pár postřehů ze semináře JČP 20.1.2016

Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Leden 2016 - 11:07 ::

Nejspíš většinu zklamu, ale vaše otázky zůstanou i nadále nezodpovězeny. Pan doktor měl tak dlouhou přednášku, že vynechal i druhou přestávku a na diskusi nedošlo. V průběhu přednášky padlo pár otázek ke zrovna přednášející problematice, ale pan soudce na ně neuměl odpovědět. Pan soudce mi také nedovolil přednášku nahrát.

Jedna dobrá zpráva. Pan soudce veřejně připouští, že neví. Je si vědom nedostatečnosti přechodných ustanovení pro stará SVJ. Je si vědom nelogičnosti ustanovení NOZ. A nezná odpovědi. Nezbývá než doufat, že až bude muset odpovídat v rozsudcích na zcela jasně formulované argumenty, bude přístupný jiným názorům, než ke kterým prozatím došel.

Tím ovšem dobré zprávy končí. Argument pro to, že na stará SVJ dopadá NOZ je jediný. ZoVB byl zrušen, postupovat podle něj nelze. Jedno, že máme nadále jednotky dle ZoVB i když je tento zákon zrušený. Je naprosto evidentní, že soudci budou dělat vše proto, aby se na stará SVJ bez dalšího použily ustanovení NOZ. Jak řekl pan soudce, aby se nevlamovali do zrušeného zákona.

Je úsměvné sledovat, jaké jim toto lpění na nevlamování se do ZoVB dělá problém s výkladem mnoha ustanovení NOZ. A přitom by stačilo přiznat jediné. Na stará SVJ se oddíl 5 NOZ nepoužije. Myslím, že by se ulevilo všem.

Ti co sledují tento portál mají díky lakemu lepší informace a k dispozici lepší argumentaci, než se dozví na podobných seminářích. Je škoda, že zde například soudce Holejšovský nevede debatu s panem lakem. Klidně jako anonym. Bylo by to přínosné nejen pro nás, ale i pro něj.

Několik zajímavých názorů ze semináře:

 1. Dotaz z pléna: Dům byl rozdělen na jednotky na přelomu roku 2013/2014. Vlastnictví jednotek dle ZoVB, SVJ dle NOZ. Kdo může reklamovat závady? Vlastníci, nebo SVJ? Pan soudce odpověď nezná. Buď vlastníci, nebo SVJ, nebo možná oba.
 2. Postup dle §1169:Názor JUDr. Holejšovského: Bude postačovat, pokud dotčení vlastníci sepíší dohodu a oběhnou s ní sousedy (většinu, či kvalifikovanou většinu). Názor JUDr. Brzobohaté (se kterou se prý velmi často neshodnou): bude ještě třetí kolečko, kde bude muset schválit i SVJ dle 1208 f).
 3. tvrzení pana soudce k § 1180 odstavec 2. ”Tento odstavec se tváří kogentně a není jasné, zda se lze odchýlit. Ale je to nesmysl, řešil jsem to v domě, kde jedna jednotka je velké parkovací místo. A tato jednotka by měla například za elektřinu společných prostor platit stejně jako byt. “ Pan soudce stejně jako náš ministr spravedlnosti neumí rozlišit mezi službami a náklady na vlastní správní činnost.
 4. Stanovy nutné přizpůsobit do 3 let, název do 2 let. Ale lze udělat výjimku, pokud nehrozí záměna.
 5. Počet členů statutárního orgánu. Otázka jak má být vymezen. Je možné počet vymezit např. intervalem, minimálním počtem, nebo že o počtu bude rozhodovat shromáždění atd.. Stanovy musí počet členů orgánů vymezit tak, aby v jakémkoli okamžiku bylo zřejmé, kolik jich je. Např. výbor má nejméně 3, navoleno je 5 a jeden zemře. Stanovy musí jasně určit, zda se musí 1 člen dovolit, či zda postačují 4 členové.
 6. Dluhy přechází. Každý vlastník si musí dát pozor již při nákupu bytu. Na soudu leží mnoho žalob, kdy vlastník uhradil například při zateplení svou část, ale SVJ si vzalo na zbytek úvěr. Tento dluh přechází na nového nabyvatele!!!! Můj dotaz: dluh snad nepřechází, přechází pouze ručitelský závazek, nebo ne? Pan soudce: To ano. Ale i na SVJ může být vyhlášeno insolvenční řízení. A insolvenční správce se nebude dohadovat čí ty dluhy jsou.

Co na to říci? Snad jenom to, že i pan soudce je jenom člověk, a že tato přednáška pro mě byla hodně poučná a utvrzuje mě v tom, že se za svá práva musím prát. Jinak se utopí v právním bahně.

Co se týká politických názorů pana lakeho, nesouhlasím ani v nejmenším. Co se týká právní argumentace pana lakeho, nezbývá mi než smeknout a poděkovat.

Magda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Roztočil (bez ověření), 4. Únor 2016 - 20:29

  Jak je to s třífázovým schvalováním změny prohlášení vlastníka podle § 1169 obč.z.?

  Vložil Roztočil (bez ověření), 4. Únor 2016 - 12:12

  Paní Magdo,

  dodržel pan soudce program, tj. probral všechna témata uvedená na pozvánce? Podle pozvánky se přednáška jevila zajímavá a obsáhlá.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 4. Únor 2016 - 14:06

  Pane Roztočile,

  právě že šlo o moc obsáhlé téma a bylo tam moc lidí (odhaduji na 200–300). Prezentace měla 63 stran. Pan soudce občas některé stránky přeskakoval. Nejprve povolil diskutovat k tématu, ale po dvou otázkách zjistil, že by to nestihl. Navíc na otázky neuměl uspokojivě odpovědět a byl si toho vědom.

  Myslím, že pan soudce v tom nemá jasno a nelze mu to zazlívat. Kdo v tomto státě má o oddílu 5 NOZ jasno?

  Má právnička mi napsala, že chodit na takové semináře k ničemu není. Že stejně nikdo nic neví. Měla pravdu.

  Magda

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 24. Leden 2016 - 13:18

  Paní Magdo, moc Vám děkuji. K diskusím k jednotlivým problémům se nepřipojuji, protože na to jsou tu jiní přeborníci, ale je dobré aspoň tušit, jakých rozhřešení se taky můžeme od pánů soudců dočkat. N. Klainová

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Leden 2016 - 13:47

  Paní Klainová, je velká škoda že nediskutujete. Magda

  Vložil Josef K (bez ověření), 24. Leden 2016 - 12:52

  Magdo napsala jste:

  Je úsměvné sledovat, jaké jim toto lpění na nevlamování se do ZoVB dělá problém s výkladem mnoha ustanovení NOZ. A přitom by stačilo přiznat jediné. Na stará SVJ se oddíl 5 NOZ nepoužije. Myslím, že by se ulevilo všem."

  Nesouhlasím. Myslím, že by se neulevilo, ba právě naopak. Problémů s výkladem NOZ by téměř neubylo (pro nová SVJ, která se NOZ řídí) a navíc by zůstaly letité problémy s výkladem mnohých ustanovení ZoVB. Vždyť na tom, že ZoVB je paskvil, panuje zde na potrále většinová shoda.

  Do toho by se přidaly nejasnosti při konfrontaci některých ustanovení při společném uplatňování úpravy ZoVB a NOZ pro stará SVJ, přestože z NOZ by se uplatnila jen obecná ustanovení.

  Vložil Josef K. (bez ověření), 24. Leden 2016 - 11:56

  Paní Magdo napsala jste:

  „Je škoda, že zde například soudce Holejšovský nevede debatu s panem lakem. Klidně jako anonym. Bylo by to přínosné nejen pro nás, ale i pro něj.“

  To snad nemyslíte vážně? Pokud by soudce Holejšovský jako anonym vedl s lakem diskusi, tak ho lake, pokud bude trvat na odlišném názoru než lake, prostě smaže. Pokud bude mít lake dobrou náladu, tak ho nesmaže hned, ale napřed mu vysloví poslední varování, a pak smaže všechny následující příspěvky neposlušného diskutujícího.

  Pokud by soudce Holejšovský vedl diskusi pod svým jménem, a nepřijme lakeho jediný správný právně zdůvodněný výklad, tak ho lake brzy začne urážet. Každý rozumný člověk pak pochopí, že diskuse s takovým člověkem je zbytečná.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 24. Leden 2016 - 12:14

  Josefe K.,

  vedla jsem s lakem diskuse a měla odlišný názor a smazáno nic není. Pokud by to bylo jak tvrdíte, tak tada žádné diskuse nejsou.

  Zdá se mi, že by JUDr. Holejšovský unesl jiný názor. Zatím to vypadá, že teoretizování mezi soudci k ničemu nevede. Pokud to tak půjde dál, tak se budeme jenom soudit a soudit a výsledek bude nejistý.

  Magda

  Vložil Josef K (bez ověření), 4. Únor 2016 - 11:24

  No vidíte paní Magdo,

  zde jsem si dovolil uvést příspěvek o tom, že lake nemaže příspěvky svých příznivců a nebo si nedovolí smazat např. příspěvek p. Pavla a už ho lake smazal.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 4. Únor 2016 - 13:52

  Pane Josefe, podívejte se o čem je toto vlákno. Pravda je, že jste se silně odchýlil od tématu. Doporučuji otevřít si diskusi na téma: mazání příspěvků. A můžete diskutovat o tom, co by zde zůstat mělo a co už ne. Magda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".