Podlahová plocha a započtení lodžií

Vložil Werewolf, 29. Březen 2016 - 18:10 ::

Přísahal bych, že jsem četl nějaký právní předpis, který uváděl, že do plochy, která je použitá pro rozúčtování služeb se nezapočítává plocha lodžií. Nemohu to nyní však za boha nikde nalézt.

Našel jsem pouze „součet podlahových ploch všech místností bytu a jeho příslušenství, a to i mimo byt, pokud jsou užívány výhradně nájemcem bytu; podlahová plocha sklepů, které nejsou místnostmi, a podlahová plocha balkonů, lodžií a teras se započítává pouze jednou polovinou“

V prohlášení vlastníka je uvedeno, že se „byt skládá z těchto místností a příslušenství: xxx, xxx, xxx, Sklep 1,9 m2, Lodžie 4,4 m2. Byt má celkovou plochu 83,2 m2 a Podlahová plocha bytu pro určení spoluvlastnického podílu je 76,9 m2“ (spočítáme si, že je to bez sklepa a lodžie)

Družstvo pro rozpočítání služeb používá hodnotu 81,3, tedy s lodžií bez sklepa. Pokud bych se měl řídit tím, co jsem našel – půlka sklepa a půlka lodžie – bylo by to 80,05. Já si myslím, že když je uvedeno v prohlášení, že je pro určení spoluv. podílu 76,9, mělo by se použít to. Jak tedy?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Werewolf, 4. Duben 2016 - 11:28

  Zjistil jsem, že veškeré služby, rozpočítávané podle plochy, se počítají podle metrů bez balkonů, ale položka dlouhodobé opravy je rozpočítávána ne podle této plochy, ale celkové, tedy byty, které mají balkony mají tuto plochu připočtenou. Je to tak správně? Nebo, může to tak být?

  Vložil Jan77 (bez ověření), 29. Březen 2016 - 18:41

  Vámi uváděná citace je ze zákona č. 107/2006 Sb. – Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu. Se službami nemá nic společného.

  Pokud vám jde skutečně o služby (pozor! – ne o správu domu), pak je relevantní předpis Zákon o službách: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67/info

  Vámi citovaný způsob rozúčtování tam není popsán, nicméně dále se uvádí, že:

  „(1) Způsob rozúčtování poskytovatel služeb ujedná s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě, nebo o něm rozhodne družstvo, anebo společenství…“

  Pokud jste SVJ (zmiňujete podíly a zároveň družstvo, není to jasné), pak hledejte způsob rozúčtování služeb"

  1. v Prohlášení Vlastníka
  2. ve stanovách SVJ
  3. v rozhodnutích shromáždění

  (a se zohledněním zákona č. 67)

  Vložil Werewolf, 29. Březen 2016 - 18:54

  Jsme SVJ200, družstvo má u nás 40% podíl a dodnes nám dělá správu, nyní SVJ teprve opožděně ustavujeme. Co je v prohlášení vlastníka jsem uvedl. Ve stanovách máme pouze u některých položek „podle spoluvlastnického podílu“. Rozhodnutí shromáždění nejsou žádná relevantní k tomuto.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 29. Březen 2016 - 19:56

  Výše jsem uvedl zákon č. 67 – Zákon o službách, načtěte ho prosím , zejména konkrétně § 5 odstavec 2.

  Měl byste se jasně dotázat Společenství, jakým způsobem služby rozúčtovává a jak byl tento způsob určen a schválen.

  V praxi jsem se setkal s případem, že společenství na prvním shromáždění schválilo první stanovy, které ale neobsahovaly dostatečné určení způsobu rozúčtování všech služeb. Smluvní správce pak nejednoznačné položky rozúčtovával dle svých zvyklostí, a vlastníci s tímto (konkludentně) souhlasili. Teprve později došlo ke zpřesnění stanov.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".