Odměny

Vložil majitel, 7. Prosinec 2011 - 12:17 ::

Dobrý den, jaká je přiměřená výše odměny tříčlennému výboru a výše odměny za správu SVJ pro dům, rep. jeden vchod s 17ti byty v panelovém domě na Praze 5? U nás nyní předseda výboru má odměnu 25 tis. ročně,místopředseda 13800,– ročně, člen výboru 13800 ročně, bývalý předseda družstva nyní dělající správce na dálku 5 tis./měs, pomocná správcová 3 tis./měs, účetní 1 tis./měs. Jen o účetní nemám pochybnosti, že si odměnu zaslouží, ale jak se bránit ostatnímu rozhazování? Nahlas to nikomu nevadí nebo se nechtějí ze známosti ozvat, ale je to problém, když se nevytváří adekvátní prostředky na dlouhodobou údržbu pro zateplení,výměnu výtahu, apod. Víte, jak dlouho většinou trvá likvidace předchozího BD v případě, že družstvo nemělo fin. závazky? Moc děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil J. Novák (bez ověření), 2. Duben 2016 - 20:24

  Rád bych se vrátil ke staršímu tématu odměn výboru SVJ. Bydlíme v bytovém domě v Praze, cca 200 bytů, výbor SVJ má 3 členy. Každý z nich pobírá 10.000,– Kč měsíčně, tj. 360.000,– Kč za výbor a rok. Jinými slovy, každý byt vynaloží na činnost výboru 150,– Kč měsíčně.

  Chápu, že práce výboru je zodpovědná, přesto si myslím, že 10.000,– Kč měsíčně je příliš. Vycházím z toho, že nejvíce práce s domem je v prvním roce fungování SVJ, kdy je třeba uzavřít smlouvy a rozhodnout o všech náležitostech spojených s chodem domu. Další roky už jsou ale nesrovnatelně volnější, neboť dům využívá služeb externího správce. Čili platíme jak správci, tak výboru.

  Proto části vlastníků není jasné, proč má každý z členů výboru dostávat 10.000,– Kč měsíčně, když většinu činností vykonává správce, rovněž placený.

  Jistě, odměny výboru byly schváleny na shromáždění. Mnoho vlastníků bylo proti, odměna se jim zdála příliš vysoká, ale byli přehlásováni. Zvláštní na tom je, že na shromáždění byli i lidé, které během roku nepotkáváte a vidíte je tam poprvé. Mohou to být sice vlastníci, kteří v domě nebydlí a byt pronajímají, takže je ani nemusíte znát. Proč by ale zrovna tito lidé překřikovali nespokojené vlastníky se slovy, že by členům výboru odsouhlasili i 50.000,– Kč měsíčně, „protože vy nevíte, jak moc je to náročná a zodpovědná práce“, jak tam vykřikovala jedna z přítomných, mnohým vlastníkům neznámá osoba, to je záhada.

  Jen pro pořádek dodávám, že předsedou výboru v našem SVJ je Daniel Beneš, místopředsedou Daniel Kantor. Správcem je společnost Jiviš s.r.o.

  Uvítám postřehy ostatních uživatelů portálu, kteří mohou přispět k diskusi o výši odměn pro členy výboru.

  Jan Novák

  Vložil zdeseny clen SVJ, 3. Duben 2016 - 18:35

  a v případě domu s 200 byty to může být také zodpovědnost za správu majetku ve výši 500 000 000 Kč. To bych já osobně zadarmo nedělal, byť by mi mnohem více, než na nějaké odměně záleželo na adekvátním pojistění odpovědnosti.

  Lidi, uvědomte si prosím, že při škodě vzniklé SVJ, respektive vlastníkům už ve výši 5 000 000 Kč vzniká trestně právní zodpovědnost i z nedbalosti. Jinými slovy, prakticky při jakémkoliv řešení opravy domu podobné hodnoty (500 000 000) jste jednou nohou ve vězení i jen z jednoduchého důvodu, že jste něco neodkontrolovali, nebo nevěděli.

  Vážně myslíte, že se toto má vykonávat bez odměny, či tak nějak za hubičku. V tom případě je jistě dům plný lidí ochotných nést podobnou zodpovědnost za pro Vás výhodnějších podmínek.

  § 221 Porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti

  (1) Kdo z hrubé nedbalosti poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou důležitou povinnost při opatrování nebo správě cizího majetku, a tím jinému způsobí značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na šest měsíců nebo zákazem činnosti.

  (2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného, nebo

  b) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu.

  Vložil J. Novák (bez ověření), 3. Duben 2016 - 20:20
  1. A kdo říkal, že to má výbor dělat zadarmo?
  2. Dům o 200 bytových jednotkách nemá hodnotu 500 milionů Kč, jak píšete. To je teoretický (resp. odhadovaný) součet hodnoty bytů, což není totéž, co cena bytového domu. Ta je mnohem nižší.
  3. Jak už jsem napsal, výbor si na správu domu najal správcovskou společnost, v našem případě firmu JiViŠ s.r.o. Této správcovské společnosti – která pokud je profesionální by snad měla vědět, jak se o dům starat, aby nevznikly škody – pochopitelně platíme. Proto jsem se snažil upozornit na to, že odměna členům výboru by toto měla zohledňovat, a tedy být nižší, než je teď. Drtivá část zodpovědnosti už totiž neleží na výboru, ale právě na správcovské společnosti, kterou výbor najal a kterou si platíme.
  Vložil Pavel, 3. Duben 2016 - 22:57

  ad 2) součet hodnoty bytů je cena bytového domu. Ale i kdyby tomu tak nebylo, jako že tomu tak je, tak je důležité kolik je součet cen bytů. Z toho se počítá výše škody.

  ad 3) Tvrzení „Drtivá část zodpovědnosti už totiž neleží na výboru, ale právě na správcovské společnosti..“ není pravdivé. Odpovědnost mají primárně členové výboru a případné škody by mohli nárokovat na správcovské společnosti, pokud by jí prokázali zavinění. Ale pouze pokud by jí prokázali zavinění. Návrh smlouvy většinou připravuje správcovská společnost a pokud členové výboru neznají dobře právo nebo nemají dobrého advokáta, tak v případě sporu asi nevyhrají.

  Nerozumím tomu, proč už jste výbor neodvolali a za nižší odměnu nevykonáváte jeho činnost.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil J.Novák (bez ověření), 6. Duben 2016 - 22:45

  To je nesmysl Pavle. Po vyřízení hypotéky po vás banka požaduje, abyste si pojistil bytovou jednotku. Argument, že je pojištěný dům, neobstojí. Když na dům spadne letadlo, pojistka, která kryje dům, nikdy nebude stačit na pokrytí hodnoty zničených bytů, protože součet jejich hodnoty výrazně převyšuje cenu domu. Takhle přesně mi to banka vysvětlila, když jsem argumentoval, že už máme pojištěný dům, takže bytovou jednotku si pojišťovat nemusím. Omyl. Její pojištění bylo jednou z podmínek čerpání hypotéky.

  Vložil Pavel, 6. Duben 2016 - 23:01

  Nevím, co Vám řekli v bance, nevím jak jste to pochopil, nevím jak zní pojistná smlouva na dům (jaká kryje rizika), nevím jaká je pojistná suma a proto bych nikdy nenapsal, že jste uvedl nesmysl.

  Pojistná suma je záležitost mezi SVJ a pojišťovnou. Domnívám se, že každá pojišťovna ráda pojistí na vyšší pojistnou sumu, protože pády letadel na dům nejsou až tak časté. Mimo to riziko pojišťovně kryje do značné míry zajišťovna. Je to jen o penězích.

  Navíc banky mají své pojišťovny. Asi Vám nabídli, že se u jejich pojišťovny můžete výhodně pojistit, co?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil J.Novák (bez ověření), 6. Duben 2016 - 23:45

  To tedy koukám, vy jste schopen vypotit ještě větší bláboly, než jsem si o vás myslel.

  1. Banku, která poskytuje hypotéku, vztah mezi SVJ a pojišťovnou věru nezajímá. Banka potřebuje jistotu, že když něco neklapne, dostane své peníze zpět. Člověče, vždyť půjčuje peníze na 20, někdy i na 30 let, tak je snad zřejmé, že si je musí dobře smluvně zajistit.
  2. Zajišťovna tu opravdu není od toho, aby platila pojišťovně špatně pojištěné riziko u tak běžných záležitostí jako je pojištění domu. Zajišťovna nastupuje v případech mnohem většího rozsahu, zpravidla u přírodních katastrof značného rozsahu, nikoli kvůli jednomu bytovému domu.
  3. Vaše divoká spekulace, že banky mají své pojišťovny a že mi někdo nabídl něco výhodně…no tak to už je vysloveně pod úroveň jakékoli diskuse.

  Když něco nevíte nebo neumíte odpovědět, tak prostě řekněte, že nevíte. Není to žádná ostuda. Mimochodem, v jiném vlákně jsem si všiml, jak mluvíte o „nejmenovaném ministrovi a jeho českoslovenštině“. No pokud vám toto přijde zábavné, tak bych se vás rád zeptal, kolika mluvíte jazyky. Já čtyřmi, pokud započítám i slovenštinu. Pokud bych ale měl mluvit mezi Slováky, jsem si jist, že by chyb nebo nepřesností u mě našli dost. Ve světě ale bývají velmi tolerantní a zpravidla oceňují, že cizinec s nimi vůbec mluví jejich mateřštinou, jazykové nedostatky neřeší. To jen v Čechách se vždycky najde nějaký chytrolín, který se umí jen posmívat a vůbec si neuvědomí, že sám by nezvládl ani to minimum. Pak se nesmí divit, že je jen za šaška.

  Vložil as itak (bez ověření), 3. Duben 2016 - 18:56

  Neplkejte tady pořád, to byste musel podepsat odpovědnost. Jaká může vznikout škoda SVJ?

  Vložil Pavel, 3. Duben 2016 - 22:46

  as itak,

  autor píše o „při škodě vzniklé SVJ, respektive vlastníkům“. To může vzniknout např. špatně uzavřenou smlouvou při rekonstrukci domu. Škoda vznikne primárně vlastníkům a ti se budou hojit na výboru.

  Škoda může vzniknout i samotnému SVJ např. za špatně vedené účetnictví, neuložení účetní závěrky atd. Sankce ve statisících. Zase je odpovědný výbor resp. jeho členové.

  Členové nemusí podepisovat žádnou hmotnou odpovědnost. To si pletete s pokladní v hypermarketu. Členům výboru stačí, že souhlasí se svým zvolením do výboru a hned mají na krku § 159 NOZ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil jpinkava, 3. Duben 2016 - 23:15

  To však může prakticky znamenat konec výborům v Čechách :-) anebo obsah každé smlouvu nejprve musí schválit vlastníci. Statisícové sankce jsou nesmysl v poměru k „odměnám“ členů výboru. Něco jiného jsou opomenutí či vědomé poškození či zpronevěra … (Sice jsme jako statutární orgán pojištěni na škody, nicméně po konzultaci s pojišťovákem to vypadá tak, že by pojišťovna uhradila maximálně náklady na právní služby … ).

  Vložil Pavel, 3. Duben 2016 - 23:29

  V současné době MF vůči podnikatelům hojně uplatňuje sankce za formální nedostatky. Je jen otázkou času, kdy tento postup uplatní i proti neziskovkám. U poslanců je návrh, že za neuložení účetní závěrky může být pokuta až 0,5 mil. Kč. A peníze na dotace pro vybrané podnikatele jsou přece potřeba, že.

  Pojistné smlouvy mají řadu výluk z pojištění. Je vhodné vědět jaká rizika jsou vlastně pokryta.

  Takové záležitosti ale běžní kritici výborů netuší. Těm stačí jejich názor.

  Obávám se, že ani schválení každé smlouvy shromážděním, jako že je to prakticky nemožné, členy výboru nezbaví odpovědnosti. Na shromáždění § 159 nedopadá.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil jpinkava, 4. Duben 2016 - 7:20

  Sankce a vymáhání (jako následek nedbalosti či opomenutí)jsou (bohužel) vcelku jasné. I když by bylo logické, jejich výši „zastropovat“ vzhledem k charakteru činnosti i výši pobírané „odměny“. (viz ochrana proti „šmejdům“). Možná by bylo vhodné alespoň nějaké vymezení zakotvit i do stanov.
  Teď mi jde spíše o smlouvy (rekonstrukce v řádech mil., úvěr)… Jestliže tedy hrozí, že na čl.výboru za škodu vzniklou špatně uzavřenou smlouvou se mohou vlastníci dožadovat náhrady (co je dobře či špatně uzavřená smlouva např. z hlediska dlouhodobých záruk? I dobře vybraná firma může zkrachovat nebo se nedomůžete nápravy – a může vzniknout škoda), pak by mělo být i legitimní to, že výbor může požadovat po vlastnících závazné vyjádření ke smlouvě dříve než dojde k podpisu ( tedy ať si tedy každý vlastník zaplatí právníka či poradce a smlouvu posoudí, zda uzavřít či ne …) a nést i riziko. Když jsme připravovali rekonstrukci, vytvořili rekonstrukční komisi, organizovali veřejné pracovní schůzky k projektu, výběru firem a návrhům smluv a pod., byly zpřesňovány cen. kalkulace, takže každý mohl vědět kolik to bude stát … proto také SVJ uzavřelo individuální smlouvy o uznání dluhu a spl.kal. pro splácející) Nedovedu si tedy představit, že by po tom všem mohl být někdo úspěšný se žalobou na základě § 159 (i když výkřiky, že to bylo předražené zaznívají dosud).

  Vložil Werewolf, 3. Duben 2016 - 18:07

  Pokud se Vám zdá, že lidé ve výboru berou příliš, zřejmě byste tuto funkci byl sám ochoten dělat za méně. Přesvědčte ostatní, svolejte zasedání a nechte se zvolit za menší peníz, co Vám brání???

  Vložil J. Novák (bez ověření), 3. Duben 2016 - 20:24

  Co nám brání? Právě ten současný výbor. Ne a ne se vzdát funkce, i když pořád naříkají, jak je to zodpovědné a jak si zaslouží být víc placeni. Nu, když je to takový problém, proč se nechali zvolit? A hlavně, proč nechtějí odstoupit, jak už se jich pár lidí také ptalo na shromáždění? Nepochopitelné, že?

  Vložil Pavel, 3. Duben 2016 - 23:01

  Proč by se členové výboru měli vzdávat funkce? Něco dělají špatně?

  Pokud něco dělají špatně nebo pokud je zástup čekatelů na jejich výborně honorovanou funkci, tak nebude jistě problém je odvolat a zvolit někoho jiného, který to bude dělat lépe a za menší peníze.

  Nepochopitelné, že se tak ještě nestalo.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Kloky (bez ověření), 3. Duben 2016 - 8:53

  „Správcem je společnost Jiviš s.r.o.“

  Podle Vašeho popisu tomu tak není.

  Vložil Arveno, 3. Duben 2016 - 23:53

  snad se vsichni pritomni museli zapsat do seznamu pritomnych a prokazat totoznost obc. prukazem ci pasem at se jedna o vlastniky ci zastuce s plnou moci. Pokud budete vedet o koho se jedna muzete ev zjistit zda se u nekterych muze jednat o navaznost ci stret zajmu. Take mame nekolik clenu s navaznosti na developera.

  Vložil § (bez ověření), 2. Duben 2016 - 20:41

  Co váš výbor za tutu odměnu zajišťuje, co zajišťuje správce?

  Vložil J. Novák (bez ověření), 2. Duben 2016 - 20:57

  Správci, společnosti Jiviš s.r.o., byla svěřena téměř celá agenda, včetně organizace shromáždění vlastníků. Výbor jen čas od času něco vyvěsí na nástěnku. Většinou ale něco „navrhuje“, například nyní navrhl, že by se měl koupit pás pozemku kolem našeho domu, dohromady je to cca 800 m2 a má to být za cenu cca 150,– Kč za m2, celkem tedy asi za 120.000,– Kč. Výbor nevysvětlil, proč to máme kupovat, respektive jen mlhavě říká, že je lepší to koupit, protože co kdyby tam chtěl nynější vlastník něco postavit, co by se nám třeba nelíbilo. Podotýkám, že je to poměrně úzký pás pozemku, který je pro nynějšího vlastníka asi nevhodný, zbylo to po stavbě mezi pozemkem domu a cyklostezkou. Alespoň tedy pokud bych já vlastnil takový pás, který se mi k ničemu nehodí, byl bych rád, kdyby mi nějaké SVJ za to nabídlo 120.000,– Kč.

  Vložil § (bez ověření), 2. Duben 2016 - 21:17

  Co tedy dělají členové výboru za tak královskou odměnu?

  Vložil J. Novák (bez ověření), 2. Duben 2016 - 21:40

  Jeden z členů dokonce tvrdí, že je členem výboru jen kvůli té odměně. Také jsme nepochopili, proč měla správcovská společnost eminentní zájem na tom, aby byli takto vysoké odměny členům výboru schváleny. Domnívám se, že externímu správci by do interních záležitostí SVJ nemělo nic být. Zdá se, že mezi členy výboru a správcovskou společností jsou těsnější vazby, než by měly být. Ale možná je to jen moje domněnka, kdo ví…

  Vložil Jaruška (bez ověření), 2. Duben 2016 - 22:55

  Pane Nováku, vazba mezi externím správcem a výborem je opravdu „těsná“. Výbor podepisuje všechny FA, které mu správce k podpisu dá, tak zase správce musí podpořit výbor, ne? Oni se rozumějí, buďte v klidu. Ale snad Vás potěší, že to u nás máme podobné, původně 30 000, nyní 21000 a na všechno je správce dalších 25000, 100 BJ poměnrně nový dům. Mimochodem, v jiném SVJ jedna paní lobbuje za firmu Jiviš, kolik Vás stojí správa v jejím podání a jak jste spokojeni? Mě pobavilo např. to, že spolepracuje s vymahačem dluhů:-)

  Vložil lolek, 29. Prosinec 2011 - 4:51
  • cit.„…jaká je přiměřená výše odměny tříčlennému výboru a výše odměny za správu…“
   • no tak spočítejme co jste uvedl:
    (pro jednoduchost předpokládám shodu podílu s počtem bytů)
  Funkce nejnižší tržní náklad za realizaci …a za ty peníze dělá „to“ a „to“ a „to“…
  („odměnu“ kterou zde publikující členové Výborů považují za ubohou almužnu-ale přesto se jí nevzdají)
  nutné?
  Předseda 25.000 /rok/SVJ; 1.470 /rok/byt §9/13; jednou ročně kontrola trvalých bankovních příkazů (TEP,TUV,ELE,POJ,U­VE,…); smlouvy, … ano
  místopředseda 13.800 /rok/SVJ; 812 /rok/byt §9/13; občasné paušální platby s předsedou; havárie? … ano
  třetí do party 13.800 /rok/SVJ; 812 /rok/byt organizuje výběry firem …? revize? kdož ví co… ano
  Správce č.1 5.000 /měsíc/SVJ; 3.530 /rok/byt co na dálku „dělá“ co…? před-výběry „spřízněných dodavatelů za nadsazenou případně nesrovnatelnou cenu“, …? ..poctivec? ??
  Správce č.2 3.000 /měsíc/SVJ; 2.118 /rok/byt „dělá“ vůbec něco…? ??
  Účetní 1.000 /měsíc/SVJ; 706 /rok/byt nepostradatelná, nedoceněná ano
  Váš náklad CELKEM 160.600 /rok/SVJ; 9.447 /rok/byt ptejte se nyní co Vy osobně za ~10.000 dostáváte nebo co jste si touto částkou v období minulého roku zaplatil nebo která položka ve sloupci „nutné?“ je zbytná.
  • závěr?
   • Je na každém členovi SVJ aby sám zvážil zda bude náklady kontrolovat a zda se bude aktivně cit.„…bránit ostatnímu rozhazování… má li pocit že tomu tak fakticky je.
   • „přiměřenost“ je tedy „relativní“ a bez podobné analýzy ji lze jen obtížně kvantifikovat

  lolek

  Vložil lolek, 29. Prosinec 2011 - 4:39
  • cit.„…když se nevytváří adekvátní prostředky na dlouhodobou údržbu pro zateplení,výměnu výtahu, apod…“
   • v tomto vlákně jsou různé proklamace jako třeba, že se Výbor „stará o několika miliónové majetky“ – podle mne je to POPULISMUS. V hodně SVJ je i z čistě z technického hlediska nutná spolupráce s externí firmou (Správcem) který uvedené činnosti zpracovává např. dle mandátní smlouvy. Činnost výboru pak spočívá v jediném – v podepisování faktur a ve vymýšlení jak se nemuset zeptat Shromáždění na souhlas se záměrem – případně jak převálcovat oponenty. Někdy mi to připadá, že ti co se do Výboru nechají zvolit pak následně považují celý majetek Společenství za svůj. To jasně plyne z obstrukcí, které vytváří např. pro kontrolu hospodaření
   • a následně pak vymýšlí jak málo jsou ohodnoceni. „Odměna“ musí být adekvátní činnosti nebo odpovědnosti, kterou Výbor pro SVJ vytváří. Ovšem to vyžaduje provedení ekonomické analýzy – tu ale nikdo z davu na Shromáždění nemá, a ani ji neprovádí. To je to „politikum“ které pak drží u malé lokální moci lidi, proti kterým se tady – na PortalSVJ – hledají argumenty.

  • cit.„…když se nevytváří adekvátní prostředky na dlouhodobou údržbu…“
   • …pak je nepochybné, že Výbor který by měl tuto analýzu udělat NEBO pakliže na ni mentálně nemá – měl by ji zadat ke zpracování externí firmě a NEVYTVÁŘÍ jak popisujete ADEKVÁTNÍ PROSTŘEDKY – pak nezbývá než přesvědčovat SVÉ spoluvlastníky o vadném stavu věcí – se snahou se Výboru zbavit… nebo byt prodat. To je ale hloupá rada – ode mne, že? Prodat byt… jako by snad existovala nějaká optimistícký-předpoklad, že to někde bude lepší. Tss..

  • nebylo je možné zadat zdejší „mínusování“ na zakázku studentům?

  lolek

  Vložil FrantaF, 8. Prosinec 2011 - 19:58

  Budu stručný. Pro nějaké prvotní úvahy o odměnách uvedu pouze dva základní orientační údaje. Pokud výbor přenechá správu firmě, vyjdou měsíční náklady na účetnictví a mandátní služby za jeden byt kolem 200 Kč (spíše více). Pak výbor pouze plánuje, schůzuje a předseda organizuje a občas podepisuje. Velké družstvo, které znám, dávalo samosprávě (což se blíží podmínkám SVJ při externím zajišťování služeb) jen na odměny asi 30 Kč za byt měsíčně. Samozřejmě mohou být místní podmínky odlišné. FrantaF

  Vložil Petr87, 28. Prosinec 2011 - 23:42

  Mně přijde celkem zarážející, že pokud sečtu odměnu správci, pomocné správcové a účetní, vyjde mi 530 Kč na jednotku (při zmíněných 17 jednotkách v domě) – ta částka mi přijde opravdu vysoká.

  Sice nevím, co má zajišťovat ta pomocná správcová, ale předpokládám, že pokud by se všechny činnosti, které nyní dělá pomocná správcová, externí správce a účetní, zadaly jedné firmě, dalo by se dostat i na výše zmíněných 200 Kč za jednotku. To je taková řekněme obvyklá cena (dokonce i v Praze se dají sehnat firmy ještě levnější).

  Pokud ovšem vezmu zvlášť v úvahu jen odměnu za vedení účetnictví, tak ta je naopak celkem nízká.

  Takže myslím, že by se v tomto případě dalo ušetřit i jinde, než na odměnách výboru – hodně ovšem záleží na náplni práce dotyčných osob – o té jsem se nikde nedočetl.

  Vložil AP (bez ověření), 8. Prosinec 2011 - 12:18

  Zkuste se na to podívat tak, že tito lidé v podstatě spravují velkou část vašeho majetku (resp. společné části domu). S touto správou je spojena celá řada povinností: vedení nebo kontrola účetnictví, uzavírání smluv s dodavateli (teplo, voda, bankovní účet, úklid apod.), sledování platební morálky vlastníků a případné vymáhání nedoplatků atd. Jsou výbory, které většinu z toho nedělají nebo to nedělají moc dobře. Pak jsou také výbory, které to dělají s plným nasazením a o společný majetek se starají velmi dobře. Pokud se o váš společný majetek nikdo starat nebude nebo se o něj bude starat špatně, pak o něj v krajním případě můžete přijít (např. v důsledku nevymáhání dluhů nebudete mít na účtu dost peněz k zaplacení faktury za teplo a vodu, a tyto firmy vaše společenství mohou žalovat, což může vést v extrémním případě až k exekuci na majetek všech vlastníků – podle zákona totiž vlastníci ručí za závazky společenství svými byty). Pokud tedy budete mít výbor, který se o váš dům dobře stará, pak bych se nebál ho za to odměňovat v rámci vašich možností. Myslím si, že ve velkých SVJ (kolem 100 bytů) by mohli být členové výboru odměňováni měsíční odměnu cca 1–2 tisíce Kč/člena výboru. V menších společenstvích by už asi tato částka jednotlivé vlastníky dost zatěžovala, takže tam bych volil měsíční odměnu asi 500 Kč/člena. Pokud tyto částky někomu připadají nadsazené, pak bych jim doporučil, aby šli do výboru. Pak by si uvědomili, že je s tím daleko víc práce, než to vypadá.

  Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 1. Únor 2012 - 8:26

  Váš názor mi připadá rozumný. V našem SVJ máme mandátní smlouvu na správu, do které spadá správa BJ i nebytových prostor, účetnictví, sledování dlužníků,proplácení faktur atd. Výbor se stará převážně o opravy a běžnou nutnou údržbu. Kromě plateb správci měli členové výboru odměny 2500,–Kč měsíčně, předseda 3000,– (5členný výbor) při počtu 97 bytových jednotek. Od letošního roku si nechali schválit zvýšení odměn, protože se jim to zdálo málo. Ke své práci mají k dispozici kancelář s kopírkou a scannerem. Připadají mi jejich odměny přehnané právem? Nyní se uvažuje i o další smlouvě o dílo pro člověka, který bude vkládat informace na webové stránky (včetně jejich údržby), scannovat dokumenty (cca 400 stránek ročně), nahrávat průběhy shromáždění (2× ročně) a několik mdalších administrativních činností- to vše za plánovaných 30.000,–ročně. Mě to připadá nadhodnocené, zvláště po zjištění tržních cen za takové služby. Děkuji za případné odpovědi

  Vložil Petr82 (bez ověření), 7. Prosinec 2011 - 13:08

  Podle mě je přijatelná odměna 1000,–předseda, a ostatní 500,– za měsíc.

  Vložil Lukes (bez ověření), 7. Prosinec 2011 - 20:30

  Mohu vědět za co si předseda zaslouží 1.000,– měsíčně? :-) U nás baba dostává 5 tisíc ročně a i to mě příjde přitažené za vlasy.. A ještě přitaženější platit ostatním, že se 1× do čtvrtroku sejdou v hospodě u piva a neprobírají nic, protože většinou sedí a všechno odkývou

  Vložil Kadeřábek (bez ověření), 8. Prosinec 2011 - 18:30

  Pokud výbor provádí i správu měl by mít jinou odměnu než ten co si na to zjedná firmu. Jsme Společenství s 15 vlastníky a ročně za samosprávu včetně účetnictví vydáme 14 tis. kč. Nepovažuji to za drahé.

  Vložil Emanuel (bez ověření), 9. Prosinec 2011 - 0:20

  Samospráva je co?

  Vložil Kadeřábek (bez ověření), 28. Prosinec 2011 - 22:51

  znamená, že nemáme nasmlouvanou správcovskou firmu a všechny úkony, které by jinak tato firma prováděla dělají členové výboru.

  Vložil Lukes (bez ověření), 8. Prosinec 2011 - 23:14

  Platím ještě zvlášť správce domu.. proto nechápu, proč živit z fondu předsedu a jeho pohunky (u nás to opravdu tak je) a ze svých peněz navíc dalšího člověka

  Vložil Ferat, 8. Prosinec 2011 - 16:08

  Proboha, kde se ve Vás bere ten pocit, že o dům v mnohamilionové hodnotě (tedy i Váš majetek) by se měl výbor starat pomalu bez odměn, nejlépe zadarmo?! A ještě si nechat házet klacky pod nohy a nechat si nadávat? Má jediná rada je: Zapojte se sám aktivně do práce v domě! A nebojte se, každý Vás rád zvolí, nikde to nikdo nechce dělat, jen pár „blbců“, kterým není lhostejné, kde a v čem bydlí a co s barákem bude dál!!!

  Vložil Lukes (bez ověření), 8. Prosinec 2011 - 23:15

  Rád bych, ale paní předsedkyně v našem domě nesdílí mé názory, ví, že bych jí šel ve spoustě věcí do protivky, protože je dělá zastaralým způsobem apod.. Proto na schůzi dala majitelům vybrat, buď ona nebo já.. No a protože je má bývalá stBačka pod palcem, hádejte jak to dopadlo :-)

  Vložil vladan, 9. Prosinec 2011 - 11:41

  pane Lukes ani se nedivím, mě stačí číst Vaše příspěvky a jsem na straně předsedy

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".