majoritní vlastník a zároveň pověřený vlastník

Vložil Tomafy77, 18. Říjen 2011 - 9:54 ::

Mám dotaz jak postupovat ve věci, pokud majoritní vlastní je zároveň pověřený vlastník a zároveň má dluhy na platbách v SVJ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil S (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 10:02

  Pro pochybujícího­.....kdo to bude po PV vymáhat když stanovy jsou vzorové, má většinu v hlasování, nejde odvolat a sám neodstoupí!?Po vlastníkovi se to bude vymáhat PV a po PV kdo bude opravněný? Jak uvedl Lake,tr. oznámení neuspěje.Prostě je to patová neřešitelná situace.Jedině vyvolat hlasování o neplacení PV a pak se obrátit jako přehlasovaný vlastník na soud?

  Vložil pochybující (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 10:22

  Podat žalobu pro dlužnou částku může kdokoli z vlastníků.

  Vložil lake, 20. Říjen 2011 - 14:16

  To je nesmysl, pane pochybující.
  Vlastníci nejsou k žalobě aktivně legitimováni. Pletete si to se spoluvlastnictvím podle ObčZ. Jak snad račte vědět, zálohy se platí SVJ - právnické osobě. Ta je oprávněna podat žalobu týkající se neplacení záloh na správu domu a pozemku. Za právnickou osobu jedná navenek pověřený vlastník. Nikdo jiný.

  lake

  Vložil pochybující (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 14:34

  Jestli je to nesmysl, nevím, nejsem právník. Vy snad jo? Docela pěkný návod pro majoritního PV. Nechce se mi věřit, že by bylo něco takového možné. Jestli jo, tak je to oříšek pro ombudsmana.

  Vložil lake, 20. Říjen 2011 - 14:58

  Pane pochybující,
  není to pro ombudsmana. Pohybujeme se v oblasti soukromého práva, což někteří stále nemohou pochopit. Nejvyšším orgánem SVJ je přece shromáždění. Jestliže shromáždění neodvolá PV a nezvolí jiný statutární orgán, pak zřejmě je srozuměno s tím, že sám od sebe nebude vymáhat vlastní dluhy. Pokud situace potrvá dva roky, bude jeho dluh promlčen a pak už nebude co vymáhat. Podle práva je vše v pořádku, prosadila se vůle společenství.

  Jednotlivý vlastník jednotky by se mohl domáhat náhrady škody vůči SVJ, avšak teprve v okamžiku, kdy mu nějaká skutečná škoda vznikla (např. v okamžiku, kdy by všichni museli zaplatit zvýšený příspěvek ke krytí vzniklého finančního schodku). Vzhledem k tomu, že vlastníci jednotek odpovídají za závazky společenství podle svého spoluvlastnického podílu, vzal by si odškodné z jedné kapsy a druhou rukou by do téže kapsy přidal stejnou částku ze svého.

  lake

  Vložil Evika (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 15:28

  Je to přesně tak, jak uvádí lake. Tentokrát se výjimečně zapojím do diskuse a dávám velikou jedničku za stručný a jasný výklad problému. Kdo měl tu čest setkat se např. s nějakou žalobou ve společenství ví, že je to přesně tak. Kdo ještě tu čest neměl pochopí, když se stane účastníkem. Společenství v ČR je neuvěřitelný vlastnický vztah. Kdo je vyčůraný a navíc ještě statutárním orgánem má vždycky navrch. Může mu to zatrhnout jedině shromáždění. Vykládejte to ale lidem, když někteří vůbec nepochopili co to je shromáždění a k čemu to je dobré. Platí to, co se tady již psalo. Neumíš-li si spravovat svůj majetek, dříve nebo později budeš bez něj.

  Vložil lake, 20. Říjen 2011 - 16:16

  Děkuji paní Evice za rozumná slova. Přidám na závěr ještě něco o svém oblíbeném tématu – smlouvě o výkonu funkce.

  Pan pochybující nemá shánět ombudsmana, nýbrž měl by se o svůj majetek postarat sám. Má jistě možnost nechat před volbou dát podepsat budoucímu pověřenému vlastníkovi smlouvu o výkonu funkce. Ta ho ochrání mnohem lépe než ombudsman.

  Takové smlouvy mohou mít velmi různý obsah podle specifiky daného SVJ. Proto odmítám tvořit takovou vzorovou smlouvu jen tak zdarma, pro pobavení některých čtenářů. Kdo má o takovou smlouvu zájem, nechť navštíví právníka.

  V tomto případě lze budoucího pověřeného vlastníka (kromě jiných věcí) zavázat k soudnímu vymáhání pohledávek. Například:

  • A. B. se zavazuje po dobu výkonu funkce pověřeného vlastníka sledovat pohledávky SVJ po lhůtě splatnosti, zjistitelné z účetnictví Společenství, a zabezpečí jejich včasné soudní vymáhání tak, aby nemohlo dojít k promlčení vzniklého dluhu. Pokud dlužník ve sporu se Společenstvím úspěšně uplatní námitku promlčení, zavazuje se PV uhradit Společenství vzniklou škodu v plné výši, a to bankovním převodem na účet Společenství do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

  Jestliže ve Vašem SVJ kandidát na PV odmítne takovou smlouvu podepsat, jde zřejmě o nějakého naprosto nespolehlivého lempla, kterému byste nesvěřili ani koloběžku. Promlčecí doba podle ObčZ je totiž nejméně dvouletá, což je dost času na to, aby si PV všiml dluhu a předal věc právníkovi. Pokud kandidát není ochoten přijmout tento nijak náročný závazek (což zde téměř hystericky předvedl pan anon), zřejmě není dostatečně spolehlivý a sám si nevěří.

  Není-li nikdo jiný ochoten funkci vykonávat, zvolte si k této nespolehlivé osobě alespoň revizora nebo kontrolní komisi. Jde o vaše peníze, vaše úspory, vaše byty.

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 17:29
  • cit.„…Proto odmítám tvořit takovou vzorovou smlouvu jen tak zdarma…“
   • nikde jsem nenašel že by Vás kdo kdy vyzval k jejímu vytvoření. Pouze jste byl vyzván k tomu když něco tvrdíte – tak to doložte. A mohl jste to udělat různými způsoby
    • odkazem na SVOJI anonymizovanou smlouvu mezi Vámi a Vaším SVJ
    • odkazem na jakoukoli jinou existující smlouvu kdekoli na WEBu (tam jste dokázal uvést jediný link „odkaz na google)
    • odkazem na jakoukoli vzorovou smlouvu kdekoli na WEBu

   Jediné co uvádíte opravdu konkrétně :))
    – že je chyba ji nemít
    – že ji po Vás někdo chce „vyrobit“

   Ale souhlasím s Vámi – zde se opravdu „perly“ nacházejí příliš jednoduše a zdarma. :))

  lolek

  Vložil lake, 21. Říjen 2011 - 4:02

  Pane lolku,

  Vám já nemusím vůbec nic dokládat. Občas zde přispívám a občas radím. To je vše. Buď berte, nebo nechte být, ale nepoučujte mne laskavě, jakými způsoby to mám „doložit“. Nejste ani můj nadřízený, ani policejní vyšetřovatel Lo­lek.

  Jistě jste dospělý a očkovaný, takže si umíte přečíst v Obchodním zákoníku základní povinnosti statutárních orgánů právnických osob (namátkou § 79a a následující, § 93 a následující, § 194). Dále v Trestním zákoníku naleznete trestné činy, související s porušením „zákonem uložené nebo smluvně převzaté povinnosti“. O tom jsem už vícekrát psal; i o tom, že povinnost uvedená pouze ve stanovách SVJ není „smluvně převzatá“ z hlediska trestního práva.

  Pokud jsem dal odkaz na Google (který vrací po zadání „smlouva o výkonu funkce“ cca 36000 odkazů), jemně jsem tím upozornil, že problematika je rozsáhlá a že existuje dostatek studijního materiálu pro ty, kdo chtějí studovat. Zapojte mozek nebo navštivte právníka.

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 21. Říjen 2011 - 5:04
  • cit.„…nadřízený, ani policejní vyšetřovatel…“
   • Kdokoli mé VEŘEJNÉ postřehy/rady zahoďte nebo použijte s vědomím že rady na něž se „lze spolehnout“ neexistují. Vždy existuje situace kdy fungují jen na 50% nebo také vůbec.
   • neuvádím nic bez důkazu. Pakliže něco doporučuji – mám vždy připraveny RELEVANTNÍ odkazy pro „roztrhání“. Když ale šlápnu vedle. Přiznám to.
   • vyšetřovatel… no jo no. Já se proto snažím neblamovat aby se mi nějaký raťafák „nezakousl do nohy“ a nepožadoval abych „splnil předvolební sliby“ = „doložil/dokázal svá tvrzení“…

  • cit.„…Smlouva o výkonu funkce…“
   • jako ne-člen Výboru si řeknu – taková smlouva by byla dobrá. Hm jak asi vypadá. Hm jak dosáhnout aby jí rozuměli spoluvlastníci. Hm jak dosáhnout odsouhlasení.
   • jako člen Výboru si řeknu – ještě že nemáme nějakýho Laka u nás. Ještě že ani zde na Portále nechce uvést fungující příklad Uff. Už aby ten Lolek to téma nerozviřoval.
   • jako čtenář PortalSVJ si řeknu – proč sakra musím číst ty dva chytráky co se tu boxují. éé
   • SVJ není akciová společnost (i když by jí některé principy neškodily) tedy
    není akciová společnost a četba v „Corporate governance“ na tom nic nezměnila

  • cit.„…Jistě jste dospělý a očkovaný…“
   • sice mi není jasné proč to někoho zajímá: ale očkovaný jsem a právní způsobilost mám také. Ostatně jako většina přispívajících (mimo několika spamerů a blábolistů jako je nick:„ZoVB…“)
   • pokud někdo pochybuje o mé dospělosti – pak opravdu nevím proč vynakládá tolik energie na svou obranu. Leda snad že by sám pochyboval o svých názorech a připdaly mu také dětinské

   • žádám tedy Lolka: již nevyzývej !! Lolku p.Laka k doložení JEHO VLASTNÍCH TVRZENÍ a doložení platné nebo i neplatné smlouvy o výkonu funkce neboť nejsi jeho nadřízený ani vyšetřovatel a nejprve nastuduj 45.000 odkazů z google než zase budeš něco otravně požadovat

  lolek

  Vložil Anonymus (bez ověření), 18. Říjen 2011 - 10:21

  v první řadě se zamyslete, co se vám na popisované situaci nelíbí, co chcete řešit, k jakému výsledku byste se rád dobral a pak to sem napište, ať máme možnost odpovědět.

  Vložil Tomafy77, 18. Říjen 2011 - 10:31

  Chci jen radu jakou cestou se vydat, aby se vymohli dlužné částky v řádu desetitsíců. Sám po sobě je asi vymáhat nebude.A odvolát ho nejde pokud má většinu.Co může udělat člen SVJ proti této situaci. A jestli se PV dopouští tím to svým jednání nějakého skutku.

  Vložil tomisoft, 21. Říjen 2011 - 19:13

  Povinnost přispívat na „náklady spojené se správou domu a pozemku“ je uložená zákonem (§15 odst. 1 ZoVB). Tudíž onen majoritní vlastník porušil (jako fyzická osoba – nikoliv jako statutární orgán) zákon. Pokud dobře čtu, tak platí, že podání může učinit kdokoliv – nikoliv jen poškozený (kterým je přímo SVJ a nepřímo všichni členi SVJ).

  Vložil Krupp, 18. Říjen 2011 - 11:50

  Pokud máte povinnost vymáhat dluhy zakotvenou ve stanovách, tak se bezpochyby jedná o porušení povinnosti při správě cizího majetku. To je žalovatelné. Tím Vám neradím, jako řada dalších, obracet se hned na soud. Zkuste nejdřív vyjednávat a hrozit.

  Jirka

  Vložil lake, 18. Říjen 2011 - 12:05

  Nic není žalovatelné, to je jen taková pohádka. Pověřený vlastník by musel mít podepsánu smlouvu o výkonu funkce, ve které by taková povinnost byla výslovně stanovena.

  lake

  Vložil Jan Skácel (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 8:16

  Dobrý den, rovněž si zde dovolím jednu poznámku.Byl by v daném uvedeném problému náhled, „dobrovolně,po­vinně“? Jinak uvedu,když něco dělám, dělám to dle daných směrnic, zákonů a pravidel, které když poruším, nesu oprávněně následky? Nemělo by platit, že když zastávám funkci, mohu si dělat co chci a zákony na mě neplatí.Mám za to, že zde nemusí být úpis či jiná písemná forma k závazku výkonu funkce. S pozdravem J.Skácel

  Vložil Krupp, 18. Říjen 2011 - 12:25

  Pane lake, vím, že tady horujete pro smlouvy o vykonávání fce. Tu však nikdo, ze zcela pochopitelných důvodů, nepodepíše. Chcete tvrdit, že bez ní může každý člen výboru provádět prakticky cokoliv?

  Jirka

  Vložil lake, 18. Říjen 2011 - 12:44

  Pane Kruppe, mýlíte se. Nehoruji pro smlouvy o výkonu funkce.
  Pouze opakovaně upozorňuji, že fantasmagorie o trestním stíhání PV nebo členů výboru nemají právní podklad bez písemně uzavřené smlouvy, kterou byla povinnost oné osobě uložena. Viz Trestní zákoník.

  lake

  Vložil Jan Skácel (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 8:33

  K Vašemu výše uvedenému příspěvku. Není mi jasná dle Vašeho pohledu tato skutečnost.SVJ je"právnická osoba",registrovaná na OR při KS.Tato PO je de-facto právnickou osobou a která tím zastupuje SVJ pro vnější jednání.Prakticky je to samé jako u výboru s předsedou,coby nejvyšším orgánem pro vnější styk, když pominu coby nejvyšší orgán jako je „shromáždění“které je pro jednání a ustanovování věcí SVJ.O to tu nejde.Takže pro mě platí ta skutečnost, že ačkoli PV nemá žádný podepsaný papír coby závazek k plnění funkce, což ani samotný zák.o SVJ neukládá, tak z rozumu vychází v zásadě základní skutečnost. A to, že PV musí plnit všechny záležitosti, které jsou mu dle zákona o SVJ svěřeny a tedy je trestně právně zodpovědný!! Dál již nemám žádné připomínky, jde mi jen o zásadní právnické řešení a postoje dle TŘ a ObZ.

  Vložil tomisoft, 18. Říjen 2011 - 16:48

  Nezlobte se, ale tohle vám nebudu ani v nejmenším věřit. Zvolením do funkce člena výboru nebo PV na sebe tento člen přebírá práva a povinnosti statutárního orgánu. Pro neplnění činností (dle stanov nebo další legislativy) mu prostě hrozí postih. A je naprosto jedno, jestli má podepsánu nějakou smlouvu nebo ne. V okamžiku, kdy zpronevěří peníze je prostě trestně zodpovědný, v případě, že nedodržuje povinnosti které vyžadují např. stanovy je zodpovědný též.

  Vložil lake, 19. Říjen 2011 - 6:48

  Pane Tomisoft,

  je zcela bezvýznamné čemu věříte a čemu ne. Přečtěte si laskavě toto vlákno znovu, abyste věděl, o čem se zde diskutuje. Nebyla zde vůbec řeč o zpronevěře podle ustanovení § 206 zákona č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník, nýbrž o § 220 „Porušení povinnosti při správě cizího majetku“ (o tom se zmínil pan Krupp).

  Samotné neplacení záloh samozřejmě nezakládá trestní odpovědnost. Nevymáhání dluhů rovněž ne, není-li taková povinnost zakotvena v písemné smlouvě o výkonu funkce statutárního orgánu.

  Budete-li se domáhat náhrady škody podle Občanského zákoníku, lze použít pouze § 420 odst. 1: „Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.“.
  Avšak žádný celostátně platný právní předpis neukládá pověřenému vlastníkovi právní povinnost, aby jednal s péčí řádného hospodáře, či aby včas vymáhal dlužnou částku na vlastníkovi jednotky. Vymáhání je právem, nikoliv však povinností věřitele (kterým je SVJ s nejvyšším orgánem – shromážděním). Kdyby existovala písemná smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu, mohla by jistě takovou povinnost uložit pověřenému vlastníkovi.

  lake

  Vložil tomisoft, 19. Říjen 2011 - 23:27

  Pane Lake,

  prosím – přečtěte si znovu můj příspěvek. Psal jsem, že statutární orgán má povinnosti vyplývající z platné legislativy a stanov. Takže pokud je vymáhání dluhů zakotveno např. ve stanovách (my to tak máme), tak je to snad jasné. Jsem přesvědčen, že samotné neplacení záloh je porušením povinností člena SVJ (nikoliv porušením povinností statutárního orgánu). Nevím proč stále dokola opakujete onu smlouvu. Pokud jsou dobře napsané stanovy, tak žádná taková smlouva není nutná.

  Mimochodem – opravdu by vám prospělo, kdybyste se naučil komunikovat poněkud smírnějším způsobem. Já osobně opravdu nejsem zvědavý na vaše povýšené jednání.

  Vložil lake, 20. Říjen 2011 - 4:41

  Tomisoft napsal: " Takže pokud je vymáhání dluhů zakotveno např. ve stanovách (my to tak máme), tak je to snad jasné."

  Nikoliv. Pane Tomisoft, statutárnímu orgánu v popsaném případě nehrozí žádný „postih z platné legislativy“ o kterém se zmiňujete. To platí ať je či není vymáhání dluhu zakotveno ve stanovách. Stále tomu nerozumíte? Chcete snad „viníka“ podle Vašich stanov zbičovat nebo potrestat zavřením do sklepa?

  Uveďte prosím laskavě právní předpis, podle něhož by měl být „postižen“. Nebo nějaký případ z judikatury. Ale prosím nepleťte do toho zpronevěru, zde se bavíme o vymáhání existujícího dluhu vůči SVJ.

  • Nelze použít ustanovení o odpovědnosti člena statutárního orgánu podle Obchodního zákoníku.
  • Nelze použít ustanovení o odpovědnosti zaměstnance podle Zákoníku práce.
  • Nelze použít ustanovení o odpovědnosti člena statutárního orgánu podle Zákona o vlastnictví bytů, protože zákon toto neřeší.
  • Bude se postupovat podle ustanovení § 420 odst. 2 Občanského zákoníku o obecné odpovědnosti.

  Nevymáháním dluhu (s případným promlčením) může vzniknout škoda, kterou způsobilo SVJ – právnická osoba. SVJ může úspěšně uplatnit nárok na náhradu škody (regres) vůči PV nebo členovi statutárního orgánu pouze na základě soukromoprávní smlouvy o výkonu funkce.

  Jediné „postihy“ které může použít shromáždění vždy, vyplývají ze ZoVB a neřeší náhradu škody. Jde o kroky, které jsou běžně v kompetenci shromáždění:
  (a) odvolání, pokud tuto možnost připouštějí stanovy,
  (b) dodatečné neschválení výplaty odměny (proti čemuž by se mohl dotyčný soudně bránit).

  lake

  Občanský zákoník, § 420 odst. 2:
  Škoda je způsobena právnickou osobou anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
  Vložil anonn (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 5:08

  Pan lake žije v nějakém věčném bludu o nějakých smlouvách. A protože to tu omílá už potisícé dokola musím potisícé reagovat:

  1) Kolik SVJ takové smluvy má? Existuje vůbec jedno v republice? Proč mluvit po tisícé o něčem co buď vůbec neexistuje nebo existuje naprosto minimálně a navíc nikdo nikdy zde neviděl obsah takové smlouvy?

  2) Neříkám že obsah smluv může být špatný, ale za současných podmínek jak se vedou SVJ - tedy amatéry za pár korun ve volném čase - tyto smlouvy dobrovolně NIKDO z výboru nepodepíše.

  Tak proč tu stále dokola musíte opakovat nějaké "..KDYBY byla smlouva.."? Jenže ona není a nebude! Pochopíte to konečně?

  Předseda

  P.S. Doneste smlouvu, nabídněte mi 50 tisíc měsíčně za výkon funkce, já přestanu pracovat a celý svůj čas budu dělat pro náš dům - pak rád podepíšu. Pak se mi totiž nestane že při práci pro dům po večerech a víkendech na něco zapomenu a někdo z domu po mě bude chtít statisíce odškodné! Jo a málem bych zapomněl - ještě mi najděte SVJ kde mi ty peníze dají samozřejmě!

  Vložil vladan, 20. Říjen 2011 - 7:37

  Vážený pane anonne, dovolte abych se ohradil k bodu 2 – já se tedy za amatéra rozhodně nepovažuji, pokud Vy ano, tak prosím. Nepřeji si ,abyste zde zbytečně urážel a znevažoval dobrou práci většiny předsedů SVJ, kteří svoji práci dělají dobře a s největším nasazením ( vesměs zadarmo – zde s Vámi souhlasím ). O kvalitě práce svědčí stovky opravených domů.

  Vložil anonn (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 8:02

  Zjevně nechápete význam slova amatér. Tedy pro neznalé:

  profesionál = člověk se danou činností živí, např. „profesionální skokan do výšky“

  amatér = daný člověk se činností neživí, opět např. „amatérský skokan do výšky“, případně v případě drtivé většiny výborů SVJ – „amatérský předseda“

  Jestli chápete slovo „amatér“ ve smyslu „neschopný“ tak to chápete prostě špatně.

  Předseda

  Vložil pochybující (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 7:43

  Pane Vladane, nikdo nikoho neuráží. Copak vy sám jste stavař, právník, psycholog a s titulem? Jestli ne, tak jste amatér. Co je na tom špatného? A jak u vás? Máte smlouvu o výkonu funkce? To je, oč tu běží!

  Vložil vladan, 20. Říjen 2011 - 8:08

  Máte pravdu, titul mám – bohužel z ekologie:-) Ale o titulech to není (víme jak mnozí studují ). To nicméně není podstatné, prostě amatér není slovo vhodně použité. Doporučuji použít slovo samouk.

  Vložil pochybující (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 8:12

  Ještě by se dal použít termín: „hobista“. Ten je mnohdy lepší, než profík. Zvlášť, když je „prefíkaný“. Zdar hobistům!

  Vložil lake, 20. Říjen 2011 - 5:43

  Pane Anone, je zřejmé, že sám nevíte, co chcete.

  Jsou zde neustále zveřejňovány doměnky, že členové výboru údajně mají nějakou odpovědnost vůči SVJ. Že údajně je možno na nich cosi vymáhat. Já uzavření písemné smlouvy nepropaguji. Měl byste si to konečně srovnat v hlavě. Pouze upozorňuji, že bez existence takové písemné smlouvy je vymáhání škody iluze a že je to právně NEMOŽNÉ.

  Měl byste se tedy radovat: potvrzuji tím přece Váš názor, že bez pořádné odměny nejste povinen nést odpovědnost. Jsme tedy zajedno a není mezi námi sporu: není smlouva – není odpovědnost – nelze vymáhat škodu.

  Vy namísto abyste mi radostně přitakával, žlučovitými výlevy se ohrazujete, jako kdybych Vám šlápl na kuří oko nebo vrazil tužku do zadku. Co tedy vlastně chcete? Mám – podle Vašich zmatených reakcí – začít tvrdit, že MÁTE veškerou odpovědnost (i finanční) bez uzavřené smlouvy a bez řádné výše odměny?

  lake

  Vložil anonn (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 6:35

  Jen jsem chtěl upozornit na ten nesmysl ve vašem uvažování „..KDYBY byla smlouva..“. Jenže chci ostatním lidem otevřít oči a zdůvodnit proč smlouvy nejsou a především ani NEBUDOU.

  Spousta SVJ má spoustu problémů a souhlasím, že „smlouva dle lake“ by jich dost vyřešila. Bohužel stále to – KDYBY byla smlouva.

  Jenže není a tak podle mě nemá cenu to tady stále opakovat.

  Předseda

  Vložil pochybující (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 5:46

  Přečtěte si laskavě původní dotaz a neblbněte. Když neplatí obyčejný vlastník, s pomocí soudu přijde v exekuci o byt. A znova se ptám. Neplatí totéž pro PV? Na co je třeba smluv? Neplatí snad stejná pravidla pro všechny vlastníky? Včera jste mě ignoroval, na otázku neodpověděl. Co dneska? Smažete mě?

  Vložil pochybující (bez ověření), 19. Říjen 2011 - 6:56

  Výsledek vaší dedukce: Řadého člena SVJ lze zažalovat o dlužnou částku. Ale neplatícího PV pouze na základě smlouvy. To je pozoruhodné.

  Vložil lake, 19. Říjen 2011 - 10:18

  To je prosím Vaše vlastní dedukce. Ovšemže zcela nesprávná.

  lake

  Vložil pochybující (bez ověření), 18. Říjen 2011 - 12:48

  Nestačí k žalobě o dlužnou částku pouhé znění ZoVB? Povinnost přispívat na správu je daná zákonem. Možná by stačilo jen žalobu podat a čekat na „vyměknutí“ hříšníka.

  Vložil Clever (bez ověření), 20. Říjen 2011 - 10:21

  Ale kdo ji podá, když PV má majoritní podíl?

  Já bych tazateli doporučil přizpůsobit výši příspěvků na správu výši příspěvků, které platí PV. Na správu domu jsou vlastníci povinni přispívat poměrně podle svého podílu. PV platí málo, plaťte také málo. Konečně o tom, kolik se bude celkově platit rozhoduje většina, a tu PV má. Pokud to nebude stačit, tak prostě nebudete svítit, opravovat, atd. Je to vůle většinového vlastníka. Trestní odpovědnost PV tady rovněž nevidím.

  Vložil pochybující (bez ověření), 18. Říjen 2011 - 12:32

  Jirko, nejsem zastánce smluv. Ale jak vidno, v případě tazatele se může dít opravdu cokoli. A nejedná se o výbor, nýbrž neodvolatelného PV.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".