Kdo ukládá povinnost pro SVJ?

Vložil Werewolf, 24. Leden 2016 - 18:41 ::

Je povinností v zimě udržovat schůdný chodník, je povinností odstraňovat velké nebezpečné rampouchy ze střechy? Pokud ano, kde a kým je tato povinnost uložena?

Kolega z práce je předsedou v jiném SVJ a tvrdí mi, že „domovník má za povinnosti se o tyto věci starat“ a myslel to obecně, ne jen u nich. Hádám se s ním často díky znalostem odtud (a obvykle jej nakonec přesvědčím) a i nyní je mi jasné, že se mýlí už v tom, že:

 • pokud existuje nějaký „domovník“, bude to osoba, která¨pracuje pro SVJ a jen toto SVJ mu ukládá povinnosti dané smlouvou mezi nimi. Pokud tedy je povinnost se o tyto věci starat, musí být tato povinnost uložena nějakým předpisem přímo společenství.
 • dále pokud existuje povinnost uklízet od sněhu chodník, předpokládám, že se bude jednat pouze o chodník, nacházející se na pozemku, který je ve spoluvlastnictví vlastníků. Pokud tedy např. u nás je chodník již na pozemku města, nikdo podle mě nemůže nikoho z domu nutit tento chodník uklízet. Buď to má za povinnost obec, anebo pokud nemá (náš uklizen není), je to zřejmě už na bydlících, zda pro sebe toto udělají.

Pomůže mi někdo, abych v tom měl jasno?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 20:07

  Napsal jste: „… musí být tato povinnost uložena nějakým předpisem přímo společenství.“

  Nemusí. Povinnosti SVJ ukládá nejen zákon, ale i stanovy a nejvyšší orgán SVJ.

  Napsal jste: „… pokud existuje povinnost uklízet od sněhu chodník, předpokládám, že se bude jednat pouze o chodník, nacházející se na pozemku, který je ve spoluvlastnictví vlastníků.“

  Předpokládáte špatně.

  lake

  Vložil Werewolf, 24. Leden 2016 - 20:22

  Pokud špatně předpokládám, jak zjistím, kdo se o tento chodník má starat?

  Vložil lake, 24. Leden 2016 - 21:01

  Obecní úřad Vám sdělí, zda obec ten chodník v zimě udržuje či neudržuje.
  Ve stanovách SVJ zjistíte, zda SVJ má nějakou povinnost která se týká chodníku. Mohlo by to být i v některém usnesení shromáždění.

  lake

  Vložil svjvmt, 24. Leden 2016 - 19:50

  Neuvádíte, kdo je vlastníkem chodníku a je tedy odpovědný za jeho stav! Měl byste vědět, že jsou obce, pokud ne váš, to zde nikdo neví. Za rampouchy, padající sníh ze své budovy odpovídáte VY! Znáte normy dotýkající se SVJ, stanovy, prohlášení? Nastudujte si je.
  Kdo je to domovník u SVJ?
  Položte obci dotaz: občan bude uklízet váš chodník, dojde k úrazu, jak to budete řešit??

  Vložil Werewolf, 24. Leden 2016 - 20:02
  • Kdo je vlastníkem chodníku jsem přece uvedl. Chodník leží na pozemku patřící městu. Úraz na tomto chodníku (např. uklouznutí) jde tedy s odpovědností podle mě na město.
  • Normy dotýkající se SVJ neznám, na ty se právě ptám pane!
  • Stanovy znám (o chodníku v nich není řeč)
  • Prohlášení znám též, mám jej v pc (o chodníku v něm není řeč)
  • Kdo může být „domovníkem“ jsem již uvedl, může to být jakákoli osoba, která pro svj pracuje pod smlouvou a domovníkem jej dle smlouvy nazvalo (klidně by to mohl být i taťka šmoula)

  Píšete, že JÁ zodpovídám za rampouchy, kdo mě tuto povinnost uložil a jak? Vždyť jsem vše i s dotazy již uvedl… Možná jen upřesním, že od vchodu vede cca 10m chodník, který se kolmo napojuje na chodník, vedoucí podél paneláku k dalším vchodům a domům v ulici. https://mapy.cz/s/qnbL

  Vložil svjvmt, 24. Leden 2016 - 20:20

  Zda u vás existuje nějaký domovník či taťka zde NIKDO nemůže vědět mimo vás, je-li tam nějaká taková funkce, ale u SVJ ze zákona není..
  Proč se staráte o majetek města, když víte čí chodník je? Podle vás… Víte na jakém základě fungujete?
  Co je na baráku a padá z něj je vaše, logicky. Kdo jiný by měl za způsobenou škodu odpovídat? Podívejte se do OZ.

  Vložil Werewolf, 24. Leden 2016 - 20:28

  Já přece po nikom nechci, aby MĚ řekl, zda MY máme domovníka. Na to dotaz vůbec nesměřoval, přečtěte si prosím pořádně úvodní dotaz…

  • takže za rampouchy zodpovídá zřejmě společenství, protože rampouchy na střeše jsou na společných částí. I když mě napadá, pokud si vzpomenu na diskuze s p. Lakem, společné prostory a též střecha nejsou majetkem právnické osoby, ale vlastníků. Takže SVJ nemůže být za toto zodpovědna, ale pouze vlastníci. Pokud na někoho tedy spadne rampouch a bude se soudit o škodu, tak v soudní síni bude stát na jedné straně poškozený a na straně druhé všichni vlastníci zapsáni na KN??
  • už bych si myslel, že tedy se má o chodník starat město, když leží na jeho pozemku, ale p. Lake mě výše znejistil, když napsal, že předpokládám špatně…
  Vložil Vlastiks, 24. Leden 2016 - 19:17

  SVJ má tuto povinnost

  • tedy i zabezpečit aby vlivem nedostatečné péče nedošlo k ohrožení života či zdraví, např. uklouznutím na Vašem pozemku, nebo pádem předmětů ze střechy, tedy rampouchů

  Jak to máte udělat je na vedení Vašeho SVJ.

  Vložil Werewolf, 24. Leden 2016 - 19:38

  Ja Vám věřím, ale KDE je tato povinnost uvedena?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".