Platba do fondu oprav od založení SVJ

Vložil Sutyn, 2. Září 2015 - 21:22 ::

Naše SVJ vzniklo 27.7.2015, kdy byla svolána první schůze a založeno SVJ.4 byty byly zakoupeny a 11 již zatím zůstalo původnímu vlastníkovi a to městu. Zde byl schválen příspěk na správu domu a pozemku. Asi Vzhlem k prázdninám trvalo přidělaní IČ do 27.8 2015. Pověřená správa nemovitosti začně od 1.10 2015, kdy začně platit i nový rozpis úhrad, kde již bude uveden i tzv. příspěvěk do fondu oprav,,

Jedná se o to, že jsme se rozhodli za měsíc 8,9,10 ,kdy nikdo do ,,fondu oprav,, nic nedal. Z naší strany nebyl fond hrazen z důvodů, že nebylo IČ, nebyl proto bankovní účet a do konce září bude dle správce probíhat předání nemovitosti a odpočty.

Narazili jsme však na problém, že město s tímto doplatkem, nesouhlasí, jelikož by muselo doplatit za svých 11 bytů.(finance od nájemníků však vybírají stále stejné) Máme údajně svolat schůzi, kde nás stejně sílou hlasu přehlasují.

Další návrh je, že doplatí do fondu, ale až po přidělení IČ.

Dle popsané situace jsme:

 • povinni všichni platit do ,,fondu oprav,, od založení SVJ
 • má pravdu většinový vlastním bytů a to město

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil tpd, 3. Září 2015 - 8:30

  No to je úskalí demokracie..do kterého patří i hlasování.. a menšina se „musí“..(podří­dit)..vzít na vědomí hlas většiny..a pokud má město většinu jak píšete.. tak s tím nic nenaděláte..náš dům řešil obdobný problém při vzniku SVJ..kdy většinový vlastník silou svých hlasů zabránil navýšení takzvaného „fondu oprav“ .. z směšných 9 Kč na 12 Kč (také směšných)..nez­bývalo nic jiného než čekat až ho budeme moci přehlasovat..což se později stalo..

  Vložil lake, 3. Září 2015 - 1:52

  Nemáte pravdu ohledně vzniku SVJ.

  Založení SVJ(2012) a vznik SVJ(2012) – to jsou dvě různé události. Podle § 1204 NOZ platí, že „společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku“. Není tedy pravdou, že by vaše SVJ vzniklo již založením dne 27.7.2015. Spíše to bude tak, že vzniklo teprve dne 27.8.2015 (zápis do rejstříku a přidělení IČ).

  Nenapsal jste ani co jste si vlastně schválili. Takže nelze odpovědět. Teprve až uvedete přesné znění přijtého usnesení, bude možno pokusit se dát Vám odpověď.

  Zcela jisté je pouze toto: Nikdo z vlastníků jednotek není povinen hradit nic na jakýsi neurčitý „fond oprav“, není-li ve stanovách právnické osoby SVJ(2012) tento pojem definován. Nepochybuji, že město jako jediný vlastník jednotek mohlo a může mít svůj fond oprav. To se ale nijak netýká ostatních vlastníků jednotek! Oni samozřejmě nejsou povinni městu přispívat do tohoto fondu.

  Jistě víte, že podle § 1208 NOZ je shromáždění oprávněno ke schválení „celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období“. O „fondu oprav“ se však zákon nezmiňuje ani slovem. Pokud by SVJ mělo v účetnictví vytvářet fond právnické osoby, je to jistě možné; muselo by si ale napřed stanovit vlastní pravidla pro tvorbu a čerpání tohoto fondu.

  A ještě dvě poznámky:

  Jak stanoví NOZ, shromáždění pouze schvaluje celkovou výši příspěvků na správu na příští období. Příspěvky na správu tedy může SVJ požadovat pouze za část roku od dne, kdy SVJ se skutečně ujalo správy domu a začalo ji vykonávat.

  Dále: Po schválení částky shromážděním je pak věcí statutárního orgánu, aby tuto částku rozúčtoval na jednotlivé vlastníky jednotek a oznámil jim výši jejich plateb, termín(y) a způsob úhrady. Dokud tyto informace nebyly vlastníkům sděleny, nevznikla jim povinnost hradit. Jsou tedy předčasné veškeré Vaše úvahy o platbách, když SVJ dosud nevyzvalo vlastníky k úhradě.

  lake

  Vložil Werewolf, 4. Září 2015 - 19:07

  Je vchod panelového domu, kde je 20 bytů. 12 jich jsou ve vlastnictví lidí a 8 je družstva. Pro jednoduchost počtů berme, že jsou všechny byty stejně velké a to 100m2. Shromáždění si odsouhlasí např. 10Kč/m2. Ve vchodě je tedy 13 vlastníků (12 osob + 1BD). Statutární orgán tedy zanese podklady o tomto usnesení na družstvo, na jehož základě bude od něj požadovat 8000,– měsíčně (10kč na metr X 8 bytů po 100m2) a Družstvo svým nájemníkům na toto vystaví příkaz k platbám, aby to mohlo splnit? (jestli každému přesně po 1000,– nebo víc, méně asi těžko, už není předmětem dotazu)

  Funguje to takto?

  Vložil Taisa, 4. Září 2015 - 20:24

  „Družstvo svým nájemníkům na toto vystaví příkaz k platbám, aby to mohlo splnit?“ To už je věc družstva, udělá si to jak chce. Do toho SVJ nic není. Počáteční část dotazu: ano, tak to funguje. Píšete, předpokládám, o dlouhodobých zálohách. Kromě toho budete účtovat vlastníkům spoustu dalších věcí a ty si družstvo se členy taky účtuje jak uzná za vhodné. Taisa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".