NObčZ § 1/2 Kogentní a dispozitivní ustanovení

Vložil Pavel, 7. Říjen 2012 - 22:39 ::

Podle § 1/2 NObčZ

„Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona, zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“

NObčZ klade důraz na dispozivitu ustanovení soukromého práva jako zásadu, zatímco kogentní ustanovení jsou výjimečná.

Znamená to, že tam, kde není výslovný zákonný zákaz, je ujednání odchylky od zákona přípustné, ledaže se tím poruší dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.