Plná moc vs přítomnost

Vložil Werewolf, 21. Září 2015 - 11:58 ::

(Ptal jsem se jinde, ale místo odpovědí jsem dostal mínusy, zřejmě mi tím mělo být naznačeno, ať si založím své vlákno) tak tedy:

Při shromáždění se nejdřív musí spočítat, jestli je shromáždění usnášeníschopné. Počítají se i plné moci nebo jen fyzicky přítomní vlastníci? Řekněme, že se sejde 49% vlastníků a ten jeden bude mít balík plných mocí zbývajících 51%. Je takové shromáždění usnášeníschopné nebo není? Bere se, že je přítomno 49 nebo 100%?

(jestli je zastupování na plné moci ve stanovách nebo ne není předmětem dotazu, pochopitelně předpokládáme že je)

Předpokládejme extrém, že všichni vlastníci dají plné moci jedinému člověku, ten si pak může odhlasovat co chce… Jak je to?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PavelII (bez ověření), 21. Září 2015 - 14:39

  zplnomocňuje zmocněnce k úkonům, které jsou v plné moci popsány. Zpravidla to je k zastoupení, včetně hlasování na jednom konkrétním shromáždění, nebo na shromážděních do odvolání popř. k výkonu práv vlastníka obecně. Záleží jen na zmocniteli. Pokud by snad všichni vlastníci dali neomezenou plnou moc předsedovi výboru SVJ pak je shromáždění usnášení schopné při přítomnosti jen této jediné osoby. On to prostě zařídí jako Bureš.

  Vložil janica, 21. Září 2015 - 12:26

  Plná moc se rovná 1 spoluvlastnický podíl, tzn. že je přítomen vlastník na shromáždění. V příloze k plné moci musí být napsáno, jak vlastník bude hlasovat. Musí být seznámen s předběžným usnesením v materiálech, které připraví výbor a zmocnitel se k tomu vyjádří. Zmocněnec podle toho hlasuje. Ano, je pravda, že jeden člověk s plnými moci může mít 51%, shromáždění je usnášeníschopné, ale hlasovat může podle toho, jak určí vlastník, který dá plnou moc.

  Vložil Anonymousssss (bez ověření), 21. Září 2015 - 12:31

  Tvrzení: „V příloze k plné moci musí být napsáno, jak vlastník bude hlasovat.“ je nepravdivé. Pokud něco takového není ve stanovách, tak se jedná o hloupost. A že to Werewolf ve stanovách nemá je jasné.

  Vložil Petr, 21. Září 2015 - 14:50

  Dle NOZ to je v § 436 a násl. Nic nebrání zmocniteli zplnomocnit zmocněnce jak má jednat, viz § 441, odst. 2 „Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci“. § 446 „Překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění …“ § 447 „Jsou-li pokyny zmocnitele obsaženy v plné moci a musely-li být známy osobě, vůči níž zmocněnec jednal …“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".