Podpisové vzory se do rejstříku skutečně nedávají

Vložil Pavel, 15. Květen 2012 - 11:21 ::

Obchodní zákoník do 31.12.2011 vy­žadoval podle § 38i/2 ukládat podpisové vzory do OR/sbírky listin. Tím se pouze vytvářela možnost zneužití veřejně dostupných podpisových vzorů.

Po několika letech se podařilo tento nesmysl novelou 351/2011 Sb. zrušit tak, že § 38i/2 byl zrušen. Odstavec 2 byl nahrazen odstavcem 3 stejného paragrafu.

Podle § 10/4 ZoVB se ustanovení o OR použijí obdobně i pro rejstřík SVJ.

Stávající podpisové vzory lze z OR/sbírky listin a RSVJ odstranit:

http://www.portalsvj.cz/…-v-rejstriku

Hezký den!

Komentář z epravo.cz:

„Novela dále ruší praxí často kritizované ustanovení § 38 odst. 2, obchodního zákoníku, které stanoví povinnost zveřejňovat ve sbírce listin podpisové vzory statutárních orgánů a vedoucích organizačních složek[12]. Za zrušením tohoto ustanovení je patrná snaha zákonodárce čelit zneužívání takto zveřejňovaných podpisových vzorů. V návaznosti na zrušení tohoto odstavce, má nyní rejstříkový soud povinnost na žádost osoby, která má ve sbírce listin uložen svůj podpisový vzor, jakožto osoba oprávněná jednat jménem společnosti, nebo vedoucí organizační složky právnické osoby, tento podpisový vzor ze sbírky listin odstranit. Tato povinnost se vztahuje na listiny uložené do sbírky listin před 1. lednem 2012.“

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.