Investice bez souhlasu vlastníků

Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 8:25 ::

Dobrý den, výbor si nenechává buď vůbec, nebo bez potřebných kvor schvalovat investice do domu. Jde o investice typu kamerovy systém,čipy na zamykání, čidla na světla atd. Tedy věci, které nejsou nezbytně nutné. Pokud si sem jistá, že takový náklad nebyl schválen na Shromáždění a najdu ho vyúčtován v dlouhodobé záloze, mohu se proti tomu nějak bránit? Na to,že je potřeba tyto věci schvalovat opakovaně upozorňuji, ale bezvýsledně. Je možné, požadovat zpět alikvotni část mé odčerpané dlouhodobé zálohy. A má někdo nápad jak to udělat, abych nemusela chodit k soudu. Je potřeba tento náklad rozporovat hned ve vyúčtování? A umím udělat nějaký zápočet proti této platbě. A po kom vůbec budu vymáhat tuto náhradu? Po SVJ? Nebo po tom, kdo uzavřel smlouvu a zaplatil bez schválení vlastníků? Předem moc děkuji všem za Váš názor Magda

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 28. Duben 2013 - 21:03

  Magdo, ohledně kamerového systému by Vás mohl zajímat rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 22 Cdo 2106/2009, ze dne 3. 5. 2011.

  Nejvyšší soud dovodil, že k tomu, aby se dodatečně pořízený majetek mohl stát příslušenstvím domu podle § 2 ZoVB, musel by být od počátku pořízen do vlastnictví všech vlastníků jednotek. Investice bez souhlasu vlastníka domu se nestává společnou částí domu.

  Buď byl kamerový systém pořízen do vlastnictví SVJ – právnické osoby, nebo si jej pro sebe pořídili pouze někteří vlastníci bez vědomí ostatních. Je tedy vyloučeno označit takovou věc za příslušenství domu, společné všem. Cituji z rozsudku:

  • „Aby se věc stala příslušenstvím, je zapotřebí splnění dvou podmínek: musí náležet vlastníku věci hlavní a současně musí být tímto vlastníkem určena k tomu, aby byla s hlavní věcí trvale užívána.
   V případě, že je nově vytvořena samostatná věc, nestačí k tomu, aby se stala příslušenstvím jiné (hlavní) věci jen to, že je s ní trvale užívána, ale je třeba, aby již od svého vzniku patřila vlastníku věci hlavní.
   To, že je věc užívána s jinou věcí, a dokonce je k tomu určena jejím vlastníkem, ještě neznamená, že se stává příslušenstvím, není-li vlastník obou věcí totožný. Jde-li o věc v podílovém spoluvlastnictví, musí být totožný okruh spoluvlastníků. “

  lake

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 21:20

  Lake moc díky za snahu pomoc. Rozsudek jsem si přečetla. Nejsem právník a tak to jde ztuha. Obávám se, že v mém případě půjde o rozdílnou věc, protože kamerový systém je objednán a nakoupen jménem SVJ. Bude tedy asi opravdu ve vlastnictví SVJ. Má tedy vlastník nějakou možnost, domáhat se dodržování zákona? Čipy budou asi brány jako modernizace, také by se mělo schvalovat dle ZOVB. Začínám si tak trochu zoufat. Jak může dopadnout soud, když tyto neschválené věci odmítnu platit? Ještě jednou díky Magda

  Vložil lake, 28. Duben 2013 - 12:15

  Magdo, položte si otázku: kdo je vlastníkem pořízeného majetku? Jsou dvě možnosti:

  (1) První možnost: Jde údajně o společný majetek vlastníků jednotek.
  To je ovšem vyloučeno: takový společný majetek by musel být uveden v Prohlášení vlastníka. Výbor Vám nemůže poručit, abyste se stala spoluvlastnicí dalšího majetku, neuvedeného v Prohlášení. Píše se zde od počátku o INVESTICÍCH, což je pořízení NOVÉHO majetku.

  Pan anonn je zcela mimo: plete si investice se správou, provozem a opravami domu. Zřejmě nezná ZoVB, nevyzná se v účtování o majetku. Ani neví jaké jsou pravomoci výboru.

  Nemůže tedy jít o společný majetek, jestliže nebylo hlasováno p změně Prohlášení podle § 11 odst. 4 ZoVB. Vlastníky tohoto majetku jsou pouze ty osoby, které si tento majetek pořídily. Nemají právo požadovat od Vás, abyste se jim skládala na jejich hračky (např. nikoliv nutný kamerový stystém, který není uveden v Prohlášení). SVJ nemá zákonné oprávnění kupovat vlastníkům jednotek dárky. A už vůbec ne z vybraných záloh na správu domu podle § 15 odst. 2 ZoVB.

  (2) Druhá možnost: Jde o majetek ve vlastnictví SVJ – právnické osoby
  To poznáte snadno: takový majetek musí být uveden v inventurních seznamech jako dlouhodobý hmotný majetek SVJ. V tomto případě ovšem nastává zcela jiná situace: SVJ je povinno tvrdit a prokazovat, že šlo o pořízení majetku za účelem správy domu podle § 9 odst. 1 ZoVB.

  Pokud byste se obrátila na soud, bude řešit jako otázku předběžnou právě toto: Jde o zařízení, kterým SVJ zajišťuje pro vlastníky bytového domu jeho lepší využití? Jde tedy o správu domu, nebo nejde o správu domu?

  Jestliže jde o náklad na správu domu, vzniklo SVJ zákonné oprávnění požadovat od vlastníků jednotek příspěvek na správu podle § 15 odst. 1 ZOVB.

  lake

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 12:44

  Panu Lakemu děkuji za odpověď! Pokud je to tak, jak píšete, tak jsme dostali dárek, neboť žádný majetekt dle závěrky SVJ nevlastní. Ale jsem si jistá, že na faktuře bude jako kupující uvedeno naše SVJ. A budu tam, kde jsem. Můj dotaz ale zní, zda o investicích musí rozhodovat většina dle ZOVB a pokud ano, co dělt, když si výbor tyto investice nenechá řádně schválit. Mohu je odmítnout uhradit? Děkuji Magda

  Vložil anonn, 28. Duben 2013 - 12:18

  Pane lake já jsem praktik jako většina předsedů co něco dělá, vy jste teoretik. Položím ale kontrolní otázku:

  V kolika SVJ mají v prohlášení vlastníka jako společnou část domu např. zvonkové tablo? Většinou tám máte okna, zdi, stoupačky, topení a šmitec. Další milion věcí který v domě byl je a bude tam napsaný není a přitom je každému jasné že je to společný majetek.

  Všechno je relativní. I otevírání na čipy lze chápat jako opravu/modernizaci špatně fungující mechanické kliky + FABky.

  Kontrolní otázka č. 2 – kolik SVJ má v majetku čidla na světla nebo čtečky čipů? To je nejspíš hovadina, tedy platí co jsem napsal výše.

  Tedy znovu – tazatelka ať si laskavě zjistí co píší jejch stanovy než začně klást zbytečné dotazy.

  Pan lake tu na nás opět hrne jen teorteické a pro praktický chod SVJ nepoužitelné „rady“.

  Předseda

  Vložil jespik (bez ověření), 28. Duben 2013 - 16:42

  Předsedo anone, my tam to zvonkové tablo máme.

  Vložil cecil 225 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 13:13

  Anonne,

  jenom prudíte a zastrašujete…

  Vložil lake, 28. Duben 2013 - 12:27

  Pane anonne,
  zda jste praktik nevím. Ale jste velký kecal. Tazatelce jste nepomohl. Naopak jste ji krmil nesmysly, které jsou v rozporu s právem. Vaše protizákonné rady si laskavě strčte za klobouk a podle nich se řiďte pouze ve Vašem SVJ, kde Vám tyto manýry členové zřejmě trpí.

  Samozřejmě že zvonkové tablo má být v Prohlášení uvedeno, stejně jako všechny společné části domu. Přečtěte si zákon, proboha. Je to výslovně uvedeno v § 4 odst. 2 ZoVB písm. c. Jak dlouho jste předsedou? To jste si těch pár stránek ještě nestačil pročíst?

  lake

  Vložil anonn, 28. Duben 2013 - 12:30

  A já jsem snad napsal že v prohlášení zvonkové tablo NEMÁ BÝT? Ne! Napsal jsem jen to že drtivá většina SVJ ho tam nemá a nemá tam spoustu dalšího vybavení domu. Nejsou tam hydranty, nejsou tam zvonky, zámky, kliky, nástěnka, dveře na střechu, anténa, dveře od sklepa, špalek na štípání dříví ve sklepě, cedulka s číslem popisným, držák na státní prapor ČSSR i SSSR atd. Žijete v jiném světě, ve svém teoretickém SVJ co svět nikdy neviděl.

  Běda nám výborům co jsme za splečné peníze a bez změny prohlášení vlastníka např. koupili tu novou cedulku s číslem popisným, kriminál na nás!

  Předseda

  Vložil lake, 28. Duben 2013 - 13:09

  Pane anonne, jste demagog. Pokud snad máte Prohlášení vlastníka vadné, vyřešte si to ve Vašem SVJ. Tazatelku to nezajímá. Tazatelka se neptala ani na zvonkové tablo, ani na „milion dalších věcí“, které v domě byly od počátku. Radil jste jí naprosté nesmysly a nerozeznáte ani investici od opravy a údržby – o to tu jde.

  Píšete o cedulce s číslem popisným, ovšem na cedulku se tazatelka vůbec neptala. Vy chcete jen odvést pozornost od Vaší nesprávné rady. Proč to tolik rozpatláváte? A je to navíc naprostá pitomost, pane.

  • Za prvé: cedulka není investice. Zřejmě nerozeznáte co jsou z hlediska daňového investice. Vás bych za předsedu v domě nechtěl.
  • Za druhé: nákupem a umístěním cedulky je plněna povinnost uložená zákonem č. 128/2000 Sb. (povinné označení budovy podle § 32). Jde tedy samozřejmě o náklad na správu.

  Kdo toto nechápe, je buď blb, který to pochopit neumí, nebo troll, který to pochopit nechce. Viďte, pane anonne?

  lake

  Vložil Krobot (bez ověření), 28. Duben 2013 - 12:42

  Ovšem všichni vlastníci dokažou rozlišit zařízení, které bylo v domě instalováno od počátku (třeba ty zvonky) a zařízení, které je dodatečně pořizováno (např. kamery). Tím si také rozliší co je oprava nebo obnopva původního a co nová investice. A pak už platí to co píše LAKE.

  Vložil anonn, 28. Duben 2013 - 11:36

  Tak především výbor je od toho aby rozhodoval. Pokud stanovy neříkají jinak je vše naprosto v pořádku. Co o investicích píšou vaše stanovy? Pokud investice nejsou výslovně svěřené do rukou shroáždění činí výbor naprosto správně.

  Předseda

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 12:00

  Já si o výboru myslím něco jiného, totiž, že má především plnit vůli vlastníků, nikoli svou vlastní. Dle mého názoru o tom, jak se schvalují investice, hovoří ZOVB v § 11 odst.5) a Stanovy něco takového měnit nemohou. Máme původní vzorové Stanovy. Děkuji za Vaše názory Magda

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 28. Duben 2013 - 12:07

  No a právě dost často je vůle vlastníků taková, že všechno radši nechají na výboru. Jste jediná které toto vadí? nebo je Vás více?

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 13:38

  Netuším, jak jste došel k názoru, že jsem jediná. Pokud ano, tak je přeci velmi jednoduché, regulérně vše schválit vlastníky a mít pokoj a já bych měla smůlu a nepsala bych o radu. Rozhodně nejsem z těch, kdo raději nechá vše na výboru. Jde totiž i o můj majetek a moje peníze. Magda

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 28. Duben 2013 - 16:55

  Přečtěte si pořádně co jsem napsal. Na konci mám otazník, což znamená, že se Vás ptám a né, že je to můj názor, že jste jediná.

  Musíte číst pořádně a né jen něco.

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 17:50

  Ano, mate pravdu a ja se omlouvam, že jsem uvedla, že jde o Váš názor. Prosím, mám dotaz a ráda bych diskutovala k věci a né o nesmyslech, které s dotazem nemají moc společného. Děkuji Magda

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 29. Duben 2013 - 13:19

  Pokud jste sama který to vadí tak s tím něco udělat Vám půjde špatně,budete muset přesvědčit vlastníky,že tak jak to výbor dělá je špatně. Pokud je Vás víc a máte potřebnou sílu hlasů, tak svolejte schůzi a odvolejte výbor a zvolte nový.

  Proto jsem se ptal jestli jste sama nebo je vás víc.

  Ohledně čipů, tak můj názor je, že je to lepší varianta než klasická vložka. Takhle když se čip ztratí tak se dá zablokovat a tomu dotyčnému je na nic. Různí lidé ho takhle(čip) nemůžou dávat pochybným kamarádům a individuím. S klíčema je to o ničem a díky takovým lidem se pak ke klíčům dostane kdokoliv.

  A ohledně čidel tak zas můj názor je, že jsou lepší a ekonimičtější než aby s každým zmáčknutím vypínače se rozsvítil celý barák. U nás se takhle rozsvěcí jen tam kde někdo zrovna je a nesvítí zbytečně 8pater.

  Ohledně kamer, to mi teda přijde zbytečný. Teda pokud tam nemáte zvýšenou návštěvu vandalů. Třeba se jen někdo z výboru u sledování záznamů uspokojuje.

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 29. Duben 2013 - 15:27

  Odpovídáte na věci, na které se neptám. Dnes jsou to čipy, a kamery a zítra to bude třeba bazén na střeše. Není dle mého názoru důležité o co jde.Já se ptám, zda je nějaká možnost, jak vymáhat po výboru dodržování zákonů. Nic více, nic méně. A zda musím platit z mých peněz věci, které nebyly řádně schváleny. Nechci tady líčit vztahy v našem domě. Mám nějakou možnost, jak donutit výbor k dodržování elementárních pravidel. Jinak již pracuji na tom, jak to udělat, abychom nepotřebovali žádný výbor. Určitě se na Vás obrátím s dotazy, ohledně správních firem. Ale prosím, odpovídejte na dotazy, jinak se naše diskuse rozplizne a bude k ničemu. Děkuji Magda

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 29. Duben 2013 - 17:01

  Pokud nebudete mít výbor tak budete muset mít pověřeného vlastníka.

  Ano tu možnost máte. ODVOLEJTE výbor a nechte se sama zvolit do výboru a ukažte ostatním jak se to má dělat.

  Vložil Leni, 30. Duben 2013 - 11:44

  Už po několikáté neodpovídáte paní Magdě na dotaz.

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 1. Květen 2013 - 7:22

  Pokud neumíte číst, tak je to Váš problém. Odpověděl jsem a pokud to nedovedete pochopit nebo přečíst, tak je to jen a jen Váš problém.

  Vložil Leni, 1. Květen 2013 - 9:23

  Koukám, každé diskuzní fórum má svého trolla. Takže pp.llaakkee – na něj nereagovat, nedávat " nažrat ".

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 1. Květen 2013 - 12:39

  Děkuji Vám za pochvalu. Chápu,že Vám vadí když jste upozorněna na Vaší chybu,ale to je Váš problém a né můj.

  Zdraví Vás TROLL :-)

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 29. Duben 2013 - 17:19

  Nepotřebuju nikomu nic ukazovat a netoužím po práci ve výboru. A přesto, chci aby se dodržovaly zákony. Je to moc??? Nemyslím, že vše umím a všemu rozumím. Jsem úplně normální vlastník, který chce platit za věci, které si objednal (tj.jsou řádně schválené)a které potřebujeme. Ano, počítám s pověřeným vlastníkem, ale to až později v novém vláknu. Děkuji Magda

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 29. Duben 2013 - 17:42

  Tohle je klasická odpověď. Já to dělat nebudu,ale ostatní to dělají špatně. Umíte jen kritizovat, ale sama ruku k dílu ochotná přidat nejste. Možná to výbor dělá špatně, ale takový jako VY, kteří jen kritizujou, ale sama nic dělat nebudu jsou nejhorší.

  Teď mě budete asi osočovat, že chcete dodržování zákonů, ale sama proto děláte jen, že kritizujete, ale sama do výboru jít nechcete, protože by jste to asi líp nedělala.

  Vložil GRR GRR GRR (bez ověření), 29. Duben 2013 - 18:03

  panenko marjá, přece když něco nechci dělat tak nemusím. Ale když se již do „funkce“ někdo navrtákuje, tak si musí být vědom teho, že někdo jiný mu bude kókat na prsty. Vím že za to nejsó žádný velký mergle, ale to neznamená, že nebudu chtít dirigovat ty uličníky ve Výboru. Zvlášť pokud si myslí na to jak mne zadlužit.

  Zvlášť pokud jsou to TI co touží mít nějakou tu „mocičku“ nad cizími merglemi. No né?

  Vložil Kolemjdoucí (bez ověření), 29. Duben 2013 - 17:41

  Magdo, takže pouze chcete kibicovat, ale práce a odpovědnosti se bojíte, že?

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 29. Duben 2013 - 22:25

  Prima, že mě tak dobře znáte. Pokud je ten, kdo nechce být pouze přihlížející ovce kibic, tak máte pravdu, jsem kibic. Ve výboru jsem pracovala řadu let. A snažila jsem se zákony dodržovat. Nikdy jsem neměla pocit, že bych byla kápo, který tomu velí a že do správy domu nemůže mluvit nikdo jiný, než věhlasný výbor. Nechápu, proč se tak čílíte. To je to opravdu tak těžké, dodržovat základní pravidla hry a chovat se u toho k sobě slušně. Chápu, že jste frustrováni. Jste málo placení, navíc práce je to nevděčná a ještě by vlastníci chtěli diktovat, za co se budou utrácet jejich vlastní peníze. Taková nespravedlnost! Píšete o odpovědnosti, pravda je ovšem taková, že výbor žádnou odpovědnost nemá. Odpovědnost za SVJ mají nakonec stejně všichni spoluvlastníci. Prosím, dejte mi vědět, jak to děláte u Vás. Také se na nic neptáte vlastníků, kteří nepracují ve výboru? My obyčejní vlastníci, máme držet hubu a krok? Magda

  Vložil jespik (bez ověření), 30. Duben 2013 - 6:16

  Jen se Magdo nedejte, držím Vám palce. Máte pravdu.

  Vložil tata_FIDO, 29. Duben 2013 - 13:25

  Ad čipy a samozamykací zámky, mohu jen souhlasit, nechávat vyrábět klíče ve větším počtu po výměně vložky zámku je docela na h… Také u nás budu prosazovat modernizaci touto cestou a Čipy nechám zpoplatnit.

  Vložil jaklan (bez ověření), 28. Duben 2013 - 15:19

  Minusující blbečkové to vidí jinak. Pro ně je to stále socialistický majetek a tak si soudruzi o něm rozhodují jak jim to pasuje. Dokud tu chatru bolševickou někdo neobviní z podvodu tak si budou dělat co se jim zlíbí a pokud to někomu vadí tak mu poradí aby se odstěhoval. Vy jim nemáte co kecat do jejich rozhodování o vašem majetku, dělali to tak odjakživa.

  Vložil Evička (bez ověření), 30. Duben 2013 - 7:58

  Ani nevíte jak mi mluvíte z duše. U nás je to doslova tak, jak píšete. Soudruzi zahodili knížky, ale drží se u moci jak to jen jde a strašně se rozčilují a pohoršují, že po nich někdo chce, jako třeba dodržování zákonů, stanov atd. Drží se zuby nechty a nechtějí za žádnou cenu, aby jim nedej bože do toho někdo kecal, natož koukal. A když se jich na něco zeptáte, jste největší vyvrhel na celém světe a rozvracíte vše, do čeho nemáte dle nich co kecat. A nejhorší je, že i když už se té jak oni říkají nevděčné a málo placené práce pustí, tak oni jsou ti „nejlepší hospodáři na světě“, kteří Vás ale celou dobu obírali o vaše peníze. Je mi ze všeho na zvracení.

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 16:10

  Myslím, že mínusují členové výboru, kteří si dělají co chtějí a zákon je moc nezajímá a bojí se, že by jim to někdo mohl zatrhnout.Nezbývá, než bojovat. Magda

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 29. Duben 2013 - 18:00

  Třeba Vás mínusujou ti co se nebojí dělat ve výboru a nechtějí jen kritizovat.

  Vložil jespik (bez ověření), 28. Duben 2013 - 10:15

  Zejména musíte využít institut přehlasovaného vlastníka. Pokud jako člen společenství hodláte kdykoliv cokoliv oprávněně vymáhat, musíte vymáhat po SVJ. Po výboru nelze nic vymáhat.

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 10:41

  Dobrý den, nic takového využít nemohu, neboť jak jsem psala, nebyla jsem přehlasována. O věcech neproběhlo regulérní hlasování. Nemám nic proti investicím, které si odhlasuje většina, i kdybych s nimi nesouhlasila. Ale žádné regulérní hlasování neproběhlo. Děkuji Magda

  Vložil jespik (bez ověření), 28. Duben 2013 - 18:29

  Ale to víte že můžete. Praktiky ve vašem svj navrhnete řešit na schůzi shormáždění. Samozřejme to řešit odmítnou a jste přehlasovaným vlastníkem.

  Vložil pp.llaakkee (bez ověření), 28. Duben 2013 - 11:02

  Nemá Váš výbor třeba odhlasováno a schváleno, že do určité výše se nemusí ptát shromáždění vlastníků a jen se usnese jako výbor? Znám takový výbory co to mají a investice do takový výše mu nemusí schvalovat shromáždění vlastníků. Vlastně to mají od nich schváleno dopředu. Neříkám,že by to bylo dobře, ale třeba to tak máte.

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 28. Duben 2013 - 11:13

  Máme první vzorové Stanovy, s malou změnou, která se týká volby výboru. Žádné zmocnění nemáme ani ve Stanovách ani o tom neexistuje žádné usnesení. Navíc nejde o žádné malé investice. V případě čipů a kamerového systému jde o statisíce. Děkuji Magda

  Vložil Leni, 30. Duben 2013 - 11:47

  Paní Magdo dostala jste odpověď ? Taky mě to zajímá, u nás stejný problém.

  Vložil Magda 3 (bez ověření), 30. Duben 2013 - 12:11

  Leni, zatím žádnou odpověď, se kterou bych si věděla rady a uměla jí využít. Pokud nějakou dostanu a nebude zde zveřejněná, určitě se s ostatními podělím. Magda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".