Jak jednoduše zveřejnit účetní závěrku?

Vložil Pavel, 4. Duben 2016 - 8:38 ::

V současné době nevím.

Do konce roku 2015 bylo obecně akceptováno, že na soud se poslala účetní závěrka s naskenovanými podpisy.

Podle stanoviska GFŘ publikovaném na Koordinačním výboru dne 16.12.2015 nas­kenovaný podpis není vlastnoruční podpis ani uznávaný elektronický podpis. Tím dochází k nenaplnění § 33a ZoÚ a ve veřejném rejstříku je publikováno něco, co není účetní závěrkou.

Podrobněji na:

http://www.financnisprava.cz/…15–12–16.pdf

Zde je vidět, kam až může vést pouhý jazykový výklad zákona.

Cílem zveřejňování účetních závěrek ve veřejném rejstříku bylo, aby účetní jednotka informovala své okolí, jak hospodaří. To se sice stane, ale není to podle GFŘ publikování účetní závěrky.

Byly publikovány odhady, že za toto nesmyslné lpění na jazykovém výkladu zákona může přinést do státního rozpočtu miliardy na pokutách. A současné MF jde po pokutách, protože daně vybírat neumí.

Nezbývá než doufat, že soud použije i jiný než jazykový výklad zákona.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pub (bez ověření), 5. Duben 2016 - 11:26

  „… lpění na jazykovém výkladu zákona …“

  Jeli přesně definováno co „účetní závěrka“ je a co musí obsahovat aby tak mohla být označena, pak nerozumím proč se tomu vzpíráte a chtěl byste to nahrazovat výkladem.

  §2/2 NOZ cit. „Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu

  Podle Vás nebylo úmyslem zákonodárce zveřejnit závěrku, ale jen hromadu dat přístupné dálkovým způsobem, u kterých nebude nikdo odpovědný za jejich zveřejněný obsah?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 4. Duben 2016 - 23:01

  Ještě je varianta, že autorizovaně digitalizujete originální dokumenty závěrky. Správce nám takto doručil záv.2014 do SL.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".