NOZ, Čech a Pelikán

Vložil lake, 7. Říjen 2013 - 19:39 ::

Někteří diskutující přijímají naprosto nekriticky články psané podezřele nevědeckým stylem. Příkladem budiž tento článek: Čech, P. a Pelikán, R. . Několik dalších nedorozumění v nové úpravě bytového spoluvlastnictví (online) . pravniradce.ih­ned.cz (2013) . Dostupné na: http://pravniradce.ihned.cz/…uvlastnictvi.

Autoři JUDr. Čech a JUDr. Pelikán se v rozsáhlém textu zabývají údajnou povinností stávajících SVJ přizpůsobit své stanovy NOZ v části o bytovém vlastnictví. Samotné srovnání právních úprav SVJ(2000) podle ZoVB a SVJ(2012) podle NOZ má jistě svůj smysl pro toho, kdo se zabývá teoretickou komparativní analýzou právních předpisů. Bohužel autoři napřed cosi tvrdí bez jakéhokoliv zdůvodnění, a tomuto subjektivnímu tvrzení pak přizpůsobují celé vyznění článku.

Samotný začátek článku seká jednu právní hrubku za druhou. Autoři vycházejí z ničím nepodloženého názoru, který se ani nepokusili nějak obhájit či právně doložit. Na tomto vratkém a shnilém základě pak budují zbytečnou řadu srovnání stávající a nové právní úpravy.

Otázkou zásadního významu, kterou bylo nutno vyřešit jako otázku předběžnou, je:

  • zda vůbec stávající SVJ(2000) mají něco společného s novými SVJ(2012)
  • zda existuje nějaké přechodové ustanovení NOZ, které by v tomto směru stávajícím SVJ něco ukládalo.

Autoři Čech a Pelikán však kašlou na doložení tohoto základního postulátu. Stylem středoškoláka, který se o prázdninách poprvé zamotal spolužačce pod sukně, přeskakují jakoukoliv argumentační předehru a rovnou jdou „na věc“. Zde cituji začátek jejich článku:

„NOVÉ NÁLEŽITOSTI STANOV SPOLEČENSTVÍ
Ustanovení § 1200 odst. 2 NOZ vymezuje minimální náležitosti stanov společenství. Jejich okruh oproti dnešku podstatně rozšiřuje. Prakticky všechna existující společenství tak budou muset své stanovy doplnit. Zákon jim na to stanoví lhůtu tří let od své účinnosti, tj. do 2. ledna 2017 (§ 3041 odst. 2 NOZ, § 607 NOZ). “

Vám v tom textu nic nechybí? Ale chybí, a jak! Vždyť neobsahuje ani základní právní argumentaci, ničím nedokládá svévolné tvrzení pánů Čecha a Pelikána.

  • Proč se vlastně pan Čech domnívá, že prakticky všechna existující společenství budou muset své stanovy doplnit?
  • Proč neuvádí žádný relevantní argument pro toto své překvapivé tvrzení?
  • Proč cituje § 3041, který na stávající SVJ(2000) nedopadá, neboť se týká výhradně právnických osob „upravených tímto zákonem“ (NOZ)?

Po argumentačně nulovém úvodu již čtenáře nepřekvapí, že oba autoři bez mrknutí oka servírují naprostou pitomost o údajném povinném přejmenování stávajících SVJ:

Za pozornost stojí hned nová náležitost týkající se názvu společenství. Ze zákona dosud plynula nutnost, aby se v něm (vedle označení domu, pro který společenství vzniklo) objevilo slovo „společenství“ [§ 9 odst. 14 písm. a) zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů]. Nový kodex ukládá slova dvě: „společenství vlastníků“ [§ 1200 odst. 2 písm. a) NOZ]. Společenství, která podmínku nesplňují (a není jich málo), musejí název doplnit (a změnu zapsat do rejstříku).

Argumenty neuvádějí autoři opět žádné, jak jinak. Skutečnost je přesně opačná: pokus o přejmenování stávajících SVJ podle NOZ na „společenství vlastníků“ by byl nezákonným pokusem o klamavé označení právnické osoby. Vždyť toto označení rezervuje NOZ pro právnické osoby SVJ(2012), které budou teprve vznikat od 1. ledna 2014.

Čech s Pelikánem se ani neobtěžovali svou fantazii nějak odůvodnit. Neučiním to zde tedy ani já. Mohu však odkázat na jiný svůj příspěvek, ve kterém jsem reagoval na stejný nesmysl, tvrzený JUDr. Vochvestou. Tentýž nesmysl – tatáž odpověď: http://www.portalsvj.cz/…-zmena-nazvu.

Zůstává mi rozum stát nad tím, že takový ledabyle napsaný a argumentačně prázdný článek mohou někteří zdejší diskutující brát vážně. Na základě čeho, prosím vás? Kde uvedli autoři nějaký úvodní argument k věci?

lake

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.