Používání pojmu domácnost v návrhu ObčZ

Vložil Pavel, 15. Leden 2011 - 9:28 ::

Bez definování základních pojmů je problematické aplikovat samotný předpis. Ve stávajícím ZoVB je toho zářným příkladem nedefinování „služeb“.

Obdobně je v návrhu ObčZ nedefinován pojem „domácnost“. Důvodová zpráva k tomu uvádí (pozn. k § 80):

„Oproti dosavadní úpravě se osnova vyhýbá legální definici domácnosti vzhledem k tomu, že „domácnost“ se i za nynějšího stavu chápe ve dvou významech (jako pospolitost spolužijících osob i jako zařízené obydlí). Který z těchto významů mají na mysli jednotlivá ustanovení osnovy, vyplývá z jejich formulace nebo z kontextu.“

Aby autoři trochu oživili text návrhu, používají hned několik pojmů, které nedefinují, ale které jsou asi navzájem odlišné:

  • společná domácnost
  • rodinná domácnost
  • domácnost
  • pěstounova domácnost
  • samostatná domácnost
  • spotřebitelova domácnost
  • nájemcova domácnost
  • pronajímatelova domácnost

Domnívám se, že si s novým kodexem ještě užijeme.

Hezký den!

  • NOZ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonymousd (bez ověření), 15. Leden 2011 - 12:26

Myslím, že ještě zapoměli na tu pro nás nejdůležitější – domácnost člena SVJ, protože ta může vypadat zcela jinak než všechny navrhované.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".