Nový § 4/i podlahová plocha

Vložil Pavel, 29. Září 2007 - 2:23 ::

Nově se do podlahové plochy započítává podlahová plocha zastavěná nenosnými příčkami a svislými nosnými konstrukcemi.

Domnívám se, že s ohledem na stávající § 2/i) a j) dojde ke změně celkové plochy.

To by se musela opravovat všechna Prohlášení?

pavelsvj@centrum­.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil příspěvek (bez ověření), 15. Srpen 2008 - 8:31

  Zdravím všechny, můj selský rozum a život v ČR mi napovídá…„a není náhodou háček v tom, že dle podlahové plochy se platí daně a pracují s ní i výpočty blahobytu ?“.

  Mirek

  Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 2:52

  Na jednu stranu nezapočtení nenosných příček, které může vlastník jednotky zbourat či postavit nové, je logické. A to z důvodů:

  1. Vlastník rozhoduje o tom, jak daný prostor využije (zda tam postaví příčku, ponechá volné místo). Teoreticky může třeba celý byt zastavěk lehkými příčkami z zmenšit tak plochu jednotky na 0.
  2. V případě přestavby bytu a bourání či stavění nenosných příček by nebylo nutné opravovat prohlášení vlastníka, což je praktické a logické.

  Na druhou stranu u nosných kontrukcí to považuji za neúčelné a poškozující ty vlastníky, které mají v jednotce mnoho nosných konstrukcí (např. v nižších podlažích domů, kde jsou široké zdi, sloupy). Tyto nosné konstrukce nemůže vlastník odstranit a nijak využít. Teoreticky může jednotka o ploše podlah 50m2 být obestavěna kolem sloupu o ploše 100 m2. Teoretický případ je přehnaný, ale názorně ukazuje, jak poškozuje vlastníky – i když typicky v menší míře.

  Problém by samořejmě byl se změnami prohlášení vlastníků. Změna takového prohlášení není jednoduchá záležitost, je k tomu potřeba formální souhlas všech členů a následně musí prohlášení zpracovat katastr nemovitostí. To vše i v případě přechodného ustanovení:

  § 70 (1) Společenství, které vzniklo jako právnická osoba podle dosavadních právních předpisů o vlastnictví bytů, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za společenství podle tohoto zákona. Do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jsou společenství povinna přizpůsobit své stanovy tomuto zákonu a založit úplné znění stanov do sbírky listin rejstříku společenství.

  Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 12:15

  Na §4 jsem poukazoval zde již několikrát a považuji proto vyjadřovat se k k jeho odst i), j) a ja) považuji za ztrátu času.

  Myslím, že nebude na škodu odlehčit, jinak odpovědně a kvalifikovaně vedenou diskuzi o novém ZoVB se snahou nalézt co nejvíce nedostatků a současně návrhů na jejich řešení a místo toho si položit otázku k uvedeným odst. a současně dát několik možných odpovědí:

  Co měl „tvůrce“ ZoVB ustanoveními §4, odst. i), j) a ja) na mysli, že vložil zcela nelogicky plochu nosných konstrukcí do ploch BJ ? Nepůsobí proti sobě odst. i) a odstavce j) a ja) ?

  Odpovědí se nabízí několik, možná vás napadnou další :

  1. nedopatření
  2. neznalost, nekompetentnost
  3. nedostatek času na zpracování
  4. zlý úmysl, záměr (v důvěře, že to poslanci a „lid“ zbaští)
  5. hloupost (jsou i jiné výstižnejší výrazy)

  Budu zvědav na odpověď zástupců MMR na KD 2.10., ale i mnoho dalších. Přijďte !

  Přeji hezké sobotní odpoledne a trochu odpočinku od práce nad ZoVB.

  K. Kolář

  (grafickou stránku opravil Admin)

  Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 12:20

  Omluvte již z přepracövání několik drobných chyb v textu.

  Navíc ještě jedna opověď :

  Všichni jsme omylní !

  K.K.

  Vložil Pavel, 29. Září 2007 - 3:53

  Já nějak nemohu najít smysl celé operace. Tedy deklarovatelný smysl. Je mi jasné, že vznikne spousta práce pro různé společnosti zabývající se bytovou problematikou, které ochotně vypracují cca 30 000 prohlášení (alespoň tolik odhaduji SVJ). Při ceně 30 000 za prohlášení jde o 900 000 000 Kč. Snad jsem to moc nepřehnal. A na katastrech se to bude také pěkná zácpa.

  Ve skutečnosti se třeba zvětší celková podlahová plocha o 3%, poměry ploch ale zůstanou prakticky zachované.

  Kde dělám chybu?

  Hezký den! PavelSVJ@centrum­.cz

  Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 18:10

  Myslím, že podle § 68 odst. 6 nebude změna prohlášení vlastníka kvůli novému pojetí plochy jednotky nutná.

  Zajímalo by mne ale, co všechno je třeba uvést do 24 měsíců do souladu se zákonem podle § 68 odst. 4.

  N. Klainová

  Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 19:07

  K §68/4 Ponejvíce půjde zřejmě o změny v Prohlášení, ale předtím by měl doznat úprav §4, který je proto podstatný. Možná bude důvodů pro změny více ?

  K §68/6 To je zajímavé řešení? Ti co jsou vlastníky před nabytím účinnosti nového ZoVB, budou zvýhodněni oproti těm co se stanou vlastníky (resp. SVJ) od platnosti ZoVB, nezapočítáváním průmětu svislých nosných konstrukcí uvnitř BJ. Jaký byl důvod pro takové „nespravedlivé“ řešení je otázkou pro MMR.

  K.Kolář

  Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 22:57

  K §68/6: Já to chápu jinak … tedy, že záleží na tom, kdy bylo vypracování prohlášení vlastníka. To se vypracovává vždy pro celý dům a tedy by existovaly dva typy domů – v jedněch by se to počítalo po staru, v jiných po novu.

  Píše o „…stanovená podle dosavadních právních předpisů…“ a plocha se podle mého názoru stanovuje při rozdělení domu na jednotky nebo při pozdější změně prohlášení vlastníka.

  Vložil Anonymous, 29. Září 2007 - 21:54

  Ale mě zajímá, o jaké konkrétní změny ponejvíce půjde v Prohlášení.

  N. Klainová

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".