Komu předat dokumentaci SVJ a kdo bude dále zajištovat správu pokud nebude zvolen nový výbor ani pověřený vlastník?

Vložil PN777, 31. Červenec 2015 - 16:40 ::

Současnému výboru uplynulo funkční období. Dva členové výboru odmítají dále do výboru znovu kandidovat a já jako předseda z časových důvodů také dále nemohu pokračovat ve funkci. (Vykonával jsem a stále ještě vykonávám správu domu, správcovskou firmu nemáme.)

Jsem jedním z původních členů společenství, kteří byli u založení SVJ při jeho vzniku (dle ZoVB, nové stanovy dle NOZ jsme zatím nepřijali) a z původních členů jsou v domě ještě další 4 vlastníci. V minulosti do výboru nikdo z původních-zakládajících členů nechtěl a pravděpodobně nebudou chtít ani teď. Tzn. současný výbor na schůzi SVJ rezignuje (funkční období stejně uplynulo) a původní členové (zakládající vlastníci) nebudou chtít převzít dokumentaci SVJ, účetní doklady, smlouvy a klíče atd. pokud vůbec na schůzi přijdou.

Vzhledem k tomu, že uplynulo funkční období výboru, není dále možné uzavírat a podepisovat smlouvy respektive za případné problémy s tím spojené bychom zodpovídali již jako fyzické osoby. Navíc následujících několik měsíců budu mimo republiku tzn. nemohu prakticky funkci předsedy dále vykonávat.

  1. Lze uplatnit návrh na výmaz z Obchodního rejstříku (rejstříku SVJ) jako fyzická osoba s odvoláním na vypršení mandátu?

(V případě, že nebude zvolen nový výbor SVJ ani nový pověřený vlastník.) Prosím o odkaz na příslušný zákon a paragraf.

  1. Kdo bude dále zajištovat správu domu pokud nebude zvolen nový výbor nebo pověřený vlastník a původní – zakládající vlastníci (členové výboru) na schůzi nepřijdou nebo odmítnou SVJ zastupovat?

Předem děkuji za reakce.

  • rejstřík SVJ

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 1. Srpen 2015 - 6:29

Pane PN777, můžete využít ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 306/2013 o veřejných rejstřících: Nesplní-li SVJ povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.

Při výmazu osoby by měl rejstříkový soud postupovat obdobně. Tímto způsobem dosáhnete toho, aby v rejstříku byl proveden výmaz Vaší osoby, i když SVJ je nečinné. Pamatujte na to, že zápis změny je zpoplatněn. Částku můžete následně vymáhat na SVJ, které nesplnilo zákonem uloženou povinnost.

lake

Vložil PN777, 6. Srpen 2015 - 10:49

Dobrý den,

děkuji za informaci.

Vámi uvedený zákon 306/2013 Sb. 2013 je zákon o Zrušení karty sociálních systémů. Pravděpodobně máte na mysli zákon 304/2013, tzn. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (a paragraf 11).
-----
HLAVA II
NÁVRH NA ZÁPIS
Návrh na zápis a souhlas zapisovaných osob

§ 11
(3) Nesplní-li osoba podle odstavce 1 povinnost podat návrh na zápis do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost
vznikla, může návrh na zápis podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a k návrhu na zápis přiloží listiny, jimiž mají být doloženy skutečnosti zapisované do veřejného rejstříku.
-----

Vylepení kolkových známek pro zápis změny je pak za 2.000 Kč? Četl jsem tuším v minulosti na tomto portále. Jestli je částka v takové výši, tak tomu říkám rychlé peníze.

Vložil janica, 31. Červenec 2015 - 22:19

Píšete tady jen o původních, zakládajících, ale vůbec se nezmiňujete o jiných vlastnících. To nikdo nemá zájem dělat ve výboru?

Vložil PN777, 1. Srpen 2015 - 9:17

Dle reakcí z minulosti myslím, že nikdo nebude mít zájem

Vložil svjvmt, 31. Červenec 2015 - 19:52

Nezbývá než určí soud.

Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 1. Srpen 2015 - 5:04

Zaplatí si externího předsedu!

Vložil PN777, 1. Srpen 2015 - 9:13

Nebyl schválen nový návrh stanov dle NOZ, tzn. zatím nelze vybrat a platit externího předsedu…Ke schválení nových stanov dle NOZ je třeba souhlasu všech vlastníků? Všichni vlastníci na schůzi ještě nikdy nebyli a nikdy se nepodařilo od nechodících vlastníků obstarat ani plnou moc.

Vložil PavelII (bez ověření), 2. Srpen 2015 - 15:38

až nikdo nezaplatí fakturu za vodu a vodárny zavřou šoupě na přípojce.

Vložil tazatel jaryn, 2. Srpen 2015 - 17:37

Takovou lekci by potřebovali, odpojit vodu atd. To je jenom ukázka chování lidí ze součastné společnosti… Nikoho nic nezajímá a když už něco tak pouze to co se týče jeho bytu atd. Nikdo nic nechce dělat, projevovat se a vždy se najde nějaký trůba co to udělá… A ten je ještě vinnen za vše co se děje atd… Hold zodpovědnost to je to co nám chybí

Vložil Jolana** (bez ověření), 1. Srpen 2015 - 13:20

Pokud budete stávající stanovy pouze měnit, tak není potřebný souhlas všech. Hlasovat budete dle stávajících stanov, ale za účasti notáře. Souhlas všech je potřeba u nově vznikajících SVJ.

Vložil milos1, 20. Prosinec 2019 - 18:00

v r. 2016 jsme projednávali úpravu stanov dle noz a i když jsem byl proti jelikož vůbec neprojednali mé návrhy dle onz byly tyto u krajského soudu schváleny takže bez obav 3/4 vlastníků stačí ke schválení a nebo dle vašich stanov

Vložil PN777, 3. Srpen 2015 - 8:47

Děkuji. V našich původních stanovách (dle ZoVB) se o změně stanov hlasuje minimálně 3/4 přítomných vlastníků. Ale dle NOZ musí s novým zněním stanov (dle NOZ) souhlasit všichni (§ 1 200/1 – 100%), což bude samozřejmně problém dosáhnout. O otázce se diskutovalo i na tomto portálu: http://www.portalsvj.cz/…-o-stanovach

  1. Ve Vašem SVJ jste změnily původní stanovy dle ZoVB na nové stanovy dle NOZ menším poměrem vlastníků než je 100% vlastníků?
  2. Prosím uveďte zákon a paragraf ze kterého vycházíte a kdy je možné použít méně než 100% hlasů.

Děkuji.

Vložil Vítek (bez ověření), 3. Srpen 2015 - 10:02

Píšete:

„V našich původních stanovách (dle ZoVB) se o změně stanov hlasuje minimálně 3/4 přítomných vlastníků. Ale dle NOZ musí s novým zněním stanov (dle NOZ) souhlasit všichni (§ 1 200/1 – 100%), což bude samozřejmně problém dosáhnout.“

§ 1200/1 se podle jeho znění vztahuje na případ, kdy má být SVJ založeno. To podle mě vyplývá i z diskuze, na kterou jste odkázala. U Vás se neuplatní, protože u Vás SVJ už dávno vzniklo a má své stanovy. Takže změnu stanov (nové stanovy) provedete podle těchto stanov tj. 3/4 většinou přítomných vlastníků. Na další změnu stanov se uplatní kvórum, které si stanovíte v nových stanovách – min. nadpoloviční většina přítomných (takový postup je v souladu s NOZ).

Pochybnosti, jaké kvórum uplatnit při další změně stanov, by mohly vzniknout v případě, že by změněné stanovy neupravovaly potřebné kvórum pro změnu stanov. V tom případě by teprve mohly nastat dohady, zda se podle NOZ uplatní nadpovoloviční většina přítomných dle § 1206/2, nebo 3/4 přítomných podle ZoVB nebo dokonce 100% odvozujíc je s § 1200/1 NOZ.

Vložil lake, 3. Srpen 2015 - 10:32

Zde se zbytečně mudruje. Tazatel napsal jasně, že namísto dosavadních stanov podle ZoVB mají za cíl přijmout stanovy „podle NOZ“, což je ovšemže nesmysl: stanovy podle NOZ může přijmout pouze právnická osoba, založená podle NOZ ode dne 1.1.2014. Takže samotný dotaz je zmatečný a nesmyslný.
---------------------------------------------------------------------------

Pokud by se měla pomocí stanov SVJ(2000) uložit vlastníkovi jednotky nová povinnost, která zasahuje do samé podstaty jeho vlastnictví, a kterou ZoVB nezná, pak k takovému zásahu do jeho ústavou chráněných práv musí být dán souhlas každého vlastníka, kterému se má rozsah jeho práv a povinností změnit. Viz § 3063 NOZ.

Taková povinnost by ovšem měla správně být obsažena v prohlášení vlastníka budovy, nikoliv ve stanovách. To je skutečnost tak triviální, že nemá smysl o ní mudrovat.

Pokud by stanovy měnily pouze členská práva a povinnosti člena SVJ, pak ani v tomto případě nepůjde o stanovy „podle NOZ“. Půjde i nadále o stanovy právnické osoby SVJ(2000) podle ZoVB. Pouze do stanov přibudou některé členské povinnosti navíc. (Například povinnost spoluvlastníků jednotky oznámit osobu, která bude spoluvlastníky zastupovat vůči SVJ.)

Takováto změna stanov může být platně schválena kvorem, uvedeným v dosavadních stanovách. A to je (v souladu se ZoVB) tříčtvrtinová většina přítomných na usnášeníschopném shromáždění.

Rozhodující tedy je jaký je obsah a rozsah změn, které mají být schváleny. Bez podrobné informace nelze dát tazateli použitelnou odpověď.

lake

Vložil Zdenek 22, 3. Srpen 2015 - 9:03

Souhlas všech vlastníků se stanovami je vyžadován podle § 1200/1 pouze v případě založení nového SVJ, pokud nebylo založeno prohlášením o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám nebo ujednáním ve smlouvě o výstavbě.

Změna již existujících stanov podle § 1208/a se přijímá kvórem podle § 1206/2.

Vložil Jolana** (bez ověření), 1. Srpen 2015 - 17:13

sice to opět inteligenti mínusují, ale takto je to ověřeno z praxe.

Vložil člen orgánu PO (bez ověření), 1. Srpen 2015 - 2:30

Nebydlíte náhodou na Praze 6?

Vložil PN777, 1. Srpen 2015 - 9:04

NE

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".