POVINNOST PŘISPÍVAT DO FONDU OPRAV ZA PODÍL 2781922/2925625149 NA PRONAJMUTÉM NEBYTOVÉM PROSTORU

Vložil FÍBÍ (bez ověření), 17. Listopad 2013 - 3:11 ::

Dobrý den, zdědila jsem byt v SVJ (dědiců bylo více). Součástí dědictví byl i podíl na nebytovém prostoru ve sklepě(bývalá prádelna), který SVJ pronajímá. Tento nebytový prostor má v katastru samostatný list vlastnictví. Byt jsme prodali v r.2010. Kupec odmítl koupit i podíl na nebytovém prostoru, který nám zůstal JAK ČERNÝ PETR(banka poskytla údajně hypotéku pouze na koupi bytu). PŘÍJEM Z PRONÁJMU NEBYT. PROSTORU V SVJ ZA R. 2012 BYL NA ZÁKLADĚ MÉHO PODÍLU JE VE VÝŠI 2 454,05 Kč. TENTO PŘÍJEM MI SVJ ODMÍTLO VYPLATIT S TÍM, ŽE NENÍ ČLENŮM SVJ VYPLÁCEN-UDAJNĚ JE NA SCHŮZI SVJ OPAKOVANĚ ODSOUHLASENO PŘEVÁDĚNÍ CELÉHO PŘÍJMU Z PRONÁJMU DO FONDU OPRAV SVJ(POZVÁNKY NA SCHŮZI MI SVJ NEZASÍLÁ). NYNÍ MI SVJ ZASLALO EVIDENČNÍ LIST A POŽADUJE PO MNĚ, ABYCH ZAPLATILA ZPĚTNĚ OD 1.11.2011 zálohy na opravy, VE VÝŠI 25/KČ/MĚSÍC, které mi údajně opominuli účtovat.na mou otázku, jak a na základě čeho byla tato částka vypočítána jsem do dnešního dne neobdržela od SVJ odpověď. JE TO DOST OBTÍŽNĚ ŘEŠITELNÁ SITUACE – MŮJ PODÍL NA NEBYT. PROSTORU JE 2781922/2925625149 PODÍL JE PRAKTICKY NEPRODEJNÝ, JSEM DŮCHODCE A I KDYŽ NEBYTOVÝ PROSTOR JE ZISKOVÝ, JEŠTĚ MÁM NA TO DOPLÁCET BYŤ NEVLASTNÍM V DOMĚ ANI METR? JE TO DISKRIMINAČNÍ I S OHLEDEM, NA TO, ŽE NEMÁM ŠANCI PŘEHLASOVAT OSTATNÍ ČLENY SVJ CO SE TÝČE VÝPLATY ZISKU Z PRONÁJMU A NA TO, ŽE NEVLASTNÍM ŽÁDNOU BYT. JEDNOTKU.ZAJÍMALO BY MĚ, ZDA MÁ SVJ PRÁVO A NA ZÁKLADĚ JAKÉHO USTANOVENÍ PO MĚ POŽADOVAT, ABYCH JEŠTĚ DOPLÁCELA NA PRONAJATÝ ZISKOVÝ NEBYTOVÝ PROSTOR. PROBLÉM SE TÝKÁ JIŽ 7 ČLENŮ SVJ. TČ. CHCE SVJ KOUPIT POZEMEK POD DOMEM A PO MĚ OPĚT POŽADUJE, ABYCH SE NA KOUPI POZEMKU PODÍLELA, BYŤ ŽÁDNOU BYTOVOU JEDNOTKU V DOMĚ NEVLASTNÍM. DĚKUJI ZA DOBROU RADU

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 17. Listopad 2013 - 12:02

  Fond oprav v SVJ neexistuje. V účetnictví SVJ žádný fond určitě není. Vlastník jednotky takovou zákonnou povinnost nemá. Takže na takto označený podivný účel určitě nic neplaťte.

  Pokud SVJ pronajímá nebytový prostor svým jménem, je příjem z pronájmu příjmem SVJ – právnické osoby. SVJ je povinno jej uvést v daňovém přiznání.

  Pokud SVJ při pronajímání pouze zastupuje vlastníky jednotek, příjem z pronájmu náleží pronajímayeli – vlastníkům jednotek. Je věcí každého z nich jak se svým příjmem naloží. Máte právo na vyplacení částek z pronájmu. Promlčecí doba je dvouletá, takže za dřívější dobu už nic nevymůžete: dlužník se nejspíše dovolá promlčení.

  Příspěvkky na správu domu či zálohy na tyto příspěvky je povinen hradit každý vlastník jednotky. Povinnost hradit Vám ovšem vznikne teprve od okamžiku, kdy Vám výbor nebo pověřený vlastník sdělí výši částky (předá Vám písemný předpis příspěvků či záloh na správu domu, který je srozumitelný, určitý a v souladu se zákonem). Do té doby neplaťte nic.

  Pak, až tento rozpis obdržíte, postupujte takto: Od dluhu SVJ vůči Vám odečtete zálohy/příspěvky, které jsou po Vás požadovány, proveďte vzájemné započtení pohledávek a rozdíl pak na SVJ vymáhejte.
  -------------------------------------------------------------------------------

  Náklady na koupi pozemku společenstvím odmítněte uhradit a obraťte se do šesti měsíců na soud proti usnesení, kterým byl tento nesmysl odhlasován. Nový občanský zákoník zavádí zásadu, že budova je ve vlastnictví majitele pozemku. Je právní nesmysl, aby se nyní, šest týdnů před účinností NOZ, stalo majitelem pozemku pod domem SVJ – právnická osoba, které budova nepatří. Taková koupě dnes už není výkonem správy domu.

  Jediné, co má smysl, by bylo pořízení pozemku všemi vlastníky jednotek v domě do podílového spoluvlastnictví a následné vložení tohoto majetku do Prohlášení vlastníka jako věcné příslušenství domu – pozemek pod domem.

  Náklad na pořízení pozemku pod domem do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek nejste dnes povinna uhradit, protože ke koupi podílu na pozemku Vás nikdo nemůže nutit. Ale můžete k tomu být donucena v budoucnu, a to rozhodnutím soudu na základě žaloby některého vlastníka jednotky.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".