Kdo daní příjmy z FVE? - 2

Vložil Anonymous, 13. Únor 2023 - 9:55 ::

Tak jste to tady

http://www.portalsvj.cz/…prijmy-z-fve#…

zase promazal, na místo odpovědi.

Dobrá diskuse!

  • FVE

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 13. Únor 2023 - 10:34

Anonymous,

odpověď je jednoduchá. Příjmy z FVE daní její vlastník.

Pokud je FVE ve spoluvlastnictví členů SVJ, tak daní členové SVJ.

Pokud je FVE ve vlastnictví SVJ, tak pochopitelně daní SVJ.

Nikdo zdaňování nerozporoval a tak to beru jako uzavřenou záležitost.

Původní vlákno z 8.2. jsem založil proto, že nějaká Mgr. LL.M napsala, že příjmy z FVE se daní jako příjmy ze společných částí domu. To ale platí jen a pouze pokud by FVE byla ve spoluvlastnictví členů SVJ, což asi není převažující situace.

Hezký den!

Pavel

Vložil udivený poplatník (bez ověření), 16. Únor 2023 - 9:15

A na ty panely se nenahlíží jako na billboardy (reklama na fasádě), nebo antény na střeše? Příjmy z jejich pronájmu jsou přece příjmem ze společných částí (tedy všech vlastníků).

Vložil Pavel, 16. Únor 2023 - 10:47

Udivený poplatníku,

FVE sice může být společnou částí, stejně jako střecha či plášť, ale to by muselo být určeno v Prohlášení vlastníka. Co mám informace, tak to není většinová situace. Potom by příjmy z FVE patřily členům SVJ jako u reklamy.

Většinou ale FVE financuje a provozuje SVJ. Potom příjmy bude danit SVJ.

Teoreticky sice SVJ může zafinancovat pořízení FVE a potom celou FVE pronajmout nebo propachtovat, ale o takovém případu jsem zatím neslyšel ani nečetl. Jsem praktik a tak neřeším raritní situace, které se v praxi nevyskytují.

Hezký den!

Pavel

Vložil taky praktik (bez ověření), 16. Únor 2023 - 12:13

Vy jste se snad zcvoknul s tím vašim tvrzením. Podle vás FVE financuje a provozuje svj. A odkud má na takové financování peníze? Peníze, které má na účtu jsou sice svj, ale je to závazek vůči vlastníkům. Vy jste praktik? Vy jste mistifikátor. Bůhvi proč máte zájem, aby vlastníkem FVE bylo svj. U vás si to tak udělejte, ale nevnucujte to ostatním.

Vložil Pavel, 16. Únor 2023 - 12:59

taky praktiku,

sám uvádíte, že peníze na účtu patří SVJ. A FVE se většinou pořizuje z peněz na běžném účtu. Takže z hlediska aktiv je to jasné. SVJ si ze svých peněz pořídí svůj majetek. Samozřejmě na základě rozhodnutí shromáždění.

Z hlediska pasiv to vyřeší účetní záznam MD 955/ D 901 tj. dlouhodobé závazky/vlastní jmění. Takže i z hlediska pasiv je to jasné a jednoduché.

Samozřejmě jsou i jiné možnosti vlastnictví FVE. Aby byla FVE společnou částí domu, tak by muselo dojít u stávajících SVJ ke změně Prohlášení. To vidím jako většinou obtížné až nemožné.

Nebo může být FVE ve spoluvlastnictví nějakých osob, např. členů SVJ. Tam vidím problém, že pokud by tito spoluvlastníci neměli právní sujektivitu, tak se jim bude obtížně jednat s okolím.

Nebo zájemci o FVE založí nějakou společnost s právní subjektivitou. To je možné, ale proč zakládat nový subjekt, když už existuje SVJ?

Nikomu nic nevnucuji, jen píšu o nejčastějších variantách nikoliv o nějakých teoriích.

Hezký den!

Pavel

Vložil to je jedno (bez ověření), 16. Únor 2023 - 22:16

Upozorňuji na jednu skutečnost ohledně pořízení FVE do vlastnictví SVJ. Technicky se fotovoltaické panely montují pevným spojením na nějakou nosnou konstrukcí. Tato nosná konstrukce je umístěna na domě jako volně ložená např. na střeše na betonových dlaždicích, aby se nepoškodila střešní krytina na ploché střeše, nebo se tato konstrukce pevně spojí pomocí šroubů do stavební konstrukce domu (společné části). Obdobně se tato konstrukce pevně spojí s konstrukcí sedlové střechy. Na tuto konstrukci se pevně montují fotovoltaické panely. Celá soustava FVE je připojena el. kabely, které jsou připojeny na svorkovnici nějakého el. zařízení, které je součástí FVE. Po právní stránce se tak FVE stává součástí domu (společných prostor). Společné prostory ale jsou v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě. Tím by přešlo vlastnictví FVE od SVJ do podílového spoluvlastnictví vlastníků jednotek v domě! Pokud by se FVE připojila na společné el. rozvody domu zástrčkou do zásuvky jednalo by se stále o movitou věc ve vlastnictví SVJ. Otázkou je, zda takové připojení povolují technické normy.

Vložil Justitianus, 17. Únor 2023 - 12:25
  • to je jedno (bez ověření) napsal: „Po právní stránce se tak FVE stává součástí domu (společných prostor).“

Raději nemudrujte o věcech kterým nerozumíte.

Technické zařízení nemá nic společného se stavbou, i kdyby bylo přišroubované k jejím stavebním konstrukcím. A plést si prázdný prostor se stavebními konstrukcemi – na to musí člověk být obzvlášť natvrdlý, aby napsal něco takového.

A navíc: zde se neřešilo vlastnictví, nýbrž provozování FVE a příjmy z toho plynoucí.

Justitianus

Vložil Justitianus, 13. Únor 2023 - 11:08

Obecná odpověď zahrnující všechny varianty zní ovšem poněkud jinak:

Příjem z provozování fotooltaické elektrárny je příjmem provozovatele fotovoltaické elektrárny.


Kdo je provozovatelem – to plyne především z právního stavu, zejména z ujednání stran. Může to být vlastník, ale také jiná osoba, která je oprávněna zařízení provozovat např. na základě smlouvy s vlastníkem, nebo na základě jiné právní skutečnosti:

  • nájemce
  • pachtýř
  • správce cizího majetku
  • konkursní správce
  • správce pozůstalosti
  • stát jednající prostřednictvím ÚZSVM
  • atd.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".