ochrana postavení menšinových vlastníků bytů v domech privatizovaných dle zákona č.72

Vložil Anonymous, 21. Červenec 2007 - 21:16 ::

neskutečné problémy pro menšinové vlastníky bytů nese neujasněné postavení SBD jako většinového vlastníka a současně ze zákona určeného správce bytů v původně družstevním domě, který využívá svého většinového postavení ve společenství vlastníků k prosazování svých představ o správě na základě většinového podílu. Pokud možno zcela jasně konkretizovat způsob a druhy plateb za správu, způsob vyúčtování takových plateb či způsob a výše jejich určování / pro „zbylé družstevníky“ a menšinové vlastníky ,způsob nakládání s úroky z fondu oprav, způsob rozhodování a hlasování o těchto záležitostech ve společenství vlastníků. Poplatky za správu jsou hlavní zdroj pro správce a SBD jako většinový vlastník nemá nejmenší zájem nechat někoho nahlédnout „pod pokličku“ tchto příjmů… základní kámen úrazu.

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.