Kontrolní komise (SVJ v r. 2013) zrušení - pro a proti

Vložil rexmond, 23. Říjen 2016 - 22:14 ::

Dobrý den, chtěl bych se zeptat jestli v SVJ, které vzniklo v 2013 lze zrušit kontrolní komisi? Nyní měníme stavnovy a vzhledem k „funkčnosti“ kontrolní komise padl názor KK vyhodit ze stanov. SJV má více než 60 BJ.

Je to možné? Pokud ano, máte prosím někdo zkušenosti nebo jednoduše pro a proti?

Děkuji rexmond

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Ber_Neber (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 19:33

  § 4

  (1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

  (2) Činí-li právní řád určitý následek závislým na něčí vědomosti, má se na mysli vědomost, jakou si důvodně osvojí osoba případu znalá při zvážení okolností, které jí musely být v jejím postavení zřejmé. To platí obdobně, pokud právní řád spojuje určitý následek s existencí pochybnosti.

  § 5

  (1) Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.

  (2) Proti vůli dotčené strany nelze zpochybnit povahu nebo platnost právního jednání jen proto, že jednal ten, kdo nemá ke své činnosti potřebné oprávnění, nebo komu je činnost zakázána.

  § 6

  (1) Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě.

  (2) Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu.

  § 7

  Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.

  § 8

  Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany.§

  Vložil Ber_Neber (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 10:58

  Chip ve svém příspěvku „KK – ano či ne“ uvádí

  variantu – neustanovovat KK jako nezávislý orgán, odpovědný pouze shromáždění vlastníků, ale jako jakýsi poradní aparát, který na zakázku (a jistě za úplatu…) výboru provádí jakýsi prověřovací servis

  tento postup se mi jeví jako nakročení k firemním praktikám

  Vložil Chip (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 14:28

  Nikoli úkoly zadávané výborem! Na radu našeho právníka má být KK úkolována shromážděním aniž je zmíněna ve stanovách a to jen proto, aby nemusela být zapsána v OR. Nakonec žádné úkoly KK nedostala a výbor SVJ se 100 BJ má klídek.

  Vložil Václavek (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 14:58

  Chipe,

  děkuji Vám za upřesnění.

  Setkal jsem se s manipulativními praktikami vůči KK

  Váš případ je přínosný tím, že nás seznamujete s konkrétní zkušeností Vašeho SVJ, které se za asistence právníka

  • snaží jít cestou neustavení KK
  • zároveň -vědomo si, že v takovém případě plní funkci KK shromáždění (tedy prakticky ta jeho část, která se fyzicky dostaví na zasedání) a hlavně poučeno, díky radě právníka (v tom spatřuji novum v diskuzi na tomto portále), že aby vědělo, zda a kam napřít svoje kontrolní konání, potřebuje impulz (zde ono jádro pudla…)

  Mohl byste upřesnit, zda pozvánka na shromáždění obsahovala nějaký bod programu (a jak konkrétně zněl), který vlastníky-členy upozornil na to, že budou mít příležitost uplatnit své právo a zapojit svou iniciativu?

  Víte, stejně bych Vám přál, aby Vám to při 100BJ fungovalo dobře i při působení KK…

  Vložil Chip (bez ověření), 26. Říjen 2016 - 7:58

  Sorry, ale do podrobností zde už nepůjdu. U nás ještě stále pravda a láska nevyhrává. Děkuji za reakce i za přání.

  Vložil Václavek (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 18:43

  Nejen členové statutárního orgánu-výboru, ale i členové voleného orgánu kontrolní komise mají hmotnou odpovědnost.

  Domnívám se, že tam, kde se spravuje cizí majetek, tam je nezbytná kontrola.

  Kontrolní komise se zapracovává, stejně jako výbor.Nikdo učený z nebe nespadl.

  Ano, je možné, že jednotlivý vlastník může objevit velké nesrovnalosti, ale nápravu může často zajistit jen prostřednictvím žaloby – a to je finančně nákladná a zdlouhavá cesta.

  „Tam svět se hne, kam síla se napře…“

  Podkopáváním důvěry v kontrolní nástroj se svět spoluvlastnictví nepohne žádoucím směrem.

  V této diskuzi nacházím málo podnětů a rad pro správný a efektivní výkon kontrolní činnosti, pokud neberu v úvahu diskuzi jako takovou, která svůj význam nepochybně má…

  Vložil Lachim Nilz (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 19:27

  Vycházejme z faktu že shromáždění vlastníků zvolilo členy statutárního orgánu, tj. tito spoluvlastníci dostali důvěru počtem hlasů minimálně podle platného kvora. Dále platí že kdo nic nedělá nic nepokazí. Nicméně platí že pokud si plní své povinnosti vlastník ve smyslu stanov a současně vyžaduje i po statutárech takové jednání, pak není důvod proč mít KK.

  Jako předsedu výboru mne fascinuje klasifikace statutárů jako vnitřního nepřítele, kteří si navíc ukájí své ego a snaží se podvést ostatní spoluvlastníky.

  Pozn. Jak chcete uplatnit hmotnou odpovědnost členů KK a kdo bude kontrolovat kontrolní orgán.

  Vložil Václavek (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 20:17

  Nejde o klasifikaci ani pojímání statutárního orgánu jako nepřítele.

  Jde o to, že „kdo nic nedělá, nic nepokazí“,

  výbor ovšem konat musí, a tak může „pokazit“

  jde-li o drobnou škodu, nějak to „vyšumí“

  i tady už ale KK, která se na dění dívá prostě jen jinýma očima, může objevit, upozornit – a tím umožnit zkorigovat

  nebo je KK liknavá, amatérská a pak se v případě průšvihu „veze“ i hmotně…

  SVJ sjednávají – a všichni vlastníci jednotek-členové SVJ platí pojištění odpovědnosti členů výboru a členů KK tak zvaně „na blbost“ (alespoň by to tak mělo být, když na sebe berou i hmotnou odpovědnost)

  nevím, jestli má někdo zkušenost s plněním z takové škody způsobené statutářem SVJ

  toto pojištění se nevztahuje na případ, kdy došlo ke spáchání trestného činu – a zde jsme u takových statutářů (a i takové přitahuje správa cizího majetku), kteří nepřítelem jsou

  KK kontroluje každý vlastník-člen, včetně statutářů

  KK není všechnospasitelná, ale je to nástroj potřebný a užitečný

  u SVJ, kde výbor a KK si jdou vzájemně po krku, je to špatně

  u SVJ, kde výbor a KK jsou velcí kámoši, je to špatně

  asi tak…

  Vložil VN (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 20:32

  Kolik procent zaměstnanců dokáže odvádět dlouhodobě kvalitní práci , pokud je nebude nikdo nikdy kontrolovat ? Dle mých odhadů tak 20% . Já jsem zažil jednu firmu , kde žádná kontrola nefungovala…už zkrachovala. Neboť zaměstnanci ani nedodržovali pracovní dobu (jeden píchal odchody za všechny) a manažeři ji postupně zcela legálně rozkrádali… U SVJ je to o tom , že o jakkékoliv zapojení do čehokoliv nikdo z lidí nestojí. A kontrola typu , že nějaký penzista (řadový vlastník) si bude do nekonečna vymýšlet kraviny nic neřeší… Ale zase…všechno je to velikosti. Něco jiného je SVJ o deseti vlastnících a něco jiného SVJ o 300 vlastnících. Zatímco všechno v malé firmě dokáže pan majitel ohlídat , ve velké už toho sám moc neohlídá.

  Vložil VN (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 20:17

  Teď jste mě pobavil.Drtivé většině vlastníků je to totiž jedno. A když je to drtivé většině vlastníků jedno , hrozí zde , že někdo bude svoji roli zneužívat. To máte tak, pokud nebude existovat hospodářská kriminálka a pokud zločinci budou vědět , že po nich nikdo nepůjde , budou toho náležitě využívat. Jinak kontrola není pouze o tom , zda výbor krade či nekrade. Ale o tom , zda se konají veškeré revize , zda celek funguje dle platné legislativy , zda se někde neprovádí předražené opravy atd , atd......

  Vložil VN (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 12:55

  že pokud máte vhodné lidi do kontrolní komise , nerušil bych ji. Dobří kontroloři se zaplatí a jsou přínosem. Pokud vhodné lidi nemáte , zrušte ji.

  Vložil Werewolf, 24. Říjen 2016 - 12:54

  Můj názor je, že je to naprosto zbytečný orgán. K tomu hned doplním, že jsem předsedou, aby se mohli někteří hned trefovat, proč si to vlastně myslím. Ale:

  Člověk v KK nemá vůbec nikterak větší právo nebo menší omezení v možnostech nahlížet do smluv a hospodaření. To co může udělat KK, může kterýkoli člen SVJ, kdokoli může přijít a nahlédnout, kvůli tomu nějaká KK nemusí existovat. Už z tohoto důvodu ji oznažuji za zbytečnou.

  Jestliže je v domě osoba znalá právních předpisů, účetnictví apod., opět, nemusí být v KK, může kontrolovat i bez toho. Nehledě na to, nabídněte takovému člověku, jestli nechce být v KK, byť za nějaký peníz, a dohlížet. Vysměje se Vám, protože na to nebude mít čas a když bude chtít kontrolovat, tak ze své vůle.

  Opačná situace, co když KK bude chtít provádět osoba absolutně neznalá právních předpisů, pouze si myslejíc, že sežrala veškerou moudrost?

  Vložil Volný (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 14:09

  Pane Werewolf napsal jste: „Člověk v KK nemá vůbec nikterak větší právo nebo menší omezení v možnostech nahlížet do smluv a hospodaření.“

  Práva kontrolní komise bývají upraveny stanovami. Obvykle jsou možnosti kontroly veškeré činnosti správy domu vyšší než ostatních členů. Stanovy často omezují bezplatný přístup k nahlížení členům společenství časem, nebo počtem nahlížení za nějaké období a nahlížení nad tento rozsah může být zpoplatněn. Kontrolní komise může mít přístup při nahlížení vždy bezplatný bez omezení.

  Vložil Zdenek48 (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 16:26

  Volny,

  reagoval jste na to, co napsal Werewolf: „Člověk v KK nemá vůbec nikterak větší právo nebo menší omezení v možnostech nahlížet do smluv a hospodaření.“

  napsal jste, že

  „Práva kontrolní komise bývají upraveny stanovami. Obvykle jsou možnosti kontroly veškeré činnosti správy domu vyšší než ostatních členů. Stanovy často omezují bezplatný přístup k nahlížení členům společenství časem, nebo počtem nahlížení za nějaké období a nahlížení nad tento rozsah může být zpoplatněn. Kontrolní komise může mít přístup při nahlížení vždy bezplatný bez omezení.“

  Je praktickou zkušeností, že KK má větší možnosti, i když ne absolutně.

  Pokud je bezplatný přístup k nahlížení vlastníků-členům společenství omezován časem, nebo počtem nahlížení za nějaké období a nahlížení nad tento rozsah je zpoplatněn

  a není v první řadě zajištěno právo přístupu k informacím prostřednictvím veřejně přístupných www, nebo jinou snadno dostupnou formou – není to fér a „je něco shnilého ve státě dánském“…

  Kontrolní činnost není zbytečná.

  Vyjde levněji než soudy!

  Vložil Werewolf, 24. Říjen 2016 - 15:10

  …ano a taky zakazují pořizovat si fotokopie čehokoli, že? Takovýchto stanov je spousty. To jsem u nás vyřadil.

  Vložil VN (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 13:00

  kontrolovat jako amatér-vlastník a kontrolovat jako člen kontrolní komise. Jako člen kontrolní komise máte odpovědnost a ručíte celým svým majetkem. Apropo… u nás máme nějakých 280 bytových jednotek , zřídili jsme intrnetové stránky , kam jsme uložili některé analýzy a smlouvy. Kolik myslíte , že si lidí vyžádalo heslo k přístupu k těmto stránkám. Šest. Takže asi tolik k ochotě lidí , jakkoliv se angažovat…

  Vložil Werewolf, 24. Říjen 2016 - 15:20

  Tak a teď mi najděte ty lidi, co se vyznají a krom toho, že si to ve svém vlastním zájmu budou hlídat, tak se do toho nechají navést s plnou parádou, dobrovolně se stanou zodpovědnými. Asi znáte jiné lidi než já, já takové neznám. Ostatní by samozřejmě chtěli, aby tento orgán existoval, aby se na něj mohli spolehnout, aby měli pocit, že na to někdo dohlíží, že je zodpovědný a pokud něco statutárům přehlédne, omlátí mu to o hlavu. Ale kdo se najde, aby toto šel dělat za pár drobných, nebo dobrovolně?

  Osobně si myslím, že jak se tomu věnuji, tak správě rozumím alespoň do míry vyhovující §159 NOZ, ale jako řadový vlastník bych se sám do KK nehrnul. Abych si ohlídal zájmy chodu domu, nepotřeboval bych být v nějakém KK.

  Vložil Volný (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 10:13

  Píšete, že neznáte lidi ochotné vykonávat funkci členů v KK. Já takové znám. Pokud by takoví nebyli, tak by žádné kontrolní komise nikde neexistovaly. Samozřejmě někde především v menších SVJ se bez KK klidně obejdou. Může se také stát, že ani ve větších SVJ nikdo nebude mít zájem být v KK kvůli odpovědnosti za škodu způsobenou SVJ. To je ale řešitelné pojištěním odpovědnosti. Problém nezájmu je stejný jako u statutárního orgánu, stejně jako u nich to může být řešitelné navrženou odměnou za práci člena KK.

  Vložil Lachim Nilz (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 14:08

  to VN Obávám se že kontrolní komise není statutární orgán, takže pokud člen KK udělá chybu postačí pár štamprlí na leknutí a odpovědnost pak lehce přehraje na statutáry. A je-li zjištěn nedostatek pak zodpovědnost má stejně a právě jen statutární orgán. No a případné sankce pro KK? Ty bych ve stanovách neřešil.

  Takže souhlas s Werewolf a komisi zrušit.

  Pozn. Pokud má SVJ několik set členů pak je rozumné rozšířit počet členů výboru a jejich činnost specializovat podle jejich znalostí.

  Vložil VN (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 20:35

  nebude provedena revize elektřiny a vyhoří vám díky tomu půl domu je to zodpovědnost kontrolní komise , neboť její hlavní činnost je v kontrole. To není o stanovách , ale o zákonu. Stejné je to s účetnictvím…

  Vložil Werewolf, 24. Říjen 2016 - 21:54

  Takže podle Vás, když vyhoří dům, protože statutár nezařídil revizi elektro, odpovědnost se z předsedy přesouvá na KK (protože to nezjistil)? Výborně, tak to u nás tu KK zprovozním a už se nemusím zřejmě o nic starat :-D

  Píšete, že je to o zákonu. Jak to myslíte? O jakémže zákonu??

  Vložil VN (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 10:49

  oba. Ale ten kontrolor může toho statutára zachránit. Apropo , neznám nechybujícího člověka. A výbor SVJ je společností chybujících lidí. Jinak u akciovek je zcela běžné , že když dojde k nějakému průseru , že členové dozorčí rady chodí k výslechům , zpovídají se a hrozí jim stíhání..

  Vložil Lachim nilz (bez ověření), 25. Říjen 2016 - 19:23

  Promiňte ale to už je záležitost NOZ paragraf 4 odst.1

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 10:47

  Máte lidi znalé práva (ne, protože by jste to načetli o KK v OZ, § 243 …), účetnictví, stavebnictví etc? Mohou být přece ve výboru. A pak, když podá námitky, co se stane, podrží ho vlastníci? Pochybuji o stádu. Každý vlastník má v podstatě pravomoci KK, i on je odpovědný. Ad hoc si můžete vzít když na to přijde i externistu. KK není povinná.

  Vložil Zdenek 22, 24. Říjen 2016 - 8:14

  Kontrolní komisi nebylo a není povinností mít. Pokud smysl kontrolní komise nevidíte nebo máte zkušenost, že vám nefungovala, ustanovovat ji nemusíte.

  Já osobně vidím kontrolní komisi jako zbytečný orgán. Daleko jednodušší a efektivnější je udělat kontrolora z každého vlastníka tím, že v maximální míře usnadníte všem vlastníkům přístup k dokumentům SVJ. V našem SVJ jsou jednoduše všechny dokumenty dostupné v elektronické podobě přes zabezpečené internetové stránky.

  Vložil VN (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 20:37

  návštěvnost vašich internetových stránek.

  Vložil Voný (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 9:35

  Na rozdíl od vás, nepovažuji kontrolní komisi za zbytečný orgán. Jestliže máte v kontrolní komisi např. člověka ovládající účetnictví (nebo dobře se orientujícího v zák. předpisech), je pravděpodobné, že zkontroluje správně vedené účetnictví (nebo správný postup při správě domu ať vyúčtování příspěvků na správu nebo záloh na služby) lépe než ostatní vlastníci. I když budou mít vlastníci maximální přístup k dokumentům, bez znalosti účetnictví nemusí odhalit odhalit zásadní chyby v účetníctví nebo nesprávný postup při správě domu vedoucí k finančnímu prospěchu některých osob.

  Vložil Zdenek 22, 24. Říjen 2016 - 10:23

  Pane Voný,

  účetnictví v drtivé většině případů provádí externí správce/účetní, který musí mít příslušné živnostenské oprávnění a je tedy kvalifikován. Je možné, že se vám povede dostat do smlouvy se správcem/účetním právo provádět vlastní audit. Dovolím si ale o tom pochybovat. I kdyby to bylo proveditelné, jak budete postupovat v případě, že se tomuto lidovému auditorovi nebude něco v účetnictví správce líbit?

  Vložil Volný (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 10:38

  No asi málo čtete příspěvky na tomto portále, jinak byste věděl, že vedení účetnictví pochybným způsobem není vůbec ojedinělou záležitostí.

  No jak jsem uvedl, pokud kontrolní komise zjistí nesprávně vedené účetnictví vedoucí ke škodě způsobené SVJ nebo dokonce k finančnímu prospěchu některých osob, tak na to je v NOZ § 159 (odpovědnost členů SO za škodu způsobenou SVJ) a v případě úmyslného obohacování osob příslušná ustanovení trestního zákoníku.

  Vložil Zdenek 22, 24. Říjen 2016 - 11:24

  Pane Volný (omuva za překlep ve vašem nicku výše),

  dobrého, způsobilého účetního si výbor musí vybrat a prověřit ještě před tím, než s ním uzavře smlouvu a také předem s ním dohodnout způsob vedení účetnictví. Dohadovat se nad účetnictvím později, navíc prostřednictvím laické(?) osoby, byť by účetnictví rozuměla, není opravdu dobrý nápad.

  Ale nikdo vám nebrání takového kontrolora mít, zrovna tak by vám nikdo nebránil v případě, že to výbor shledá užitečným a možným, takovou osobu jednorázově nebo i opakovaně pověřit kontrolou účetnictví u správce.

  Příklad z praxe: V našem SVJ byl účetní, kterého si vybral výbor ve své době. Později byl zvolen výbor nový a zjistil, že účetnictví nebylo vedeno správně. Výbor proto ukončil smlouvu s původním účetním a vybral si nového, který byl již způsobilý. A žádného kontrolora k tomu nepotřeboval.

  Vložil Chip (bez ověření), 24. Říjen 2016 - 6:50

  Záleží na citaci stávajících stanov. Je-li v pravomoci shromáždění ustanovení i odvolání KK a příp. revizora, záleží jen na jeho rozhodnutí po náležitém podání návrhu a zdůvodnění; např.: KK není aktivní, musela by se zapsat do OR (viz zákon o rejstřících) a může být také jen poradním orgánem výboru bez zápisu v OR, s pouhým konkrétním zaúkolováním (návrh a termín našeho právníka).

  Vložil polan52, 25. Říjen 2016 - 17:44

  Kdo volí poradní orgán výboru, který není zapsán v OR? To už je myslím úplně mimo diskuzi o KK.

  Volba KK je výhradně věcí shromáždění každého jednoho SVJ, a jak to mají jinde, je zcela irelevantní. My například máme možnost volby KK ve stanovách zakotvenu, ale jen jako možnost. nikoliv jako povinnost. Tím pádem se po každém volebním období můžeme rozhodnout jinak. Jestli je KK potřebná či není, o tom rozdne vždy pouze a jen shromáždění vlastníků.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".