kopie dokumentů

Vložil Honza (bez ověření), 12. Duben 2024 - 19:22 ::

Ve stanovách máme napsáno, že nemůžeme pořizovat fotokopie dokumentů SVJ. Vím, že ze zákona máme právo. Co plati?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 13. Duben 2024 - 15:10

  Honzo,ptáte se na právo, které zákon přiznává vlastníkovi jednotky výslovně.

  Právo není jednosměrná ulice. Zákon nejen přiznává vlastníkovi jednotky práva, ale zároveň tím ukládá k tomu příslušné povinnosti osobě odpovědné za správu domu (SVJ). Jde o povinnosti synallagmatické (vzájemně podmíněné).

  Vlastník jednotky má zákonné právo Osoba odpovědná za správou domu má zákonnou povinnost
  nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie umožnit nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů, a umožnit pořizovat z nich výpisy, opisy a kopie


  Vlastník jednotky by se samozřejmě mohl tohoto práva vzdát (2012/89/1/2), a to některým z těchto způsobů:

  1. přistoupením k prohlášení (vlastníka budovy), které obsahuje vzdání se zákonného práva podle § 1179,
  2. dvoustranným ujednáním vlastníka jednotky se SVJ o vzdání se zákonného práva podle § 1179.

  Toto právo mu však nemůže být odňato rozhodnutím shromáždění právnické osoby SVJ, tedy ani rozhodnutím o obsahu stanov.

  Rozhodne-li shromáždění společenství vlastníků prostřednictvím stanov o omezení vlastnického práva vlastníka jednotky ohledně jeho individuálního práva, jde o rozhodnutí, které bylo přijato v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout, a hledí se na ně, jako by nebylo přijato. Viz právní věta k usnesení Nejvyššího soudu 26 Cdo 854/2022–209.

  Justitianus

  Vložil ... (bez ověření), 13. Duben 2024 - 15:18

  Jak je to v případě, když nahlížet a pořizovat kopie chce jménem vlastníka někdo jiný. Ten někdo není členem svj a chce dělat kopie úplně všeho a je to kontraverzní osobnost. To je na dlouhé hodiny nahlížení. Jak to řešit v tomto případě.

  Vložil Kolemjdoucí2 (bez ověření), 17. Duben 2024 - 9:36

  Četnost a délku doby nahlížení můžete mít ve stanovách od určité rozumné hranice řešenou poplatky.

  Vložil Vasek (bez ověření), 16. Duben 2024 - 14:39

  Pokud k tomu má platné zmocnění, pak na to má i právo.

  Anebo snad v tom vidíte problém?

  Jestli máte problém s kontroverzí, Tak si nechte podepsat nahlížecí protokol, co nahlédnul, a co si zkopíroval.

  Vložil Andrej (bez ověření), 13. Duben 2024 - 11:21

  Před novelizací NOZ zákonem č. 163/2020 Sb. byl zpochybňován nárok na kopie. Proto byl novelizací do znění § 1179 doplněn text „a pořizovat si z nich výpisy, opisy a kopie.“

  Pravděpodobně máte text stanov z doby před novelizací, který je nyní neplatný, i když nebyl ve stanovách upraven. Nyní platí současné znění § 1179 s právem pořizování kopií.

  Vložil R.Č. (bez ověření), 13. Duben 2024 - 8:48

  To budou stanovy, které napsal Svaz družstev.

  Stanovy jsou v rozporu s § 1179 obč. zák.

  Soudy věc obvykle řeší tak, že SVJ uloží povinnost umožnit pořídit kopie vlastním fotoaparátem.

  Vložil Zdenek 22, 13. Duben 2024 - 6:54

  Při nahlížení do dokumentů je zákonné právo pořizovat si kopie těchto dokumentů. Toto zákonné právo nemůže být stanovami omezeno.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".