ubytováním mají POUZE klienti hotelů, pensionů a jiných velkokapacitních ubytovacích zařízení operující v rámci „ubytovacích služeb“, nikoliv klienti, kteří si pronajímají nemovitost od soukromého majitele).

————

@Radka2222, jakpak se na to na bernáku koukají, na todlecto? Jsou s tim v pohodě? Samozřejmě za předpokladu, že si nájemce hradí energie, má své lůžkoviny hajzl papír a žádné služby nejsou poskytovány. Dle mého názoru by to mělo být v pohodě.

Vložil Energie (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 16:23

„za předpokladu, že si nájemce hradí energie“ (Vložil Kulfa (bez ověření), 23. Srpen 2021 – 15:09)

Pane Kulfo,

nájemce hradí energie vždy. Nebo jak to přesně myslíte? Kdo za nájemce hradí energie?

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 16:39

nájemce hradí energie vždy – to si nemyslím. někteří vlastníci, ať už chalup či bytů, pronajímají nemovitost pouze za nájemné, bez plateb za služby (aby je nemuseli vyúčtovávat, o to vyšší pak je nájemné).

Vložil Nájemce hradí energie (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:07

„o to vyšší pak je nájemné“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 – 16:39)

Takže nájemce (nepřesně vyjádřeno) hradí energie v nájemném, přesněji, hradí energie paušálem.

Výjimkou by snad mohla být stavba nenapojená na sítě.

Vložil Kulfa (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:11

No on se berňák občas ptá, myslím že i policajti se ptali v souvislosti s hlášením cizinců a pod., takto:

“ A kdopak tam uklízí a kdopak tam pere prádlo a kdopak tam platí za elektriku? vy? No tak to je jako v hotelu, jedná se o službu : “

Už chápete? Jakkoliv to není určující, Tak na základě toho co by mohlo berňáku vyhovovat, aby to mohli tlačit do služeb – ubytovacích služeb – §7 – podnikání.

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:32

na berňáku se ptají u nájmu bytů, kdopak tam platí za elektriku? to jako na koho je napsaná? nebo dokonce u krátkodobých pronájmů chalup? že by se jako přepisovala smlouva na dodávku energií co týden? proboha nevyšilujte tu. platba elektřiny rozhodně není žádným důkazem, není to služba dodaná vlastníkem.

Vložil takyčlen SVJ (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:48

jo, prudí s tím, že . když u hotelu (par.7) se elektryka neřeší tak že . u nájmu (par.9) se musí ele vyúčtovat

a není to v obecné rovině pravda? zcela výjimečně může být elektřina v paušálu nájmu a to pouze po omezenou dobu a pro SOC ji stejně musí majitel vyúčtovat

Ale on ten paragraf9 rozlišuje nájem bytu a nájem ostatních nemovitostí, takže ten rozsudek stejně nepude vztáhnout na ty chalupy…

Ale víme jak FS se snaží…

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 18:19

u nájmu (par.9) se musí ele vyúčtovat – a to vám kdo nakukal? nemusí.

může být elektřina v paušálu nájmu a to pouze po omezenou dobu – další nesmysl, a jakou omezenou dobu máte na mysli? rok, deset let, den,??? a pro SOC ji stejně musí majitel vyúčtovat – a to je zase odkud tento nesmysl? samozřejmě nemusí, a pokud nemá zvlášť placenou elektřinu, tak ji ani nemůže vyúčtovávat, a nájemník holt příspěvek na bydlení od pracáku nedostane.

Ale on ten paragraf9 rozlišuje nájem bytu a nájem ostatních nemovitostí – nerozlišuje, podmínky § 9 jsou stejné pro nemovité věci i byty

Vložil Elektrika (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:38

„kdopak tam platí za elektriku“ (Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 – 17:32)

Elektriku platí vždy nájemce (ať už paušálem, nebo se vyúčtovává). Není rozhodné, na koho je napsaná.

Leda by si s sebou přivezl generátor nebo větrnou elektrárnu…

Vložil Prádlo (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 17:25

„kdopak tam pere prádlo“ (Vložil Kulfa (bez ověření), 23. Srpen 2021 – 17:11)

Pokud bydlím v pronajatém bytě, peru prádlo v domovní prádelně, ve veřejné prádelně, u kamarádky, u sousedky, v pračce v bytě, v pračce na pracovišti, vůbec (v případě několikadenních pobytů). Všechny uvedené možnosti jsem použila, a nevím, proč by to mělo někoho zajímat a na co by to mělo mít vliv.

Chcete ještě vypsat, kde všude jsem prádlo sušila?

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Srpen 2021 - 16:11

jako jak se dívají na ta vyjádření? já myslím, že nijak, ale můžete se zkusit na berňáku zeptat. myslím, že k posouzení se dívají na zákony, a ne na televizi.

Vložil Pražan (bez ověření), 21. Únor 2021 - 20:22

Piráti (lupiči a vrazi) se vždy zavírali a popravovali. Dnes nám pobíhají po Praze a chtějí znárodňovat byty. Taky forma (rudého) pirátství.

Vložil TN. (bez ověření), 22. Únor 2021 - 19:48

Zkuste se na týden přestěhovat do bytového domu (SVJ), ve kterém je několik bytů používáno jako ubytovna (hotel). Nebo nutně ne v tom domě, ale v domě vedlejším, či protějším.

Po pár dnech nespaní změníte názor i Vy. Po roce se asi nuceně odstěhujete, nebo skončíte na práškách.

Totožná situace platí u nočních barů a hospod s nočním provozem.

Jak Airbnb řešit, nevím. Na jednu stranu plošný zákaz je špatný, na stranu druhou bez zákazu nelze nic vyřešit. Stavební úřady jsou nečinné. Proto Praha hledá jiná řešení.

Jak řešit bary a hospody, nevím. Nařízenou uzavírací hodinou? Pokutami provozovatelům barů a hospod, aby si klidnili zákazníky? To by ta pokuta musela dosahovat statisíců Kč až miliónů Kč.

Možná by pomohl Airbnb byt nebo hospodu vypálit, rozflákat okna, hodit dovnitř granát, ale máme v 21. století brát spravedlnost do vlastních rukou? Od čeho existuje stát?

Vložil Vlastnice jednotky (bez ověření), 22. Únor 2021 - 20:31

„Stavební úřady jsou nečinné“

O jakou stavební závadu se jedná? Co by stavební úřady měly činit?

Vložil Tazatelka (bez ověření), 21. Únor 2021 - 15:34

Pane Justitiane,

o jakých 18 společností se jedná? Které z nich mají sídlo mimo EU?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".