odpovědnost SO SVJ

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 15. Březen 2023 - 17:04 ::

Do konce roku 2022 byl zvolen shromážděním SVJ SO/výbor/. Bývalý SO/výbor/ SVJ odstoupil a od 1.1.2023 byl zvolen shromážděním SO SVJ předseda SVJ. Obdrželi jsme od bývalého SO, prostřednictvím správce, účetní(mandatáře), vyúčtování služeb za období od 1.1.22–31.12.22. Při kontrole vyúčtování za služby(1.1.2022–31.12.2022)byly zjištěny závažné chyby. Ohledně reklamace tohoto chybného vyúčtování se máme(členové SVJ-příjemci vyúčtování) obracet na bývalého SO, kterému mandát zanikl 31.12.2022 nebo na nově zvoleného SO od 1.1.2023? Máme(členové SVJ-příjemci vyúčtování) postupovat tak, že, nechat si opravit bývalým SO SVJ chyby a přimět ho k opravě, nápravě nebo se máme obrátit na nově zvoleného SO SVJ s reklamací a požadovat od něj překontrolování a provést nápravu vyúčtování, aby odpovídalo správnosti vyčíslených finančních nákladů za služby?

  • vyúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil člen (bez ověření), 16. Březen 2023 - 19:38

Každý vlastník jednotky/člen SVJ je v právním vztahu pouze s právnickou osobou SVJ. Tudíž se se svými požadavky, ve vašem případě reklamace vyúčtování, obrací písemně pouze na ni.

Zkoušela jste postupovat podle zákona 67/2013 Sb § 8

Nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek

(1) Do 30 dnů od doručení vyúčtování může příjemce služeb písemně požádat poskytovatele služeb, aby příjemci služeb doložil náklady na jednotlivé služby, způsob jejich rozúčtování, způsob stanovení výše záloh za služby a provedení vyúčtování podle tohoto zákona a aby umožnil příjemci služeb pořízení kopie podkladů. Této žádosti poskytovatel služeb vyhoví do 30 dnů od jejího doručení.

(2) Případné námitky ke způsobu a obsahu vyúčtování předloží příjemce služeb poskytovateli služeb do 30 dnů od doručení vyúčtování, popřípadě doložení podkladů podle odstavce 1. Nepředloží-li příjemce služeb námitky v této lhůtě, platí, že se způsobem a obsahem vyúčtování souhlasí. Včas uplatněné námitky musí poskytovatel služeb vyřídit do 30 dnů od jejich předložení.

.Nebo snad ve vašem SVJ není poskytovatelem služeb právnická osoba SVJ?

Vložil Sokolov (bez ověření), 16. Březen 2023 - 18:17

V Sokolově SVJ funguje zcela stejně jako jinde.

Odlišné v Sokolově mohou být pouze záležitosti upravené místními vyhláškami obce.

Vložil Zdenek 22, 15. Březen 2023 - 21:22

Paní Ždáníková, pokud máte problém s vyúčtováním a chcete ho reklamovat, adresujte své námitky právnické osobě SVJ xyz… Kdo je momentálně osobou/osobami statutárního orgánu vašeho SVJ vás vůbec nemusí zajímat. Je to stejné, jako byste reklamovala např. váš vůz Škoda (pokud byste ho měla). Také se budete obracet na právnickou osobu a.s. Škoda (popřípadě na smluvní autorizovaný servis) a nebudete řešit, kdo je aktuálně ve vedení a.s.

Vložil * (bez ověření), 15. Březen 2023 - 19:24

Ždáníková, vás bych chtěl mít v svj. Vy ničemu neeozumíte a neustále vymýšlíte nesmysly. Je zcela jedno, zda máte v svj statutární orgán minulý, přítomný nebo budoucí, protože se ohledně vyúčtování neobracíte na stat. orgán, ale na právnickou osobu.

Vložil ** (bez ověření), 16. Březen 2023 - 5:15

hvězdičko, vás bych chtěl mít ve výboru. Teda jednoho blba už tam máme, určitě byste si rozuměli.

hvězdičko a podobní inteligentní statutáři:

Za správné vyúčtování odpovídá vždy statutární orgán.

Vložil * (bez ověření), 16. Březen 2023 - 13:54

To je hluboký omyl, dvojhvězdičko. Za správné vyúčtování vždy odpovídá svj. Dvojhvězdičko, vás bych chtěl mít ve výboru.

Vložil ** (bez ověření), 16. Březen 2023 - 18:04

To víte že ano. SVJ také vyúčtování vystavuje, podepisuje, kontroluje jeho správnost apod. A kolik to SVJ má rukou, nohou a očí, pane statutáre?

Výbor dle nejen hvězdičky nemá odpovědnost za nic a náplň jeho práce je pouze svolat shromáždění (v těch šťastnějších domech). Vše ostatní je jen obtěžováním kverulanty, že ano?

Vložil SVJ platí pokuty (bez ověření), 16. Březen 2023 - 18:15

„SVJ také vyúčtování vystavuje, podepisuje, kontroluje jeho správnost“ (Vložil ** (bez ověření), 16. Březen 2023 – 18:04)

Pochopil jste to správně. SVJ vyúčtování i rozesílá, tj. buď vkládá do obálek, olizuje známky, chodí na poštu, nebo posílá elektronicky, podle zvyklostí. V případě pochybení SVJ platí pokuty. O těch zde napsala podrobně Misme.

Vložil * (bez ověření), 16. Březen 2023 - 18:11

Vy jste neandrtálec, s vámi nemá cenu diskutovat. Věřte tomu, co tady tvrdíte a bude vám dobře. Až do doby, než vás někdo vyvede s omylu.

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 15. Březen 2023 - 22:03

SVJ = Společenství vlastníků jednotek

SO = Statutární orgán /bývalý(výbor SVJ), nový (předseda SVJ)/

SO byl zvolen shromážděním(nej­vyšším orgánem SVJ) k určitému právnímu ZASTUPOVÁNÍ SVJ – reklamace vyúčtování se tohoto zastupování týká

Proto bychom se měli OBRÁTIT s reklamaci vyúčtování na SO, který zastupuje SVJ(právnickou­ osobu)

Dotaz byl položen: obracet se s reklamaci vyúčtování služeb na bývalý SO, který ho vyhotovil a za toto vyúčtování /období 2022, kdy měl mandát/ zodpovídal, nebo na nový SO?

Vložil ? (bez ověření), 15. Březen 2023 - 19:16

Kde chodíte na ty zkratky. Nic takového jako SVJ SO neexistuje. Co to je?

Vložil člen. (bez ověření), 15. Březen 2023 - 21:44

Že by správce objektu? Nevím.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".