NOZ § 1 222 a NV

Vložil Pavel, 24. Říjen 2013 - 15:08 ::

Na zasedání vlády dne 30.10.2013 bude projednán návrh Návrh nařízení vlády, kterým se upravují některé záležitosti související s bytovým spoluvlastnictvím.

Tímto NV se provádí § 1 222 NOZ.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Monna, 3. Listopad 2013 - 16:46

  Nevíte náhodou, v jaké definitivní podobě byl tento návrh nakonec vládou schválen ? Našla jsem pouze informaci, že byl schválen, ale už ne nic o tom, která z navrhovaných variant byla nakonec schválená.

  děkuji předem Monika

  Vložil Gustav, 25. Říjen 2013 - 8:26

  Na odkazu připravované legislativy vlády (https://apps.odok.cz/kpl-detail…) je toto nařízení k dispozici. Zběžně jsem na to koukl a podle toho bychom museli opravit prohlášení. Proč?? Mělo by se to týkat nových společenství dle NOZ a ne dle ZoVB. Domnívám se, že to stále navazuje na diskutovanou retroaktivitu stávajících SVJ. Jsem z toho všeho více a více rozčarovaný. Proč stávající SVJ jsou diskriminovaná??? Hezký den.

  Vložil Pavel, 25. Říjen 2013 - 10:11

  Gustave,

  šíříte poplašnou zprávu. :-))

  Podle NV nebudete muset opravovat Prohlášení.

  NV se sice bude týkat starých i nových SVJ, ale v části o „společných částech“ se jedná o vyvratitelnou právní doměnku. Pokud máte společné části v Prohlášení vlastníka definovány jinak, nic dělat nemusíte.

  Panuje shoda v tom, že NOZ nezasahuje do jednotek podle ZoVB. Je tak i napsaný zákon o katastru nemovitostí. Rozeznává jednotky podle ZoVB a NOZ.

  Něco jiného je vlastní SVJ. Zde jsou dva názory. Všechny osoby s právním vzděláním, které jsem měl možnost oslovit, nebo které publikují, tvrdí, že i stará SVJ se budou řídit oddílem Bytové spoluvlastnictví v NOZ. Pouze pan lake zde opakovaně píše, že tomu tak není. Je nepochybné, že kdyby ti patlalové co sesmolili oddíl Bytové spoluvlastnictví dali do přechoďáků pozitivní vymezení, že stará SVJ se považují za SVJ podle NOZ, nemuseli by jednotlivci psát množství příspěvků, jak to vlastně je. Nicméně nepovedený NOZ je na světě a asi nabude k 1.1.2014 účin­nosti.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil hidden999, 25. Říjen 2013 - 8:15

  Bude nařízení vlády k § 1222 NOZ právním předpisem, čili bude závazné pro všechny? Předpokládám, že ano.

  Nebo to s ním bude jako se vzorovými stanovami, které nemusí být dodržovány, pokud si SVJ schválí vlastní stanovy?

  Děkuji za odpověď.

  Vložil raf, 12. Listopad 2013 - 0:20

  A ještě doplnění – i pokud jde o zákonnou úpravu, tj. § 1160, který říká, že „Společné jsou alespoň ty části nemovité věci, které podle své povahy mají sloužit vlastníkům jednotek společně.“ – v důvodové zprávě v podstatě říkají, že to může znamenat různé věci s tím, že to záleží na mnoha okolnostech, třeba aprohlášení vlastníka a jiných subjektivních důvodech (viz různé názory na okna, balkóny apod.) raf

  Vložil raf, 12. Listopad 2013 - 0:10

  Ve smyslu právního předpisu závazné je, ve smyslu kogetní úpravy nikoliv. Důvodová zpráva k NOZ k § 1222 uvádí: „V možnostech podzákonného předpisu sice není stanovit donucujícím způsobem, které části nemovité věci se musí stát po vzniku jednotek částmi společnými, protože tím by se ústavně nepřípustným způsobem zasáhlo do autonomie vůle soukromých osob. Přesto se jeví jako vhodné poukázat praxi na typické případy, kdy určité části nemovité věci mají být považovány v souvislosti s bytovým spoluvlastnictvím považovány za společné. Vymezí-li je prováděcí předpis vyvratitelnou právní domněnkou, půjde o návod dostatečný, ale nikoli přepjatě omezující.“ raf

  Vložil lake, 3. Listopad 2013 - 17:24

  Gustav se ptá: „Bude nařízení vlády k § 1222 NOZ právním předpisem, čili bude závazné pro všechny? Předpokládám, že ano.“

  Nařízení vlády, vydané k provedení zákona, je celostátně platným právním předpisem. Je součástí práva stejně, jako zákon sám.

  Ovšem otázka není zda NV bude závazné pro všechny. Otázka je na koho se budou vztahovat ustanovení NV.

  A na to je jednoduchá odpověď: budou se vztahovat pouze na domy rozdělené na jednotky(2012) v době od 1. ledna 2014. Budou se vztahovat na SVJ(2012), která budou teorve vznikat od 1. ledna 2012 postupem popsaným v NOZ.

  Žádný celostátně platný právní předpis neurčuje, že by stávající právnické osoby SVJ(2000) měly být upraveny nějakým jiným zákonem nežli zákonem č. 72/1994 Sb. Proto mohou kašlat na znění nařízení vlády, které bylo vydáno k provedení § 1222 NOZ. A při tom to zůstane, pokud nedojde k novelizaci NOZ.

  lake

  Vložil Pavel, 25. Říjen 2013 - 9:58

  NV sice bude obecně závazným právní předpisem ale je nižší právní síly než zákon.

  Navíc stanovení společných částí je v § 1222 uvozeno formulkou „má se za to“. To znamená, že pokud je v Prohlášení vlastníka něco jiného, tak má Prohlášení vlastníka samozřejmě přednost.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".